นิทรรศการคอมพิวเตอร์ 2006
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 50 นิทรรศการคอมพิวเตอร์ 2006
18 กันยายน 2549 – 24 กันยายน 2549

    บมจ.ทีโอที ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร(ทก.) ให้ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ Bangkok International ICT Expo 2006 (bangkokictexpo.com) ระหว่าง 2 - 5 สิงหาคม 2549 เพื่อแสดงนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในวันที่ 4 สิงหาคม 2549 มีหัวข้อ IPv6 Development & Application, Tele-Robotic Surgery: Thailand-Japan Experiment และ ThaiREN (Research and Education Network) เป็นเรื่องที่น่าสนใจ คุณวรรเทพ ทรงศุภชัยกุล ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง จึงได้ประสานงานกับลูกค้าที่สนใจส่วนหนึ่ง นี่คือที่มาที่ผู้เขียน อ.อติชาต หาญชาญชัย เพื่อนอาจารย์ และนักวิชาการในหลายสถาบันได้ไปร่วมสัมมนาในครั้งนี้

    IPv6 (Internet Protocol Version 6) เป็นเรื่องที่ต้องถูกกล่าวถึงในงานสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกครั้ง เพราะหมายเลขไอพีที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันมีแนวโน้มจะหมดใน 5 ปีนี้ มีข้อมูลเรื่องนี้เผยแพร่ที่ http://ipv6.nectec.or.th, http://web.ipv6.cattelecom.com, http://www.thailandipv6.net ผู้ให้ความรู้ครั้งนี้คือ ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ ซึ่งชี้ให้เห็นการนำ IPv6 มาใช้ประโยชน์ และแนวโน้มของอินเทอร์เน็ตจะเป็นแบบเพื่อนถึงเพื่อน (Peer to Peer) มากขึ้น สามารถนำไปติดในรถยนต์ทำให้ผู้ขับขี่สามารถสื่อสารกันได้ว่าทางข้างหน้ามีปัญหาอะไรหรือไม่ หรือระบบ Sensor ก็ใช้ IPv6 ติดตามร่างกายสำหรับเฝ้าตรวจความผิดปกติ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันเลือด หรือเบาหวาน เป็นต้น

    ดร.เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ เป็นผู้บรรยายเรื่อง ThaiREN (http://www.thairen.net.th) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำงานด้านเครือข่ายวิจัย และการศึกษาเป็นหลัก สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนจับความได้คือ การส่งเสริมสถาบันการศึกษาที่เคยได้รับความช่วยเหลือจาก ThaiSARN และประสานกับเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ให้เกิดการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาสูงสุด ก็หวังว่าเยาวชนในโรงเรียนไทยจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านเครือข่ายยูนิเน็ตได้ในไม่ช้า ตัวอย่างหนึ่งของประโยชน์จากเครือข่ายความเร็วสูงคือ การได้เห็นวีดีโอแสดงการผ่าตัด มีแพทย์ไทยอยู่ที่ประเทศไทย และหมูเป็นคนไข้อยู่ประเทศไต้หวัน เป็นการทดลองผ่าตัดข้ามประเทศโดยคุณหมอพรณรงค์ โชติวรรณ

    นอกจากฟังสัมมนาแล้ว ผู้เขียนยังมีโอกาสเดินชมงานนิทรรศการ และการจำหน่ายสินค้าด้านไอที ที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุด ก็ต้องยอมรับว่ายิ่งใหญ่จริง เพราะเงินลงทุนในแต่ละบูทสูงมาก ข่าววงในบอกว่าบางบูทใช้เงินไปหลายสิบล้าน แต่เชื่อว่างานนี้ต้องคุ้มค่าสำหรับหลายสิ่งที่ประเทศไทยจะได้รับ แต่ละบูทจะมีเด็กสาวแต่งตัวสวยแปลก ทำหน้าที่นำเสนอสินค้า และบริการที่แต่ละบริษัทต้องการนำเสนอ เช่น บริษัททีโอทีนำเสนอเทคโนโลยีในอนาคต สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ก็ไปแจกซีดีจันทรา รุ่น 2 ที่รวมโปรแกรมไว้ถึง 29 โปรแกรม แล้วผู้เขียนก็นำมาเขียนเว็บเพจเผยแพร่ที่ http://www.thaiall.com/article/chantra.htm สำหรับท่านที่ไม่ได้รับแจกซีดี สามารถเลือกดาวน์โหลดแต่ละโปรแกรมได้ หรือการแจกซิมมือถือฟรี ผู้เขียนมีซิมอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปรับ เพราะไม่รู้จะนำมาทำอะไร หรือนำเสนอการใช้ VoIP เพื่อติดต่อสื่อสารแบบเพื่อนถึงเพื่อนในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
55. ย้ายข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้เจ้านาย
54. อยาก11ฮกเครื่องลูกคนเก่ง
53. สามเอในวารสารบัวบาน
52. บันเทิง และการศึกษาในซีดีจันทรา
51. ซีดีจันทราของคนไทย
50. นิทรรศการคอมพิวเตอร์ 2006
49. ฟิวเตอร์กรองปริมาณข้อมูล
48. ฟรีเว็บโฮสติ้งสำหรับนักเรียน
47. ซิป้าจัดสัมมนาที่ลำปาง
46. เบาหวาน ความดัน มะเร็ง
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC