สิทธิ์การปกป้องข้อมูล
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 60 สิทธิ์การปกป้องข้อมูล
20 พฤศจิกายน 2549 – 26 พฤศจิกายน 2549

    ตั้งแต่โบราณผู้เป็นใหญ่คือผู้มีอำนาจที่จะกำหนดความถูกต้อง และอำนาจมักได้มาด้วยกำลัง ในประเทศจีนเปลี่ยนอำนาจจากราชวงศ์ชิง เป็นดร.ซุนยัดเซน เป็นเจียงไคเช็ค และจบด้วยชัยชนะของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่นำโดยเหมาเจ๋อตุง พ.ศ.2492 ความถูกต้องมักมาจากเหตุผลของผู้ตัดสินที่มีอำนาจ แต่คำถามคือใครที่จะเป็นผู้ตัดสินคนสุดท้าย หลายครั้งที่อาจารย์ในห้องทำงานของผู้เขียนถกเถียงกันเรื่องกฎเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงงานของนักศึกษาว่าคุณภาพในระดับใด จึงจะเพียงพอสำหรับการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และออกไปรับใช้สังคมด้วยวิชาชีพที่ได้ร่ำเรียน แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ต่อหัวหน้าภาคทุกครั้ง เพราะมีอำนาจที่จะตัดสิน ด้วยเหตุผลของเขา มิใช่ยอมจำนนด้วยเสียงข้างมาก

    แฟ้มข้อมูลในเครื่องของเรา เราย่อมรัก และหวงแหน ใครจะมาเปิดดูย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่ง แฟ้มที่เป็นความลับอาจเป็นได้ทั้งแฟ้มเอกสาร แฟ้มภาพ แฟ้มเพลง หรือวีดีโอคลิปต์ส่วนตัว ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานถูกใช้ได้หลายคน แต่ไม่มีผู้ใช้คนใดมีอำนาจมากพอที่จะตัดสินถึงความเหมาะสมของแฟ้มที่ควรเก็บไว้ในเครื่อง การหาโปรแกรมมาปกป้องข้อมูลน่าจะเป็นทางออกหนึ่ง

    สำหรับผู้เขียนมีแฟ้มที่เป็นความลับมากมาย ทั้งภาพดารา วีดีโอลับ แฟ้มข้อสอบ และโปรแกรมอันตราย ล้วนเก็บไว้ในเว็บไซต์ที่ผู้เขียนเช่าไว้ และกำหนดรหัสผ่านสำหรับเข้าถึงโฟลเดอร์นั้นด้วยเทคนิค .htaccess เพราะเป็นระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ เหตุที่เก็บแฟ้มไว้ในอินเทอร์เน็ตเนื่องจากต้องใช้คอมพิวเตอร์ทั้งในห้องปฏิบัติการ ในห้องทำงาน และที่บ้าน จึงไม่มีเครื่องใดเป็นเครื่องหลักสำหรับเก็บข้อมูล เพราะทุกเครื่องมีโอกาสเสียได้ตลอดเท่ากัน และบางปีจะนำข้อมูลเก็บลงซีดีสักครั้ง แม้เครื่องบริการพื้นที่ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะน่าเชื่อถือ แต่สำหรับเครื่องที่คิดค่าบริการในราคาถูกผู้ให้บริการอาจเลิกกิจการได้ง่าย และไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล ผู้เขียนพบกับตนเองมาแล้วหลายราย

    คุณโสภณ สมประสงค์ เป็นเพื่อนชาวลำปางคนหนึ่ง มีตำแหน่งเป็นผู้ก่อตั้ง และประธานบริษัทเอ็กซ์ทรู จำกัด ให้ความสนใจกับความปลอดภัย และการปกป้องข้อมูลอย่างจริงจัง จึงพัฒนาโปรแกรม Data Protection 2007 ซึ่งเป็นเครื่องมือล็อกแฟ้ม หรือโฟลเดอร์ การล็อกแฟ้มช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เช่น การทำให้แฟ้มเสียหายจากไวรัส หนอน หรือโทรจันได้แน่นอน เพราะไม่มีใครสามารถเปิดแฟ้มนี้โดยไม่มีรหัสผ่าน สำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก xtrue.com

    นอกจากการล็อกแฟ้มแล้ว หลายองค์กรยังเลือกใช้วิธีกู้คืนข้อมูล อาจเลือกกู้ข้อมูลบางไดรฟ์ตามวัน หรือสัปดาห์ หรือทุกครั้งที่เปิดเครื่องใหม่ เพื่อยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล หรือโปรแกรมที่ถูกติดตั้งมาก่อนหน้านั้น ทำให้โปรแกรมแปลกปลอมไม่สามารถเข้าไปในเครื่องได้ และมีสภาพเหมือนตอนติดตั้งครั้งแรก เครื่องมือกู้คืนข้อมูลสามารถเลือกใช้ได้ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สำหรับซอฟต์แวร์ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้ได้ เช่น goback, deep freeze, winrollback หรือ shadowuser เป็นต้น ครูสอนคอมพิวเตอร์นิยมติดตั้งโปรแกรมเหล่านี้ เพราะแก้ปัญหาเด็กนักเรียนนำเกมมาติดตั้ง ทดลองแฮ็กข้อมูล หรือเปลี่ยนค่าของระบบ สำหรับปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ได้ด้วยโปรแกรมกู้คืนข้อมูล และเป็นอำนาจของครูที่จะทำได้โดยชอบธรรม

   
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
65. สามหนุ่มสามจังหวัด
64. เสนอ 3 เรื่องในที่ประชุมศนน.
63. ร่วมประชุมเรื่องไอซีทีและชุมชนบ้านสามขา
62. อย่าให้คอมพิวเตอร์คิดเองได้
61. ภาระหนักกับเว็บบอร์ด
60. สิทธิ์การปกป้องข้อมูล
59. ไมค์ไร้สายกับทีวีออนไลน์
58. ม้าโทรจันในเครื่องบริการ
57. บิดาอีเลินนิ่งไทย
56. งานสัมมนาโดย กสท.ภาคเหนือ 2006
55. ย้ายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้เจ้านาย
46. เบาหวาน ความดัน มะเร็ง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC