ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 60 ข้อ แบบ : อังกฤษ -> ไทย
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1521838215 ]
  1. abbey (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   วัด,โบสถ์
   การเว้น,การละเว้น
   การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง
   ผู้ชมเชย,ผู้เลื่อมใส,ผู้นิยม
  2. affable (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   อ่อนโยน,น่ารัก,สุภาพ
   ปฐพีศาสตร์,ปฐพีวิทยา
   ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
   สารส้ม
  3. amphitheatre (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   อัฒจันทร์,ที่แสดงกลางแจ้ง
   ความเป็นอริ,ความเกลียด,ความเป็นปรปักษ์
   การแสดงกล,การแสดงตลก
   ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
  4. arbitrator (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน
   เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
   จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
   เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง
  5. astronomy (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
   ผู้ล้างแค้น,ผู้แก้เผ็ด
   รักแร้
   ดาราศาสตร์
  6. baleful (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   เจิมน้ำมนต์,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์
   เกี่ยวกับฐาน,เกี่ยวกับมูลฐาน
   ให้สัญญาณ,เตือน,นำทาง,เป็นสัญญาณให้
   ร้ายแรง,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ
  7. bedim (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   คำสั่ง,พระบรมราชโองการ
   ทำให้ชา,ทำให้หมดความรู้สึก,ทำให้มึนงง
   คู่หมั้น,คู่หมาย,คู่ตุนาหงัน
   ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
  8. bilabial (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   ต้นเบิช
   หมดอาลัยตายอยาก,เบื่อหน่ายชีวิต
   เสื้อสตรี
   เกิดจากริมฝีปากทั้งสอง
  9. bode (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ตู้หนังสือ
   น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
   วัยเด็ก,ความเป็นเด็ก
   เป็นลาง,เป็นนิมิต,เป็นเครื่องหมาย
  10. breezy (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   การเป็นนายหน้า,ค่านายหน้า
   ให้งบประมาณ,ทำงบประมาณ
   หนังสือราชการ,กระดาษบันทึก
   มีลมเฉื่อยๆ
  11. bury (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ห้องอาบน้ำ,สถานที่อาบน้ำ
   เส้นผ่าศูนย์กลาง,ขนาด,ความสามารถ
   กัญชา
   ฝัง,กลบ,หมก,ซ่อน,ปิด
  12. cozenage (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
   การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
   เหมือนฝัน,ชอบฝัน,ชอบเพ้อฝัน,น่าอัศจรรย์,เลือนลาง
   น่ารัก,น่าเอ็นดู,ถูกใจ,ต้องตาต้องใจ,ติดอกติดใจ
  13. exclusive (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความร่าเริง,ความรื่นเริง,ความเบิกบานใจ,ความดีอกดีใจ
   พิเศษ,เฉพาะตัว,แต่ผู้เดียว,ซึ่งผูกขาด,เว้นไว้แต่
   พูดคล่อง,กะล่อน
   ลงประตัก,กระตุ้น,ยุแหย่,ยุ
  14. gospel (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ
   ร้านขายของชำ,ของชำ,ของอุปโภคบริโภค
   ประหารชีวิต,ตัดหัว,ตัดคอนักโทษ
   คัมภีร์พระคริสต์,หลักคำสอน,คำสั่งสอน,ข่าว
  15. haberdashery (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   แบ่งครึ่ง,ลดลงครึ่งหนึ่ง,แบ่งให้เท่าๆกัน
   ไม้แข็ง,ไม้เนื้อแข็ง
   ลาก,เข็น,ชัก,สาว,ดึง,ฉุด
   ร้านจำหน่ายเครื่องแต่งกายบุรุษ
  16. hearse (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ซีกโลก,ครึ่งวงกลม,ครึ่งโลก
   จำศีล,ใช้เวลาหน้าหนาว
   โรคลมพิษ
   รถบรรทุกศพ
  17. homestead (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   มีเขา,แข็งเหมือนเขาสัตว์,เป็นเขาสัตว์
   สี,สีหน้า,แบบอย่าง
   หยุดเงียบ,เงียบสงบ,ระงับ
   เคหสถาน,นิวาสถาน,ที่อยู่อาศัย
  18. identity (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ใส่ไว้,ฝังไว้,ตรึงไว้
   ผลัก,ดัน,กระตุ้น,ไล่,โน้มน้าว
   ความโง่เขลา,ความว่างเปล่า
   เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน
  19. incriminate (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ไร้สมรรถภาพ,ไม่มีประสิทธิภาพ
   เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ซื่อ,ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม
   ผู้เปลี่ยนแปลงใหม่,ผู้ปรับปรุง
   ใส่ความ,ปรักปรำ,ใส่ร้ายป้ายสี
  20. insufficient (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
   ไม่มีศาสนา,ไม่นับถือศาสนา
   ผู้คุม,พัศดี
   ไม่เพียงพอ,ไม่พอเพียง,ขาดแคลน
  21. jilt (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   ฉ่ำ,ชุ่ม
   ผ้าเช็ดหน้า,ผ้าพันคอ,ผ้าโพกศีรษะ
   เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับขัตติยะ,ในฐานะกษัตริย์
   สลัดทิ้ง,ทอดทิ้ง,ปฏิเสธ
  22. kitchenware (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   การฉีกขาด,การบุบสลาย,รอยถลอก
   เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง
   เครื่องครัว
   ไม้ระแนง,ไม้ขัดแตะ,ไม้ซีก
  23. lead (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   สถานทูต,คณะทูต
   ความเป็นไปได้,ความรับผิดชอบ,ข้อบกพร่อง,หนี้
   นำ,พา,ล่อ,เป็นหัวหน้า,นำหน้า,พูดนำ,ดำเนินชีวิต
   ร้องเพลง,กระโดดโลดเต้น
  24. liqueur (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ล็อกเกต,จี้
   เอียง,โงนเงน,ลำเอียง,ไม่สมดุล
   เหล้าหวานอย่างแรง
   ความเจียมตัว,ความต่ำต้อย,ความถ่อมตัว
  25. lurid (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   บทเพลง,เพลงประสานเสียง
   ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด
   ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
   ผู้จัดทำ,คนจัดการ
  26. marksman (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   การแสดงรอบเช้าหรือบ่าย
   เหรียญใหญ่,รูปแกะสลักกลมติดผนัง
   นักแม่นปืน
   เท็จ,มุสา,โป้ปด,โกหก
  27. methodical (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   สีข้าว,โม่,บด
   รื่นเริง,สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,สรวลเสเฮฮา
   ทำตามระเบียบวิธี,รอบคอบ,มีระเบียบ
   ความผิดพลาด,ทางที่ผิด,การพลาดพลั้ง
  28. mohair (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   อารมณ์,ความรู้สึก,ใจคอ,มาลา
   หญ้ามอส,หนอง,บึง,ห้วย
   ผ้าขนแกะ
   เป็นโคลน,ขุ่นมัว,ยุ่งเหยิง
  29. musketry (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ม่อยหลับ,เผลอหลับ,นอนหลับ
   ผ้าผูกคอ
   ปืนคาบศิลา
   เป็นแบบใหม่,เป็นของใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่
  30. nodule (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เตือนล่วงหน้า,แจ้งความ,บอกให้ทราบ,ประกาศ
   ผลไม้เปลือกแข็ง
   ปมเล็ก,ตุ่มเล็กๆ,ปุ่มเล็กๆ
   การประจาน,การประณาม,การสาปแช่ง
  31. odious (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง
   มั่งคั่ง,มั่งมี,อุดมสมบูรณ์
   น่าเกลียดชัง,น่ากลัว,น่ารังเกียจ
   การอวด,การแสดง,การโอ้อวด
  32. output (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เต็มไปด้วย,ขึ้นหน้า,แซง,แผ่,ย่ำยี
   เจ็บปวด,ปวด,เจ็บแสบ,ทุกข์ทรมาน
   ผลลัพธ์,สิ่งที่ทำขึ้น,ผลิตผล
   บัณฑิต
  33. pardoner (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ผู้สัญจร
   ผู้รับจำนำ,เจ้าของโรงรับจำนำ
   ผู้ให้อภัย
   แอบดู,ถ้ำมอง,แอบมอง,ลอบดู
  34. pensioner (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ร้ายแรง,เป็นอันตราย,เสียหาย,ถึงตาย
   รถม้าเปิดประทุน
   ผู้รับบำนาญ,ลูกจ้าง
   ไปปิกนิก
  35. pinfold (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   รบกวน,ทำให้รำคาญ,ทำให้เกิดภัยพิบัติ
   สมบูรณ์,ครบถ้วน,เต็มที่,ครบองค์
   คอกสัตว์,ที่คุมขัง
   โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
  36. ponderous (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   แบ่งส่วน,แยกส่วน
   น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
   อุ้ยอ้าย,เทอะทะ,งุ่มง่าม,เยิ่นเย้อ
   จ่ายเงินล่วงหน้า
  37. probity (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ทรัพย์สมบัติ,คุณสมบัติ,กรรมสิทธิ์
   ความแตกเนื้อหนุ่มสาว,วัยหนุ่มสาว
   ความซื่อสัตย์,ความซื่อตรง,ความตรงไปตรงมา
   ลูกสุนัข
  38. quaff (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   แท้ๆ,ทีเดียว,ทั้งหมด,ทั้งสิ้น
   ต่อว่า,ตำหนิ,กั้นรั้ว,กั้นราว
   กลืน,ขยอก
   ระบม,ปวดร้าว,ยอก,คับแค้นใจ
  39. rayon (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ซึ่งถอยลง,ซึ่งซบเซา,ซึ่งตกต่ำลง
   การตัด,การบั่นทอน,การลด,การทอน,การสรุป,การย่อ
   ไหมสังเคราะห์,แพรเทียม
   สำนักจดทะเบียน,หอทะเบียน,การจดทะเบียน
  40. remarkable (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   การถอดแบบ,แบบจำลอง,สำเนา
   ของเหลือ,การหยุดพัก,ที่รอง,การพักผ่อน
   น่าทึ่ง,น่าสังเกต,ประหลาด
   การเรียกกลับคืน,การยกเลิก,การเพิกถอน,การถอน
  41. rig (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   ท่องเที่ยว,เที่ยวไป,เดินเตร่
   พ่อเล้า,ไก่ตัวผู้
   ขึงใบ,จัดสายระโยงเรือ,แต่งตัว
   เฉียด,ถู,ลบ,ลูบ,นวด,ขัด,สี
  42. rural (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   บัณฑิต,ปราชญ์
   การระดมยิง,การยิงเป็นตับ,การปรบมือกราว
   เกี่ยวกับการเพาะปลูก,เกี่ยวกับชนบท
   แพรต่วน,ผ้าแพร,แพรซาติน
  43. scapegoat (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ทำลาย,ลงโทษ,เฆี่ยน,โบย
   ฝั่งทะเล,ชายทะเล,ชายหาด
   แพะรับบาป,คนรับเคราะห์
   คานหาม,แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,วอ,รถประทุน
  44. semblance (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   คดเคี้ยว,กลับกลอก,คดโกง,เจ้าเล่ห์
   เดินอุ้ยอ้าย,เดินงุ่มง่าม,เดินตุปัดตุเป๋
   รูปร่างหน้าตา,ความคล้ายคลึง,ลักษณะภายนอก
   หน้าแข้ง
  45. shining (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   แวววาว,ส่องแสง,โชติช่วง,เปล่งเปลั่ง,ระยิบระยับ
   เศษกระสุน
   ผู้เยี่ยมชม,นักท่องเที่ยว
   ท่อเก็บน้ำ,ท่อคอห่าน,กาลักน้ำ
  46. skylark (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   น้อย,เอวบางร่างน้อย,ผอมบาง,บอบบาง
   การกระโดดโลดเต้น,นกชนิดหนึ่ง,ความคึก
   ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ
   หัวเราะคิกๆ
  47. socket (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ผู้พยากรณ์,ผู้ทำนาย,ผู้คาดการณ์ล่วงหน้า
   เบ้า,ร่อง,กระบอกตา,ปลั๊กตัวเมีย,โพรง
   กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก
   ที่ปิด,จุก,หัวก๊อก
  48. spontaneous (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   เกิดพายุ,ร้องดัง,พัดกระหน่ำ
   โดยตนเอง,เป็นปกติวิสัย,โดยธรรมชาติ,คล่อง
   เสาสัญญาณ,ไม้ค้ำ,เสาตอม่อ,หอก
   พ่อเลี้ยง
  49. stolid (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   เป็นเส้น,เป็นริ้ว,เป็นลายขนาน
   ไม่หวั่นไหว,โง่,เยือกเย็น,เฉื่อยชา
   พูดตะกุกตะกัก,พูดติดอ่าง
   สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,บรรเทา
  50. summer (vi) ตรงกับตัวเลือกใด
   เกี่ยวกับศัลยกรรม,เกี่ยวกับการผ่าตัด
   อยู่ระหว่างฤดูร้อน
   ทำให้เอน,กวัดแกว่ง,ทำให้เอียง,ปกครอง,ครอบงำ
   สุเหร่ายิว,โบสถ์
  51. taint (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   เรียวลง,ลดลง
   ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้เสีย
   สีน้ำตาลอ่อน
   วัด,อาราม,วิหาร,โบสถ์,สะดึง,ขมับ
  52. tetanus (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   ธรณีประตู,ทางเข้า,จุดเริ่มต้น,สมัยแรกเริ่ม
   โรคบาดทะยัก,เชื้อบาดทะยัก
   อาหารกลางวัน,อาหารเที่ยง
   เมาหยำเป,จิบเหล้า
  53. tomb (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   จำนวนทั้งสิ้น,คราสเต็มดวง
   หลุมฝังศพ,สุสาน,ฮวงซุ้ย
   ดัก,ทำให้ตกหลุม,ใส่บังเหียน,จับกุม
   การฉลองครบรอบสามปี
  54. troupe (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   สับสนวุ่นวาย,เอะอะ,กระอักกระอ่วน
   คณะละคร,คณะนักแสดงกายกรรม
   ส่งเสียงแหลม,สีซอ
   สีน้ำตาลไหม้,ดินสีน้ำตาลไหม้
  55. unchain (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   เป็นภัย,ไม่เอื้อ,เสียเปรียบ
   แก้โซ่,ปลดปล่อย
   แก้ออก,คลาย,ปลดออก
   ปกครองยาก,ไม่เชื่อฟัง,ดื้อด้าน,เกเร
  56. unwise (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   การใช้,ธรรมเนียม,ประเพณี,ความเคยชิน,ประโยชน์
   ไม่ฉลาด,ไม่มีเชาวน์,ไม่มีไหวพริบ
   กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,องอาจ,ดีเลิศ
   ละครเบ็ดเตล็ด,การแสดงสลับฉาก
  57. verdant (adj) ตรงกับตัวเลือกใด
   ผู้รักษาการแทน,ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
   สีเขียว,เขียวชอุ่ม,ยังอ่อนหัด
   มีพิษร้าย,รุนแรง
   บินได้,คล่องแคล่ว,ว่องไว
  58. wage (vt) ตรงกับตัวเลือกใด
   คลังสินค้า,โกดัง,โรงพัสดุ
   กระทำ,ดำเนิน,ว่าจ้าง
   สวัสดิภาพ,ความมั่งคั่ง,ความผาสุก,ความมั่นคง
   มนุษย์หมาป่า
  59. whiting (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   เป็นป่า,ดุร้าย,รุนแรง,ป่าเถื่อน,เดือด,บ้าคลั่ง,เอะอะ
   ดินสอพอง
   ที่กันลม,กะบังลม,กระจกหน้ารถยนต์
   ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
  60. working (n) ตรงกับตัวเลือกใด
   การปฏิบัติงาน,การใช้แรงงาน,ชุดทำงาน
   เครื่องบิดผ้าให้แห้ง,เครื่องคั้น,เครื่องรัด,ผู้ขูดรีด
   การเขียน,ข้อเขียน,ลายมือ,ตัวหนังสือ,จดหมาย
   เด็กหนุ่มสาว,ลูกสัตว์