ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1511516060 ]
  1. ข้างหลังที่สุด,ล้าหลังที่สุด,อยู่หลังสุด ตรงกับตัวเลือกใด
   initiative (n)
   insanity (n)
   immensity (n)
   hindmost (adj)
  2. ความไม่เหมาะสม,ความไม่เชี่ยวชาญ,ความเก้งก้าง ตรงกับตัวเลือกใด
   infinity (n)
   honeysuckle (n)
   ibis (n)
   inaptitude (n)
  3. บัญชีสิ่งของ,สินค้าคงคลัง,รายการสินค้า ตรงกับตัวเลือกใด
   herring (n)
   implant (vt)
   helpmate (n)
   inventory (n)
  4. รีบเร่ง,รีบด่วน,รีบร้อน ตรงกับตัวเลือกใด
   inconvenient (adj)
   hue (n)
   horsy (adj)
   hurry (vi)
  5. เหมือนหมู,สกปรก,เห็นแก่ตัว,ตะกละ ตรงกับตัวเลือกใด
   indoors (adv)
   insusceptible (adj)
   ignore (vt)
   hoggish (adj)