สร้างแบบทดสอบแบบ GIFT ด้วย Excel

ปรับปรุง : 2550-05-02 (ปรับสำหรับพิมพ์)
50. สร้างแบบทดสอบแบบ GIFT ด้วย Excel
1. Quiz in Excel
? กรอกข้อมูลดังตัวอย่าง ถึง Column Q
? กรอก =char(13)&char(10) ในทุกช่องที่เป็นสีเหลือง
? แต่ละ Rows จะถูกแยกเป็น 7 บรรทัดใน Text File
> Save As
2. Save in XLS
? จัดเก็บเป็น XLS ไว้ เวลาแก้ไขจะง่าย
> บันทึก
3. Save in Formatted Text
? จัดเก็บเป็น .prn (Space delimited)
? นำ quiz1.prn ไปใช้ใน Moodle ได้
> Save As > บันทึก
4. Open by WordPad
? ใช้ Explorer เปิดห้องเก็บแฟ้ม
? เปิด quiz1.prn ด้วย WordPad
> RightClick on File > ChooseProgram
5. Quiz in WordPad
? ข้อมูลถูกแบ่งด้วย :: และ { }
- ชื่อคำถาม
- คำถาม
- =ตัวเลือกที่ถูก
- ~ตัวเลือกที่ผิด
? ปิด WordPad แล้วเปิด Moodle
? Login ในฐานะครู แล้วเข้า Subject Page
6. Subject Page of Teacher
? เพิ่มแบบทดสอบ โดยนำเข้า
> เพิ่มกิจกรรม > แบบทดสอบ
7. Quiz Import 1
? กรอก ชื่อ และคำนำ
? กำหนด เริ่มทำแบบทดสอบได้
? กำหนด หมดเวลาการทำแบบทดสอบ
> เปลี่ยนปีที่หมดเวลา .. จะได้มีเวลาทำ
8. Quiz Import 2
? กำหนดจำนวนครั้งให้ตอบได้ถึง 6
? กำหนดวิธีตัดเกรดได้
- คะแนนสูงสุด
- คะแนนเฉลี่ย
- ตอบครั้งแรก
- ตอบครั้งสุดท้าย
> บันทึกการเปลี่ยนแปลง
9. Quiz Import 3
? พบคำถามเก่า ๆ ในคลังข้อสอบ
? เลือก import หรือ export ได้
> นำเข้าคำถามจากไฟล์
10. Quiz Import 4
? เลือกแฟ้มข้อสอบที่เตรียมไว้
> Browse > Open
> อัพโหลดไฟล์นี้
11. Quiz Import 5
? แสดงคำถามที่ Import เข้ามาได้
> ขั้นต่อไป
12. Quiz Import 6
? พบคำถามเพิ่มขึ้น หรือมี 2 ครั้ง
? เลือก CheckBox ส่งเข้าแบบทดสอบ
> เพิ่มเข้าไปในแบบทดสอบ
> ดูตัวอย่าง
13. Quiz Import 7
? ตรวจสอบก่อนเปิดให้นักเรียนทำ
? ลองทำให้ถูกทุกข้อ
> แบบทดสอบ
14. Quiz Export 1
? เลือกส่งออกไปใช้ที่อื่นได้
> ส่งออกคำถามเป็นไฟล์
15. Quiz Export 2
? เปลี่ยนชื่อแฟ้มที่จะเก็บในไฟล์ได้
> ส่งออกคำถามเป็นไฟล์
? แต่นำออกจากเครื่องไม่ได้
? ต้องเปลี่ยน แบบทดสอบ เป็น quiz
> อ 101 > ไฟล์
16. Quiz Export 3
? แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องไฟล์
> แบบทดสอบ
17. Quiz Export 4
? แสดงแฟ้มข้อสอบที่ export มาได้
> ชื่อแฟ้ม แต่ error
> ไฟล์
> เปลี่ยนชื่อ เป็นอังกฤษ
18. Quiz Export 5
? เปลี่ยนภาษาไทยเป็น English
> เปลี่ยนชื่อ เป็น quiz
19. Quiz Export 6
? เปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็น English
> quiz
> เปลี่ยนชื่อ
20. Quiz Export 7
? เปิดแฟ้มข้อสอบด้วย WordPad
> ชื่อแฟ้มที่ถูกเปลี่ยน