ซิป้าจัดสัมมนาที่ลำปาง
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 47 ซิป้าจัดสัมมนาที่ลำปาง
28 สิงหาคม – 3 กันยายน 2549

    รัฐบาลให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงไอซีทีจึงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านนี้อย่างจริงจัง เป็นที่มาของการจัดตั้ง สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (ซิป้า = SIPA = Software Industry Promotion Agency (Public Organization)) เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม 2549 ทางซิป้าจัดสัมมนาที่ลำปาง มีนักศึกษาจากหลายสถาบันเข้าร่วมฟังบรรยาย การสัมมนาแบบนี้ถือว่ามีจำนวนน้อยครั้งมากเมื่อเทียบกับเมืองหลวง วิทยากรที่บรรยายมีความชำนาญในแต่ละด้านเข้ามาให้ข้อมูลว่าสิ่งที่พวกเขาสามารถสนับสนุนนักคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มีอะไรบ้าง เช่น การเปิดอบรมฟรี บริการให้เช่าอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเครื่องจับความเคลื่อนไหว (Motion Capture) สำหรับภาพยนต์แอนิเมชั่น สำหรับสิ่งที่ทุกคนประทับใจคือ ได้รับแจกซีดีจันทราที่รวมสุดยอดโอเพ่นท์ซอร์ซไว้ 24 โปรแกรม ถ้าท่านต้องการโปรแกรมเหล่านั้นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ thaiopensource.org

    จากการที่ตลาดซอฟต์แวร์ของโลกเปิดกว้างขึ้น ถือเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะได้ส่วนแบ่งตลาด จึงต้องสร้างความพร้อมอย่างเป็นรูปธรรมโดยภาครัฐ ซิป้าจึงเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ใน 4 สาขา ได้แก่ Enterprise Software, Animation and Multimedia, Mobile Application และ Embedded Software ปัจจุบันซิป้ามี 3 สาขากระจายไปแต่ละภาค โดยการดูแลของสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ คือ สาขาเชียงใหม่ สาขาขอนแก่น และสาขาภูเก็ต

    ภายในงานสัมมนามีการสอบถามว่าเว็บเซอร์วิส (Web Services) คืออะไร แต่ไม่มีนักศึกษาคนใดตอบได้ตรงใจผู้ถาม แม้แต่ผู้เขียนก็เข้าใจว่าบริการในเว็บไซต์ หรืองานบริการที่พัฒนาขึ้นคือ เว็บเซอร์วิส แต่แท้จริงสิ่งที่เคยทำเป็นเพียงเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ที่รวมความสามารถของ Client Side Script และ Server Side Script ไว้ด้วยกัน เช่น HTML, VBScript, JavaScript, ASP, PHP หรือ JSP เป็นต้น ปัจจุบันเมื่อเขียนโปรแกรมติดต่อกับธนาคารแบบออนไลน์ ผู้พัฒนาต้องเขียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ธนาคารตั้งขึ้นตามแนวคิดของเว็บแอพพลิเคชั่น ซึ่งมีความยุ่งยากในการพัฒนาไม่น้อย ทางออกคือการใช้เว็บเซอร์วิส ทำให้เครื่องบริการสามารถสื่อสารกันได้ผ่านมาตรฐาน XML และเอื้อต่อแนวคิดการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Processing) มากกว่าเว็บแอพพลิเคชั่น สำหรับเทคโนโลยีนำมาประกอบการพัฒนาเว็บเซอร์วิสได้แก่ XML, SOAP, WSDL และ UDDI แนวโน้มในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสกำลังเติบโต การศึกษาในวันนี้หมายถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีที่กำลังจะเป็นมาตรฐานของการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในอนาคต ย่อมคุ้มค่ากว่าการทุ่มเทให้กับการเรียนรู้เทคโนโลยีที่กำลังนับวันดับสูญ

    ซิป้าสาขาเชียงใหม่ (sipachiangmai.org) ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยสอบรับใบรับรอง ด้วยการจัดอบรมฟรี และจ่ายค่าสอบรับใบรับรอง (Certification) มีผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลายร้อยคนที่เชียงใหม่ ถ้าท่านต้องการใบเบิกทางในอาชีพนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ สามารถสืบค้นรายละเอียดจากเว็บไซต์ข้างตน หนทางมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสำหรับนักศึกษาชนบทเสมอไป แต่ขอให้นึกไว้ในใจเสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
52. บันเทิง และการศึกษาในซีดีจันทรา
51. ซีดีจันทราของคนไทย
50. นิทรรศการคอมพิวเตอร์ 2006
49. ฟิวเตอร์กรองปริมาณข้อมูล
48. ฟรีเว็บโฮสติ้งสำหรับนักเรียน
47. ซิป้าจัดสัมมนาที่ลำปาง
45. นำบริการของมืออาชีพมาสร้างเว็บเพจ
44. ขโมยคอมพิวเตอร์ และสายโทรศัพท์
43. ถูกแหดักรหัสในเครือข่ายเดียวกัน
41. สุดยอดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC