ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. extinct [v0350]
   สูญพันธุ์
   สัตว์ปีก
   ขึ้น
   ความตรึงใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. employ [v0175]
   พยายาม
   จ้าง
   นาย
   แพทย์ฝึกหัด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. awake [v0250]
   ไม้เทนนิส
   บัญชี
   ตื่นตัว
   เข้าคิวในแถว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. preposition [v0088]
   นักโบราณคดี
   การบริโภคอาหาร
   เพิ่ม
   บุพบทคำเชื่อม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. shout [v0310]
   ผู้อำนวยการ
   มาถึง
   ตะโกน
   ปราบปราม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. seat [v0325]
   ที่นั่ง
   รายการ
   พัฒนา
   แพทย์ฝึกหัด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. assistant [v0279]
   งานมอบหมาย
   ผู้ช่วย
   คำตอบ
   ออกแบบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. supplement [v0044]
   อารยธรรม
   เสริม
   หัวดื้อ
   นักวาด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. overreacted [v0217]
   ความน่าไว้วางใจ
   ทัน
   แสดงออก
   ตรวจสอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. middle [v0355]
   การบุกรุก
   สารปรุงแต่ง
   นำกลับมาใช้อีก
   กลาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. disease [v0069]
   ค้นพบ
   โรค
   ออกแบบ
   อัยการเขต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. photographer [v0163]
   ช่างภาพ
   คุณธรรม
   อย่างปกติ
   เสมือนจริง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. overthrow [v0274]
   การล้มล้าง
   ปฏิเสธ
   รายการ
   ที่นั่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. answer [v0140]
   นักเล่น
   คำตอบ
   แปลก
   งานมอบหมาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. virtual reality [v0370]
   เสมือนจริง
   สวยงาม
   อาศัย
   จัดการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. vaccinate [v0222]
   วันหยุด
   ที่อยู่
   ฉีดวัคซีน
   ไม้เทนนิส
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. spectators [v0139]
   เพิ่ม
   ความสำเร็จ
   เสียสละ
   ผู้ชม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. regime [v0109]
   สินค้าอินทรีย์
   การชมทิวทัศน์
   ระบบการปกครอง
   เหล้าคอนยัค
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. explanation [v0166]
   ผู้อำนวยการ
   ฆาตกรรม
   ขยะ
   คำอธิบาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. manipulate [v0178]
   ต่างประเทศ
   จัดการ
   สอบถาม
   เก็บเกี่ยว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. accomplice [v0093]
   สมรู้ร่วมคิด
   การบุกรุก
   การคาดการณ์
   ฝ่ายบริหาร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. archaeologist [v0235]
   เรียบร้อย
   นักโบราณคดี
   การเงิน
   เจาะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. intermission [v0016]
   สติปัญญา
   เวลาพักครึ่ง
   ของเทียม
   แจ้งเตือน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. director [v0282]
   ขโมย
   ผู้อำนวยการ
   มาถึง
   ขยะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. photograph [v0062]
   คำมั่นสัญญา
   แผ่นพับ
   ลำพัง
   ภาพถ่าย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. opinion [v0137]
   ให้
   ความคิดเห็น
   เป็นไปได้
   ขับไล่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. explain [v0206]
   อธิบาย
   ตระหนักถึง
   ตัดสินใจ
   เข้าคิวในแถว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. performance [v0070]
   ผู้ช่วย
   โรค
   ออกแบบ
   ประสิทธิภาพ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. announcement [v0013]
   พันธุกรรม
   เตือน
   กล้อง
   ประกาศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. softly [v0385]
   ไตร่ตรอง
   อย่างนุ่มนวล
   แผงหน้าปัด
   เป็นไปได้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26