ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. มหาเศรษฐีจีนที่รวยที่สุดอยู่ที่ไหน [N0020]
   ญี่ปุ่น
   สหรัฐฯ
   ฮ่องกง
   จีน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ใครทำสถิติเป็นนักบินหญิงอายุน้อยที่สุด [N0010]
   เอมิเลีย แอล์
   ศาสตรจารย์ ที ยู ลิน
   เทา เซติ
   วิกกี้ แวน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. "เกาะแห่งภูมิปัญญา" อยู่ที่ไหน [N0007]
   ญี่ปุ่น
   มาเลเชีย
   ไทย
   สิงคโปร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อุตสาหกรรมสั่งห้ามนำเข้าพลาสติกเก่ามาผลิตใหม่เพราะอะไร [N0080]
   เกิดปัญหาต่อระบบความกดดันของอากาศ
   เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชากร
   เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม
   เกิดปัญหาต่อความเป็นอยู่ของประชากร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. เพราะเหตุใดพื้นผิวดวงจันทร์จึงเต็มไปด้วยหลุมคล้ายปล่องภูเขาไฟ [N0004]
   ถูกดาวเคราะห์ และก้อนวัตถุชน
   โลกหมุนรอบตัวเอง
   ถูกดวงเคราะห์ชน
   ถูกก้อนวัตถุในอวกาศชน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. เพราะเหตุใดพื้นผิวดวงจันทร์จึงเต็มไปด้วยหลุมคล้ายปล่องภูเขาไฟ [N0004]
   ถูกดาวเคราะห์ และก้อนวัตถุชน
   โลกหมุนรอบตัวเอง
   ถูกดวงเคราะห์ชน
   ถูกก้อนวัตถุในอวกาศชน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ไทยทัศน์ คืออะไร [N0046]
   ศูนย์รวมเทคโนโลยีด้านการสื่อสารแห่งประเทศไทย
   ศูนย์รวมโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารแห่งประเทศไทย
   ศูนย์วิทยุ และโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. การทดสอบหาอาการปัญญาอ่อนทารกภายใน 24 ชั่วโมงทำได้อย่างไร [N0040]
   จากดีเอ็นเอ ในถุงน้ำคร่ำ
   จากเลือดของบิดา
   จากเลือดของมารดา
   จากน้ำอสุจิของบิดา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ชาวรัสเซียคนแรกและคนเดียวที่มีโอกาสเดินทางไปในห้วงอากาศพร้อมกับนักบินและยานอากาศ [N0103]
   บอริส เยลต์ซิน
   เชอร์แก กรีกาเลฟ
   เวอร์รี่ สคัฟ
   อเล็กซานเดอร์ โวลซ์ซาน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ชาติเอเชียจ้างใครปล่อยดาวเทียมเพื่อพัฒนาระบบโทรคมนาคม [N0002]
   แอเรียนเอล
   แอโอเอล
   แอโรสเปทิเอล
   แอเรียนสเปช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ชาติเอเชียจ้างใครปล่อยดาวเทียมเพื่อพัฒนาระบบโทรคมนาคม [N0002]
   แอเรียนเอล
   แอโอเอล
   แอโรสเปทิเอล
   แอเรียนสเปช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. นักสิ่งแวดล้อมไทยได้รับรางวัล Global 500 ประจำปี 2537 จากผลงานอะไร [N0077]
   นายเสรี จันทร์รักษ์
   นางอักษร มีมาหาวรรณ
   นางเลียวนี่ เวชชาชีวะ
   นางสุดารัตน์ เกยุดาพันธ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ดาวเทียมอีทีเอสของญี่ปุ่น ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเพื่ออะไร [N0048]
   เพื่อการศึกษา
   เพื่อธุรกิจ
   เพื่อใช้ในการสื่อสารคมนาคม
   เพื่อใช้ในทางการแพทย์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใดต่ออายุสถานภาพพิเศษทางการค้าแก่จีนเป็นครั้งแรก [N0023]
   ประธานาธิบดีบิล คลินตัน
   ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์
   ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์
   ประธานาธิบดียิสซัก ราบิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ชาติเอเชียจ้างใครปล่อยดาวเทียมเพื่อพัฒนาระบบโทรคมนาคม [N0002]
   แอเรียนเอล
   แอโอเอล
   แอโรสเปทิเอล
   แอเรียนสเปช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. มหาเศรษฐีจีนที่รวยที่สุดอยู่ที่ไหน [N0020]
   ญี่ปุ่น
   สหรัฐฯ
   ฮ่องกง
   จีน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ใครได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2537 [N0019]
   สนิท เอกชัย
   รองศาสตราจารย์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
   ศาสตราจารย์ ดร.ทศพร วงศ์รัตน์
   บริบูรณ์ วงศ์สารศรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ช่องแคบมะละกามีความสำคัญอย่างไร [N0052]
   เชื่อมระหว่างแหลมมลายูกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย
   เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้
   เชื่อมระหว่างประเทศอินโดนีเชียกับประเทศจีน
   ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. ซอลส์เฮนนิสซิน นักเขียนรางวัลโนเบลของรัสเซียถูกเนรเทศออกนอกประเทศเพราะอะไร [N0017]
   เพราะวิจารณ์ลัทธิของศาสนาพุทธ
   เพราะวิจารณ์ลัทธิของประเทศรัสเชีย
   เพราะวิจารณ์ลัทธิสตาลิน
   เพราะวิจารณ์ลัทธิเต๋า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. การเจรจาสันติภาพครั้งแรกระหว่างผู้แทนชนชาติโครตเซิร์บและมุสลิมในบอสเนียมีขึ้นครั้งแรกเมื่อใด [N0076]
   2 มกราคม 2535
   1 มกราคม 2536
   2 มกราคม 2536
   3 มกราคม 2536
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ทีมฟุตบอลที่คาดจะได้แชมป์คว้าถ้วยฟีฟ่าสมัยที่ 15 แต่ตกรอบแรกก่อนใครคือทีมใด [N0066]
   อังกฤษ
   โคลัมเบีย
   อิลาตี
   ฝรั่งเศล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ผีเสื้อผลิตสารเคมีในตัวออกมากกว่า 200 ชนิด เพื่อทำหน้าที่อะไร [N0001]
   บอกความเป็นพวก
   บอกความเส้นทาง
   ขยายพันธุ์ และช่วยเหลือกัน
   ถูกหมดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ใครคิดสร้างสะพานเชื่อมช่องแคบเบริ่งระหว่างไซบีเรียกับอลาสกา [N0008]
   เอมิเลีย แอล์
   เทา เซติ
   วิกกี้ แวน
   ศาสตราจารย์ ที ยู ลิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. สายลับรัสเซียเข้าแทรกซึมในซีไอเอเกือบ 10 ปี คือใคร [N0114]
   เอฟเอไอ
   เอช-ทู
   เอฟบีไอ
   บีไอเอฟ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. สเตฟฟี่ กราฟ นักเทนนิสหญิงมือ 1 ของโลกตกรอบแรกเทนนิสวิมเบิลดัน 2537 แพ้ใคร [N0061]
   อรันต์ซ่า ซานเซส
   ลอรี่ แม็คนีล
   วิคาริโอ เอส
   แมรี่ ปิอาร์ซ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. สหรัฐไม่ตัดสิทธิพิเศษทางการค้าแก่จีนในปี 2537 เพราะอะไร [N0024]
   เพราะต้องการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศจีน
   รักษาผลประโยชน์ทางการค้าของสหรัฐ
   เพราะต้องการยึดดินแดนของประเทศจีน
   เพราะต้องการเข้ามามีบทบาททางด้านการค้ากับจีนให้มากที่สุด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ร่างกฎหมายของสหรัฐที่ออกมาเพื่อใช้ลงโทษและบังคับคู่ค้าที่กีดกันทางการค้าคือกฎหมายมาตราใด [N0135]
   301
   302
   303
   304
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. กองกำลังตะวันตกถอนทหารจากเบอร์ลินหมดเมื่อไหร่ [N0012]
   เมื่อเยอรมนีชนะสงคราม
   เมื่อสงครามยุติลง
   หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
   หลังสงครามโลกครั้งที่ 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. รถยนต์ยี่ห้อ Bayerische Motoren Werke คือรถอะไรในเมืองไทย [N0099]
   BMW
   BENZ
   TOYOTA
   NISSAN
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ผีเสื้อผลิตสารเคมีในตัวออกมากกว่า 200 ชนิด เพื่อทำหน้าที่อะไร [N0001]
   บอกความเป็นพวก
   บอกความเส้นทาง
   ขยายพันธุ์ และช่วยเหลือกัน
   ถูกหมดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26