ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. realize [v0027]
   กตัญญู
   เข้าคิวในแถว
   ตระหนักถึง
   ตัวอย่าง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. thinking [v0014]
   ความเป็นส่วนตัว
   เอาออก
   กำลังคิด
   บิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. overreacted [v0276]
   เหล้าคอนยัค
   ผลกระทบ
   แสดงออก
   ไม่สม่ำเสมอ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. decide [v0207]
   ความน่าไว้วางใจ
   ตัวแทน
   ตัดสินใจ
   ทำ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. employee [v0246]
   ตะโกน
   นายจ้าง
   ลูกจ้าง
   ต้นแบบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. cognac [v0138]
   เอาออก
   ความเป็นส่วนตัว
   เหล้าคอนยัค
   บิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. stay [v0119]
   อาศัย
   กลาง
   หวือหวา
   การบุกรุก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. statement [v0104]
   รายการ
   การล้มล้าง
   ที่นั่ง
   พัฒนา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. executive [v0092]
   หวือหวา
   การบุกรุก
   กลาง
   ฝ่ายบริหาร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. president [v0323]
   สร้าง
   ระบบการปกครอง
   ประธานาธิบดี
   สินค้าอินทรีย์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. repellent [v0221]
   ขับไล่
   ทันทีทันใด
   จัดการ
   มือสมัครเล่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. disease [v0069]
   ค้นพบ
   โรค
   ออกแบบ
   อัยการเขต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. stubborn [v0372]
   การสื่อสาร
   หัวดื้อ
   โรคภูมิแพ้
   จัดการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. exterior [v0060]
   ภายนอก
   แพทย์ฝึกหัด
   พยายาม
   นาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. develop [v0216]
   พัฒนา
   ที่นั่ง
   แพทย์ฝึกหัด
   ภายนอก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. preposition [v0252]
   อัลไซเมอร์
   บุพบทคำเชื่อม
   วันถัดไป
   ผู้ชม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. split [v0190]
   กล้อง
   ด้านวัฒนธรรม
   ธุดงค์
   แยก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. essay [v0046]
   ที่อื่นๆ
   เรียงความ
   อัยการเขต
   ที่เร้าใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. abroad [v0212]
   แพทย์ฝึกหัด
   ต่างประเทศ
   ภายนอก
   ที่นั่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. deal [v0362]
   สุขภาพ
   สวยงาม
   มือสมัครเล่น
   จัดการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. lifestyle [v0040]
   ผลกระทบ
   เหล้าคอนยัค
   วิถีชีวิต
   ไม่สม่ำเสมอ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. communication [v0111]
   จ้าง
   การสื่อสาร
   รอยเท้า
   ต่างประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. additive [v0245]
   กลาง
   นำกลับมาใช้อีก
   ล็อก
   สารปรุงแต่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. booster [v0035]
   หลีกเลี่ยง
   เศรษฐศาสตร์
   ผู้เพิ่ม
   การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. burglar [v0130]
   มาถึง
   ขโมย
   ปราบปราม
   ผู้อำนวยการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. activities [v0186]
   เปียกโชก
   ซักรีด
   เฝ้าชม
   กิจกรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. increase [v0031]
   เพิ่ม
   เสียสละ
   นักโบราณคดี
   นอนหลับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. probably [v0030]
   เป็นไปได้
   เสมือนจริง
   ทันทีทันใด
   บาดทะยัก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. effort [v0263]
   การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
   ปกป้อง
   คำถาม
   ความพยายาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. fridge [v0108]
   ตู้เย็น
   กล้อง
   พันธุกรรม
   เตือน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26