ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 60 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1493430100 ]
  1. กระดูกงูเรือ ตรงกับตัวเลือกใด
   sexy (adj)
   keel (n)
   rapier (n)
   larboard (n)
  2. กรุณา,มีเมตตา,มีใจเอื้อเฟื้อ ตรงกับตัวเลือกใด
   midway (adj,adv)
   obliging (adj)
   petal (n)
   manful (adj)
  3. กองข้าว,กองฟาง,กองหญ้า,กองฟืน,ซุ้มปืน ตรงกับตัวเลือกใด
   platoon (n)
   lot (vt)
   paroxysm (n)
   stack (n)
  4. การขจัด,การกำจัด,การสลัดทิ้ง ตรงกับตัวเลือกใด
   traffic (n)
   shopping (n)
   solution (n)
   riddance (n)
  5. การลำเลียงทางเรือ,การขนส่งทางเรือ ตรงกับตัวเลือกใด
   mining (n)
   shipment (n)
   teaching (n)
   molding (n)
  6. การออกเสียง ตรงกับตัวเลือกใด
   kickoff (n)
   preachment (n)
   outset (n)
   pronunciation (n)
  7. การเลี้ยง,การสนุกสนาน ตรงกับตัวเลือกใด
   taking (n)
   shank (n)
   ruff (n)
   orgy (n)
  8. ขวดเล็ก ตรงกับตัวเลือกใด
   menace (vt)
   tidings (n)
   pretext (n)
   phial (n)
  9. ข้าวฟ่าง,ลูกเดือย ตรงกับตัวเลือกใด
   paddy (n)
   millet (n)
   motto (n)
   scavenger (n)
  10. คนพายเรือ,คนแจวเรือ,คนกรรเชียงเรือ ตรงกับตัวเลือกใด
   smuggler (n)
   misanthrope (n)
   rave (vi)
   rower (n)
  11. คลื่นหัวแตก,ลูกคลื่น ตรงกับตัวเลือกใด
   timidity (n)
   penury (n)
   resentment (n)
   surf (n)
  12. ความจาง,ความจืด,ความซีด,ความหม่นหมอง ตรงกับตัวเลือกใด
   lethargy (n)
   paleness (n)
   sauciness (n)
   malignity (n)
  13. ความสงสัย,การพักชั่วคราว,ความใจจดใจจ่อ ตรงกับตัวเลือกใด
   meekness (n)
   suspension (n)
   stillness (n)
   leadership (n)
  14. ความไม่มี,การถอน,การถอด,การเพิกถอน ตรงกับตัวเลือกใด
   ream (vt)
   spew (vi)
   protestation (n)
   privation (n)
  15. คำพยากรณ์,คำทำนาย,ผู้พยากรณ์,คนทรงเจ้า ตรงกับตัวเลือกใด
   queue (n)
   oracle (n)
   kneel (vi)
   macaque (n)
  16. จัดหมวดหมู่,รวมพวก,พินิจพิเคราะห์ ตรงกับตัวเลือกใด
   odd (adj)
   novitiate (n)
   slot (n)
   subsume (vt)
  17. ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน ตรงกับตัวเลือกใด
   mutual (adj)
   prejudicial (adj)
   libelous (adj)
   lurid (adj)
  18. ซ่อม,คืนให้,ฟื้นฟู,ปฏิสังขรณ์,ทำให้คืนสภาพ ตรงกับตัวเลือกใด
   relative (n)
   restore (vt)
   kinsfolk (n)
   thrum (vt)
  19. ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา ตรงกับตัวเลือกใด
   pigheaded (adj)
   lateral (adj)
   lamp (n)
   persistent (adj)
  20. ตะแลงแกง,นั่งร้านก่อตึก ตรงกับตัวเลือกใด
   maggot (n)
   scaffold (n)
   pamper (vt)
   swat (vt)
  21. ตีอวน,ลากอวน ตรงกับตัวเลือกใด
   pouch (n)
   trawl (vt)
   sentinel (n)
   lofty (adj)
  22. ทั่วแคว้น,ของแคว้น,เฉพาะแคว้น ตรงกับตัวเลือกใด
   mainstream (n)
   regional (adj)
   outgoing (n)
   mislay (vi)
  23. ทำให้ผิวคล้ำ,ทำให้เกรียม ตรงกับตัวเลือกใด
   reunite (vt)
   tan (vt)
   sear (vt)
   shrivel (vt)
  24. ทำให้หลวม,คลาย,ทำให้หย่อน,แก้,เปลื้อง,ถอด ตรงกับตัวเลือกใด
   toughen (vt)
   straiten (vt)
   piratical (adj)
   loosen (vt)
  25. ที่ว่าง,ห้อง,โอกาส,เนื้อที่,ที่พัก ตรงกับตัวเลือกใด
   open (n)
   ostrich (n)
   musician (n)
   room (n)
  26. นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น ตรงกับตัวเลือกใด
   nun (n)
   pseudonym (n)
   silky (adj)
   thenceforward (adv)
  27. น่าดม,มีกลิ่นหอม,หอมกรุ่น ตรงกับตัวเลือกใด
   pathetic (adj)
   redolent (adj)
   loathsome (adj)
   quaint (adj)
  28. บวก,เชื่อถือได้,มั่นใจ,เป็นประโยชน์ ตรงกับตัวเลือกใด
   luff (vt)
   positive (adj)
   stepladder (n)
   meretricious (adj)
  29. บูด,เปรี้ยว,หมัก,เป็นกรดมาก ตรงกับตัวเลือกใด
   mumble (vi,vt)
   sour (vi)
   nerveless (adj)
   nib (n)
  30. ปลาแซลมอน ตรงกับตัวเลือกใด
   ringlet (n)
   salmon (n)
   slap (vt)
   mortar (n)
  31. ปูชนียสถาน,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,โบสถ์,วิหาร ตรงกับตัวเลือกใด
   rampart (n)
   push (vt)
   pawnbroker (n)
   sanctuary (n)
  32. ผู้ได้รับเลือก ตรงกับตัวเลือกใด
   pass (vi)
   tippet (n)
   smallpox (n)
   nominee (n)
  33. พรมปูพื้นสักหลาด,พรมน้ำมัน ตรงกับตัวเลือกใด
   perfunctory (adj)
   pore (vi)
   stammer (vi)
   linoleum (n)
  34. พู่,ฝอยฝักข้าวโพด ตรงกับตัวเลือกใด
   spy (vt)
   tassel (n)
   nap (vi)
   recapture (vt)
  35. รก ตรงกับตัวเลือกใด
   omnibus (n)
   placenta (n)
   remedy (vt)
   poach (vt)
  36. ร้องเหมือนวัว ตรงกับตัวเลือกใด
   monologue (n)
   pollen (n)
   spiral (n)
   low (vi)
  37. ลูกนกเค้าแมว,ลูกนกฮูก ตรงกับตัวเลือกใด
   puppy (n)
   owlet (n)
   pear (n)
   topple (vi)
  38. วิทยุ ตรงกับตัวเลือกใด
   tombstone (n)
   radio (n)
   tapir (n)
   obtrusive (adj)
  39. สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ ตรงกับตัวเลือกใด
   rotary (adj)
   rodent (n)
   lading (n)
   pimple (n)
  40. สีม่วง ตรงกับตัวเลือกใด
   rainbow (n)
   mastiff (n)
   synagogue (n)
   mauve (adj)
  41. สูดกลิ่น,ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ค้นคว้า ตรงกับตัวเลือกใด
   semaphore (vi)
   nose (vt)
   telegraph (vi)
   sector (n)
  42. ส่องกลับ,สะท้อนกลับ ตรงกับตัวเลือกใด
   sparkle (vi)
   suede (n)
   thorax (n)
   reflexive (adj)
  43. หมัก,ใส่เชื้อ,เปลี่ยน,เจือปน ตรงกับตัวเลือกใด
   swirl (vi)
   nautilus (n)
   nipple (n)
   leaven (vt)
  44. หินปูน ตรงกับตัวเลือกใด
   oarlock (n)
   limestone (n)
   quoit (n)
   pendent (adj)
  45. ห้าม,งด ตรงกับตัวเลือกใด
   stuffy (adj)
   taboo (vt)
   nectar (n)
   meteorology (n)
  46. อ่อน,ดัดได้,โค้งได้ ตรงกับตัวเลือกใด
   rural (adj)
   lithe (adj)
   manorial (adj)
   subconscious (adj)
  47. เกี่ยวกับดาวฤกษ์,เกี่ยวกับดวงดาว ตรงกับตัวเลือกใด
   labial (adj)
   terrestrial (adj)
   rheostat (n)
   sidereal (adj)
  48. เครื่องบันทึกเสียง,ผู้บันทึก ตรงกับตัวเลือกใด
   stave (vi)
   marshy (adj)
   sconce (n)
   recorder (n)
  49. เชิดขึ้น ตรงกับตัวเลือกใด
   march (vi)
   snubby (adj)
   sail (vi,vt)
   pulse (vt)
  50. เปียโน ตรงกับตัวเลือกใด
   serrate (adj)
   pianoforte (n)
   renowned (adj)
   oft (adv)
  51. เป็นสาย,เป็นเส้น,เหนียว,คล้ายเชือก ตรงกับตัวเลือกใด
   mucous (adj)
   stringy (adj)
   mock (vt)
   rivet (vt)
  52. เรือท้องแบน,แพ,โป๊ะ,ทุ่นลอย,เรือปั้นจั่น ตรงกับตัวเลือกใด
   junk (n)
   pontoon (n)
   skit (n)
   overdue (adj)
  53. เลิกขึ้น,ชู,เงย,ขน,แบกขึ้น,เลื่อนขึ้น,ลอยขึ้น ตรงกับตัวเลือกใด
   snip (vt)
   singsong (n)
   soprano (n)
   lift (vi,vt)
  54. เสียบปลั๊ก,อุด,จุก,ยิง,ต่อย,เผยแพร่,โฆษณา ตรงกับตัวเลือกใด
   panther (n)
   toadstool (n)
   tendon (n)
   plug (vt)
  55. แข็งเหมือนหิน,เต็มไปด้วยหิน,โหดเหี้ยม ตรงกับตัวเลือกใด
   sappy (adj)
   stony (adj)
   paraphrase (vt)
   sachet (n)
  56. แผ่นกระดาษ,ผ้าปูที่นอน,แผ่น,สิ่งตีพิมพ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   sprawl (vi,vt)
   spoil (vt)
   slice (vt)
   sheet (n)
  57. แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน ตรงกับตัวเลือกใด
   seek (vt)
   sunlight (n)
   peep (vi)
   repository (n)
  58. โกรธเคือง,บูดบึ้ง,อารมณ์บูด,บึ้งตึง ตรงกับตัวเลือกใด
   moot (vi,vt)
   scurvy (n)
   lavish (vt)
   sulky (adj)
  59. ในทุกกรณี,ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ตรงกับตัวเลือกใด
   sizeable (adj)
   pledge (vt)
   leghorn (n)
   soever (adv)
  60. ไข้หัด,โรคหัด ตรงกับตัวเลือกใด
   screw (vt)
   measles (n)
   mistrustful (adj)
   profluent (adj)