ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1487762987 ]
  1. การแยกออก,การยึดทรัพย์,การปลดประจำการ ตรงกับตัวเลือกใด
   sot (n)
   stupor (n)
   suitable (adj)
   sequestration (n)
  2. จ้องหน่อง,พิณ ตรงกับตัวเลือกใด
   tear (vt)
   tick (vt)
   steady (vt)
   spinet (n)
  3. นักร้อง ตรงกับตัวเลือกใด
   singer (n)
   shawl (n)
   surveyor (n)
   sputter (vi)
  4. ฟัน,เฉือน,หวด,เฆี่ยน,ทำให้เจ็บแสบ ตรงกับตัวเลือกใด
   sob (vi)
   stopper (n)
   textile (n)
   slash (vt)
  5. สุเหร่ายิว,โบสถ์ ตรงกับตัวเลือกใด
   synagogue (n)
   tangerine (n)
   shrewish (adj)
   smelter (n)