ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ใครออกแบบชุดแข่งขันให้ทีมชาติอิตาลีในฟุตบอลโลก 2537 [N0065]
   เฟอร์เรนซ์ ปุสกัส
   จิออร์ จิโออาร์มานิ
   ฟาอุสติโน แอสปริลย่า
   จัสต์ ฟองแตง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. "ทรานส์แรฟิต" เส้นทางรถไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้าที่สุดเป็นของประเทศใด [N0108]
   แคนาดา
   เยอรมนี
   ญี่ปุ่น
   สหรัฐฯ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ใครอยู่เบื้องหลังการยกเลิกมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐฯ ต่อเวียดนาม [N0122]
   คาสติสลาฟ บราคานอฟ
   ช่องเนอ กัลป์มองต์
   เจมส์ มิลเลอร์
   บ๊อบ เอสแทตต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. โรงแรมใดที่วินสตัน เชอร์ชิล ใช้พักในช่วงฤดูหนาวเรื่อยมาจนเขาเสียชีวิตในปี 2508 [N0054]
   โรงแรมลา มาโนเนีย
   โรงแรมมาร์ราเกช์
   โรงแรมลาสเวกัส
   โรงแรมเชอร์ชิล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ดินแดนในความอารักขาของสหประชาชาติ (UN Trust Territory) ในมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งสุดท้ายที่อยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐฯ คือแห่งใด [N0133]
   พาลาอู
   คอเรอร์
   เบลา
   ลาอู
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26