ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. performance [v0070]
   ผู้ช่วย
   โรค
   ออกแบบ
   ประสิทธิภาพ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. archaeologist [v0235]
   เรียบร้อย
   นักโบราณคดี
   การเงิน
   เจาะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. discovered [v0157]
   ออกแบบ
   ค้นพบ
   ผู้ช่วย
   โรค
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. footsteps [v0318]
   นาย
   รอยเท้า
   เก็บเกี่ยว
   ภายนอก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. thinking [v0014]
   ความเป็นส่วนตัว
   เอาออก
   กำลังคิด
   บิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26