พกโน๊ตบุ๊คเข้าห้องประชุม
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 82 พกโน๊ตบุ๊คเข้าห้องประชุม
16 เมษายน 2550 – 22 เมษายน 2550

    “ทำอะไรตามใจคือไทยแท้” เป็นคำกล่าวที่ได้ยินมาแต่เด็ก แสดงให้เห็นว่าความเกรงใจ หรือเอาใจเขามาใส่ใจเรา มิใช่ค่านิยมที่ยึดมั่นกันอย่างเคร่งครัดในสังคมไทย ปัญหาความตรงต่อเวลาของคนไทยจนมีคำพูดติดปากว่า “นัดไทย” เป็นอีกค่านิยมหนึ่งที่ควรเปลี่ยนแปลง ครั้งใดที่ต้องการความตรงต่อเวลาต้องใช้คำว่า “นัดฝรั่ง” กำชับไปในการนัดหมายทุกครั้ง ในต่างประเทศมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องความตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นก้าวแรกของความมีวินัย และการให้ความเกรงใจต่อผู้ร่วมนัดหมายทุกคน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คนไทยควรนำมาเป็นแบบอย่างที่สุด

    โน๊ตบุ๊คกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญที่หลายคนขาดไม่ได้ ต้องมีติดตัวไปทุกที่ทุกเวลา เพื่อการสื่อสาร พิมพ์งาน หรือให้ความบันเทิง ในที่ประชุมสัมมนาหลายแห่งจะมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ใช้งานโน๊ตบุ๊คไปพร้อมกับการรับความรู้จากวิทยากร แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย หรือบันทึกการประชุมไปพร้อมกับการฟังคำบรรยาย แม้เครื่องบันทึกเสียง MP3 ในปัจจุบันจะบันทึกเสียงได้ยาวนาน แต่ไม่สามารถบันทึกภาพได้พร้อมกัน นอกจากขอคัดลอกแฟ้มที่ใช้นำเสนอจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของวิทยากรโดยตรง การเชื่อมต่อระหว่างโน๊ตบุ๊ค จึงช่วยให้การนำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    ห้องประชุมในโรงแรมระดับ 5 ดาวส่วนใหญ่ ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ทำให้ขณะประชุมสัมมนา หรือประชุมกลุ่มย่อย ผู้ที่มีโน๊ตบุ๊คสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์ได้ทันที ทำให้การนำเสนอข้อมูลที่อ้างอิงข้อมูลจากภายนอกตามหลักกลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) แสดงถึงความเป็นมืออาชีพได้ชัดเจน สำหรับเรื่องนี้ อาจารย์ทันฉลอง รุ่งวิทู ผู้เขียนหนังสือคู่มือเขียนแผนธุรกิจอย่างง่าย แสดงเป็นตัวอย่างจนเป็นที่ประจักษ์ในการประชุมร่วมกันกับผู้เขียนทุกครั้ง

    การนำเสนอบทสรุปจากการสัมมนาในกลุ่มย่อยต่อที่ประชุมมักใช้แผ่นใส แต่ปัจจุบันการนำเสนอมักพิมพ์ใส่โน๊ตบุ๊ค แล้วฉายออกทางเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ (Projector) หรือใช้ร่วมกับเครื่องฉายภาพ 3 มิติ (Visualizer) ทำให้เห็นภาพจากการนำเสนอเป็นรูปธรรม ชัดเจน คัดลอกได้ง่าย นำไปปรับปรุงได้สะดวก และใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นี่เป็นประโยชน์อีกข้อหนึ่งของโน๊ตบุ๊ค สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปอบรมสัมมนานอกสถานที่บ่อยครั้ง
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
87. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตกทอง
86. หาเพื่อนผ่านเอ็มเอสเอ็น
85. เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางหาคู่
84. ครูโปรแกรมเมอร์ประจำโรงเรียน
83. ซื้อลูกอมแถมอินเทอร์เน็ต
82. พกโน๊ตบุ๊คเข้าห้องประชุม
81. อิ่มท้องอิ่มสมองที่ร้านอาหารยุคใหม่
80. โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นห้อยคอ
79. เพื่อนถึงเพื่อนกำลังมาแรง
78. ผลงานอีบุ๊คใหม่ของนักเรียนไทย
77. เด็กติดเกมเป็นปัญหาหรือไม่
76. แค่ดูกับแลไม่พอใช้คำว่ารัก
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC