ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1490491334 ]
  1. การทอ,สิ่งทอ,เนื้อผ้า,แก่นสาร,โครงร่าง,เนื้อหนัง ตรงกับตัวเลือกใด
   acquittal (n)
   texture (n)
   shrift (n)
   ascription (n)
  2. การแสดงกล,การแสดงตลก ตรงกับตัวเลือกใด
   abnormality (n)
   antics (n)
   airfreight (n)
   asteroid (n)
  3. นอนฟุบหน้า,กลิ้งเกลือก,เคล้าเคลีย,ประจบ,นอนพังพาบ ตรงกับตัวเลือกใด
   history (n)
   grovel (vi)
   apron (n)
   arrive (vi)
  4. วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ ตรงกับตัวเลือกใด
   yelp (vi)
   analyze (vt)
   aural (adj)
   axial (adj)
  5. เดินกะเผลก,เดินโขยกเขยก,เดินกระย่องกระแย่ง,เดินขาเป๋ ตรงกับตัวเลือกใด
   already (adv)
   limp (vi)
   feed (vt)
   aegis (n)