หน้า: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27. ทั้งหมด(5 หัวข้อ/หน้า)
ลำดับหัวข้อ (Subject)
5ภัยโรคระบาด อำเภอเสริมงาม ลว. 9 พฤศจิกายน 55..
4โรคระบาดสัตว์ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา เหตุเกิด 1 มิถุนายน 55 ลว. 4 กรกฎาคม 55..
3ภัยแผ่นดินไหว ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง หมู่ 1,3 เหตุเกิด 5 พฤษภาคม 57 ลว 20 พฤษภาคม 57..
2โรคระบาดในไร่ข้าวโพด ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว เหตุเกิด 22 กันยายน 54 ลว 30 กันยายน 54..
1ประกาศพื้นที่ภัยภิบัติ ภัยแมลงและศัตรูููพืช ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว เหตุเกิดวันที่ 5 กันยายน 54 หนังสือ ลว.21กย.54..