สั่งปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
 
# 20 สั่งปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

    เว็บไซต์เป็นสื่อแบบใหม่ที่มีลักษณะต่างกับสื่ออื่น เช่น เปลี่ยนได้ตลอดเวลา อาจหาผู้เป็นเจ้าของข้อมูลตัวจริงได้ยาก เครื่องบริการอาจไม่อยู่ในไทย ไม่จำกัดอายุ หรือเจ้าของบทความไม่ใช่เจ้าของเว็บไซต์ เป็นต้น ทำให้การใช้กฎหมายควบคุมเว็บไซต์จากทั่วโลกเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และใช้เวลา

    เว็บไซต์ที่บริการเว็บบอร์ดมีความเสี่ยงสูง เพราะสมาชิกเว็บบอร์ดอาจส่งข้อความ แฟ้มสื่อลามก หรือรูปภาพที่อาจส่อไปในทางละเมิดสิทธิของผู้อื่น ถ้าเจ้าของเว็บไซต์ไม่ดูแลอย่างสม่ำเสมอ หรือส่งเสริมก็อาจมีความผิด ผู้ดูแลเว็บไซต์จึงต้องรับผิดชอบ และใช้วิจารณญาณในการจัดการกับข้อมูลทั้งหมดที่เผยแพร่

    เว็บไซต์หลายแห่งมีเนื้อหาไม่เหมาะสม เช่น มีสิ่งที่ผิดกฎหมาย สร้างความแตกสามัคคีต่อคนในชาติ ล่วงละเมิดต่อสถาบัน และขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ เป็นต้น ต่างทะยอยถูกปิด หรือถูกขึ้นบัญชีดำ (Black List) กระทรวงไอซีทีตั้งกลุ่ม Cyber Inspector ทำหน้าที่ตรวจสอบ และรับชื่อเว็บไซต์ที่มีปัญหาผ่านเว็บไซต์ http://ict.cyberclean.org เพื่อรวมรวมรายชื่อเว็บไซต์ต้องห้าม และดำเนินการกับเว็บไซต์เหล่านั้น

    อีกหน่วยงานหนึ่งที่รับแจ้ง Web ผิดกฎหมายคือ ศูนย์ตรวจสอบ และวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบ ตรวจจับ การสืบสวน และแก้ไขปัญหาทางคดีเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เกิดขึ้น ป้องกันการบุกรุกทางเครือข่ายของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนผู้ใช้งาน และหน่วยงานอื่น ๆ ทางด้านคดีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถ้าท่านพบเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ http://cyber.police.go.th

    Bittorrent เป็นบริการที่สมาชิกสามารถเผยแพร่วีดีโอ หรือโปรแกรมได้ทุกประเภทจากคอมพิวเตอร์ของตน เมื่อมีคนคัดลอกแฟ้มไป ก็สามารถเป็นแห่งเผยแพร่ต่อไป เว็บไซต์ที่ให้บริการอาจควบคุมแฟ้มของสมาชิกได้ไม่ครอบคลุม เพราะมีหน้าที่เป็นตัวกลางเก็บ Tracker ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหา หรือความเหมาะสมได้ทุกแฟ้ม ถ้ามีวีดีโอสักเรื่องที่ละเมิดสิทธิของดาราสาวบางท่าน หลุดไปใน Bittorrent ก็จะมีสมาชิกคัดลอก และนำไปเผยแพร่ต่อในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง อาจพบถูกเผยแพร่เพิ่มเป็นหลายสิบเครื่อง

    เมื่อต้นเดือนมกราคม 2549 มีวีดีโอของผู้หญิงหน้าตาเหมือนดาราถูกเผยแพร่เข้าไปในอินเทอร์เน็ต การนำวีดีโอเรื่องนี้ไปเผยแพร่ ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และเป็นสื่อที่ไม่เหมาะสม หลังข่าวนี้ออกมาพบเว็บไซต์ประเภท Bittorrent หลายแห่งถูกขึ้นบัญชีดำ เพราะมีการแจ้งเข้าไปที่กระทรวงไอซีที เมื่อตรวจสอบก็พบว่าเว็บไซต์เหล่านั้นไม่สามารถควบคุมเนื้อหา หรือติดตามผู้เผยแพร่สื่อลามกอนาจารได้ ในปัจจุบันวีดีโอเรื่องนี้แพร่ออกไปในต่างประเทศ เช่น พม่า และยากที่จะติดตามมาดำเนินคดี ทางหนึ่งที่ทำได้คือการจำกัดขอบเขตทางอินเทอร์เน็ต ไม่ให้เข้าถึงจากเยาวชนโดยง่าย เพราะถ้าไม่ควบคุม เด็ก ๆ สมัยนี้เข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้แน่

   

   

   

   
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
24. สื่อทำให้ผู้หญิงกล้าขึ้น
23. โครงงานคอมพิวเตอร์ระดับนักเรียน
22. สอบเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
21. ฉากรักในคนม้าบิน
20. สั่งปิดเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
19. โรงเรียนเถินวิทยา กับไอที
18. โลกเสมือนจริงด้วย CG
17. คม 2 ด้านของ Bittorrent
16. ทำงานที่บ้านแบบ MLM
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC