ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. photograph [v0200]
   ภาพถ่าย
   ตื่นตัว
   กตัญญู
   กิ่งก้าน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. awake [v0100]
   อธิบาย
   กิ่งก้าน
   ตื่นตัว
   ตำรวจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. exactly [v0067]
   อย่างแท้จริง
   โรคภูมิแพ้
   นักวาด
   เจ้ามือ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. reminds [v0050]
   เตือน
   แผ่นพับ
   การขโมยของตามร้านค้า
   ภาพถ่าย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. inquired [v0360]
   ภายนอก
   สอบถาม
   พยายาม
   พัฒนา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26