ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. government [v0322]
   ให้
   รัฐบาล
   ปก
   สอบสวน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. vacation [v0161]
   ทัน
   ความน่าไว้วางใจ
   วันหยุด
   ตรวจสอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. fridge [v0108]
   ตู้เย็น
   กล้อง
   พันธุกรรม
   เตือน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. president [v0081]
   โปรด
   ไม่สม่ำเสมอ
   ประธานาธิบดี
   น้ำหนักเกิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. allergy [v0065]
   รอยเท้า
   โรคภูมิแพ้
   แตกหัก
   สอบถาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26