ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. เหตุการณ์ในข้อใดที่เกิดพร้อมกับความเสื่อมของกรุงธนบุรี [s1375]
   ญวนเข้าแทรกแซงดินแดนลาว
   พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ
   จีนตัดสัมพันธ์ทางการฑูตกับไทย
   เกิดการจลาจลวุ่นวายในประเทศเขมร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ข้อใดถูกต้องที่สุดเมื่อกล่าวถึงการดำเนินชีวิตของชาวอิยิปต์และชาวกรีกโบราณ [s0688]
   อิยิปต์ไม่สนใจศาสนา กรีกเคร่งศาสนา
   อิยิปต์นับถือฟาโรห์เป็นเทพเจ้าองค์เดียว กรีกนับถือเทพเจ้าหลายองค์
   อิยิปต์เชื่อในชีวิตในภพหน้า กรีกสนใจในชีวิตปัจจุบัน
   อิยิปต์เชื่อในเหตุผล กรีกสนใจในอำนาจลึกลับทั้งหลาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. การที่ประเทศมุ่งพัฒนาเฉพาะภาคอุตสาหกรรมจะทำให้เกิดปัญหาสำคัญข้อใด [s0459]
   การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะ
   ดุลการชำระเงินขาดดุลมากขึ้น
   การเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้เพิ่มขึ้น
   การขาดดุลงบประมาณแผ่นดินของรัฐบาลมากขึ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. พุทธศาสนิกชนสมควรทำกิจกรรมใดเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา [s1095]
   อยู่บ้านเฉย ๆ
   เดินทางแสวงบุญ
   ให้ทานแก่คนยากจน
   ปฏิบัติตามคำสั่งสอน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ภาคใดของประเทศไทยมีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด [s0275]
   ภาคเหนือ
   ภาคใต้
   ภาคตะวันออก
   ภาคตะวันตก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26