ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. พระพุทธรูปองค์ใดประดิษฐานอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์ [R0166]
   พระพุทธชินราช
   พระพุทธชินสีห์
   พระพุทธสิหิงค์
   พระร่วงโรจนฤทธิ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. คนจีนเรียกปลาหลี่ฮื้อ คนไทยเรียกปลาอะไร [R0680]
   ปลาไหล
   ปลายี่สก
   ปลานิล
   ปลาไน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เครื่องดีดด้วยพลังไอน้ำเครื่องแรกประดิษฐ์โดยใคร [R0056]
   ซีซี มิตเชล
   บีบี มิตเชล
   เอเอ มิตเชล
   เคเค มิตเชล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. การค้นพบอเมริกาเหนือหรือโลกใหม่เป็นครั้งแรกคือใคร [R0340]
   เฮนรี ฮัดสัน
   คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
   เฟอร์ดินันด์ แมกเจนแลนด์
   อเมริโก เวสปุคซี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ที่เรียกว่า "อินเดียน อิ้งค์" เป็นหมึกจากประเทศใด [R0511]
   อินเดีย
   ไต้หวัน
   ไทย
   จีน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26