ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ศูนย์ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำแห่งเอเชียอยู่ที่ไหน [N0036]
   สิงคโปร์
   ไทย
   ญี่ปุ่น
   มาเลเชีย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. เมืองพารามาด้า นครซิดนีย์เลือกจังหวัดใดเป็นเมืองพี่น้อง [N0093]
   เพชรบุรี
   สงขลา
   เชียงราย
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ทำไมกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงจึงทำร้ายนักท่องเที่ยวในอียิปต์ [N0112]
   เพราะต้องการเอาชนะรัฐบาลอียิปต์
   เพราะต้องการทำลายชื่อเสียงประเทศอียิปต์
   เพราะรัฐบาลอียิปต์มีการกวาดล้างกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง
   เพราะรัฐบาลสั่งประกาศให้กลุ่มสุลิมหัวรุนแรงออกจากประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ใครอยู่เบื้องหลังการยกเลิกมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐฯ ต่อเวียดนาม [N0122]
   คาสติสลาฟ บราคานอฟ
   ช่องเนอ กัลป์มองต์
   เจมส์ มิลเลอร์
   บ๊อบ เอสแทตต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ออสเตรเลียมีสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศใดก่อนการมาของชาวยุโรป [N0038]
   อินโดนีเชีย
   จีน
   ญี่ปุ่น
   ไทย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ชาวเวียดนามผู้อพยพทางเรือ (BOAT PEOPLO) ตกค้างอยู่ในประเทศใดมากที่สุด [N0131]
   อินโดนีเซีย
   ไทย
   มาเลเซีย
   ฟิลิปปินส์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. แหล่งรวบรวมผลงานของนักดนตรีและนักแต่งเพลงคนสำคัญของไทยอยู่ที่ไหน [N0091]
   ห้องดนตรี ทูนกระหม่อนสิรินธร
   ศูนย์ดนตรีแห่งประเทศไทย
   พิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งชาติ
   หอสมุดดนตรี แห่งชาติ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ชนกลุ่มน้อย 12 กลุ่ม ซึ่งต่อสู้กับรัฐบาลพม่าตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษปี 2491 มีกี่กลุ่มที่ได้ลงนามสัญญาหยุดยิง [N0136]
   5
   4
   3
   2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ออสเตรเลียมีสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศใดก่อนการมาของชาวยุโรป [N0038]
   อินโดนีเชีย
   จีน
   ญี่ปุ่น
   ไทย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ใครได้รับเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2537 [N0019]
   สนิท เอกชัย
   รองศาสตราจารย์วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
   ศาสตราจารย์ ดร.ทศพร วงศ์รัตน์
   บริบูรณ์ วงศ์สารศรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ใครคือนักเรียนนายเรืออากาศไทยที่ทำเกียรติประวัติในการศึกษาของโรงเรียนนายเรืออากาศสหรัฐฯ [N0045]
   นายเสรี จันทร์รักษ์
   นายประนอม อมรวิวัฒน์
   นายสุเทพ วงศ์คำแหง
   นายจักรกฤษณ์ ธรรมวินัย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. "ทาซอล" ยาปฏิชีวนะสำหรับรักษาโรคมะเร็งชนิดใหม่ล่าสุด สกัดได้จากพืชต้นใด [N0141]
   มันสำปะหลัง
   ต้นหลิว
   ต้นชบา
   ต้นดีบุก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ดาวฤกษ์ดวงใด มีจุดดับและมีวัฎจักรของจุดดับคล้ายดวงอาทิตย์ [N0003]
   บิริ เอเทา
   เอ จิโด
   เทา จิโด
   เทา เซติ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ใครได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของฟินแลนด์ [N0121]
   บอริส เยลต์ซิน
   รอนนี่ บิกก์ส
   เจมส์ มิลเลอร์
   มาร์ตตรี้ อาห์ติซิอารี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. สมาชิกประชาคมยุโรป (อีซี) ที่เพิ่มเข้ามาอีก 3 ประเทศ คือประเทศใดบ้าง [N0113]
   ออสเตรีย , ฟินแลนด์ , อังกฤษ
   ฝรั่งเศล , อังกฤษ , ฟินแลนด์
   ออสเตรีย , ฟินแลนด์ , สวีเดน
   อังกฤษ , สวีเดน , ฟินแลนด์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ทำไมคนอเมริกันเรียกฟุตบอลว่า "ซอกเกอร์" [N0068]
   เพื่อต้องการให้เป็นชื่อมาตราฐาน
   เพื่อไม่ให้สับสนกับเกมฟุตบอล
   เพื่อต้องการให้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ
   เพื่อต้องการให้เป็นชื่อที่เรียกง่ายขึ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. เมืองใดของสหรัฐฯ ที่ได้ชื่อว่า "เมืองบาป" [N0056]
   เมืองลาสเวกัส
   เมืองเนวาด้า
   เมืองมาร์ราเกช์
   เมืองมาโมเนีย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ทำไมชายชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นิยมแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติ [N0094]
   หลีกเลี่ยงสินสอดทองหมั้น ถ้าแต่งงานกับชาติเดียวกัน
   เพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา
   เพราะเป็นความเชื่อ ว่าถ้าแต่งงานกับผู้หญิงชาติอื่นจะร่ำรวย
   ถูกหมดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. เหตุใดนาซาจึงผวาขยะอวกาศ [N0081]
   เพราะจะทำให้ชั้นบรรยากาศ และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยาทางอากาศ
   เพราะทำให้ฝน ตกไม่ต้องกับฤดูกาล
   เพราะทำให้อากาศเป็นพิษ
   เพราะจะทำให้ฐานของจรวดสื่อสาร และดาวเทียม มีหมดในการใช้งานน้อยลง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. กุ้งเป็นโรคหัวเหลืองใช้สมุนไพรอะไรรักษา [N0085]
   ใบฝรั่ง
   ขิง
   กระเทียม
   เสลดพังพอน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. เหตุใดนาซาจึงผวาขยะอวกาศ [N0081]
   เพราะจะทำให้ชั้นบรรยากาศ และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยาทางอากาศ
   เพราะทำให้ฝน ตกไม่ต้องกับฤดูกาล
   เพราะทำให้อากาศเป็นพิษ
   เพราะจะทำให้ฐานของจรวดสื่อสาร และดาวเทียม มีหมดในการใช้งานน้อยลง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใดต่ออายุสถานภาพพิเศษทางการค้าแก่จีนเป็นครั้งแรก [N0023]
   ประธานาธิบดีบิล คลินตัน
   ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์
   ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์
   ประธานาธิบดียิสซัก ราบิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. อุตสาหกรรมสั่งห้ามนำเข้าพลาสติกเก่ามาผลิตใหม่เพราะอะไร [N0080]
   เกิดปัญหาต่อระบบความกดดันของอากาศ
   เกิดปัญหาต่อสุขภาพของประชากร
   เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม
   เกิดปัญหาต่อความเป็นอยู่ของประชากร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ภูเขาลูกใดของญี่ปุ่นได้ชื่อ "ภูเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่น" [N0146]
   เทือกเขาจิโน
   เทือกเขาที่นากาโน
   เทือกเขามิชิโกะ
   เทือกเขาอาริโซน่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. วัดไทยในเนปาลสร้างเสร็จเมื่อใด [N0098]
   2539
   2540
   2541
   2542
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. นักสิ่งแวดล้อมไทยได้รับรางวัล Global 500 ประจำปี 2537 จากผลงานอะไร [N0077]
   นายเสรี จันทร์รักษ์
   นางอักษร มีมาหาวรรณ
   นางเลียวนี่ เวชชาชีวะ
   นางสุดารัตน์ เกยุดาพันธ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ตัวอุ่นแคทะลิติก คอมเวอร์เตอร์ที่ทำให้ร้อนเร็วมาก นำมาจากประเทศอะไร [N0013]
   ญี่ปุ่น
   อินโดนีเชีย
   สหรัฐอเมริกา
   ฝรั่งเศล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. สเตฟฟี่ กราฟ นักเทนนิสหญิงมือ 1 ของโลกตกรอบแรกเทนนิสวิมเบิลดัน 2537 แพ้ใคร [N0061]
   อรันต์ซ่า ซานเซส
   ลอรี่ แม็คนีล
   วิคาริโอ เอส
   แมรี่ ปิอาร์ซ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ชนกลุ่มน้อย 12 กลุ่ม ซึ่งต่อสู้กับรัฐบาลพม่าตั้งแต่ได้รับเอกราชจากอังกฤษปี 2491 มีกี่กลุ่มที่ได้ลงนามสัญญาหยุดยิง [N0136]
   5
   4
   3
   2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. งาน "เดอะ เมียนมาร์ อินเตอร์ เนชั่นนัล เอ็กซ์โป 94" มีความสำคัญอย่างไร [N0057]
   แสดงสินค้าเพื่อผู้บริโภคและสินค้าด้านอุตสาหกรรม
   แสดงสินค้าอุปโภคและบริโภค
   แสดงเครื่องมือทางด้านการสื่อสารคมนาคม
   แสดงสินค้าทางการเกษตร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26