ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 60 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1521838207 ]
  1. กระจุกกระจิก,จิปาถะ,ต่างๆนานา ตรงกับตัวเลือกใด
   slate (n)
   midway (adj,adv)
   sundry (adj)
   wallow (vi)
  2. กลืน,ขยอก ตรงกับตัวเลือกใด
   manslaughter (n)
   laceration (n)
   reduction (n)
   quaff (vi)
  3. การถอดแบบ,แบบจำลอง,สำเนา ตรงกับตัวเลือกใด
   upkeep (n)
   retirement (n)
   mixture (n)
   replica (n)
  4. การผสมผสาน,เพลงเมดเล่ย์ ตรงกับตัวเลือกใด
   training (n)
   invocation (n)
   medley (n)
   salvo (n)
  5. การลงโทษ,การลงทัณฑ์,อาญา,โทษทัณฑ์,ค่าปรับ ตรงกับตัวเลือกใด
   gunnery (n)
   penalty (n)
   plaudit (n)
   usage (n)
  6. กีฬาแบดมินตัน,ลูกขนไก่ ตรงกับตัวเลือกใด
   sedulous (adj)
   shuttlecock (n)
   twinkle (vt)
   rig (vi)
  7. คณะละคร,คณะนักแสดงกายกรรม ตรงกับตัวเลือกใด
   mazy (adj)
   scavenger (n)
   muleteer (n)
   troupe (n)
  8. คนจรจัด,คนร่อนเร่,คนพเนจร ตรงกับตัวเลือกใด
   vagrant (n)
   goodman (n)
   sexton (n)
   helmsman (n)
  9. คนทึ่ม,คนเซ่อ,คนโง่,คนบ้านนอก ตรงกับตัวเลือกใด
   lout (n)
   prig (n)
   visionary (n)
   idler (n)
  10. คนโหดร้าย,คนโลภ,คนตะกละ,คนสูบเลือดสูบเนื้อ ตรงกับตัวเลือกใด
   keen (adj)
   harpy (n)
   veil (vt)
   heresy (n)
  11. ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,พรหมจารีย์ ตรงกับตัวเลือกใด
   mess (n)
   happiness (n)
   purity (n)
   luxury (n)
  12. ความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์ ตรงกับตัวเลือกใด
   polytheism (n)
   intoxication (n)
   trinity (n)
   pinfold (n)
  13. ค่าจ้าง,เงินเดือน,เงินค่าครองชีพ ตรงกับตัวเลือกใด
   stipend (n)
   staff (vt)
   subsume (vt)
   throng (vi)
  14. จำนวนทั้งสิ้น,คราสเต็มดวง ตรงกับตัวเลือกใด
   pittance (n)
   snap (vt)
   juicy (adj)
   totality (n)
  15. ชักช้า,พักแรม,ค้าง,คอย,รีรอ ตรงกับตัวเลือกใด
   seaside (n)
   tarry (vi)
   novitiate (n)
   tuft (n)
  16. ซิฟิลิส,กามโรค ตรงกับตัวเลือกใด
   prejudicial (adj)
   relative (n)
   syphilis (n)
   shout (vi)
  17. ตัณหาจัด,ความมักมากในกาม ตรงกับตัวเลือกใด
   proxy (n)
   silkworm (n)
   licentiousness (n)
   professorial (adj)
  18. ตีกรรเชียง,ลูบ,ลากเส้น,ขีดเขียน ตรงกับตัวเลือกใด
   tonsilitis (n)
   nefarious (adj)
   stroke (vt)
   highroad (n)
  19. ถอยกลับ,ครั่นคร้าม,ขนลุก,หดตัว,ขยะแขยง ตรงกับตัวเลือกใด
   hosiery (n)
   rack (vt)
   recoil (vi)
   property (n)
  20. ทางด้านหลัง,ถอยหลัง ตรงกับตัวเลือกใด
   inheritor (n)
   rearward (adj,adv)
   make (vt)
   scourge (vt)
  21. ทำเป็นชั้น,ทำเป็นดาดฟ้า,ทำเป็นระเบียง ตรงกับตัวเลือกใด
   terrace (vt)
   taint (vt)
   impair (vt)
   lodging (n)
  22. ที่เป่าด้วยปาก,ปากเสียง ตรงกับตัวเลือกใด
   glade (n)
   mouthpiece (n)
   pasturage (n)
   siphon (n)
  23. นกเป็ดน้ำ ตรงกับตัวเลือกใด
   knead (vt)
   marksman (n)
   teal (n)
   inspector (n)
  24. นำ,พา,ล่อ,เป็นหัวหน้า,นำหน้า,พูดนำ,ดำเนินชีวิต ตรงกับตัวเลือกใด
   mythology (n)
   praiseworthy (adj)
   raindrop (n)
   lead (vt)
  25. น้ำมันพาราฟิน,น้ำมันก๊าด ตรงกับตัวเลือกใด
   paraffin (n)
   lard (n)
   pulverize (vt)
   madrigal (n)
  26. บัณฑิต ตรงกับตัวเลือกใด
   volant (adj)
   underwrite (vt)
   postern (n)
   pandit (n)
  27. ปราบปราม,กำราบ,พิชิต ตรงกับตัวเลือกใด
   sawfish (n)
   vanquish (vt)
   sardine (n)
   leech (n)
  28. ปล่อยลงน้ำ,ปล่อยจรวด ตรงกับตัวเลือกใด
   quill (n)
   musketry (n)
   launch (vt)
   greenwood (n)
  29. ผลลัพธ์,สิ่งที่ทำขึ้น,ผลิตผล ตรงกับตัวเลือกใด
   nut (n)
   rhetorician (n)
   soothsayer (n)
   output (n)
  30. ผู้พักค้างคืน,ผู้พักแรม ตรงกับตัวเลือกใด
   pawnbroker (n)
   petitioner (n)
   sojourner (n)
   innovator (n)
  31. ผ่า,ทำให้แยก,เจียน,ฉีก,กรีด ตรงกับตัวเลือกใด
   rive (vt)
   smallpox (n)
   opponent (n)
   linoleum (n)
  32. พระในธิเบตและมองโกเลีย ตรงกับตัวเลือกใด
   lama (n)
   huntress (n)
   spearman (n)
   tangle (vt)
  33. พัศดี ตรงกับตัวเลือกใด
   snowstorm (n)
   turnkey (n)
   refute (vt)
   stutter (vi)
  34. พ่อเลี้ยง ตรงกับตัวเลือกใด
   rumble (vi)
   populous (adj)
   inbred (adj)
   stepfather (n)
  35. มีเสียงกรุ๊งกริ๊ง,ดังก๋องแก๋ง ตรงกับตัวเลือกใด
   tinkle (vi)
   swish (vi)
   sharpshooter (n)
   granary (n)
  36. รถบรรทุกศพ ตรงกับตัวเลือกใด
   vex (vt)
   infest (vt)
   rankle (vi)
   hearse (n)
  37. รังกระต่าย,ทุ่งกระต่าย,ชุมชนแออัด ตรงกับตัวเลือกใด
   pigeonhole (n)
   mirthful (adj)
   warren (n)
   jocund (adj)
  38. รูปร่างหน้าตา,ความคล้ายคลึง,ลักษณะภายนอก ตรงกับตัวเลือกใด
   scupper (n)
   lilt (vi)
   grocery (n)
   semblance (n)
  39. ร้ายแรง,เป็นอันตราย,เสียหาย,ถึงตาย ตรงกับตัวเลือกใด
   goad (vt)
   spur (vt)
   lug (vt)
   pernicious (adj)
  40. ล้างผลาญ,ทำลาย,ปล้นสะดม ตรงกับตัวเลือกใด
   ravage (vt)
   temple (n)
   objective (n)
   morrow (n)
  41. สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง ตรงกับตัวเลือกใด
   phonetics (n)
   tremulous (adj)
   vincible (adj)
   weal (n)
  42. สาวแก่,สาวทึมทึก,หญิงโสด ตรงกับตัวเลือกใด
   remorseful (adj)
   hue (n)
   spinster (n)
   rosiness (n)
  43. สีน้ำตาลไหม้,ดินสีน้ำตาลไหม้ ตรงกับตัวเลือกใด
   verdant (adj)
   swan (n)
   hag (n)
   umber (n)
  44. หนี,กระโดดข้าม,เผ่นหนี,หลบหนี ตรงกับตัวเลือกใด
   skip (vt)
   role (n)
   shin (n)
   parry (vt)
  45. หวาน,มีน้ำตาล,คล้ายน้ำตาล,ไพเราะ ตรงกับตัวเลือกใด
   minaret (n)
   sugary (adj)
   live (vi)
   omnipresent (adj)
  46. อารมณ์,ความรู้สึก,ใจคอ,มาลา ตรงกับตัวเลือกใด
   tiffin (n)
   nitric (adj)
   sacerdotal (adj)
   mood (n)
  47. เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการผ่าตัด ตรงกับตัวเลือกใด
   mandatory (adj)
   hook (vt)
   pack (vt)
   surgical (adj)
  48. เก็บไว้,รวบรวม,บรรจุ,กอง,ใส่,พัก,หยุด ตรงกับตัวเลือกใด
   jenny (n)
   stow (vt)
   hole (vt)
   offhand (adj,adv)
  49. เฉียด,ถู,ลบ,ลูบ,นวด,ขัด,สี ตรงกับตัวเลือกใด
   slit (vt)
   hawser (n)
   weld (vt)
   rub (vt)
  50. เชื่อมด้วยยติภังค์,แบ่งคำด้วยยติภังค์ ตรงกับตัวเลือกใด
   wabble (vi)
   hyphenate (vt)
   plod (vi)
   mendacious (adj)
  51. เนรคุณ,ไม่ขอบคุณ ตรงกับตัวเลือกใด
   unbosom (vt)
   unthankful (adj)
   obvious (adj)
   nauseous (adj)
  52. เป็นยาง ตรงกับตัวเลือกใด
   resinous (adj)
   moldy (adj)
   starlike (adj)
   pecuniary (adj)
  53. เป็นแบบใหม่,เป็นของใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่ ตรงกับตัวเลือกใด
   globule (n)
   mast (n)
   leopard (n)
   newfangled (adj)
  54. เสื้อกิโมโน ตรงกับตัวเลือกใด
   jacket (n)
   kimono (n)
   guernsey (n)
   noodle (n)
  55. เหตุบังเอิญ,ความบังเอิญ ตรงกับตัวเลือกใด
   salable (adj)
   toadstool (n)
   peradventure (n)
   lopsided (adj)
  56. เอ็น,กล้าม,กำลังกาย ตรงกับตัวเลือกใด
   overflow (vt)
   thews (n)
   unlace (vt)
   halve (vt)
  57. แร่ ตรงกับตัวเลือกใด
   outbound (adj)
   ore (n)
   source (n)
   sere (vt)
  58. โชคร้าย,อัปมงคล ตรงกับตัวเลือกใด
   spontaneous (adj)
   pneumonia (n)
   unfortunate (adj)
   hives (n)
  59. ในร่ม,ในบ้าน ตรงกับตัวเลือกใด
   indoors (adv)
   incriminate (vt)
   misplace (vt)
   imbed (vt)
  60. ไม่มีประโยชน์,เพ้อฝัน,ทำไม่ได้ ตรงกับตัวเลือกใด
   irreligious (adj)
   impractical (adj)
   unreasonable (adj)
   pale (n)