ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 60 ข้อ แบบ : อังกฤษ -> ไทย
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1508417065 ]
  1. abjure (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
   ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
   เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
   การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
  2. aflutter (adv,adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง
   ปลิว,พริ้ว,ตื่นเต้น,ฮือฮา
   ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
   กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
  3. analogy (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   แหวนเล็ก
   ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
   ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
   การวางไว้ด้วยกัน
  4. ardour (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ฉลาด,เก่ง,ชำนาญ,เจ้ามารยา,มีเล่ห์เหลี่ยม
   ความรุ่มร้อน,ความขวนขวาย,ความกระตือรือร้น
   การชุมนุม,การประชุม,ที่ประชุม,สมัชชา
   เครื่องฉีดน้ำ
  5. aural (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   รับผิดชอบ,ยอมรับ,รับรอง,รับประกัน
   เกี่ยวกับหู
   ยั่วเย้า,รบกวน,ทำให้รำคาญ
   ห้าม,สั่งห้าม,ประกาศห้าม
  6. barley (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   น้อยลง,ผ่อนลง,เบาลง
   ข้าวบาเลย์
   คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
   ขี้ผึ้ง
  7. believer (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ล้อมรอบ,กลุ้มรุม,โอบล้อม
   ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
   ผ้าเอี๊ยม
   หนังสือพิมพ์ออกทุกๆสองเดือน
  8. bison (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   คลุก,คลุกเคล้า,ผสมผสาน
   วัวกระทิง,วัวป่า
   ออกเป็นสีน้ำเงิน
   คนกล้า,ตัวพิมพ์หนา
  9. booster (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   คนชั้นกลาง,สามัญชน
   ผู้ยก,ผู้สนับสนุน,ผู้ดัน,สิ่งกระตุ้น
   รำข้าว
   ไม้หนาม
  10. bruised (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   กระเปาะ,หลอดไฟ
   ถลอก,ขูด,ครูด,ฟกช้ำดำเขียว
   กระต่าย
   การฆ่าสัตว์,โรงฆ่าสัตว์
  11. cadaverous (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   อูฐ
   เหมือนซากศพ,เหมือนผี,ไม่มีสีเลือด
   ไต่ถาม,ตรวจตรา,หาเสียง,ขอ
   ค่าโดยสาร,ค่ารถ
  12. castaway (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   มนุษย์ถ้ำ,มนุษย์สมัยหิน
   คนที่เรืออับปาง,คนนอกกฎหมาย
   การสิ้นสุด,การหยุด,การยุติ,การเลิก
   คนล่อลวง,คนปลิ้นปล้อน,คนคุยโต,หมอกำมะลอ
  13. chide (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   โครเมียม
   ดุ,ตะเพิด,ด่าว่า,คำราม,ตำหนิ,ติเตียน
   การเป็นพลเมือง,สิทธิของประชากร,สัญชาติ
   มีด,บังตอ,ขวาน,เครื่องมือผ่า
  14. cloy (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   เหล้าค็อกเทล
   อัด,ยัด
   ความหนาว,ความเย็น,ความเยือกเย็น
   ผู้แข่งขัน,คู่แข่ง,คู่ต่อสู้
  15. connector (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   นักบินที่สอง,นักบินร่วม
   ตัวเชื่อม
   ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว
   เยื่อหุ้มสมอง,เปลือกนอก
  16. cowherd (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   คนเลี้ยงวัว
   เหมือนครีม,เหมือนน้ำนม
   บ่น,ทำนาย,ร้องอย่างกบหรืออีกา
   เป็นลูกบาศก์,เหลี่ยมลูกบาศก์,มีสามมิติ
  17. curl (vi,vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   งอ,โก่ง,โค้ง,เป็นวง,เป็นลอน,ม้วนผม
   ทำให้เปื้อนไปทั่ว,ทำให้เปียกไปทั่ว
   ทำให้มืด,ดำลง,มัวลง,ทำให้คล้ำ,ทำให้คลุมเครือ
   การค้า,การติดต่อ,ธุรกิจ,ความสัมพันธ์
  18. declension (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   วิภัตติ,การกระจายคำ,การเลื่อนลง
   ลดตัวลงมา,ยอม,กรุณา
   พลเมือง,ผู้พักพิง,ผู้อยู่อาศัย,ผู้พำนัก
   ค้นพบ,มองเห็น,เห็นแต่ไกล
  19. dew (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   น้ำค้าง
   ความวกวน,ข้อปลีกย่อย,การพูดนอกประเด็น
   ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
   ไม่อนุญาต,ไม่ยอม,ปฏิเสธ
  20. disloyal (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง
   การมอบให้,การบริจาค,ของบริจาค,ของขวัญ
   ง่วงนอน,เคลิ้ม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ม่อยหลับ
   ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ทุจริต,ไม่จงรักภักดี
  21. droop (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   ขนมพุดดิ้งแข็ง
   ถดถอย,เล็กลง,หด,ทรุดโทรม,เสื่อมโทรม
   ความเดือด,ความเดือดพล่าน,การระเบิด,อารมณ์ไม่ดี
   เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ
  22. ecliptic (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   คำสั่ง,คำประกาศ,คำประกาศิต,พระบรมราชโองการ,พระราชกฤษฎีกา
   การอุทาน,การพุ่งออกมา
   เกี่ยวกับสุริยุปราคา,เกี่ยวกับจันทรุปราคา
   การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
  23. emporium (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   การบริจาค,การให้,ของบริจาค,เงินบริจาค,การมอบทุน
   ศูนย์การค้า,ห้างร้าน,ห้างสรรพสินค้า
   ห่อ,หุ้มไว้,พับ,กอด
   ถ่ายทอด,ยกให้,มอบให้,นำมาซึ่ง
  24. enthrone (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ยุค,สมัย,เหตุการณ์,กรณี
   การพูดสองแง่สองง่าม,การพูดอ้อมค้อม,การพูดกำกวม
   หลอดอาหาร
   ยกขึ้นไว้สูงสุด,ตั้งให้เป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ถวายราชสมบัติ
  25. evaporator (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เกี่ยวกับการขับถ่าย
   วัตถุระเบิด,ระเบิด
   สิ่งที่ทำให้ระเหิด,สิ่งที่ทำให้กลายเป็นไอ
   เล่านิทาน,เล่านิยาย,พูดโกหก,พูดเท็จ
  26. fame (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ก๊อกน้ำ,วาล์ว
   ป้องกัน,ปกปักรักษา,พิทักษ์,ปกป้อง,รักษา,ปัดเป่า
   กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
   กระวนกระวาย,หงุดหงิด,อยู่ไม่สุข
  27. fir (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   การเฆี่ยน,การหวด,การตี,การลงแส้
   ความเร็ว,ความว่องไว,ความรวดเร็ว
   ต้นสน,ต้นเฟอร์
   บิดงอได้,สามารถดัดได้,สามารถกลิ้งได้,พลิกแพลงได้
  28. fluorescent (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   ที่ติดไป,ที่ตามมา,ที่สนับสนุน
   มีแสงวาว,ซึ่งส่องแสง,ซึ่งเรืองแสง
   พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้
   การประชุม,ที่ประชุม,สภา,ศาล
  29. freezer (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความตระหนี่,ความกระเหม็ดกระแหม่,การอดออม
   ช่องแช่แข็ง,ตู้น้ำแข็ง,กระติกน้ำแข็ง
   ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ
   ปลอกหุ้มรองเท้า
  30. garment (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ชาติวงศ์,กำพืด,การลำดับวงศ์ตระกูล
   เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งหุ่ม,เครื่องแต่งกาย
   ความเวียนหัว,ความวิงเวียน,ความมึนงง
   เกี่ยวกับต่อม,คล้ายต่อม
  31. glut (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความดี,คุณประโยชน์,ผลประโยชน์
   บรรจุเต็ม,สวาปาม,กินจนอิ่มแปล้,เขมือบ,ยัด
   ส้มโอ
   เปื้อน,สกปรก,เลอะเทอะ,มีฝุ่น
  32. guerdon (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ไหลพุ่ง,ไหลหลาก,ไหลบ่า
   ให้รางวัล,จ่ายค่าตอบแทน
   แข็งแรง,กระปรี้กระเปร่า,มีกำลังวังชา,ไม่มีโรค
   โชคร้าย,เคราะห์ร้าย,ซวย,ไม่มีโชค
  33. hasp (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   หัวทิ่ม,หัวปักหัวปำ,อย่างเร่งรีบ
   ใส่กลอน,ลงกลอน,คล้องสายยู,คล้องห่วง,ใส่สลัก
   พวงมาลัย,ที่ถือหางเสือเรือ,หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย
   วีรบุรุษ,ผู้กล้า,พระเอก,คนเก่ง,ตัวสำคัญ
  34. hinge (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ทนทาน,อดทน,ยืนหยัด,ไม่ยอมอ่อนข้อ
   บานพับ,สายยู
   กระโดด,บิน,เต้นรำ
   กระต๊อบ,เพิง,คอกสัตว์,รังหนู
  35. hunt (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   นกกระสา,นกช้อน
   ล่าสัตว์,ค้นหา,ตามล่า
   ต้องห้าม,ผิดกฎหมาย,เถื่อน
   ผี,เด็กซน,ลูกลิงลูกค่าง
  36. impugn (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ร้ายแรง,ไม่กรุณาปราณี,ไม่เมตตา
   ซักถาม,แย้ง,กล่าวหา,ประณาม
   ไม่แน่นอน,ไม่ได้กำหนด,ไม่จำกัด,คลุมเครือ
   อยู่เฉยๆ,เกียจคร้าน
  37. inflexible (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   แข็ง,ยืดหยุ่นไม่ได้,ไม่อ่อน
   แกะ,สลัก,จารึก,ฝัง,เลี่ยม
   ล้มละลาย,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
   เนื้อผลไม้,เยื่อ,ประสาทฟัน
  38. purser (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ราวกับนางพญา,สง่างาม,สง่าผ่าเผย
   บ้า,บ้าคลั่ง,รุนแรง,วิกลจริต
   เจ้าหน้าที่การเงินในเรือ,ผู้รักษาบัญชี
   มีฝนชุก,เปียกฝน
  39. rarefaction (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ได้ผล,เก็บเกี่ยว,รับผลตอบแทน
   เครื่องบันทึกเสียง,ผู้บันทึก
   การเปลี่ยนแปลง,การทำให้บริสุทธิ์
   การลงประชามติ,คะแนนเสียง
  40. reinforcement (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   กองหนุน,การเพิ่มกำลัง,การเสริมกำลัง,การสนับสนุน
   การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด
   มีกำไรมาก,เป็นประโยชน์
   ขนานนาม,ยกย่อง,ให้ชื่อ,กล่าวขวัญ
  41. retardation (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ผักชนิดหนึ่ง
   การถ่วง,การหน่วงเหนี่ยว,ความชักช้า
   ก่อจลาจล,ก่อความอลหม่าน,ก่อความไม่สงบ
   กวางตัวผู้
  42. rot (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความขรุขระ,ความหยาบ,ความรุนแรง
   เรื่องเหลวไหล,การผุพัง,ความเสื่อมโทรม
   รองเท้าไม้
   การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลัง
  43. sane (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   ผู้กอบกู้,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ไถ่บาป
   มีสุขภาพจิตดี,มีสติ,มีเหตุผล
   คทา
   ประหยัด,มัธยัสถ์,ตระหนี่ถี่เหนียว
  44. sear (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ที่ให้เมล็ด,มีเมล็ดมาก
   ทำให้ร่วงโรย,ทำให้เฉา,ทำให้เหี่ยว
   ความรู้สึกไว,ความอ่อนไหว
   น้ำเน่า,ของโสโครก,สิ่งสกปรก
  45. shawl (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   จับกลุ่ม,มารวมกัน,อยู่เป็นฝูง
   ผ้าคลุมไหล่,ผ้าพันคอ
   สับเปลี่ยน,สับไพ่,หลบหลีก,หลีกเลี่ยง
   บอกใบ้,แสดงความหมาย,บ่งชี้,บอกให้รู้ล่วงหน้า,เป็นลาง
  46. silo (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ไซโล,ยุ้ง,ฉาง
   ทำเสียงแฉ่ๆ
   อย่างเฉียง,อย่างเอียงๆ,อย่างลาดเอียง
   ทำเลอะ,ทำหก,ทำเปื้อน,ทำให้เลอะเทอะ
  47. smoky (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   เป็นควัน,มีเขม่า,เป็นเขม่า,มีควันคลุ้ง
   ก้อนหิมะ
   ฝ่าเท้า,พื้นรองเท้า,ปลาลิ้นหมา
   เสียใจ,เศร้าโศก,เศร้าใจ,ทุกข์ใจ
  48. spat (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   ทะเลาะวิวาทกัน,ขัดใจกัน,ตบตีกัน
   ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ
   แผ่บริเวณ,แผ่กิ่งก้านสาขา,นอนเหยียด
   เอาเข้าคอก
  49. statesmanship (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความเป็นรัฐบุรุษ
   งานคนใช้ในเรือ
   มีเป็นชั้นๆ,เป็นเรื่องราว,ที่แบ่งเป็นชั้นๆ
   ต่อสู้,ดิ้นรน,ฝ่าฟัน,แข่งขัน,ตะเกียกตะกาย
  50. sublease (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   แบ่งให้เช่า,เช่าช่วง
   ต่อท้าย,เติมท้าย,เติมปัจจัย
   มีแดดมาก,แดดจัด,อบอุ่น,ร่าเริง,สบายใจ
   อ่อนแอ,หวั่นไหวง่าย,สะเทือนใจง่าย
  51. swineherd (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   คนเลี้ยงหมู
   จัดให้เป็นระบบ,ทำให้เป็นระเบียบ
   ไขสัตว์
   หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบเล็กๆ
  52. tear (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ดึง,พราก,รูด,ฉีก,รื้อออก,ทึ้ง
   เดือย,ปากฉลาม
   ศาสนศาสตร์,วิชาเปรียญ,เทววิทยา
   ดีดเครื่องดนตรี
  53. timepiece (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   นาฬิกา,เครื่องจับเวลา
   หัวเราะกิ๊ก,หัวเราะคิกคัก
   ไม้จิ้มฟัน
   พิษ
  54. trellis (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ใส่ซี่ขวาง,ทำให้เป็นร้าน
   แบ่งออกเป็นสามส่วน,มีสามพวกหรือสามภาค
   คนเป่าแตร,คนป่าวประกาศ
   ไก่งวง
  55. twitch (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   กระตุก,ชัก,ดึง,ทึ้ง
   สุภาพ,ไม่อวดดี,ถ่อมตัว
   ยังไม่ได้เพาะปลูก,ไม่ได้รับการอบรม
   ไม่มีมูล,ไม่แข็งแรง,ไม่มีเหตุผล,ไม่มั่นคง
  56. unoccupied (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   ว่าง,ขี้เกียจ,ไม่มีเจ้าของ,เฉื่อยชา
   ไม่สามารถบรรยายได้,พูดไม่ได้
   สูงสุด,บนสุด,เหนือสุด
   เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย
  57. vanguard (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ทัพหน้า,แนวหน้า,กองหน้า
   เหมือนกำมะหยี่,นิ่ม,นุ่ม,ลื่น
   อาการวิงเวียนศีรษะ
   ความแข็งแรง,ความกระฉับกระเฉง,พลัง,กำลัง
  58. visualize (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   นึกภาพ,จินตนาการ
   น้ำวน,สะดือทะเล,วง,ลมหมุน,ความวนเวียน
   ปลุก,ทำให้ตื่น,กวน,อยู่ยาม,เฝ้าศพ,สำนึกตัว
   ระมัดระวัง,ไม่น่าไว้ใจ,คอยเฝ้าดู
  59. wedlock (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   การสมรส,ชีวิตคู่,ชีวิตสมรส,การแต่งงาน
   ท่วมท้น,ล้น,จม
   ภรรยา,แม่บ้าน
   ส่งโทรเลข,ขึงลวด,ต่อสาย,ร้อย,ผูก
  60. woodbine (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
   ทำให้บาดเจ็บ,ทำให้มีบาดแผล,ทำอันตราย
   ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
   ยอดสูงสุด,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด