คาดหวังเว็บไซต์ด้านการจัดการความรู้ในอนาคต

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 88 คาดหวังเว็บไซต์ด้านการจัดการความรู้ในอนาคต
28 พฤษภาคม 2550 – 3 มิถุนายน 2550
คำว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถูกกล่าวถึงทั้งในส่วนราชการ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีการเปิดสอนในหลายสถาบันเป็นหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต มีเว็บไซต์จากหลายองค์กรเปิดให้บริการเว็บบอร์ด หรือบล็อก (Blog) แก่สมาชิกในองค์กรของตน และบุคคลภายนอก ให้สามารถใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือผ่องถ่ายความคิด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในเชิงบวก (Positive Thinking) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และมีความเป็นรูปธรรม
ปัจจุบันมีเว็บไซต์ด้านการจัดการความรู้ในไทยอยู่จำนวนหนึ่ง สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมมีลักษณะรวมศูนย์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เชื่อได้ว่าจะมีการขยับต่อเข้าไปในแต่ละองค์กรภาครัฐอย่างแน่นอน ส่วนการจัดการความรู้สำหรับภาคธุรกิจมักใช้งานในอินทราเน็ตและมีชั้นความลับ เนื่องจากธรรมชาติของภาคธุรกิจต้องรักษาความลับในองค์ความรู้มิให้รั่วไหลไปถึงคู่แข่ง เช่น ธุรกิจยา ธุรกิจออกแบบ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัทที่รับงานประมูล เซรามิก หรือเครื่องปั้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีองค์กรอีกมากมายที่มีการคอรัปชั่น (Corruption) ซึ่งไม่ต้องการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กร ถ้าท่านต้องการทราบว่าการคอรัปชั่นคืออะไร สามารถหาข้อมูลได้จาก google.com ก็จะพบข้อมูลเหล่านั้นทั้งในรูปงานวิจัย บทความ และข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ คำว่าคอรัปชั่น สะกดได้หลายแบบเช่น คอรัปชั่น คอรัปชัน คอร์รัปชั่น และคอร์รัปชัน แต่ที่น่าจะถูกต้องที่สุดเขียนว่า คอร์รัปชัน ดังนั้นองค์กรที่มีความโปร่งใสมักนำการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
ความคาดหวังต่อเว็บไซต์การจัดการความรู้ที่ให้บริการสมาชิกทั่วไป คือ สามารถนำข้อมูลออก และนำเข้าไปในระบบอื่นได้ (Compatible) สำหรับสมาชิกแต่ละคนโดยสมาชิกเอง เพราะนโยบายที่ไม่แน่นอนจากภายนอกอาจทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ (Out of Order) รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) และบุคลากร (Peopleware) การเปิดโอเพนซอร์ส (Open Source) สคริปต์ของเว็บไซต์การจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยม จัดอบรมให้กับสถาบันการศึกษาสามารถนำไปติดตั้ง พัฒนาต่อยอดขยายผลทั้งในโรงเรียน และในชุมชน เหมือนการยอมรับโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle) มาเป็นระบบอีเลินนิ่งของหลายสถาบัน และส่งเสริมด้วยการอบรมบุคลากรทางการศึกษา ทำให้นักเรียนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ถ้าระบบอีเลินนิ่งผสานเข้ากับการจัดการความรู้ เชื่อได้ว่าการนำไปใช้อย่างจริงจังในระบบการศึกษาไทยจะเกิดผลในด้านบวกต่อเยาวชนอย่างแน่นอน


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223