ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ(ศัพท์ยาก) ในชุด 5 ข้อ แบบ : ไทย -> อังกฤษ
ถ้าชุดนี้ยากไปก็กดปุ่ม refresh หรือ reload นะครับ .. จะเอาใจช่วยครับ [ 1485109086 ]
  1. การถอดรหัส,การอ่านรหัส ตรงกับตัวเลือกใด
   citizenship (n)
   coding (n)
   buffoonery (n)
   coo (vi)
  2. จังหวะ,ท่วงทำนอง,เสียงต่ำ ตรงกับตัวเลือกใด
   bowman (n)
   cadence (n)
   brilliantine (n)
   billboard (n)
  3. ผ้ากระสอบ,ผ้าใบ,ผ้าป่าน ตรงกับตัวเลือกใด
   blurt (vi)
   bookstore (n)
   cannonball (n)
   burlap (n)
  4. สวมเสื้อ,ปกคลุม,ปิดบัง,ซ่อน ตรงกับตัวเลือกใด
   carrot (n)
   chap (n)
   compatriot (n)
   cloak (vt)
  5. เลาะ,หั่นเป็นชิ้นๆ,เฉือนเป็นแผ่นบางๆ ตรงกับตัวเลือกใด
   cote (n)
   cavernous (adj)
   blade (n)
   chip (vt)