ใบรับรองต้องต่ออายุหรือปรับระดับ
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 102 ใบรับรองต้องต่ออายุหรือปรับระดับ
17 กันยายน 2550 – 23 กันยายน 2550

    หลายอาชีพต้องมีการสอบเพื่อรับการประเมินจากองค์กรที่น่าเชื่อถือว่าผ่านเกณฑ์ที่องค์กรนั้นตั้งขึ้น เช่น นักบัญชีสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักศึกษาที่ต้องการไปศึกษาต่อต่างประเทศต้องทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษและนำคะแนนโทเฟล (TOEFL=Test Of English as a Foreign Language) ที่ได้จากการสอบไปสมัครเรียนในสถาบันที่ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผลสอบที่ได้จะมีอายุเพียง 2 ปี ถ้าพ้นจากระยะเวลาดังกล่าวจะนำไปใช้ไม่ได้ต้องสอบใหม่ เช่นเดียวกับใบอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรที่ออกโดยอธิบดีกรมสรรพากรมีอายุ 5 ปี

    อาชีพนักคอมพิวเตอร์สามารถเลือกสอบรับใบรับรอง(Certification) ได้มากมายตามผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัท เพื่อนำไปสมัครงาน ยกระดับความน่าเชื่อถือของตนหรือองค์กร เพราะผู้ที่ได้รับใบรับรองย่อมมีความรู้เป็นที่รับรองตามมาตรฐานของบริษัทที่ให้ใบรับรอง เช่นเดียวกับนักบัญชีต้องสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ผ่านเพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือนักศึกษาสอบโทเฟลเพื่อใช้ในการสมัครเรียน ใบรับรองด้านระบบเครือข่ายที่ได้รับการยอมรับคือใบรับรองของบริษัทซิสโก้ (Cisco Certification) ซึ่งมีอยู่หลายระดับ ถ้าสอบผ่านได้ใบรับรองมาแล้วก็ต้องกลับไปสอบเมื่อใบรับรองหมดอายุ เพื่อเป็นการยืนยันว่าความรู้ที่เคยมีอยู่ยังชัดเจน ดังนั้นใบรับรองที่น่าเชื่อถือจะกำหนดอายุของการรับรองไว้เสมอ ต่างจากปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ เมื่อได้รับไปแล้วก็จะรับรองไปจนชั่วชีวิต

    การสอบรับใบรับรองด้านไอทีมีหัวข้อเกี่ยวข้องกับภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย เครื่องบริการ หรือผลิตภัณฑ์เฉพาะงานจากบริษัทมากมายเช่น บริษัทไมโครซอฟต์ (Microsoft Corporation) บริษัทซันไมโครซิสเต็มส์ (Sun Microsystem Inc.) บริษัทซิสโก้ (Cisco Corporation) หรืออีกกว่า 40 บริษัทที่สืบค้นได้จากเว็บไซต์ certties.com บริษัทส่วนใหญ่ออกใบรับรองตามผลิตภัณฑ์ ทำให้ต้องสอบเพื่ออัพเกรดใบรับรอง เช่นปีนี้สอบผ่านจนได้รับใบรับรองในรุ่นของผลิตภัณฑ์หนึ่ง อีกหนึ่งปีถัดไปอาจมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ ใบรับรองที่ได้มาย่อมใช้ไม่ได้จึงต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบใหม่ ทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา เป็นวัฎจักรอย่างนั้นเรื่อยไป สำหรับค่าสอบรับใบรับรองของแต่ละใบรับรองไม่เท่ากัน แต่ละบริษัทออกใบรับรองได้หลายหัวข้อ เช่น ใบรับรองจาวาโปรแกรมเมอร์ของบริษัทซัน (SCJP = Sun Certified Java Programmer) มีค่าสอบเป็นเงินไทยประมาณ 6,300 บาท ส่วนบริษัทไมโครซอฟท์มีใบรับรองให้นักคอมพิวเตอร์เลือกสอบหลายสิบใบ สำหรับค่าสอบใบรับรองดูได้ที่ www.2test.com

    สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือซิป้า (SIPA = Software Industry Promotion Agency) จัดโครงการส่งเสริมให้นักพัฒนาสอบรับใบรับรอง เพื่อให้มีจำนวนนักพัฒนาเพิ่มขึ้น และนำความรู้ไปพัฒนาประเทศให้เจริญทัดเทียมประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเวียดนาม สถิติที่เห็นได้ชัดเรื่องหนึ่งจากเว็บไซต์ของ http://ite.nectec.or.th/itpe/ แสดงจำนวนผู้เข้าสอบ และสอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพไอทีของประเทศไทยต่ำกว่าประเทศเวียดนาม แต่เชื่อว่าสถิตินี้จะไม่เป็นเช่นนี้ตลอดไป ถ้ารัฐบาลของเราให้การพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงด้วยความมุ่งมั่น
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
110. เว็บไซต์เปรียบเสมือนเรือใบ
109. ไอทีในยุคหลานของหลาน
108. ช่างเทคนิคคาบแก้ว
107. เว็บไซต์ไม้หลักปักขี้เลน
106. ถูกหลอกว่าเป็นของฟรี
105. ป้องกันโน็ตบุ๊คเกินไปหรือเปล่า
104. ความรู้กับสุขภาพหาซื้อไม่ได้เหมือนกัน
103. โปรแกรมนอกกรอบสำหรับอีบุ๊ค
102. ใบรับรองต้องต่ออายุหรือปรับระดับ
101. เตือนภัยไวรัสจากเพื่อนในเอ็มเอสเอ็น
100. กฎหมายคอมพิวเตอร์กับข่าวแฮ็กเว็บไซต์
99. ภาพยนต์เกี่ยวกับ11ฮ็กเก0ร์
98. แนวโน้มการใช้คำหลักและคำอธิบายเว็บเพจ
97. เซ็กซ์โฟนในโลกแห่งความจริง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC