ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. กองทัพนาโต้ตั้งมานานถึง 45 ปี ใช้กำลังครั้งแรกที่ไหน [N0129]
   ญี่ปุ่น
   อังกฤษ
   ฝรั่งเศล
   อิตาลี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ใครออกแบบชุดแข่งขันให้ทีมชาติอิตาลีในฟุตบอลโลก 2537 [N0065]
   เฟอร์เรนซ์ ปุสกัส
   จิออร์ จิโออาร์มานิ
   ฟาอุสติโน แอสปริลย่า
   จัสต์ ฟองแตง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อายุของชาวโลกลดน้อยลงเพราะอะไร [N0043]
   ไข้สมองอักเสบ
   มะเร็ง
   บาดทะยัก
   โรคเอดส์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. เจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันคิดสร้างอะไรมาใช้งานแทนตำรวจที่เสี่ยงอันตราย [N0107]
   แขนกล
   หุ่นยนต์ตำรวจ
   สุนัขหุ่นยนต์
   ปืนกล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ใครได้ชื่อว่า เป็นอาชญากรที่โด่งดังที่สุดของอังกฤษ [N0116]
   บอริส เยลต์ซิน
   บ๊อบ เอสแทตต์
   รอนนี่ บิกก์ส
   เจอร์เก้น คลินส์มันน์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26