ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1495722198 ]
  1. การปกครองระบอบราชาธิปไตย ตรงกับตัวเลือกใด
   malpractice (n)
   monarchy (n)
   pedagogy (n)
   piccolo (n)
  2. ความหรูหรา,ความฟุ่มเฟือย,ของฟุ่มเฟือย ตรงกับตัวเลือกใด
   midland (n)
   luxury (n)
   muzzle (vt)
   okra (n)
  3. ผิดขนาด,ไม่เหมาะสม,ไม่คู่ควร ตรงกับตัวเลือกใด
   partizan (n)
   orifice (n)
   marten (n)
   misfit (vt)
  4. สุภาพ,อ่อนโยน,ถ่อมตัว,ว่าง่าย,เชื่อง ตรงกับตัวเลือกใด
   moustache (n)
   nephew (n)
   perishable (adj)
   meek (adj)
  5. เลยเวลา,เกินกำหนด,เกินขอบเขต ตรงกับตัวเลือกใด
   noon (n)
   overdue (adj)
   obelisk (n)
   palsy (n)