ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 60 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1498319202 ]
  1. กระตุก,ตะกุกตะกัก,เหวี่ยง,สะบัด ตรงกับตัวเลือกใด
   justle (vt)
   jerky (adj)
   ramp (vi)
   quaver (vi)
  2. กวางตัวผู้ ตรงกับตัวเลือกใด
   soldiery (n)
   roebuck (n)
   sonorous (adj)
   slacks (n)
  3. การกีดกั้น,การยับยั้ง,การสกัดกั้น ตรงกับตัวเลือกใด
   stonework (n)
   inhibition (n)
   stenography (n)
   sepulture (n)
  4. การนอนราบ,การนอนคว่ำ,การหมอบ,การกราบ ตรงกับตัวเลือกใด
   largess (n)
   prostration (n)
   libation (n)
   reenforcement (n)
  5. การประกาศใช้,การป่าวประกาศ,การเผยแพร่ ตรงกับตัวเลือกใด
   rearrangement (n)
   promulgation (n)
   invocation (n)
   raillery (n)
  6. การวางทุ่นระเบิด,การทำเหมืองแร่ ตรงกับตัวเลือกใด
   synopsis (n)
   mining (n)
   masturbation (n)
   quirk (n)
  7. การเคลือบฟัน,หินปูนตามขอบฟัน ตรงกับตัวเลือกใด
   openness (n)
   tartar (n)
   revocation (n)
   spoliation (n)
  8. การใช้ถ้อยคำ,สำนวนโวหาร,ภาษาเฉพาะ ตรงกับตัวเลือกใด
   rekindle (vt)
   phraseology (n)
   pancake (n)
   stunt (vt)
  9. ขี้ขโมย,ชอบลักทรัพย์,เหมือนขโมย ตรงกับตัวเลือกใด
   sleepy (adj)
   thievish (adj)
   innermost (adj)
   paddy (n)
  10. คนขโมยของตามร้าน ตรงกับตัวเลือกใด
   scullion (n)
   shoplifter (n)
   machinist (n)
   parishioner (n)
  11. คนนอกรีต,คนนอกศาสนา ตรงกับตัวเลือกใด
   spendthrift (n)
   nonconformist (n)
   leper (n)
   snob (n)
  12. คนไม่เชื่อศาสนา,คนเชื่อผิดๆ ตรงกับตัวเลือกใด
   indigo (n)
   misbeliever (n)
   nebulous (adj)
   jocularity (n)
  13. ความคดโกง,ความเลว,ความไม่ซื่อ ตรงกับตัวเลือกใด
   savagery (n)
   knavery (n)
   leanness (n)
   suspension (n)
  14. ความสามัคคี,ความปรองดอง,สายสัมพันธ์,ไมตรีจิต ตรงกับตัวเลือกใด
   impiety (n)
   rapport (n)
   malady (n)
   inertia (n)
  15. คาถา,เวทมนตร์,การเสกเป่า,การร่ายมนตร์ ตรงกับตัวเลือกใด
   suitable (adj)
   incantation (n)
   lover (n)
   krait (n)
  16. จัดหา,หามา,นำมาซึ่ง,ล่อลวง,เอามา ตรงกับตัวเลือกใด
   locksmith (n)
   procure (vt)
   sallow (adj)
   retentive (adj)
  17. ฐานเสาหิน,เชิง,ฐานแจกัน ตรงกับตัวเลือกใด
   magnolia (n)
   plinth (n)
   seem (vi)
   sag (vi)
  18. ตอนกลางประเทศ,ส่วนกลางของประเทศ ตรงกับตัวเลือกใด
   scrabble (vt)
   midland (n)
   succumb (vi)
   owe (vt)
  19. ติดเหล้า,ขี้เหล้า ตรงกับตัวเลือกใด
   smack (vi)
   sottish (adj)
   stroke (vt)
   spank (vt)
  20. ถั่วลิสง ตรงกับตัวเลือกใด
   impulsive (adj)
   peanut (n)
   insupportable (adj)
   rack (vt)
  21. ทรัพย์สมบัติ,ความมั่งคั่ง,ความร่ำรวย ตรงกับตัวเลือกใด
   towering (adj)
   riches (n)
   modish (adj)
   rouge (vt)
  22. ทำเลอะ,ทำหก,ทำเปื้อน,ทำให้เลอะเทอะ ตรงกับตัวเลือกใด
   itch (vt)
   slop (vt)
   silt (vt)
   rim (vt)
  23. ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้สกปรก ตรงกับตัวเลือกใด
   shrivel (vt)
   smut (vt)
   sway (vt)
   immortalize (vt)
  24. ทุบ,บด,โขลก,ตำ,ต่อย,บุก,ยิงกระหน่ำ ตรงกับตัวเลือกใด
   siphon (n)
   pound (vt)
   ornithology (n)
   penguin (n)
  25. นรก,สถานล้างบาปผู้ตาย ตรงกับตัวเลือกใด
   pseudonym (n)
   purgatory (n)
   myth (n)
   imagine (vi,vt)
  26. น้ำปรุงรสอาหาร,น้ำราดสลัด,มายองเนส ตรงกับตัวเลือกใด
   tical (n)
   mayonnaise (n)
   luff (vt)
   note (vt)
  27. บันได ตรงกับตัวเลือกใด
   primary (adj)
   stairway (n)
   regatta (n)
   reorganize (vt)
  28. ปลาหมึกยักษ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   pavilion (n)
   octopus (n)
   semiannual (adj)
   sanctuary (n)
  29. ผี,ปีศาจ,ภาพหลอน,เงามืด,ความน่ากลัว ตรงกับตัวเลือกใด
   testator (n)
   phantom (n)
   partaker (n)
   shaker (n)
  30. ผู้เดินสำรวจ,ผู้เดินตรวจ,รถเข็นเด็ก ตรงกับตัวเลือกใด
   taxpayer (n)
   perambulator (n)
   plaid (n)
   muslin (n)
  31. ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ,ผ้าโพกศีรษะ ตรงกับตัวเลือกใด
   judge (vt)
   kerchief (n)
   telephone (vi)
   monger (n)
  32. ฟ้าร้อง ตรงกับตัวเลือกใด
   mankind (n)
   rumble (vi)
   legacy (n)
   intrust (vt)
  33. มอร์ฟีน ตรงกับตัวเลือกใด
   papaya (n)
   morphine (n)
   lancet (n)
   squatty (adj)
  34. ม้าสำหรับผู้หญิง ตรงกับตัวเลือกใด
   perk (vi)
   palfrey (n)
   laud (vt)
   huddle (vi,vt)
  35. ยาถ่าย,ยาระบาย ตรงกับตัวเลือกใด
   torpedo (vt)
   laxative (n)
   tactics (n)
   limousine (n)
  36. ระงับ,ทำให้หายใจไม่ออก,กลั้น,อุดปาก,ปิดปาก ตรงกับตัวเลือกใด
   idolize (vt)
   stifle (vt)
   remedy (vt)
   pigeonhole (n)
  37. รัดคอ,บีบรัด,รัดเส้นเลือด ตรงกับตัวเลือกใด
   timbrel (n)
   strangulate (vt)
   riverside (n)
   spiral (n)
  38. ลายมือเขียน,ตัวหนังสือ ตรงกับตัวเลือกใด
   inconvenient (adj)
   longhand (n)
   piston (n)
   offspring (n)
  39. ลูบ,ตบเบาๆ ตรงกับตัวเลือกใด
   obsolete (adj)
   pat (vt)
   jamb (n)
   orb (n)
  40. วิเคราะห์,พิจารณา,ดูผ่านตา ตรงกับตัวเลือกใด
   puttee (n)
   scan (vt)
   swoon (vi)
   moonlit (adj)
  41. สอดไว้,แทรกไว้,ใส่ไว้ ตรงกับตัวเลือกใด
   sable (n)
   inset (vt)
   reptile (n)
   lion (n)
  42. สินค้า,น้ำหนักบรรทุก,การบรรทุก ตรงกับตัวเลือกใด
   pimple (n)
   lading (n)
   precursor (n)
   shine (vi)
  43. หนังสือเล่มโต,สมุด ตรงกับตัวเลือกใด
   mitre (n)
   tome (n)
   neon (n)
   humpback (n)
  44. หวานเจื้อยแจ้ว,ไพเราะ ตรงกับตัวเลือกใด
   nipple (n)
   mellifluous (adj)
   ravine (n)
   playhouse (n)
  45. อดีตกาลสมบูรณ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   live (vi)
   pluperfect (n)
   omnipresent (adj)
   luscious (adj)
  46. อุ้ยอ้าย,เทอะทะ,งุ่มง่าม,เยิ่นเย้อ ตรงกับตัวเลือกใด
   recite (vt)
   ponderous (adj)
   obese (adj)
   natal (adj)
  47. เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการศึกษา ตรงกับตัวเลือกใด
   settee (n)
   scholastic (adj)
   nutcracker (n)
   shears (n)
  48. เงินรูเบิล ตรงกับตัวเลือกใด
   thrive (vi)
   ruble (n)
   possessor (n)
   hostess (n)
  49. เด็กส่งหนังสือพิมพ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   oven (n)
   newsboy (n)
   tennis (n)
   outpour (vt)
  50. เที่ยวปล้นสะดม,เที่ยวขโมย ตรงกับตัวเลือกใด
   poisonous (adj)
   marauding (adj)
   soapy (adj)
   starry (adj)
  51. เป็นส่วนๆ,เป็นตอนๆ ตรงกับตัวเลือกใด
   menthol (n)
   sectional (adj)
   mucus (n)
   porcupine (n)
  52. เรือดำน้ำ ตรงกับตัวเลือกใด
   iceboat (n)
   submarine (n)
   sidle (vi)
   skid (vi)
  53. เล็กน้อย,จ้อย,จิ๋ว,กระจิริด ตรงกับตัวเลือกใด
   hutch (n)
   tiny (adj)
   sundown (n)
   lose (vi,vt)
  54. เสือพูมา ตรงกับตัวเลือกใด
   outclass (vt)
   puma (n)
   milky (adj)
   medallion (n)
  55. เห็ดมีพิษ ตรงกับตัวเลือกใด
   recumbent (adj)
   toadstool (n)
   ligament (n)
   resolve (vi,vt)
  56. แข็ง,ยืดหยุ่นไม่ได้,ไม่อ่อน ตรงกับตัวเลือกใด
   marry (vt)
   inflexible (adj)
   preordain (vt)
   mottle (vt)
  57. แถบ,สายเทป,ริบบิ้น,สายวัด ตรงกับตัวเลือกใด
   sure (adj)
   tape (n)
   messaline (n)
   pervasive (adj)
  58. แลมอง,เพ่งมอง,ชะเง้อมอง,มองหา ตรงกับตัวเลือกใด
   sprinkle (vt)
   peer (vi)
   mumps (n)
   kindergarten (n)
  59. โลงหิน ตรงกับตัวเลือกใด
   nucleus (n)
   sarcophagus (n)
   manacle (vt)
   misplace (vt)
  60. ใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก ตรงกับตัวเลือกใด
   tallow (n)
   roomy (adj)
   irrational (adj)
   seamy (adj)