ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ไม้ตัดดอกเขตหนาวได้รับความนิยมสูงสุดของไทยคืออะไร [R0468]
   ดอกกุหลาบ
   ดอกลิลลี่
   ดอกแอสเตอร์
   ดอกไฮเดรนเยียร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ในตำราอาหารไทย เมี่ยงหมูจัดอยู่ในสำรับประเภทใด [R0831]
   สำรับคาว
   สำรับเคียง
   สำรับหวาน
   สำรับเค็ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ประเพณีชิงเปรตนิยมทำกันในเดือนใด [R0952]
   เดือน 5
   เดือน 8
   เดือน 10
   เดือน 12
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ไวรัส บี. เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคอะไร [R0416]
   โรคหัวใจ
   โรคตับอักเสบ
   โรคปอดบวม
   โรคลำไส้อักเสบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. สถานที่ใดที่ไม่ได้อยู่ในประเทศอิตาลี [R1049]
   สโตนเฮนจ์
   น้ำพุเทรวี่
   หอเอนเมืองปิซ่า
   โคลอสเซี่ยม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26