ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. lawn [v0238]
   หนา
   นักโบราณคดี
   การเงิน
   สนามหญ้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. statement [v0319]
   ความคิดเห็น
   รายการ
   ไม่ทั้งคู่
   แผงหน้าปัด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. example [v0080]
   ฉีดวัคซีน
   ไม้เทนนิส
   ตัวอย่าง
   ตัดสินใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. explanation [v0160]
   นายจ้าง
   คำอธิบาย
   ลูกจ้าง
   สำคัญ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. broke [v0048]
   เก็บเกี่ยว
   แตกหัก
   เพื่อนหญิง
   พยายาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26