ใบรับรองต้องต่ออายุหรือปรับระดับ

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 102 ใบรับรองต้องต่ออายุหรือปรับระดับ
17 กันยายน 2550 – 23 กันยายน 2550
หลายอาชีพต้องมีการสอบเพื่อรับการประเมินจากองค์กรที่น่าเชื่อถือว่าผ่านเกณฑ์ที่องค์กรนั้นตั้งขึ้น เช่น นักบัญชีสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและนำคะแนนโทเฟล (TOEFL=Test Of English as a Foreign Language) ที่ได้จากการสอบไปสมัครเรียนในสถาบันที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผลสอบที่ได้จะมีอายุเพียง 2 ปี ถ้าพ้นจากระยะเวลาดังกล่าวจะนำไปใช้ไม่ได้ต้องสอบใหม่ เช่นเดียวกับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ออกโดยอธิบดีกรมสรรพากรมีอายุ 5 ปี
อาชีพนักคอมพิวเตอร์สามารถเลือกสอบรับใบรับรอง(Certification) ได้มากมายตามผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท เพื่อนำไปสมัครงาน ยกระดับความน่าเชื่อถือของตนหรือองค์กร เพราะผู้ที่ได้รับใบรับรองย่อมมีความรู้เป็นที่รับรองตามมาตรฐานของบริษัทที่ให้ใบรับรอง เช่นเดียวกับนักบัญชีต้องสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ผ่านเพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือนักศึกษาสอบโทเฟลเพื่อใช้ในการสมัครเรียน ใบรับรองด้านระบบเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับคือใบรับรองของบริษัทซิสโก้ (Cisco Certification) ซึ่งมีอยู่หลายระดับ ถ้าสอบผ่านได้ใบรับรองมาแล้วก็ต้องกลับไปสอบเมื่อใบรับรองหมดอายุ เพื่อเป็นการยืนยันว่าความรู้ที่เคยมีอยู่ยังชัดเจน ดังนั้นใบรับรองที่น่าเชื่อถือจะกำหนดอายุของการรับรองไว้เสมอ ต่างจากปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อได้รับไปแล้วก็จะรับรองไปจนชั่วชีวิต
การสอบรับใบรับรองด้านไอทีมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เครื่องบริการ หรือผลิตภัณฑ์เฉพาะงานจากบริษัทมากมายเช่น บริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft Corporation) บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystem Inc.) บริษัทซิสโก้ (Cisco Corporation) หรืออีกกว่า 40 บริษัทที่สืบค้นได้จากเว็บไซต์ certties.com บริษัทส่วนใหญ่ออกใบรับรองตามผลิตภัณฑ์ ทำให้ต้องสอบเพื่ออัพเกรดใบรับรอง เช่นปีนี้สอบผ่านจนได้รับใบรับรองในรุ่นของผลิตภัณฑ์หนึ่ง อีกหนึ่งปีถัดไปอาจมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ ใบรับรองที่ได้มาย่อมใช้ไม่ได้จึงต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบใหม่ ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา เป็นวัฎจักรอย่างนั้นเรื่อยไป สำหรับค่าสอบรับใบรับรองของแต่ละใบรับรองไม่เท่ากัน แต่ละบริษัทออกใบรับรองได้หลายหัวข้อ เช่น ใบรับรองจาวาโปรแกรมเมอร์ของบริษัทซัน (SCJP = Sun Certified Java Programmer) มีค่าสอบเป็นเงินไทยประมาณ 6,300 บาท ส่วนบริษัทไมโครซอฟท์มีใบรับรองให้นักคอมพิวเตอร์เลือกสอบหลายสิบใบ สำหรับค่าสอบใบรับรองดูได้ที่ www.2test.com
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือซิป้า (SIPA = Software Industry Promotion Agency) จัดโครงการส่งเสริมให้นักพัฒนาสอบรับใบรับรอง เพื่อให้มีจำนวนนักพัฒนาเพิ่มขึ้น และนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเวียดนาม สถิติที่เห็นได้ชัดเรื่องหนึ่งจากเว็บไซต์ของ http://ite.nectec.or.th/itpe/ แสดงจำนวนผู้เข้าสอบ และสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอทีของประเทศไทยต่ำกว่าประเทศเวียดนาม แต่เชื่อว่าสถิตินี้จะไม่เป็นเช่นนี้ตลอดไป ถ้ารัฐบาลของเราให้การพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยความมุ่งมั่น


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223