ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. สมาชิกประชาคมยุโรป (อีซี) ที่เพิ่มเข้ามาอีก 3 ประเทศ คือประเทศใดบ้าง [N0113]
   ออสเตรีย , ฟินแลนด์ , อังกฤษ
   ฝรั่งเศล , อังกฤษ , ฟินแลนด์
   ออสเตรีย , ฟินแลนด์ , สวีเดน
   อังกฤษ , สวีเดน , ฟินแลนด์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. งาน "เดอะ เมียนมาร์ อินเตอร์ เนชั่นนัล เอ็กซ์โป 94" มีความสำคัญอย่างไร [N0057]
   แสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคและสินค้าด้านอุตสาหกรรม
   แสดงสินค้าอุปโภคและบริโภค
   แสดงเครื่องมือทางด้านการสื่อสารคมนาคม
   แสดงสินค้าทางการเกษตร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เชกและสโลวัก แยกการใช้เงินร่วมกันอย่างเป็นทางการเมื่อใด [N0088]
   5 มกราคม 2536
   6 มกราคม 2536
   7 มกราคม 2536
   8 มกราคม 2536
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. พบไวรัสใหม่คู่แข่งโรคเอดส์ คืออะไร [N0104]
   อาบูร์ก
   มาบูร์ก
   บูโลกัน
   ไอบูรกัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ประเทศที่ไม่ยอมลงนามในสนธิสัญญาห้ามอาวุธเคมี คือประเทศใดบ้าง [N0083]
   กัมพูชา
   เวียดนาม และอิสราเอล
   กัมพูชา และ อิหร่าน
   อิหร่าน และอิสราเอล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26