ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. เรกยะวิก เป็นเมือหลวงของประเทศใด [R0643]
   ไอซ์แลนด์
   อินเดีย
   โปรตุเกส
   เวเนซุเอล่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ยุงชนิดใดที่มีนิสัยชอบกินในเวลากลางวัน [R0919]
   ยุงบ้าน
   ยุงรำคาญ
   ยุงก้นปล่อง
   ยุงลาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ชาติไหนสอนไทยให้หล่อปืนใหญ่ [R0613]
   ญี่ปุ่น
   อังกฤษ
   ฝรั่งเศส
   โปรตุเกส
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. การบูชาในวันเพ็ญเดือน 8 หมายถึงวันใด [R1057]
   วิสาขบูชา
   มาฆบูชา
   อาสาฬหบูชา
   เข้าพรรษา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. "สัมมาทิฐิ" แปลว่าอะไร [R0845]
   เลี้ยงชีพชอบ
   ความเห็นชอบ
   ความดำรชอบ
   ตั้งใจมั่นชอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26