ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1524571301 ]
  1. กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า ตรงกับตัวเลือกใด
   autarchy (n)
   battery (n)
   backwoodsman (n)
   aversion (n)
  2. ความโหดร้าย,ความดุร้าย,ความป่าเถื่อน ตรงกับตัวเลือกใด
   atrocity (n)
   belittle (vt)
   bedbug (n)
   assault (vt)
  3. ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด ตรงกับตัวเลือกใด
   beehive (n)
   bakery (n)
   ashamed (adj)
   auctioneer (n)
  4. ลานหน้าโรงนา,ลานยุ้งข้าว ตรงกับตัวเลือกใด
   banter (vt)
   beguile (vt)
   ban (vt)
   barnyard (n)
  5. อ่าง,ชามอ่าง,ตุ่มน้ำ,อ่างล้างหน้า ตรงกับตัวเลือกใด
   astir (adv)
   beam (vi)
   basin (n)
   aweary (adj)