ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1498132695 ]
  1. กะบังลม ตรงกับตัวเลือกใด
   paddy (n)
   noisiness (n)
   misery (n)
   midriff (n)
  2. ความอับอาย,ความอัปยศอดสู,การสบประมาท ตรงกับตัวเลือกใด
   oddity (n)
   pigsty (n)
   opprobrium (n)
   needful (adj)
  3. ชานชาลา,เวที,ยกพื้น,แท่น,ดาดฟ้า ตรงกับตัวเลือกใด
   pessimistic (adj)
   pencil (n)
   platform (n)
   postern (n)
  4. ปะปนกัน,ต่างๆนานา,ลานตา,ผสมผเส ตรงกับตัวเลือกใด
   motley (adj)
   nut (n)
   muster (vt)
   parachute (n)
  5. ลัทธิชาตินิยม,ความรักชาติ ตรงกับตัวเลือกใด
   outlive (vt)
   poignant (adj)
   patriotism (n)
   molecule (n)