ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. additive [v0245]
   กลาง
   นำกลับมาใช้อีก
   ล็อก
   สารปรุงแต่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. rise [v0123]
   นักวาด
   ขึ้น
   เจ้ามือ
   โรคภูมิแพ้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. inspiring [v0349]
   พิรุธ
   สติปัญญา
   กิจกรรม
   ที่เร้าใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. breaking and entering [v0262]
   การบุกรุก
   ปกป้อง
   ขวา
   ความพยายาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. poultry [v0369]
   โรคภูมิแพ้
   สัตว์ปีก
   อย่างแท้จริง
   ภูมิประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. bridge [v0174]
   ตู้เย็น
   จริยธรรม
   ด้วยกัน
   สะพาน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. thick [v0378]
   ผู้ชม
   หนา
   บุพบทคำเชื่อม
   การเงิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. shout [v0331]
   ต้นแบบ
   ลูกจ้าง
   ตะโกน
   ฟ้องคดี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. poultry [v0383]
   สัตว์ปีก
   หัวดื้อ
   สูญพันธุ์
   ขึ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. laundry [v0185]
   เปิด
   ซักรีด
   เฝ้าชม
   ตัดแต่งกิ่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. political [v0277]
   รู้
   ผู้เพิ่ม
   ในทางการเมือง
   หลีกเลี่ยง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. takeout [v0087]
   ผู้เพิ่ม
   การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
   เอาออก
   หิว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. wander [v0296]
   ลำพัง
   พันธุกรรม
   ประกาศ
   ประหลาดใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. question [v0189]
   คำถาม
   ด้วยกัน
   ตู้เย็น
   จริยธรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. design [v0390]
   ผู้ช่วย
   ออกแบบ
   งานมอบหมาย
   ค้นพบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. usually [v0366]
   อย่างปกติ
   สุขภาพ
   ล็อก
   อาศัย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. murder [v0391]
   คำตอบ
   ออกแบบ
   งานมอบหมาย
   ฆาตกรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. shoplifting [v0192]
   การขโมยของตามร้านค้า
   ตัวอย่าง
   เข้าคิวในแถว
   กตัญญู
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. vacation [v0161]
   ทัน
   ความน่าไว้วางใจ
   วันหยุด
   ตรวจสอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. tomorrow [v0293]
   การข่มขืน
   พรุ่งนี้
   ให้
   คุณธรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. as soon as [v0393]
   ทันทีทันใด
   อาศัย
   นำกลับมาใช้อีก
   สมรู้ร่วมคิด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. overtaken [v0339]
   สินค้าอินทรีย์
   วิถีชีวิต
   ทัน
   ผลกระทบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. thick [v0376]
   เสียสละ
   หน้าผาที่อยู่อาศัย
   การบริโภคอาหาร
   หนา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. burglar [v0244]
   ทำการแสดง
   นักเล่น
   ประสิทธิภาพ
   ขโมย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. mosquito [v0314]
   ความผิดพลาด
   ยุง
   ประกันภัย
   วิ่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. intelligence [v0348]
   ของเทียม
   สติปัญญา
   กิจกรรม
   เวลาพักครึ่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. manslaughter [v0261]
   ต้นแบบ
   ปัญหา
   การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
   การถ่ายภาพ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. cops [v0095]
   อธิบาย
   การขโมยของตามร้านค้า
   คำมั่นสัญญา
   ตำรวจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. exactly [v0395]
   แตกหัก
   อย่างแท้จริง
   รอบ
   จ้าง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. racket [v0195]
   แสดงออก
   ตรวจสอบ
   ไม้เทนนิส
   ตัวแทน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26