การปฐมพยาบาลเบื้องต้น : roseolar
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การปฏิบัติสำหรับกรณีฉุกเฉิน
 1. ตั้งสติให้ได้อย่าตกใจ
 2. ขอความช่วยเหลือ
 3. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • ช่วยหายใจ ให้อากาศเข้าปอดสะดวก คลายเสื้อผ้าให้หลวม
  • ห้ามเลือด
  • นอนนิ่ง ๆ ห่มผ้า คอยสังเกตอาการ จับชีพจรเป็นระยะ
  • ถ้ามีกระดูกหักอย่าเคลื่อนย้าย
  • ห้ามรัปประทานสิ่งใด (ถ้าไฟลวกรุนแรงให้จิบน้ำคำเล็ก ๆ )
ที่มา : คู่มีอประชาชน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น "
สถาบันการแพทย์ด้านอุบัติเหตุและสาธารณภัย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ความหมายของการปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ หรือเจ็บป่วยกระทันหัน ณ สถานที่เกิดเหตุ ให้พ้นอันตราย ก่อนที่จะส่งไปให้แพทย์รักษาต่อไป โดยใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือเท่าที่หาได้ในขณะนั้น
ShareThis.com

http://goo.gl/72BPC