ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. assistant [v0279]
   งานมอบหมาย
   ผู้ช่วย
   คำตอบ
   ออกแบบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. answer [v0140]
   นักเล่น
   คำตอบ
   แปลก
   งานมอบหมาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. account [v0227]
   ตรวจสอบ
   ทำ
   บัญชี
   ที่อยู่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. intermission [v0270]
   ซักรีด
   ปก
   ตัดแต่งกิ่ง
   เวลาพักครึ่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. thick [v0376]
   เสียสละ
   หน้าผาที่อยู่อาศัย
   การบริโภคอาหาร
   หนา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. moral [v0313]
   คุณธรรม
   มือสมัครเล่น
   สุขภาพ
   สวยงาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. overthrow [v0097]
   พรุ่งนี้
   การล้มล้าง
   ความคิดเห็น
   ไตร่ตรอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. racket [v0335]
   ตัดสินใจ
   วันหยุด
   ไม้เทนนิส
   บัญชี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. account [v0209]
   เข้าคิวในแถว
   ตัดสินใจ
   บัญชี
   ตระหนักถึง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ethics [v0188]
   สะพาน
   ด้วยกัน
   ขวา
   จริยธรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. photograph [v0062]
   คำมั่นสัญญา
   แผ่นพับ
   ลำพัง
   ภาพถ่าย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. extinct [v0357]
   อย่างแท้จริง
   สูญพันธุ์
   นักวาด
   การสื่อสาร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. suggestion [v0083]
   ข้อเสนอแนะ
   ไม่ทั้งคู่
   อย่างนุ่มนวล
   ปฏิเสธ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. stand in line [v0249]
   ตระหนักถึง
   บัญชี
   เข้าคิวในแถว
   กตัญญู
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. together [v0126]
   จริยธรรม
   ขวา
   การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
   ด้วยกัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. garbage [v0168]
   แปลก
   งานมอบหมาย
   นักเล่น
   ขยะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. communication [v0111]
   จ้าง
   การสื่อสาร
   รอยเท้า
   ต่างประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. cops [v0105]
   ตำรวจ
   กตัญญู
   บัญชี
   ตระหนักถึง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. as soon as [v0394]
   มือสมัครเล่น
   อย่างปกติ
   บาดทะยัก
   ทันทีทันใด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. opinion [v0294]
   ความคิดเห็น
   พรุ่งนี้
   ไม่ทั้งคู่
   ข้อเสนอแนะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. alzheimer [v0033]
   เรียบร้อย
   เสียสละ
   นักโบราณคดี
   อัลไซเมอร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. amateurs [v0231]
   สวยงาม
   ทันทีทันใด
   อย่างปกติ
   มือสมัครเล่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. repellent [v0221]
   ขับไล่
   ทันทีทันใด
   จัดการ
   มือสมัครเล่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. gave [v0379]
   อัลไซเมอร์
   หนา
   บุพบทคำเชื่อม
   ให้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. photographer [v0076]
   เป็นไปได้
   ไตร่ตรอง
   แผงหน้าปัด
   ช่างภาพ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. civilization [v0042]
   อารยธรรม
   เจ้ามือ
   หัวดื้อ
   สัตว์ปีก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. rush [v0337]
   ยุง
   วิ่ง
   ความผิดพลาด
   พิรุธ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. seat [v0325]
   ที่นั่ง
   รายการ
   พัฒนา
   แพทย์ฝึกหัด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. assistant [v0258]
   ที่อื่นๆ
   ประกันภัย
   เรียงความ
   ผู้ช่วย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. notice [v0063]
   เวลาพักครึ่ง
   แจ้งเตือน
   สติปัญญา
   เปียกโชก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26