ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 60 ข้อ แบบ : อังกฤษ -> ไทย
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1513511653 ]
  1. idiosyncrasy (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ไม่รู้หนังสือ,ไม่มีการศึกษา
   นิสัยแปลก,อัตสังขาร,คุณสมบัติเฉพาะ
   ความมหึมา,ความใหญ่โตมโหฬาร,ความกว้างขวาง
   ผลัก,ดัน,กระตุ้น,ไล่,โน้มน้าว
  2. imprudent (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   มีมาแต่กำเนิด,โดยกำเนิด,ตั้งแต่เกิด
   ไม่ฉลาด,ไม่ระมัดระวัง,เลินเล่อ,ไม่รอบคอบ
   กดไม่ได้,อัดไม่ได้
   คราม
  3. inevitable (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   การไหลเข้า,การดูดเข้า
   หนีไม่พ้น,เลี่ยงไม่ได้,จำเป็น
   อยุติธรรม,เลียนแบบไม่ได้,เลิศล้ำ
   ผู้เปลี่ยนแปลงใหม่,ผู้ปรับปรุง
  4. insistent (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   เข้าใจได้,เป็นภาษา,เข้าใจง่าย
   รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
   การบุกรุก,การย่ำยี,ความร้าวราน
   ความโกรธ,ความแค้น,ความโมโห,ความเดือดดาล
  5. irretrievable (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   เสื้อแจ็กเกต,เปลือก,ปกหนังสือ,ปลอก,ซองเอกสาร
   เอาคืนไม่ได้,แก้ไขไม่ได้
   ความอิจฉา,ความหึงหวง,ความริษยา
   สลัดทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ
  6. joust (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   พรรคการเมือง,พรรคพวก,คณะปกครอง,คณะผู้ก่อการร้าย
   สู้ด้วยหอก,ประลองยุทธ์,แข่งขัน
   ของที่ระลึก
   เสื้อกิโมโน
  7. knack (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ปม,ปุ่ม,สัน,ตุ่มไม้
   ความชำนาญ,ความสามารถพิเศษ,ความคล่องแคล่ว,พรสวรรค์
   สินค้า,น้ำหนักบรรทุก,การบรรทุก
   เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง
  8. larval (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   ปล่อยลงน้ำ,ปล่อยจรวด
   เกี่ยวกับหนอนแมลง,เกี่ยวกับตัวอ่อน
   แผนผัง,แผนงาน,โครงการ,แบบ,สถานการณ์,สภาพ,สถานที่
   ส่วนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด
  9. legionary (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   เขื่อน,ที่จอดเรือ,สโมสรสันนิบาต
   เกี่ยวกับกองทหาร
   ชะเอม
   ร้องเพลง,กระโดดโลดเต้น
  10. liniment (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   วรรณกรรม,วรรณคดี,การประพันธ์,อักษรศาสตร์
   น้ำมันแก้ปวด
   ตุ้ม,พู,ลอน,กลีบ
   คนเชือนแช,คนเถลไถล,คนอ้อยอิ่ง
  11. lordship (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   คนทึ่ม,คนเซ่อ,คนโง่,คนบ้านนอก
   ตำแหน่งท่านลอร์ด,ความเป็นเจ้าของ,เขตการปกครอง
   กำไร,เงิน
   ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
  12. macerate (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ดอกแม็กโนเลีย
   ทำให้ยุ่ย,ทำให้เปื่อยยุ่ย
   เป็นไข้จับสั่น,เป็นไข้ป่า
   เกี่ยวกับอาณัติ,เกี่ยวกับคำสั่ง
  13. mannish (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   แม่ม้า,ลาตัวเมีย
   ของผู้ชาย,เหมือนผู้ชาย,คล้ายคน,เหมาะกับคน
   การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
   การแสดงรอบเช้าหรือบ่าย
  14. meal (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   การผสมผสาน,เพลงเมดเล่ย์
   อาหาร,มื้ออาหาร
   ชื่อเสียง,ความทรงจำ,ความหลัง,อนุสรณ์
   เส้นเมอริเดียน
  15. metropolitan (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความยาวเป็นไมล์
   ชาวพระนคร,ชาวเมืองใหญ่
   เอาใจใส่,ระวัง,ตั้งใจ,สนใจ
   รื่นเริง,สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,สรวลเสเฮฮา
  16. mislay (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   ทารุณ,เฆี่ยนตี,ใช้ผิด
   ทำพลัด,ทำหาย,วางผิดที่
   จำนวนน้อย,ความพอควร,ความพอประมาณ
   เกี่ยวกับเงินทอง,เกี่ยวกับเงินตรา
  17. moonlit (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   วันรุ่งขึ้น,วันใหม่,พรุ่งนี้
   สว่างด้วยแสงจันทร์
   กองหิน,เนิน,กองดิน,โคก
   เป็นโคลน,ขุ่นมัว,ยุ่งเหยิง
  18. munition (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เปลี่ยนแปลงง่าย,ผันแปร,ไม่แน่นอน
   ยุทโธปกรณ์
   ความเชื่อง,ความซื่อ,ความไร้เดียงสา
   เป็นที่สะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ
  19. needful (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   ทำให้โกรธ,กระตุ้น,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้คัน
   จำเป็น,ซึ่งต้องการ,จำต้อง
   หลานสาว
   ปมเล็ก,ตุ่มเล็กๆ,ปุ่มเล็กๆ
  20. noose (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ช่วงที่เป็นสามเณร
   ผูกห่วง,ทำบ่วง
   การสมรส,การแต่งงาน
   บึกบึน,แข็งขัน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น
  21. obscurity (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   รูปแปดเหลี่ยม
   ความคลุมเครือ,ความมืดมน,ความไม่มีชื่อเสียง
   ห่างจากฝั่ง,นอกฝั่ง,ไกลฝั่ง,ออกจากฝั่ง
   อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
  22. opiate (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   สวนผลไม้
   ยาเข้าฝิ่น
   การกวัดแกว่ง,การสั่น,การส่าย
   กลางแจ้ง,ภายนอก,นอกบ้าน
  23. outrun (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   เอ่อ,นอง,ไหลบ่า,ล้น,ท่วม
   ไปไกลกว่า,เตลิดเปิดเปิง,ฟุ้งซ่าน
   ผสมกับก๊าซออกซิเจน
   เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
  24. palmist (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ดอกแพนซี,กะเทย
   หมอดูลายมือ
   แปลความ,ถ่ายความ,ถอดความ
   หลบเลี่ยง,หลบหลีก,ปัดป้อง
  25. pasteurize (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   พุง,ท้อง
   ฆ่าเชื้อด้วยความร้อน
   ลูกพีช,ลูกท้อ,หมากม่วน
   แอบดู,ถ้ำมอง,แอบมอง,ลอบดู
  26. pendulum (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เหตุบังเอิญ,ความบังเอิญ
   ลูกตุ้มนาฬิกา
   ยก,ยื่นหน้า,วางท่า,เชิดหน้า
   ซึ่งมองโลกในแง่ร้าย
  27. pharynx (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   นักเปียโน
   คอหอย
   คนแคระ,คนเตี้ย
   คอกสัตว์,ที่คุมขัง
  28. pithy (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   แผ่นโลหะ
   เต็มไปด้วยแก่นสาร,คมขำ,แหลมคม
   ความพอใจ,ความเพลิดเพลิน,ความยินดี
   เสียบปลั๊ก,อุด,จุก,ยิง,ต่อย,เผยแพร่,โฆษณา
  29. pod (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์
   ฝัก,รังไหม
   เกี่ยวกับสันตะปาปา
   แบ่งส่วน,แยกส่วน
  30. pottage (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   คำนำ,อารัมภกถา,บทความเบื้องต้น,พระราชปรารถ
   น้ำซุบ
   ยังไม่ครบกำหนด,ก่อนกำหนด,ชิงสุกก่อนห่าม
   คนพิถีพิถัน,คนเจ้าระเบียบ,คนอวดดี
  31. proctor (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   การประกาศใช้,การป่าวประกาศ,การเผยแพร่
   เจ้าหน้าที่ควบคุมนักเรียน,ทนาย
   คนสำคัญ,ตัวละครสำคัญ,ตัวเอก,ตัวชูโรง
   ความแตกเนื้อหนุ่มสาว,วัยหนุ่มสาว
  32. pumpkin (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความบริสุทธิ์,ความสะอาด,พรหมจารีย์
   ฟักทอง
   เชิงตะกอน,กองฟืน
   ขี้บ่น,ขี้อ้อน,เจ้าอารมณ์
  33. quoit (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ขยะมูลฝอย,ของเสีย,กาก
   ห่วงโยน
   มีฝนชุก,เปียกฝน
   ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
  34. rate (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   แผ่นดิน,อาณาจักร,ขอบเขต,ปริมณฑล,ดินแดน
   กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า
   หลอมใหม่,แต่งใหม่,หล่อใหม่,เปลี่ยนรูปใหม่
   การกล่าวหากัน,การฟ้องแย้ง,การด่ากลับ
  35. reedy (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   พิสูจน์,แย้ง,หักล้าง
   คล้ายต้นอ้อ,เต็มไปด้วยต้นอ้อ,มีเสียงคล้ายปี่
   การปฏิเสธ,การทิ้ง,การบอกปัด
   น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด
  36. reorganize (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   การพิมพ์ใหม่,การตีพิมพ์อีก
   ปรับปรุง,จัดใหม่,ปฏิรูป,จัดระบบใหม่
   ใช้วิธี,พึ่ง,อาศัย,พึ่ง
   การปลดเกษียณ,การลาออก,การเลิกกิจการ
  37. revulsion (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   การขจัด,การกำจัด,การสลัดทิ้ง
   ความรู้สึกขยะแขยง,การเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน
   ก่อจลาจล,ก่อความอลหม่าน,ก่อความไม่สงบ
   ท่องเที่ยว,เที่ยวไป,เดินเตร่
  38. romanticism (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   สีดอกกุหลาบ
   การเขียนเรื่องแนวโรแมนติก
   อันธพาล,คนเกเร,คนเสเพล,คนพาล
   นักเลง,อันธพาล,คนเกเร,คนพาล,คนโหดเหี้ยม
  39. rust (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   คนซาดิสซ์
   ทำให้เป็นสนิม,ทำให้ขึ้นสนิม,ทำให้เลื่อมโทรม
   การขายลดราคา,การขาย,การขายเลหลัง
   การระดมยิง,การยิงเป็นตับ,การปรบมือกราว
  40. sapphire (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เดินทอดน่อง,เดินเล่น,เดินเตร่,เดินเอ้อระเหย
   พลอยสีน้ำเงิน,นิลสีคราม
   วิ่งเล่น,วิ่งหนี,กระโดดโลดเต้น
   เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับการศึกษา
  41. scramble (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ร่องน้ำ,ทางน้ำไหล,ทางระบายน้ำ
   ตะกาย,ปีน,ไต่,กวน,ทำให้ยุ่ง,ทอดไข่
   ทำให้ร่วงโรย,ทำให้เฉา,ทำให้เหี่ยว
   คานหาม,แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,วอ,รถประทุน
  42. seethe (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความชรา,ความสูงอายุ
   ทำให้ร้อน,ต้ม,ทำให้เดือดพล่าน
   สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,เรื่องยาว,ภาพยนตร์ชุด
   คนดูแลโบสถ์
  43. shanty (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ไอศกรีมรสผลไม้
   กระต๊อบ,กระท่อม,บ้านโกโรโกโส
   จับกลุ่ม,มารวมกัน,อยู่เป็นฝูง
   เศษกระสุน
  44. sibyl (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ตัวไหม
   หมอดูหญิง,หญิงพยากรณ์,แม่มด
   คนชั่ว,คนบาป
   ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา
  45. skyward (adj,adv) ตรงกับตัวเลือกใด
   เสย,ทำให้เรียบ,ลูบ,ทำให้เป็นมันขลับ
   ทางท้องฟ้า,สู่ฟ้า,ไปทางฟ้า,ชี้ฟ้า
   ทำเลอะ,ทำหก,ทำเปื้อน,ทำให้เลอะเทอะ
   ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ
  46. snack (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   จมูก
   อาหารว่าง,อาหารอ่อน,อาหารเบาๆ
   ความเงียบขรึม,ความสุขุม,ความมีสติ
   ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ทำให้แข็ง
  47. sophomore (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง
   นักศึกษาปีที่สอง
   ทะเลาะวิวาทกัน,ขัดใจกัน,ตบตีกัน
   ที่ปิด,จุก,หัวก๊อก
  48. splay (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   ภรรยา,สามี,คู่สมรส,คู่ชีวิต
   บาน,แผ่ออกไป,กาง,แบะ,ขยาย,ผายออก,ถ่างออก
   พูดเร็ว,ส่งเสียงเปาะแปะ,ถ่มน้ำลาย,พ่นออก
   จัดคณะทำงาน,บรรจุคนทำงาน
  49. starboard (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   คนคัดท้ายเรือ,นายท้าย,คนถือหางเสือ
   กราบขวาเรือ
   งานคนใช้ในเรือ
   ไม่หวั่นไหว,โง่,เยือกเย็น,เฉื่อยชา
  50. straiten (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ตีกรรเชียง,ลูบ,ลากเส้น,ขีดเขียน
   ทำให้แคบ,จำกัด,ทำให้เคร่งเครียด
   มากมาย,มหัศจรรย์,น่าทึ่ง,น่าประหลาด
   ยอมจำนน,เสนอ,ยอมตาม,อ่อนน้อม
  51. suck (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   โกรธเคือง,อารมณ์ไม่ดี,ขุ่นหมอง
   ดูดซึม,ดูดซับ,จิบ
   มีแดดมาก,แดดจัด,อบอุ่น,ร่าเริง,สบายใจ
   เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการผ่าตัด
  52. swagger (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความว่องไว,ความเร็ว,ความรวดเร็ว,ความฉับไว
   คุยโว,เดินไว้ท่า,พูดหลอกลวง,เดินเชิดหน้า
   ส่วนสัด,ความสมดุลย์,ความได้ส่วนกัน,ความสมมาตร
   เครื่องใช้สำหรับโต๊ะอาหาร
  53. talcum (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   พันกันยุ่ง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง
   แป้งทาตัว,แป้งโรยตัว
   หนองน้ำ,บึง,ทะเลสาบเล็กๆ
   สีน้ำตาลอ่อน
  54. tee (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   เอ็น
   วางลูกกอล์ฟบนที่วาง
   สั้น,ห้วน,รวบรัด,กะทัดรัด
   เอ็น,กล้าม,กำลังกาย
  55. thrive (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   ทำเครื่องหมายไว้,ขีด
   เจริญ,เติบโต,งอกงาม,สมบูรณ์,เฟื่องฟู,ก้าวหน้า
   นาฬิกา,เครื่องจับเวลา
   เมาหยำเป,จิบเหล้า
  56. tocsin (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ต่อมน้ำลายอักเสบ,ต่อมทอนซิลอักเสบ
   ระฆังสัญญาณ,สัญญาณเตือนภัย
   เต่า
   รถแทรกเตอร์,เครื่องลาก,เครื่องดึง
  57. travesty (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   เป็นรูปสามเหลี่ยม,มีสามมุม,สามเส้า
   ล้อเลียน,เลียนแบบ
   แบ่งออกเป็นสามส่วน,มีสามพวกหรือสามภาค
   คณะละคร,คณะนักแสดงกายกรรม
  58. tube (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ระหัดน้ำ,กังหัน
   หลอด,ลำกล้อง,อุโมงค์,ท่อ,ยางในรถ,ทางรถไฟใต้ดิน
   เกี่ยวกับการสอน,เกี่ยวกับการกวดวิชา
   พายุไต้ฝุ่น
  59. umpire (vi,vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   เปิดเผย,แพร่หลายความลับ
   ชี้ขาด,ตัดสิน
   ยังไม่ได้เพาะปลูก,ไม่ได้รับการอบรม
   เป็นภัย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ
  60. uniformity (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ไม่เอาใจใส่,ไม่จดจำ,เลินเล่อ,เมินเฉย
   เครื่องแบบ,ความเหมือนกัน
   ความไม่สงบ,ความวุ่นวาย,ความกระสับกระส่าย
   เนรคุณ,ไม่ขอบคุณ