เลือกเครื่องพิมพ์ตามความจำเป็น
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 40 เลือกเครื่องพิมพ์ตามความจำเป็น
10 กรกฎาคม – 16 กรกฎาคม 2549

    เครื่องพิมพ์ (Printer) คือ อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่พิมพ์แฟ้มดิจิทอล (Soft Copy) ออกมาเป็นเอกสารในรูปกระดาษ (Hard Copy) แฟ้มดิจิทอลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์อาจเป็นภาพ ตัวอักษร และมีสีที่แตกต่างกัน เครื่องพิมพ์ที่น่าใช้มีให้เลือกมากมายด้วยคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นกว่าในอดีตที่ใช้เพื่องานพิมพ์เท่านั้น เช่น คัดลอกเอกสารหรือเป็นเครื่องถ่ายเอกสาร แปลงข้อมูลจากเอกสารเป็นแฟ้มดิจิทอล พิมพ์เอกสารจากแฟ้มดิจิทอล เป็นเครื่องโทรสาร และโทรศัพท์ในเครื่องเดียวกัน เครื่องพิมพ์ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 4 รุ่นคือ ด็อทเมทริกซ์ (Dotmatrix) อิงค์เจ็ท (Inkjet) เลเซอร์ (Laser) โซลิดอิงค์ (Solid Ink) สำหรับรุ่นที่มียอดขายสูงสุดคือ อิงค์เจ็ท ส่วนเครื่องพิมพ์เลเซอร์เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ หรือต้องการคุณภาพของงานพิมพ์สูง

    หมึกพิมพ์ของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทใช้น้ำหมึก เมื่อเปิดฝาครอบเครื่องพิมพ์จะพบตลับหมึกที่เป็นน้ำ สำหรับการพิมพ์ลงกระดาษใช้วิธีฉีดหยดหมึกบนตำแหน่งที่ต้องการ การเติมน้ำหมึกทำได้ง่ายโดยซื้ออุปกรณ์ไปทำเองที่บ้าน มีบริการเติมน้ำหมึกฟรีในงานไอทีแฟร์ หรือนิทรรศการด้านไอทีอยู่บ่อยครั้ง หมึกของเครื่องพิมพ์ด็อทเมทริกซ์ มีลักษณะเป็นแถบผ้าริบบิ้น เมื่อหมึกหมดจะต้องเปลี่ยนแถบริบบิ้นใหม่ เครื่องพิมพ์แบบนี้นิยมใช้กับเอกสารสีเดียว การพิมพ์ถูกกระทำโดยใช้เข็มตอกไปบนแถบผ้าริบบิ้นจนไปกระทบกระดาษให้เกิดรอยตามต้องการ ดังที่เราทราบว่าเส้นสายลายภาพ หรืออักษรล้วนเกิดจากองค์ประกอบของจุดเล็กมากมายมารวมกัน

    เครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ็ทราคาลดลงมาก บางรุ่นราคาไม่ถึง 3,000 บาท แต่อาจมีปัญหากวนใจตามมา เช่น ราคาหมึกสูงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาเครื่องพิมพ์ ถ้าปล่อยเครื่องทิ้งไว้ไม่ใช้อย่างสม่ำเสมออาจพบปัญหาหัวฉีดหมึกตัน และไม่คุ้มที่จะซ่อม กระดาษที่ใช้พิมพ์ภาพถ่ายต้องเป็นกระดาษพิเศษที่มีราคาสูง และอาจได้คุณภาพของภาพด้อยกว่าที่อัดจากร้านรับอัดรูปดิจิทอล (Digital Studio) เป็นต้น

    เครื่องพิมพ์ด็อทเมทริกซ์มีหัวพิมพ์เป็นเข็ม เหมาะกับงานพิมพ์บางลักษณะที่ต้องการแรงตอกของเข็มไปลงบนกระดาษคาร์บอน (Carbon Paper) เพื่อให้การพิมพ์ครั้งเดียวได้สำเนาเอกสารหลายแผ่น และมีเดือยที่ใช้กับกระดาษต่อเนื่อง (Continuous Paper) สามารถพบเครื่องพิมพ์แบบนี้ได้ในธนาคาร สถาบันการศึกษา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หมึกที่ใช้มักเป็นแถบผ้าริบบิ้นที่ใช้ได้นานแม้หมึกจะจางไปบ้างก็ยังใช้ได้ ต่างกับหมึกของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท และเครื่องพิมพ์เลเซอร์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ถ้าหมึกจางลงแล้ว

    สิ่งที่สำคัญข้อแรกในการเลือกซื้อเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้ตามบ้าน มิใช่การเลือกรุ่นแต่เป็นการพิจารณาความคุ้มค่าในการมีใช้ที่บ้าน เพราะผู้คนมากมายรู้ว่ามีคอมพิวเตอร์ที่บ้านเพื่อเป้าหมายใด ต่างกับการมีเครื่องพิมพ์ที่มักได้มาในฐานะของแถม หรือเห่อตามแฟชั่น โดยปกติกลุ่มพนักงานองค์กรที่นำงานมาทำที่บ้านมักนำแฟ้มกลับไปพิมพ์ที่สำนักงาน และใช้เครื่องพิมพ์ของส่วนกลางร่วมกับเพื่อนร่วมงาน บางสำนักงานมีเครื่องพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพเพียงเครื่องเดียว แต่แบ่งกันใช้ทั้งสำนักงาน และได้รับการดูแลให้ใช้งานอย่างคุ้มค่า ผู้ใช้ตามบ้านบางท่านมีเครื่องพิมพ์เหมือนมีเฟอร์นิเจอร์ ตั้งทิ้งไว้ หรือใช้ไม่บ่อย เพราะไม่มีอาชีพเป็นนักเขียน ไม่เปิดร้านรับอัดรูป ไม่จ้างรับส่งแฟ็กซ์ ไม่รับพิมพ์งาน และไม่อนุญาตให้เพื่อนมาใช้ เป็นต้น ถ้าคิดจะซื้อเครื่องพิมพ์เครื่องใหม่ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจ ว่าซื้อมาแล้วจะใช้อย่างคุ้มค่าหรือไม่
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
45. นำบริการของมืออาชีพมาสร้างเว็บเพจ
44. ขโมยคอมพิวเตอร์ และสายโทรศัพท์
42. เลือกซื้อคอมพิวเตอร์อย่างไรดี
40. เลือกเครื่องพิมพ์ตามความจำเป็น
39. ทำนายอนาคตบุฟเฟต์มือถือ
38. ต่อย ตบตี มีรัก ให้ระวังกล้อง
37. มีงานเขียน แต่หาไม่พบ
36. เสียงกอไก่จากในโรงเรียน
35. วันครอบครัวให้เข้าหาธรรมชาติ
34. หาวิธีได้ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่จากอินเทอร์เน็ต
33. เครื่องเล่นดีวีดีไม่ใช่เครื่องบินอีกต่อไป
32. อีเลินนิ่งสำหรับผู้มีทักษะ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC