ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1493011448 ]
  1. กองหิน ตรงกับตัวเลือกใด
   crew (n)
   cairn (n)
   columnist (n)
   brassy (adj)
  2. ทำให้ไม่คม,ทำให้ทื่อ,ทำให้ทู่ ตรงกับตัวเลือกใด
   culvert (n)
   dancer (n)
   conundrum (n)
   blunt (vt)
  3. ปีอธิกสุรทิน ตรงกับตัวเลือกใด
   brusque (adj)
   bissextile (n)
   challenger (n)
   bib (n)
  4. ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ ตรงกับตัวเลือกใด
   county (n)
   catastrophe (n)
   burdensome (adj)
   clan (n)
  5. เลาะ,หั่นเป็นชิ้นๆ,เฉือนเป็นแผ่นบางๆ ตรงกับตัวเลือกใด
   coalmine (n)
   chip (vt)
   booth (n)
   capon (n)