ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. perform [v0158]
   งานมอบหมาย
   ค้นพบ
   ผู้ช่วย
   ทำการแสดง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. decide [v0079]
   บัญชี
   ไม้เทนนิส
   ตัดสินใจ
   เข้าคิวในแถว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. activities [v0186]
   เปียกโชก
   ซักรีด
   เฝ้าชม
   กิจกรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. overtaken [v0240]
   แสดงออก
   น้ำหนักเกิน
   ทัน
   ความน่าไว้วางใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. stay [v0352]
   สมรู้ร่วมคิด
   สุขภาพ
   จัดการ
   อาศัย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26