ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. สนธิสัญญาเบอร์นี ที่ไทยทำกับอังกฤษมีผลต่อการค้ากับต่างประเทศอย่างไร [s1383]
   ยกเลิกตำแหน่งพระคลังสินค้า
   ยกเลิกการผูกขาดสินค้าโดยสิ้นเชิง
   พ่อค้าอังกฤษสามารถค้าขายกับคนไทยได้โดยตรง
   ไทยจะเก็บภาษีปากเรือได้เพียงประเภทเดียวในอัตราทีแน่นอน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคต่าง ๆ ในประเทศไทยขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญในข้อใด [s1443]
   ประชากรในพื้นที่นั้น ๆ
   บทบาทของนักวิชาการ
   การตอบสนองจากภาคเอกชน
   การต่อเนื่องของนโยบายของรัฐบาล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. หากท่านเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท่านจะไม่พบสิ่งใด [s0461]
   ภาชนะรูปต่าง ๆ
   กำไลเครื่องประดับ
   กระดูกสัตว์ที่สลักเสลา
   ตัวอักษรที่หลงเหลือบนภาชนะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบันสังกัดพรรคการเมืองใด [s1473]
   พรรคกิจสังคม
   พรรคประชาธิปัตย์
   พรรคชาติพัฒนา
   พรรคความหวังใหม่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ที่ราบสูงใดที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากที่สุดในโลก [s1178]
   ทิเบต
   เดคคาน
   ยูนนาน
   ตากลามากัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26