ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 60 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1490590243 ]
  1. กตัญญู,ขอบคุณ,รู้คุณ,ปลื้มปีติ ตรงกับตัวเลือกใด
   enkindle (vt)
   athirst (adj)
   ramp (vi)
   grateful (adj)
  2. กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน ตรงกับตัวเลือกใด
   suppurate (vi)
   remount (vt)
   amicable (adj)
   sift (vt)
  3. กล้ามเนื้อลูกหนู ตรงกับตัวเลือกใด
   biceps (n)
   vast (adj)
   bisexual (n)
   coagulation (n)
  4. การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม ตรงกับตัวเลือกใด
   bookkeeping (n)
   concourse (n)
   apprenticeship (n)
   donation (n)
  5. การร้องไห้,การสะอึกสะอื้น,เปลวไขมันของปลาวาฬ ตรงกับตัวเลือกใด
   arson (n)
   cessation (n)
   blubber (n)
   gyration (n)
  6. การเลี้ยง,การสนุกสนาน ตรงกับตัวเลือกใด
   moratorium (n)
   orgy (n)
   theatricals (n)
   rumple (vt)
  7. ขวานโบราณ,ง้าว ตรงกับตัวเลือกใด
   fling (vt)
   halberd (n)
   groin (n)
   stretcher (n)
  8. คนกล้า,ตัวพิมพ์หนา ตรงกับตัวเลือกใด
   boldface (n)
   postillion (n)
   teamster (n)
   coxcomb (n)
  9. คนป่า ตรงกับตัวเลือกใด
   casuist (n)
   backwoodsman (n)
   sawyer (n)
   decanter (n)
  10. คนโหดร้าย,คนโลภ,คนตะกละ,คนสูบเลือดสูบเนื้อ ตรงกับตัวเลือกใด
   unfurl (vt)
   intrepidity (n)
   harpy (n)
   width (n)
  11. ความปีติยินดี,ความปราโมทย์,ความยินดีปรีดา ตรงกับตัวเลือกใด
   imbroglio (n)
   heedlessness (n)
   rigidity (n)
   exultation (n)
  12. ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน ตรงกับตัวเลือกใด
   anguish (n)
   sluggishness (n)
   boycott (vt)
   harass (vt)
  13. คับแคบ,ถูกจำกัด,ถูกกำหนด ตรงกับตัวเลือกใด
   restrictive (adj)
   gird (vt)
   homily (n)
   calaboose (n)
  14. คู่พิพาท,คู่ปรปักษ์,คู่สงคราม,คู่กรณี ตรงกับตัวเลือกใด
   festivity (n)
   park (vt)
   sort (vt)
   belligerent (n)
  15. จานสี ตรงกับตัวเลือกใด
   gaudy (adj)
   destructive (adj)
   alias (n)
   palette (n)
  16. ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป ตรงกับตัวเลือกใด
   cameraman (n)
   walrus (n)
   wallet (n)
   livid (adj)
  17. ซึ่งแข่งดี,ซึ่งแข่งขัน,ซึ่งเอาอย่าง ตรงกับตัวเลือกใด
   exchangeable (adj)
   base (n)
   hyacinth (n)
   emulous (adj)
  18. ด่านภาษี,ด่านเก็บเงิน ตรงกับตัวเลือกใด
   down (vt)
   turnpike (n)
   skunk (n)
   abeam (adv)
  19. ตามยถากรรม,ตุหรัดตุเหร่ไป ตรงกับตัวเลือกใด
   escort (vt)
   adrift (adv)
   henceforward (adv)
   seedling (n)
  20. ต้องห้าม,ไม่สามารถจะรับได้ ตรงกับตัวเลือกใด
   boulevard (n)
   highroad (n)
   inadmissible (adj)
   asset (n)
  21. ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ ตรงกับตัวเลือกใด
   furtive (adj)
   burnish (vt)
   curdle (vt)
   itch (vt)
  22. ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก ตรงกับตัวเลือกใด
   bedaub (vt)
   reassure (vt)
   impair (vt)
   disunite (vt)
  23. ที่ซ่อนอยู่,ที่ซ่อนเร้น,ที่แอบแฝง ตรงกับตัวเลือกใด
   fond (adj)
   farmstead (n)
   latent (adj)
   buxom (adj)
  24. ท้องฟ้าโปร่ง,อากาศธาตุ,เขตเหนือโลก ตรงกับตัวเลือกใด
   aether (n)
   pennon (n)
   pupil (n)
   bard (n)
  25. นำเข้ามา,นำทาง,นำสู่,ส่งสาร ตรงกับตัวเลือกใด
   noteworthy (adj)
   usher (vi)
   petroleum (n)
   snub (vt)
  26. บัญชีหางว่าว,ม้วนกระดาษ,สมุดรายชื่อ,รายการ ตรงกับตัวเลือกใด
   croak (vi)
   salt (n)
   scroll (n)
   bulletin (n)
  27. ประดาบ,รบกันประปราย,โต้เถียงเล็กน้อย ตรงกับตัวเลือกใด
   mullet (n)
   cofactor (n)
   fortress (n)
   skirmish (vi)
  28. ผู้บรรยาย,ผู้เล่าเรื่อง ตรงกับตัวเลือกใด
   narrator (n)
   brocade (n)
   cheviot (n)
   duster (n)
  29. พนัน,ต่อ,วางเดิมพัน ตรงกับตัวเลือกใด
   clique (n)
   bet (vt)
   heritage (n)
   womenfolk (n)
  30. มะละกอ ตรงกับตัวเลือกใด
   dripping (n)
   pawpaw (n)
   fellowship (n)
   filmy (adj)
  31. มืดมัว,เศร้าใจ,หมดหวัง,มืดมน,มืดครึ้ม ตรงกับตัวเลือกใด
   shingle (vt)
   quinine (n)
   pill (n)
   gloomy (adj)
  32. ยืนยัน,รับรองว่าจริง ตรงกับตัวเลือกใด
   messy (adj)
   ghetto (n)
   tram (n)
   aver (vt)
  33. รถรางไฟฟ้า,รถโยก,รถเข็น,รถลาก,รถขนแร่ ตรงกับตัวเลือกใด
   trolley (n)
   join (vt)
   davit (n)
   kibe (n)
  34. รื่นเริง,เล่นซน,ร่าเริง,หยอกเย้า ตรงกับตัวเลือกใด
   icon (n)
   figurehead (n)
   frolicsome (adj)
   jaunty (adj)
  35. ร้องคร่ำครวญ,คราง ตรงกับตัวเลือกใด
   goad (vt)
   moan (vi)
   circus (n)
   spiral (n)
  36. ลิงเล็ก ตรงกับตัวเลือกใด
   deepen (vi)
   marmoset (n)
   flare (vi)
   forestry (n)
  37. วัชพืช,บุหรี่,ความผอมโซ ตรงกับตัวเลือกใด
   explosive (n)
   equinox (n)
   weed (n)
   stampede (vi,vt)
  38. สงวนลิขสิทธิ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   session (n)
   embrace (vt)
   copyright (vt)
   caretaker (n)
  39. สามารถ,ซึ่งมีประสิทธิภาพ,ซึ่งได้ผลต่อ ตรงกับตัวเลือกใด
   viable (adj)
   baldric (n)
   alum (n)
   efficient (adj)
  40. สิ่งที่เลือก,ทางเลือก,โอกาสในการเลือก ตรงกับตัวเลือกใด
   choice (n)
   entity (n)
   hue (n)
   outworn (adj)
  41. สุนัขจิ้งจอกตัวเมีย ตรงกับตัวเลือกใด
   vixen (n)
   clangour (vi)
   minority (n)
   accessory (n)
  42. ส่องกลับ,สะท้อนกลับ ตรงกับตัวเลือกใด
   playboy (n)
   swivel (vi)
   reflexive (adj)
   hog (n)
  43. หลอก,ล่อลวง,หลอกลวง,ล่อหลอก ตรงกับตัวเลือกใด
   beguile (vt)
   delusive (adj)
   headlong (adv)
   firm (n)
  44. อธิบาย,แสดงความหมาย,มีความหมายว่า ตรงกับตัวเลือกใด
   connote (vt)
   apiece (adv)
   craw (n)
   causality (n)
  45. อุ้งเท้าสัตว์,กรงเล็บ,ส่วนคมของดาบ,ไพ่ที่แจกเหลือ ตรงกับตัวเลือกใด
   bingo (n)
   arise (vi)
   talon (n)
   olfactory (adj)
  46. เกี่ยวกับทันตกรรม,เกี่ยวกับฟัน ตรงกับตัวเลือกใด
   freshwater (adj)
   presidential (adj)
   collegiate (adj)
   dental (adj)
  47. เกี่ยวกับศาสนา,เกี่ยวกับโบสถ์,เกี่ยวกับพระ ตรงกับตัวเลือกใด
   aural (adj)
   ecclesiastical (adj)
   evergreen (adj)
   squeezer (n)
  48. เครื่องสังเวย,เครื่องเซ่น,การบวงสรวง ตรงกับตัวเลือกใด
   toll (vt)
   crunch (vt)
   host (n)
   oblation (n)
  49. เชื่อถือได้,ไม่ต้องสงสัย,แน่นอน ตรงกับตัวเลือกใด
   electroplate (vt)
   chap (n)
   newsboy (n)
   indubitable (adj)
  50. เท็จ,โกหก,โป้ปด,ลวง,หลอกลวง ตรงกับตัวเลือกใด
   cutlet (n)
   dewy (adj)
   mallard (n)
   lying (adj)
  51. เป็นประโยชน์,เอื้ออำนวย,เป็นมงคล ตรงกับตัวเลือกใด
   wild (adj)
   propitious (adj)
   foam (vi)
   gouty (n)
  52. เพื่อนร่วมห้อง ตรงกับตัวเลือกใด
   frosty (adj)
   lift (vi,vt)
   roommate (n)
   diminutive (adj)
  53. เล็ง,เพ่ง,มุ่งหมาย ตรงกับตัวเลือกใด
   disadvantageous (adj)
   tigress (n)
   aim (vi)
   guernsey (n)
  54. เหมือนเนื้อ,มีเนื้อหาสาระ,จ้ำม่ำ ตรงกับตัวเลือกใด
   leer (vi)
   corsage (n)
   meaty (adj)
   gargle (vi)
  55. เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง ตรงกับตัวเลือกใด
   unselfish (adj)
   munificent (adj)
   dangle (vi)
   inlay (vt)
  56. แค้นเคือง,โกรธเคือง ตรงกับตัวเลือกใด
   stepmother (n)
   wroth (adj)
   gainsay (vt)
   blinker (n)
  57. แหลม,ขม,เผ็ดร้อน,ฉุน ตรงกับตัวเลือกใด
   unawares (adv)
   brewery (n)
   subtropical (adj)
   acrid (adj)
  58. ให้งบประมาณ,ทำงบประมาณ ตรงกับตัวเลือกใด
   dub (vt)
   beacon (vt)
   capon (n)
   budget (vi)
  59. ไก่ตัวผู้,ก๊อกน้ำ,นักต่อสู้,ผู้นำ,นักเลง,หัวโจก,คนสำคัญ ตรงกับตัวเลือกใด
   earn (vt)
   poker (n)
   cock (n)
   anon (adv)
  60. ไม่มี,ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ ตรงกับตัวเลือกใด
   disoblige (vt)
   lack (vt)
   loth (adj)
   fallow (vt)