ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. จีพีเอส (Global Positioning System) คืออะไร [N0029]
   ระบบการหาค่าโดยใช้สูตรสารเคมี
   ระบบการหาตำแหน่งโดยใช้ดาวเทียม
   ระบบการหาตำแหน่งของสูตรทางคณิตศาสตร์
   ระบบการค่าโดยใช้ตัวแปรสมมุติค่าขึ้นมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ใครคือพระนางคู่ใหม่ในเรื่อง เจมส์บอนด์ [N0090]
   เฟียร์ซ บรอสนัน , มาร์ติน แคมป์เบลล์
   เจมส์ บรอสนัน , มาร์ติน แคมป์เบลล์
   เจมส์ บรอสนัน , แอล แมคเฟอร์สัน
   เฟียร์ซ บรอสนัน , แอล แมคเฟอร์สัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. การวิ่งมาราธอนทั่วโลกได้นำแบบการจัดจากประเทศใด [N0060]
   สหรัฐอเมริกา
   ฝรั่งเศส
   ญี่ปุ่น
   อิตาลี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ใครคือนักเรียนนายเรืออากาศไทยที่ทำเกียรติประวัติในการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ [N0045]
   นายเสรี จันทร์รักษ์
   นายประนอม อมรวิวัฒน์
   นายสุเทพ วงศ์คำแหง
   นายจักรกฤษณ์ ธรรมวินัย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ศูนย์ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำแห่งเอเชียอยู่ที่ไหน [N0036]
   สิงคโปร์
   ไทย
   ญี่ปุ่น
   มาเลเชีย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26