ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. brochure [v0332]
   ภาพถ่าย
   ลำพัง
   ประหลาดใจ
   แผ่นพับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. explanation [v0166]
   ผู้อำนวยการ
   ฆาตกรรม
   ขยะ
   คำอธิบาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. thick [v0378]
   ผู้ชม
   หนา
   บุพบทคำเชื่อม
   การเงิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. avoid [v0283]
   การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
   ผู้เพิ่ม
   หลีกเลี่ยง
   หิว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. landscape [v0307]
   สอบถาม
   ภูมิประเทศ
   จ้าง
   เพื่อนหญิง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. question [v0189]
   คำถาม
   ด้วยกัน
   ตู้เย็น
   จริยธรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. broke [v0048]
   เก็บเกี่ยว
   แตกหัก
   เพื่อนหญิง
   พยายาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. laundry [v0342]
   รัฐบาล
   วันถัดไป
   สอบสวน
   ซักรีด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. as soon as [v0393]
   ทันทีทันใด
   อาศัย
   นำกลับมาใช้อีก
   สมรู้ร่วมคิด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. effort [v0354]
   ความพยายาม
   สะพาน
   ธุดงค์
   ตู้เย็น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. effect [v0358]
   ความเป็นส่วนตัว
   สร้าง
   ผลกระทบ
   การชมทิวทัศน์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. cops [v0095]
   อธิบาย
   การขโมยของตามร้านค้า
   คำมั่นสัญญา
   ตำรวจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. recycle [v0334]
   สารปรุงแต่ง
   ล็อก
   สมรู้ร่วมคิด
   นำกลับมาใช้อีก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. studied [v0024]
   ตัดแต่งกิ่ง
   เรียน
   ซักรีด
   ปก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. deal [v0236]
   จัดการ
   นำกลับมาใช้อีก
   การบุกรุก
   สารปรุงแต่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. dairy [v0171]
   เสริม
   จากนม
   การแย่งชิง
   ขึ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. built [v0255]
   การชมทิวทัศน์
   บิน
   สร้าง
   ระบบการปกครอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. branch [v0197]
   ตื่นตัว
   ตัวอย่าง
   กิ่งก้าน
   อธิบาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. middle [v0355]
   การบุกรุก
   สารปรุงแต่ง
   นำกลับมาใช้อีก
   กลาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. famous [v0377]
   ความต้องการ
   หิว
   ชื่อเสียง
   ในทางการเมือง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. avoid [v0283]
   การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
   ผู้เพิ่ม
   หลีกเลี่ยง
   หิว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. gave [v0379]
   อัลไซเมอร์
   หนา
   บุพบทคำเชื่อม
   ให้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. alzheimer [v0398]
   วันถัดไป
   อัลไซเมอร์
   สนามหญ้า
   บุพบทคำเชื่อม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. usually [v0248]
   ทันทีทันใด
   บาดทะยัก
   เสมือนจริง
   อย่างปกติ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. cliff dwelling [v0382]
   การแย่งชิง
   หน้าผาที่อยู่อาศัย
   ฝูงชน
   ความตรึงใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. assignment [v0167]
   คำตอบ
   งานมอบหมาย
   นักเล่น
   ผู้ช่วย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. performance [v0265]
   ทำการแสดง
   ประสิทธิภาพ
   ฆาตกรรม
   แปลก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. abroad [v0212]
   แพทย์ฝึกหัด
   ต่างประเทศ
   ภายนอก
   ที่นั่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. archaeologist [v0012]
   นักโบราณคดี
   เพิ่ม
   การต่อสู้
   พักผ่อน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. hungry [v0118]
   ชื่อเสียง
   การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
   หิว
   ความต้องการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26