ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ผู้ปกครองสิงคโปร์ในอดีตคือใคร [R0457]
   ฝรั่งเศส
   สเปน
   อังกฤษ
   แคนาดา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ธนบัตรไทย เริ่มใช้ครั้งแรกในสมัยใด [R0229]
   รัชกาลที่ 3
   รัชกาลที่ 4
   รัชกาลที่ 5
   รัชกาลที่ 6
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. กษัตริย์พระองค์ใดที่เป็นผู้สร้างกรุงเทพมหานคร [R0949]
   พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
   พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
   พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทำธนบัตรที่ระลึกเนื่องในวโรกาสราชาภิเษกสมรส 50 ปี ราคาใด [R0115]
   5000 และ 100 บาท
   100000 และ 50 บาท
   500000 และ 50 บาท
   100000 และ 1000 บาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ศิลปินคนใดที่สร้างผลงานในแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ [R0808]
   ไมเคิลแองเจโล
   ลีโอนาร์โด ดา วินชิ
   ซัลวาดอร์ ดาลี
   วินเซนต์ แวนโกะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26