ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. harvest [v0037]
   ที่นั่ง
   เก็บเกี่ยว
   พัฒนา
   การล้มล้าง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. tetanus [v0019]
   อย่างปกติ
   เสมือนจริง
   คุณธรรม
   บาดทะยัก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. assistant [v0279]
   งานมอบหมาย
   ผู้ช่วย
   คำตอบ
   ออกแบบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. booster [v0210]
   ลูกจ้าง
   ต้นแบบ
   ผู้เพิ่ม
   ฟ้องคดี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. preposition [v0088]
   นักโบราณคดี
   การบริโภคอาหาร
   เพิ่ม
   บุพบทคำเชื่อม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. answer [v0140]
   นักเล่น
   คำตอบ
   แปลก
   งานมอบหมาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. harvest [v0234]
   เก็บเกี่ยว
   นาย
   เพื่อนหญิง
   ต่างประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. communication [v0305]
   การสื่อสาร
   ภูมิประเทศ
   โรคภูมิแพ้
   อย่างแท้จริง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. account [v0227]
   ตรวจสอบ
   ทำ
   บัญชี
   ที่อยู่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. burglar [v0244]
   ทำการแสดง
   นักเล่น
   ประสิทธิภาพ
   ขโมย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. check [v0149]
   ตัวแทน
   ความน่าไว้วางใจ
   ตรวจสอบ
   ทำ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. performance [v0070]
   ผู้ช่วย
   โรค
   ออกแบบ
   ประสิทธิภาพ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. stand in line [v0249]
   ตระหนักถึง
   บัญชี
   เข้าคิวในแถว
   กตัญญู
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. question [v0117]
   ปกป้อง
   การคาดการณ์
   หวือหวา
   คำถาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. wander [v0296]
   ลำพัง
   พันธุกรรม
   ประกาศ
   ประหลาดใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. flight [v0153]
   สร้าง
   ความเป็นส่วนตัว
   บิน
   การชมทิวทัศน์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. prune [v0191]
   ซักรีด
   ตัดแต่งกิ่ง
   เปิด
   เรียน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. mosquito [v0314]
   ความผิดพลาด
   ยุง
   ประกันภัย
   วิ่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. built [v0255]
   การชมทิวทัศน์
   บิน
   สร้าง
   ระบบการปกครอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. fascination [v0122]
   ความตรึงใจ
   ขึ้น
   เสริม
   การแย่งชิง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. abroad [v0212]
   แพทย์ฝึกหัด
   ต่างประเทศ
   ภายนอก
   ที่นั่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. built [v0075]
   ชื่อเสียง
   ในทางการเมือง
   สร้าง
   เกาะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. tetanus [v0019]
   อย่างปกติ
   เสมือนจริง
   คุณธรรม
   บาดทะยัก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. archaeologist [v0235]
   เรียบร้อย
   นักโบราณคดี
   การเงิน
   เจาะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. disease [v0338]
   ประกันภัย
   วิ่ง
   ความผิดพลาด
   โรค
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. moral [v0125]
   เสมือนจริง
   ขับไล่
   การข่มขืน
   คุณธรรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. cognac [v0343]
   วิถีชีวิต
   สินค้าอินทรีย์
   เหล้าคอนยัค
   ผลกระทบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. please [v0259]
   น้ำหนักเกิน
   ประธานาธิบดี
   โปรด
   ทัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. neat [v0043]
   การเงิน
   เรียบร้อย
   หนา
   ทำลาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. intelligence [v0348]
   ของเทียม
   สติปัญญา
   กิจกรรม
   เวลาพักครึ่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26