พกโน๊ตบุ๊คเข้าห้องประชุม

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 82 พกโน๊ตบุ๊คเข้าห้องประชุม
16 เมษายน 2550 – 22 เมษายน 2550
“ทำอะไรตามใจคือไทยแท้” เป็นคำกล่าวที่ได้ยินมาแต่เด็ก แสดงให้เห็นว่าความเกรงใจ หรือเอาใจเขามาใส่ใจเรา มิใช่ค่านิยมที่ยึดมั่นกันอย่างเคร่งครัดในสังคมไทย ปัญหาความตรงต่อเวลาของคนไทยจนมีคำพูดติดปากว่า “นัดไทย” เป็นอีกค่านิยมหนึ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง ครั้งใดที่ต้องการความตรงต่อเวลาต้องใช้คำว่า “นัดฝรั่ง” กำชับไปในการนัดหมายทุกครั้ง ในต่างประเทศมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องความตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นก้าวแรกของความมีวินัย และการให้ความเกรงใจต่อผู้ร่วมนัดหมายทุกคน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คนไทยควรนำมาเป็นแบบอย่างที่สุด
โน๊ตบุ๊คกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญที่หลายคนขาดไม่ได้ ต้องมีติดตัวไปทุกที่ทุกเวลา เพื่อการสื่อสาร พิมพ์งาน หรือให้ความบันเทิง ในที่ประชุมสัมมนาหลายแห่งจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้งานโน๊ตบุ๊คไปพร้อมกับการรับความรู้จากวิทยากร แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย หรือบันทึกการประชุมไปพร้อมกับการฟังคำบรรยาย แม้เครื่องบันทึกเสียง MP3 ในปัจจุบันจะบันทึกเสียงได้ยาวนาน แต่ไม่สามารถบันทึกภาพได้พร้อมกัน นอกจากขอคัดลอกแฟ้มที่ใช้นำเสนอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของวิทยากรโดยตรง การเชื่อมต่อระหว่างโน๊ตบุ๊ค จึงช่วยให้การนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ห้องประชุมในโรงแรมระดับ 5 ดาวส่วนใหญ่ ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ทำให้ขณะประชุมสัมมนา หรือประชุมกลุ่มย่อย ผู้ที่มีโน๊ตบุ๊คสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ได้ทันที ทำให้การนำเสนอข้อมูลที่อ้างอิงข้อมูลจากภายนอกตามหลักกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) แสดงถึงความเป็นมืออาชีพได้ชัดเจน สำหรับเรื่องนี้ อาจารย์ทันฉลอง รุ่งวิทู ผู้เขียนหนังสือคู่มือเขียนแผนธุรกิจอย่างง่าย แสดงเป็นตัวอย่างจนเป็นที่ประจักษ์ในการประชุมร่วมกันกับผู้เขียนทุกครั้ง
การนำเสนอบทสรุปจากการสัมมนาในกลุ่มย่อยต่อที่ประชุมมักใช้แผ่นใส แต่ปัจจุบันการนำเสนอมักพิมพ์ใส่โน๊ตบุ๊ค แล้วฉายออกทางเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) หรือใช้ร่วมกับเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) ทำให้เห็นภาพจากการนำเสนอเป็นรูปธรรม ชัดเจน คัดลอกได้ง่าย นำไปปรับปรุงได้สะดวก และใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นี่เป็นประโยชน์อีกข้อหนึ่งของโน๊ตบุ๊ค สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปอบรมสัมมนานอกสถานที่บ่อยครั้ง


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223