แนวโน้มการใช้คำหลักและคำอธิบายเว็บเพจ
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 98 แนวโน้มการใช้คำหลักและคำอธิบายเว็บเพจ
5 สิงหาคม 2550 – 11 สิงหาคม 2550

    การพัฒนาเว็บไซต์ที่ประกอบด้วยเว็บเพจนับร้อย ต้องใช้ความเข้าใจในวิธีการ ใช้เวลาที่ต่อเนื่อง ใช้คนที่มุ่งมั่น ใช้นโยบายที่มาพร้อมงบประมาณ และควรเข้าใจเรื่องการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ (SEO = Search Engine Optimization) สำหรับเว็บเพจแต่ละหน้าจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป สามารถอธิบายรายละเอียดแต่ละเว็บเพจด้วยเมต้าแท็ก (Meta Tag) ในคำอธิบาย (Description) และคำหลัก (Keywords) ข้อมูลในส่วนนี้อาจถูกบรรดาเครื่องบริการสืบค้น (Search Engine) จากทั่วโลกเข้ามาอ่าน หรือดูดข้อมูลเว็บเพจ เพื่อนำไปทำฐานข้อมูล จัดอันดับ แยกกลุ่ม แยกคำหลัก ให้ผู้ใช้จากทั่วโลกค้นหาข้อมูล แล้วได้ข้อมูลตรงกับที่ตนต้องการ การเข้ามาดูดเว็บเพจของโรบอท (Robot) มักเข้ามาตามกำหนด เช่น ทุกเดือน หรือทุกสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความถี่ในการปรับปรุงเว็บเพจของผู้พัฒนา

    ปัจจุบันคำอธิบายเว็บเพจ และคำหลักของเว็บเพจ มิใช่เป้าหมายหลักของเครื่องมือสืบค้น อาจเป็นเพราะนักพัฒนาส่วนใหญ่มิได้ให้ความสำคัญ มีความซับซ้อนในบางกรณี ไม่เห็นผลจากการกำหนดสิ่งเหล่านั้น ใช้โปรแกรมระบบบล็อก (Blog) หรือระบบซีเอ็มเอส (CMS = Content Management System) ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถกำหนดคำอธิบาย หรือคำหลักในแต่ละเว็บเพจ ทำให้การแยกกลุ่มเว็บเพจตามคำหลักไม่สามารถทำได้ในอนาคต เช่น การแยกว่าเว็บเพจใดในเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับ flower หรือ music เป็นต้น การจัดทำระบบสืบค้นเว็บเพจในเว็บไซต์จากคำอธิบายเว็บเพจก็ทำไม่ง่ายนัก หากไม่วางแผน หรือเตรียมการไว้ตั้งแต่ต้น สำหรับคำอธิบายเว็บเพจที่เครื่องบริการสืบค้นนำไปใช้ อาจใช้จากส่วนของเมต้าแท็ก หรือจากบางส่วนของเนื้อหาเว็บเพจ ตัวอย่างเครื่องบริการสืบค้นที่ใช้คำอธิบายเว็บเพจ เช่น google.com หรือ yahoo.com

    แนวคิดของรูปแบบเว็บไซต์ยุคต่อไปที่ได้รับการขานรับจากทุกส่วน คือ Web 2.0 แต่มีรายละเอียดอีกมากที่ยังหาข้อสรุปร่วมกันทั้งโลกไม่ได้ แต่หนึ่งในหัวข้อที่ได้รับการยอมรับคือ การกำหนดคำหลัก (Tag หรือ Keyword) ของเว็บเพจ เพื่อใช้ในการสืบค้น จัดกลุ่ม และเข้าถึงได้ง่าย เว็บไซต์ Gotoknow.org ให้ความสำคัญกับคำหลักที่นักเขียนต้องกำหนดประกอบบันทึกแต่ละเรื่อง ช่วยให้แสดงบันทึกของนักเขียนทั้งเว็บไซต์ที่ใช้คำหลักเดียวกันได้ ผู้อ่านสามารถเข้าไปศึกษาการใช้คำหลักจากเว็บไซต์ดังกล่าวจะทำให้เข้าใจเรื่องคำหลักมากขึ้น และเรียนรู้เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของตนต่อไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
104. ความรู้กับสุขภาพหาซื้อไม่ได้เหมือนกัน
103. โปรแกรมนอกกรอบสำหรับอีบุ๊ค
102. ใบรับรองต้องต่ออายุหรือปรับระดับ
101. เตือนภัยไวรัสจากเพื่อนในเอ็มเอสเอ็น
100. กฎหมายคอมพิวเตอร์กับข่าวแฮ็กเว็บไซต์
99. ภาพยนต์เกี่ยวกับ11ฮ็กเก0ร์
98. แนวโน้มการใช้คำหลักและคำอธิบายเว็บเพจ
97. เซ็กซ์โฟนในโลกแห่งความจริง
96. เรื่องของอีที่ประสบความสำเร็จ
95. สมัครงานทั้งทีให้มีมาด
94. อีเมลคือโอกาสหรือความเป็นส่วนตัว
93. วิธีเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อก
92. บทความด้านไอทีในงานประชุมนานาชาติ
91. งานประชุมวิชาการด้านไอที
90. เตรียมโบกมือลาไอพีโฟ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC