ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. เส้นใยนำแสงแบบบางที่สุดคือแบบใด [R0088]
   ทางเดียว
   สองทาง
   สามทาง
   สี่ทาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ผู้ค้นพบหลักการทำความเย็นและนำไปใช้คนแรกคือใคร [R0044]
   เจมส์ คาเมรอน
   เจมส์ แฮริสัน
   เจมส์ สมิธ
   เจมส์ คอนเนอร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ดอกไม้ประจำชาติของมาเลเซียคือดอกอะไร [R0826]
   ชบา
   บัวผุด
   บุหงา
   โบตั๋น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. การเขียนชื่อพืชและสัตว์ ถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ต้องใช้ภาษาอะไร [R0619]
   อังกฤษ
   ลาติน
   ฝรั่งเศส
   อียิปต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. แกรไฟต์หรือแร่ดินสอดำ คือธาตุชนิดใด [R0018]
   คาร์บอนมอร์นอกไซด์
   คาร์บอน
   คาร์รอน
   ฟอสฟอรัส
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26