ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 60 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1513511682 ]
  1. กรอง,ไหลซึม,รั่ว ตรงกับตัวเลือกใด
   petal (n)
   valiant (adj)
   reinforcement (n)
   filter (vt)
  2. กักบริเวณ,ครอบ,ใส่กรง ตรงกับตัวเลือกใด
   riddance (n)
   imprisonment (n)
   friction (n)
   coop (vt)
  3. การคิดล่วงหน้า,การไตร่ตรองล่วงหน้า ตรงกับตัวเลือกใด
   injection (n)
   premeditation (n)
   elucidation (n)
   ovation (n)
  4. การปลดเปลื้อง,การจากไป,การปล่อย,การทิ้ง ตรงกับตัวเลือกใด
   training (n)
   quittance (n)
   postponement (n)
   uprising (n)
  5. การวิจารณ์อย่างรุนแรง,กระดาษพิมพ์หน้าเดียว ตรงกับตัวเลือกใด
   tuition (n)
   palpitation (n)
   ostentation (n)
   broadside (n)
  6. การออกเสียงผิด ตรงกับตัวเลือกใด
   dilution (n)
   learning (n)
   bidding (n)
   mispronunciation (n)
  7. การแต่งผม,แบบผม,ทรงผม,ที่สวมศีรษะ ตรงกับตัวเลือกใด
   acrobatics (n)
   plot (vt)
   mesne (adj)
   coiffure (n)
  8. กุญแจไขสายยู ตรงกับตัวเลือกใด
   mutation (n)
   latchkey (n)
   mannish (adj)
   trinket (n)
  9. ขันเกลียว,ถักเปีย ตรงกับตัวเลือกใด
   unguent (n)
   braid (vt)
   knuckle (n)
   oat (n)
  10. คณบดี,ผู้อาวุโส,สมภาร,เจ้าคณะ,เจ้าอาวาส ตรงกับตัวเลือกใด
   gang (n)
   wagoner (n)
   coachman (n)
   dean (n)
  11. คนตัดหญ้า,คนดายหญ้า,เครื่องตัดหญ้า ตรงกับตัวเลือกใด
   misbeliever (n)
   necessity (n)
   ferocity (n)
   mower (n)
  12. ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความวิกลจริต ตรงกับตัวเลือกใด
   anachronism (n)
   madness (n)
   wretchedness (n)
   solitude (n)
  13. ความหย่อน,ความหละหลวม,ความเหลวไหล ตรงกับตัวเลือกใด
   infirmity (n)
   laxity (n)
   kinship (n)
   nakedness (n)
  14. ความแปลก,ของประหลาด,เงินปลีก,เศษ ตรงกับตัวเลือกใด
   irritation (n)
   throat (n)
   gird (vt)
   oddity (n)
  15. คาย,อาเจียน,พ่น,สำรอก,ทิ้งขว้าง ตรงกับตัวเลือกใด
   repartee (n)
   spew (vi)
   tonight (n)
   pasteurize (vt)
  16. งานคนใช้ในเรือ ตรงกับตัวเลือกใด
   rocket (n)
   mortgage (vt)
   jester (n)
   stewardship (n)
  17. ชอบตรึกตรอง,ชอบรำพึง,ชอบคิด,ซึ่งเข้าฌาน ตรงกับตัวเลือกใด
   vivid (adj)
   meditative (adj)
   seashore (n)
   aborigines (n)
  18. ชาวโรมันคาทอลิก ตรงกับตัวเลือกใด
   farrier (n)
   papist (n)
   catsup (n)
   peccable (adj)
  19. ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย ตรงกับตัวเลือกใด
   couchant (adj)
   deferential (adj)
   nudge (vt)
   crayon (n)
  20. ดื่ม,กลืน,สูบเข้า,ดูดซึม ตรงกับตัวเลือกใด
   gulp (vt)
   reactionary (adj)
   lewdness (n)
   imbibe (vt,vi)
  21. ตามมา,เป็นผล,ปรากฏขึ้น ตรงกับตัวเลือกใด
   twit (vt)
   ensue (vi)
   owe (vt)
   inculpate (vt)
  22. ต่อรองราคา ตรงกับตัวเลือกใด
   sordid (adj)
   chaffer (vi)
   herd (vi)
   insupportable (adj)
  23. ทวนสาบาน,เบิกความเท็จ,เป็นพยานเท็จ ตรงกับตัวเลือกใด
   mainstream (n)
   outgoing (n)
   progeny (n)
   forswear (vt)
  24. ทำให้ชื้น,ทำให้หมาดๆ,ทำให้หดหู่ใจ ตรงกับตัวเลือกใด
   smirch (vt)
   damp (vt)
   litter (vt)
   attune (vt)
  25. ที่ขับน้ำเมือกออกมา,ที่ขับเสมหะ ตรงกับตัวเลือกใด
   moorland (n)
   pituitary (adj)
   meadow (n)
   downhearted (adj)
  26. นวด ตรงกับตัวเลือกใด
   jurist (n)
   dock (vt)
   wondrous (adj)
   massage (vt)
  27. น่ารัก,น่าคบ,น่าพอใจ,เป็นที่ชื่นชอบ ตรงกับตัวเลือกใด
   obnoxious (adj)
   likable (adj)
   ludicrous (adj)
   disgraceful (adj)
  28. น้ำมันเบนซิน ตรงกับตัวเลือกใด
   lade (vt)
   benzine (n)
   vicinity (n)
   lotus (n)
  29. บิด,ทำให้เคล็ด ตรงกับตัวเลือกใด
   menial (n)
   bugs (adj)
   foolhardy (adj)
   sprain (vt)
  30. ปกคลุมด้วยหมอก,ทำให้ไม่ชัด ตรงกับตัวเลือกใด
   tamper (vi)
   denounce (vt)
   gem (vt)
   befog (vt)
  31. ปลดกระดุม,แกะกระดุม ตรงกับตัวเลือกใด
   halibut (n)
   loot (vt)
   node (n)
   unbutton (vt)
  32. ผลลัพธ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   whaler (n)
   resultant (n)
   lender (n)
   oilskin (n)
  33. พยายาม,ทดสอบ,ตรวจสอบ,ทดลอง,วิเคราะห์ ตรงกับตัวเลือกใด
   synchronous (adj)
   blizzard (n)
   jargon (vi)
   assay (vt)
  34. ฟองสบู่ ตรงกับตัวเลือกใด
   painting (n)
   soapsuds (n)
   inordinate (adj)
   crowd (vi)
  35. มุงหลังคา,ปูด้วยไม้บางๆ ตรงกับตัวเลือกใด
   stallion (n)
   zebra (n)
   huddle (vi,vt)
   shingle (vt)
  36. ยากจน,ขัดสน ตรงกับตัวเลือกใด
   birdlime (n)
   stress (vt)
   taxicab (n)
   impecunious (adj)
  37. รวมกำลัง,รวบรวม,ระดมพล,ชุมนุม ตรงกับตัวเลือกใด
   savoury (adj)
   kibe (n)
   pigeonhole (n)
   rally (vt)
  38. รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ ตรงกับตัวเลือกใด
   iris (n)
   semblance (n)
   jovial (adj)
   avow (vt)
  39. ร้อน,อบอ้าว,ร้อนชื้น,อารมณ์ร้อน,รุนแรง ตรงกับตัวเลือกใด
   sirocco (n)
   sultry (adj)
   hitch (vt)
   trunk (n)
  40. ลำไส้ใหญ่ ตรงกับตัวเลือกใด
   orangutan (n)
   locket (n)
   chemistry (n)
   rectum (n)
  41. วิธีการพูด,ภาษาเฉพาะ,การพูดจา,สำนวน ตรงกับตัวเลือกใด
   chummy (adj)
   notebook (n)
   wimble (n)
   parlance (n)
  42. สังหาร,ฆ่า,ฆ่าฟัน ตรงกับตัวเลือกใด
   sable (n)
   slay (vt)
   concise (adj)
   flail (n)
  43. สายสะพายบ่า ตรงกับตัวเลือกใด
   nicotine (n)
   baldric (n)
   incentive (n)
   evaporator (n)
  44. สิ่งที่เผาไหม้ ตรงกับตัวเลือกใด
   pomelo (n)
   enchantress (n)
   pus (n)
   burner (n)
  45. หน้าบรรณาธิการ,บทนำ,บทความ,บทบรรณาธิการ ตรงกับตัวเลือกใด
   hoodwink (vt)
   minaret (n)
   unrivalled (adj)
   editorial (n)
  46. ห้องเรียน ตรงกับตัวเลือกใด
   curious (adj)
   decisive (adj)
   luscious (adj)
   classroom (n)
  47. ออกเสียงซื้ด ตรงกับตัวเลือกใด
   injury (n)
   sibilate (vi)
   opaque (adj)
   sustenance (n)
  48. อุ่น,จืดชืด,เฉื่อยชา,ไม่กระตือรือร้น ตรงกับตัวเลือกใด
   languorous (adj)
   venereal (adj)
   antarctic (adj)
   tepid (adj)
  49. เกี่ยวกับนิยาย,ซึ่งคิดขึ้น,ไม่น่าเชื่อถือ ตรงกับตัวเลือกใด
   mandatory (adj)
   fabulous (adj)
   sexual (adj)
   armchair (n)
  50. เขียนภาพล้อ,เขียนการ์ตูนล้อ ตรงกับตัวเลือกใด
   aircraft (n)
   caricature (vi)
   furniture (n)
   mum (adj)
  51. เชื่อม,ชุบ,เคลือบ,ฉาบด้วยน้ำตาล ตรงกับตัวเลือกใด
   hyphenate (vt)
   dusty (adj)
   watery (adj)
   candy (vt)
  52. เป็นบึง,เป็นที่ลุ่ม,เป็นโคลน ตรงกับตัวเลือกใด
   salubrious (adj)
   boggy (adj)
   harmful (adj)
   detrimental (adj)
  53. เป็นเส้นตรง,ตามเส้น,ตามทางยาว,เป็นแนวยาว ตรงกับตัวเลือกใด
   gouty (n)
   peppery (adj)
   barnacle (n)
   linear (adj)
  54. เยาะเย้ย,ล้อเลียน,ยั่ว,หลอกลวง ตรงกับตัวเลือกใด
   heal (vt)
   neat (adj)
   submarine (n)
   mock (vt)
  55. เรือโจรสลัด,ผู้พเนจร,ผู้ร่อนเร่ ตรงกับตัวเลือกใด
   glum (adj)
   reign (vi)
   tingle (vi)
   rover (n)
  56. เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด ตรงกับตัวเลือกใด
   flout (vt)
   cadaverous (adj)
   exorbitant (adj)
   scorpion (n)
  57. แมวน้ำ ตรงกับตัวเลือกใด
   marmalade (n)
   grin (vi)
   intuitive (adj)
   ermine (n)
  58. โดยกำเนิด,ตั้งแต่เกิด ตรงกับตัวเลือกใด
   alone (adj,adv)
   molecule (n)
   psychosis (n)
   born (adj)
  59. โล่,เครื่องป้องกัน,เครื่องบังหน้า ตรงกับตัวเลือกใด
   apply (vt)
   aegis (n)
   milch (adj)
   drug (vt)
  60. ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้ ตรงกับตัวเลือกใด
   graceless (adj)
   beacon (vt)
   neither (adj)
   inefficient (adj)