หน้าหลัก | ความเป็นมา | อำนาจหน้าที่ | โครงสร้าง | ทำเนียบผู้บริหาร | บุคลากร | กระทรวงมหาดไทย | กรมป้องกันฯ |
สำนักงานป้องกั และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงาน : นายสมคิด ผานุการณ์ โทรศัพท์.0-5426-5072 - 3 โทรสาร.0-5426-5074
สารสนเทศ ปภ.ลำปาง
ความเป็นมา
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
สัญลักษณ์

บริการภายในเว็บ
กรมอุตุนิยมวิทยา
ปริมาณน้ำลุ่มน้ำวังตอนบน
กรมป้องกันฯ


รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

นายสมคิด ผานุการณ์
หัวหน้าสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดลำปาง
ข้อมูลจังหวัดลำปาง
ประวัติจังหวัด
อาณาเขต
เขตปกครอง
ประชากร
สัญลักษณ์

หน่วยงานราชการ
กระทรวงมหาดไทย
กรมป้องกันและบรรเทาฯ
จังหวัดลำปาง
ข้อมูลติดต่อในลำปาง
สนง.ปภ.จ.ลป.สาขาเถิน
สนง.ปภ.จ.ลป.สาขาวังเหนือ#

บริการออนไลน์
ข่าวประกาศภัยพิบัติ ***
ปลูกสร้างบ้านอาคาร
ขอใช้ไฟฟ้า
เสียภาษี
ปภ.พะเยา
สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
หัวหน้าสำนักงาน : นายสมคิด ผานุการณ์
ที่ตั้ง : ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Webmaster: lpg.dpm@hotmail.com Tel.0-5426-5072 - 3 Fax.0-5426-5074
Developer : burin_ruj@nation.ac.th Mobile.08-1992-7223

#