ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1519147264 ]
  1. การประกาศ,การป่าวร้อง,การแถลง,คำประกาศ,คำแถลง ตรงกับตัวเลือกใด
   renunciation (n)
   proclamation (n)
   gift (n)
   woo (vt)
  2. ความกระตือรือร้น,ความขยันขันแข็ง,ความมีใจจดจ่อ ตรงกับตัวเลือกใด
   hardiness (n)
   smoothness (n)
   casualty (n)
   zeal (n)
  3. จามรี,วัวป่า ตรงกับตัวเลือกใด
   absentee (n)
   worthy (adj)
   whet (vt)
   yak (n)
  4. วิกผม,ช้องผม ตรงกับตัวเลือกใด
   gay (adj)
   wire (vt)
   abashed (adj)
   wig (n)
  5. เชื่อว่า,เห็นว่า,ถือว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,เข้าใจว่า ตรงกับตัวเลือกใด
   feed (vt)
   deem (vi)
   construe (vt)
   shining (adj)