ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. middle [v0145]
   กลาง
   คำถาม
   การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
   ปกป้อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. split [v0273]
   แยก
   ประหลาดใจ
   ภาพถ่าย
   ลำพัง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. panel [v0049]
   ขับไล่
   แผงหน้าปัด
   การข่มขืน
   เสมือนจริง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. opinion [v0137]
   ให้
   ความคิดเห็น
   เป็นไปได้
   ขับไล่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. sacrifice [v0029]
   เจาะ
   เสียสละ
   ทำลาย
   ฝูงชน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. address [v0225]
   โปรด
   ทัน
   ที่อยู่
   แสดงออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. lawn [v0364]
   สอบสวน
   สนามหญ้า
   รัฐบาล
   วันถัดไป
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. disease [v0069]
   ค้นพบ
   โรค
   ออกแบบ
   อัยการเขต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. avoid [v0283]
   การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
   ผู้เพิ่ม
   หลีกเลี่ยง
   หิว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. stand in line [v0215]
   ตัวแทน
   ที่อยู่
   เข้าคิวในแถว
   ฉีดวัคซีน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. dietary [v0086]
   เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
   การบริโภคอาหาร
   เจาะ
   การแย่งชิง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. moral [v0313]
   คุณธรรม
   มือสมัครเล่น
   สุขภาพ
   สวยงาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. civilization [v0042]
   อารยธรรม
   เจ้ามือ
   หัวดื้อ
   สัตว์ปีก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. cliff dwelling [v0382]
   การแย่งชิง
   หน้าผาที่อยู่อาศัย
   ฝูงชน
   ความตรึงใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. girlfriend [v0010]
   พัฒนา
   เพื่อนหญิง
   แพทย์ฝึกหัด
   รายการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. booster [v0035]
   หลีกเลี่ยง
   เศรษฐศาสตร์
   ผู้เพิ่ม
   การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. discovered [v0315]
   ที่เร้าใจ
   ยุง
   ประกันภัย
   ค้นพบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. laundry [v0342]
   รัฐบาล
   วันถัดไป
   สอบสวน
   ซักรีด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. surfers [v0219]
   ค้นพบ
   ที่อื่นๆ
   โรค
   นักเล่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. fridge [v0108]
   ตู้เย็น
   กล้อง
   พันธุกรรม
   เตือน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. fascination [v0122]
   ความตรึงใจ
   ขึ้น
   เสริม
   การแย่งชิง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. surfers [v0243]
   แปลก
   นักเล่น
   ประสิทธิภาพ
   คำตอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. check [v0268]
   ผลกระทบ
   ประธานาธิบดี
   ตรวจสอบ
   โปรด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. discovered [v0157]
   ออกแบบ
   ค้นพบ
   ผู้ช่วย
   โรค
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. mosquito [v0006]
   สติปัญญา
   เปียกโชก
   เวลาพักครึ่ง
   ยุง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. demand [v0021]
   การถ่ายภาพ
   เศรษฐศาสตร์
   ความต้องการ
   ผู้เพิ่ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. cops [v0095]
   อธิบาย
   การขโมยของตามร้านค้า
   คำมั่นสัญญา
   ตำรวจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. prune [v0191]
   ซักรีด
   ตัดแต่งกิ่ง
   เปิด
   เรียน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. rush [v0337]
   ยุง
   วิ่ง
   ความผิดพลาด
   พิรุธ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. prototype [v0205]
   ฟ้องคดี
   ตะโกน
   ต้นแบบ
   ปัญหา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26