ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ศิลปะยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 ถึง 19 มีพัฒนาการตามลำดับอย่างไร [s0788]
   ศิลปะแนวนีโอคลาสสิค ศิลปะแนวโรแมนติค ศิลปะแนวสัจจนิยม
   ศิลปะแนวนีโอคลาสสิค ศิลปะแนวสัจจนิยม ศิลปะแนวเหตุผลนิยม
   ศิลปะแนวโรแมนคิต ศิลปะแนวสัจจนิยม ศิลปะแนวเสรีนิยม
   ศิลปะแนวโรแมนติค ศิลปะแนวนีโอคลาสสิค ศิลปะแนวเสรีนิยม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. แนวคิดในการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ใช้ในอังกฤษและฝรั่งเศส มีจุดกำเนิด ณ ที่ใด [s0394]
   ลุ่มแม่น้ำไนล์
   นครรัฐเอเธนส์
   นครรัฐสปาร์ตา
   จักรวรรดิ์โรมันยุคแรก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. บทบาทของประเทศไทยที่มีต่อกลุ่มเอเปกคือข้อใด [s1264]
   ไทยเสนอให้เอเปกมีความคิดเปิดกว้างในหลาย ๆ ด้าน
   ไทยเสนอให้เอเปกมีบทบาทครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน
   ส่งเสริมระบบการค้าในรูปของพหุภาคีอย่างเป็นธรรม
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. กฎหมายใดที่มีลักษณะเป็น "กฎหมายชั่วคราว" [s0197]
   พระราชกฤษฎีกา
   พระราชกำหนด
   กฎกระทรวง
   เทศบัญญัติ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. เพราะเหตุใดการค้าของอังกฤษในกรุงศรีอยุธยา จึงไม่ประสบผลสำเร็จมากนัก [s1360]
   การถูกฮอลันดาคอยกีดกัน
   ความล้าหลังของพาณิชย์นาวี
   ไม่ชำนาญการค้าทางเรือสำเภา
   ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26