ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1506223115 ]
  1. กลับตัว,ทำลายล้าง,พลิกตัว,ล้มคว่ำ ตรงกับตัวเลือกใด
   omnivorous (adj)
   ostler (n)
   overturn (vi,vt)
   noisiness (n)
  2. ความเป็นอมตะ,ความถาวร ตรงกับตัวเลือกใด
   panegyric (n)
   notorious (adj)
   perpetuity (n)
   oboe (n)
  3. ภาพเขียน,การเขียนภาพ,การทาสี,การระบายสี ตรงกับตัวเลือกใด
   pawpaw (n)
   odoriferous (adj)
   pentagon (n)
   painting (n)
  4. ลูกจันทน์ ตรงกับตัวเลือกใด
   passport (n)
   parenthetic (adj)
   nectar (n)
   nutmeg (n)
  5. เด็กส่งหนังสือพิมพ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   newsboy (n)
   oracular (adj)
   outreach (vt)
   peep (vi)