ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1501016034 ]
  1. กระด้าง,ไม่เรียบร้อย ตรงกับตัวเลือกใด
   martyrdom (n)
   keeping (n)
   jack (n)
   indelicate (adj)
  2. จำพวกถั่วฝักยาว ตรงกับตัวเลือกใด
   impugn (vt)
   lignite (n)
   mechanize (vt)
   leguminous (adj)
  3. ผู้รักษากฎหมาย ตรงกับตัวเลือกใด
   mangosteen (n)
   inveterate (adj)
   jocund (adj)
   lawman (n)
  4. สงบลง,กล่อม,บรรเทา,นิ่ง ตรงกับตัวเลือกใด
   inset (vt)
   littleness (n)
   magneto (n)
   lull (vi)
  5. เจ้าของที่ดิน ตรงกับตัวเลือกใด
   lopsided (adj)
   knightly (adj)
   infrangible (adj)
   landholder (n)