ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ใครได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2537 [N0019]
   สนิท เอกชัย
   รองศาสตราจารย์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
   ศาสตราจารย์ ดร.ทศพร วงศ์รัตน์
   บริบูรณ์ วงศ์สารศรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. โรคที่คนไทยป่วยกันมากที่สุด คือโรคอะไร [N0084]
   โรคเอดส์
   ไวรัสบี
   มะเร็ง
   โรคระบบทางเดินหายใจอักเสบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เมืองใดของสหรัฐฯ ที่ได้ชื่อว่า "เมืองบาป" [N0056]
   เมืองลาสเวกัส
   เมืองเนวาด้า
   เมืองมาร์ราเกช์
   เมืองมาโมเนีย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. เครื่องแปลภาษาผ่านสายของญี่ปุ่น สามารถใช้ได้ครั้งแรกตั้งแต่เมื่อใด [N0042]
   25 มกราคม 2536
   26 มกราคม 2536
   27 มกราคม 2536
   28 มกราคม 2536
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ใครได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอายุยืนที่สุดในโลก [N0124]
   เจมส์ มิลเลอร์
   คาสติสลาฟ บราคานอฟ
   บ๊อบ เอสแทตต์
   ชองเนอ กัลป์มองต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26