ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชสมภพที่ประเทศใด [R0876]
   ไทย
   อังกฤษ
   สหรัฐอเมริกา
   สวิตเซอร์แลนด์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อายุเฉลี่ยของประชากรโลกกี่ปี [R0438]
   60 ปี
   61 ปี
   62 ปี
   63 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. การแจ้งเกิดจะต้องแจ้งภายในเวลากี่วัน [R0292]
   5 วัน
   10 วัน
   15 วัน
   20 วัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับแรกเริ่มใช้เมื่อ พ.ศ.ใด [R0219]
   2503
   2504
   2505
   2506
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. จังหวัดใดมีชายฝั่งทะเลยาวเหยียด แต่มีเนื้อที่ส่วนกว้างแคบที่สุด [R0653]
   พังงา
   ภูเก็ต
   พัทลุง
   ประจวบคีรีขันธ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26