เกมวัดฝีมือพ่อเมืองซีอีโอซิตี้
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 66 เกมวัดฝีมือพ่อเมืองซีอีโอซิตี้
1 มกราคม 2550 – 7 มกราคม 2550

    บริษัทไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด (cyberplanet-i.com) ร่วมกับบ.การบินไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สนง.ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และบ.ไมโครซอฟต์ประเทศไทย จัดทำโครงการเกม Ceo City เพื่อการศึกษา ในเดือนตุลาคม 2548 ได้มอบซีดีเกมให้กระทรวงศึกษาธิการจำนวน 5000 แผ่น เพื่อแจกจ่ายให้สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และมีข่าวว่าโปรแกรมนี้ถูกดาวน์โหลดจาก thaiware.com ไปแล้วกว่า 7 หมื่นครั้งในเดือนมีนาคม 2548 เพราะเป็นเกมวางผังเมือง และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วน ผู้เขียนรู้จักโปรแกรมนี้ เพราะเด็กจากโรงเรียนอนุบาลลำปางมาเล่าให้ฟังว่าสร้างเมืองเชียงใหม่ แต่ถูกประชาชนรวมตัวกันขับไล่ทุกครั้งไป จึงดาวน์โหลดเกมมาทดสอบ แล้วแสดงให้เห็นว่าต้องวางผังเมืองอย่างไรจะไม่ถูกขับไล่ออกจากเมือง

    ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งมีเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เล่นเกมวางผังเมืองภายใต้คำแนะนำของคุณครู ด้วยวัยวุฒิที่น้อย ทำให้นักเรียนวางผังเมืองผิดพลาด และถูกประชาชนรวมตัวขับไล่ เป็นปกติวิสัยที่เด็กได้รับเงินมาจำนวนหนึ่ง จะนำไปใช้สร้างเมืองโดยเน้นความสวยงามเป็นหลัก ไม่ให้ความสำคัญกับการวางแผน หรือชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุข เกมนี้ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการจัดสรร การเอาใจเขามาใส่ใจเรา และการบริหารสิ่งที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

    การเล่นเกมนี้ให้ประสบความสำเร็จอาจทำได้หลายวิธี และวิธีหนึ่งที่ผู้เขียนบันทึกไว้ใน thaiall.com/games คือ สร้างบ้านเป็นชุมชนให้ประชาชนเข้ามาอาศัย สร้างสถานีตำรวจให้ความปลอดภัย สร้างแปลงเพาะปลูกเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง แล้วสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล วัด เป็นต้น หลังจากใช้เงินทั้งหมดสร้างสิ่งปลูกสร้างไปแล้ว นั่นคือการลงทุนที่คาดหวังในกำไร ผู้บริหารต้องเข้าส่วนแสดงข้อมูลผังเมืองเพื่อดูผลประเมินจากการบริหารที่ผ่านมา แล้วดูจำนวนสินค้าคงเหลือในตารางการซื้อขายผลิตภัณฑ์ เพื่อกำหนดจำนวนสินค้าที่ต้องการส่งออก ซึ่งเป็นที่มาของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้เด็กรู้ว่าอุปสงค์กับอุปทานนั้นต้องมีความสัมพันธ์อย่างไร และไม่มีจังหวัดใดยืนด้วยลำแข้งของตนเองได้เพียงลำพัง จึงต้องผลิตสินค้าเพื่อส่งออกจนได้เงินมาสร้างความเจริญทั้งด้านวัตถุ และจิตใจ

    เกมนี้จัดอยู่ในกลุ่มโปรแกรมเพื่อการศึกษาเชิงสันทนาการ (Edutainment) เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาทุกระดับ เพราะครูโรงเรียนอนุบาลลำปางเลือกนำโปรแกรมนี้มาสอนนักเรียนในระดับประถม และจัดให้มีการแข่งขันในระหว่างชั้นเรียน เมื่อค้นข้อมูลจาก google.com พบงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรแกรม ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิต นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ผู้เขียนเชื่อว่าถ้ามีการผลักดันเกมด้านนี้อย่างต่อเนื่องให้มาแทนที่เกมออนไลน์เพื่อความบันเทิงด้านเดียว เชื่อว่าอนาคตของการศึกษาในประเทศต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอน
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
70. วิวัฒนาการของมนุษย์กับ CamFrog
69. อุปกรณ์ทั้งหมดรวมเป็นหนึ่ง
68. โลกแคบลงหาซื้ออะไรก็ง่าย
67. มีฮาร์ดดิสก์ไว้เก็บขยะหรือไม่
66. เกมวัดฝีมือพ่อเมืองซีอีโอซิตี้
65. สามหนุ่มสามจังหวัด
64. เสนอ 3 เรื่องในที่ประชุมศนน.
63. ร่วมประชุมเรื่องไอซีทีและชุมชนบ้านสามขา
62. อย่าให้คอมพิวเตอร์คิดเองได้
61. ภาระหนักกับเว็บบอร์ด
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC