ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. "เกาะแห่งภูมิปัญญา" อยู่ที่ไหน [N0007]
   ญี่ปุ่น
   มาเลเชีย
   ไทย
   สิงคโปร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. เพราะเหตุใดพื้นผิวดวงจันทร์จึงเต็มไปด้วยหลุมคล้ายปล่องภูเขาไฟ [N0004]
   ถูกดาวเคราะห์ และก้อนวัตถุชน
   โลกหมุนรอบตัวเอง
   ถูกดวงเคราะห์ชน
   ถูกก้อนวัตถุในอวกาศชน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ช่องแคบมะละกามีความสำคัญอย่างไร [N0052]
   เชื่อมระหว่างแหลมมลายูกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย
   เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้
   เชื่อมระหว่างประเทศอินโดนีเชียกับประเทศจีน
   ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ชาติเอเชียจ้างใครปล่อยดาวเทียมเพื่อพัฒนาระบบโทรคมนาคม [N0002]
   แอเรียนเอล
   แอโอเอล
   แอโรสเปทิเอล
   แอเรียนสเปช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ฟีฟ่าประกาศให้สนามเตะฟุตบอลโลกต้องมีที่นั่งและไม่มีรั้วเพราะอะไร [N0062]
   เพราะจะได้ง่ายต่อการชมฟุตบอล
   เพราะผู้ชมไม่สะดวกในการชมและจะทำให้หงุดหงิดง่าย
   เพราะจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดู
   ถูกหมดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. จรวดลำแรกที่ญี่ปุ่นคิดสร้างเองทั้งหมดคือจรวจลำใด [N0101]
   อาร์-เอช
   เอช-ทู
   อาร์-ทู
   เอ-บี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. สถานีวิจัยและเพราะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ทันสมัยที่สุดของไทยอยู่ที่ไหน [N0087]
   กรุงเทพมหานคร
   ตาก
   ชลบุรี
   สกลนคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. การเจรจาสันติภาพครั้งแรกระหว่างผู้แทนชนชาติโครตเซิร์บและมุสลิมในบอสเนียมีขึ้นครั้งแรกเมื่อใด [N0076]
   2 มกราคม 2535
   1 มกราคม 2536
   2 มกราคม 2536
   3 มกราคม 2536
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. "เรือใบ" เป็นนามปากกาของใคร [N0018]
   ดร. เสรี วงค์มนทา
   บุรินทร์ รุจจพันธ์
   สนิท เอกชัย
   วิวัติ พูลจำปา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ทำไมวัยรุ่นทั่วโลกบริโภคสินค้าที่คล้ายคลึงกัน [N0031]
   เพราะใช้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นสื่อ ในการโฆษณา
   เพราะใช้ดาราที่มีชื่อเสียงของสหรัฐ เป็นสื่อในการโฆษณา
   เพราะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลาย ๆ ประเทศ เป็นสื่อในการโฆษณา
   ถูกหมดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ใครได้ชื่อว่าเป็นผู้มีอายุยืนที่สุดในโลก [N0124]
   เจมส์ มิลเลอร์
   คาสติสลาฟ บราคานอฟ
   บ๊อบ เอสแทตต์
   ชองเนอ กัลป์มองต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ประเทศใดจัดหมีเต้นรำกลางถนนเก็บเงินนักท่องเที่ยว [N0051]
   ตุรกี
   จีน
   อิลาตี
   ฝรั่งเศล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ไทยจะพบปัญหาอะไร ในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต [N0047]
   ปัญหาทางการศึกษา
   ปัญหาการเมือง
   ปัญหาการจ้างงาน
   ถูกหมดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. สถาบันแห่งใดมอบปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ด้านนิติศาสตร์แก่บิล คลินตัน [N0044]
   มหาวิทยาลัยฮาวาท
   มหาวิทยาลัยสเตนท์ฟอร์ด
   มหาวิทยาลัยเยล
   มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ทีมฟุตบอลของเอเชียได้เข้ารอบ 2 ในฟุตบอลโลก รอบสุดท้ายคือทีมจากประเทศใด [N0071]
   จีน
   ญี่ปุ่น
   ซาอุดีอาระเบีย
   ไทย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. สมาชิกประชาคมยุโรป (อีซี) ที่เพิ่มเข้ามาอีก 3 ประเทศ คือประเทศใดบ้าง [N0113]
   ออสเตรีย , ฟินแลนด์ , อังกฤษ
   ฝรั่งเศล , อังกฤษ , ฟินแลนด์
   ออสเตรีย , ฟินแลนด์ , สวีเดน
   อังกฤษ , สวีเดน , ฟินแลนด์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. เจ้าหน้าที่ตำรวจไต้หวันคิดสร้างอะไรมาใช้งานแทนตำรวจที่เสี่ยงอันตราย [N0107]
   แขนกล
   หุ่นยนต์ตำรวจ
   สุนัขหุ่นยนต์
   ปืนกล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. โรคที่คนไทยป่วยกันมากที่สุด คือโรคอะไร [N0084]
   โรคเอดส์
   ไวรัสบี
   มะเร็ง
   โรคระบบทางเดินหายใจอักเสบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. เหตุใด อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโมริฮิโร โฮโซกาวาจึงถูกลอบยิง [N0009]
   เพราะต้องการแย่งชิงอำนาจ
   ไม่พอใจที่เสนอข่าวพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของทหารญี่ปุ่นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
   ไม่พอใจในการบริหารงาน
   ถูกหมดทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. แหล่งรวบรวมผลงานของนักดนตรีและนักแต่งเพลงคนสำคัญของไทยอยู่ที่ไหน [N0091]
   ห้องดนตรี ทูนกระหม่อนสิรินธร
   ศูนย์ดนตรีแห่งประเทศไทย
   พิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งชาติ
   หอสมุดดนตรี แห่งชาติ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. จีพีเอส (Global Positioning System) คืออะไร [N0029]
   ระบบการหาค่าโดยใช้สูตรสารเคมี
   ระบบการหาตำแหน่งโดยใช้ดาวเทียม
   ระบบการหาตำแหน่งของสูตรทางคณิตศาสตร์
   ระบบการค่าโดยใช้ตัวแปรสมมุติค่าขึ้นมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ใครเผาอาคารรัฐสภาของเขตบริททานี ซึ่งเป็นอาคารโบราณสมัยศตวรรษที่ 17 [N0137]
   ชาวประมง
   เกษตรกร
   คนงานทั่วไป
   ชาวบ้านทั่วไป
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ใครได้รับการยกย่องว่าเป็น "บิดาการฝึกหัดครูสมัยใหม่" [N0125]
   ศาสตรจารย์ประดิษฐ์ จิตตั้ง
   มล.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์
   พ่อขุนรามคำแหง
   ศาสตรจารย์บุญถิ่น อัตถากร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ผู้นำพรรคแรงงานคู่ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเสียชีวิตเมื่อ 12 พฤษภาคม 2537 คือใคร [N0026]
   วิกกี้ แวน
   จอห์น สมิธ
   มาริโอ สมิธ
   จอห์น เอลโก้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ชาวรัสเซียคนแรกและคนเดียวที่มีโอกาสเดินทางไปในห้วงอากาศพร้อมกับนักบินและยานอากาศ [N0103]
   บอริส เยลต์ซิน
   เชอร์แก กรีกาเลฟ
   เวอร์รี่ สคัฟ
   อเล็กซานเดอร์ โวลซ์ซาน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. สหรัฐไม่ตัดสิทธิพิเศษทางการค้าแก่จีนในปี 2537 เพราะอะไร [N0024]
   เพราะต้องการช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศจีน
   รักษาผลประโยชน์ทางการค้าของสหรัฐ
   เพราะต้องการยึดดินแดนของประเทศจีน
   เพราะต้องการเข้ามามีบทบาททางด้านการค้ากับจีนให้มากที่สุด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. นักดาราศาสตร์ผู้ค้นพบน้ำในกาแล็กซี่ ซึ่งเชื่อว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่คือใคร [N0006]
   เทา เซติ
   เอมิเลีย แอล์
   ศาสตราจารย์ ที ยู ลิน
   เจมส์ บราทซ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ใครอยู่เบื้องหลังผลักดันข้อตกลงอิสราเอลคืนเยริโกและฉนวนกาซ่อ แก่ปาเลสไตน์ [N0022]
   ประธานาธิบดีบิล คลินตัน
   สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น
   ยิสซัก ราบิน
   ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ฟุตบอลในทวีปเอเชียไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลก [N0063]
   เพราะผู้เล่นไม่สามัคคีกัน
   เพราะไม่สามารถเล่นเป็นอาชีพได้
   เพราะขาดผู้เล่นที่มีความสามารถ
   เพราะขาดโค้ชที่มีความสามารถ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. การเดินลอดอุโมงค์ข้างช่องแคบอังกฤษเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อังกฤษเพื่ออะไร [N0111]
   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศ
   เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนา
   เพื่อหารายได้ให้กับกลุ่ม "ซิลเดรน สโซไซตี้"
   เพื่อนำเงินมาเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่ยากจน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26