ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. รัฐสิกขิมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศใด [R0974]
   อินเดีย
   เนปาล
   จีน
   ภูฏาน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. นกตัวใดเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา [R0487]
   นกพิราบ
   นกอินทรีหัวขาว
   นกนางนวล
   นกยูง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ขยะชนิดใดที่ใช้เวลาย่อยสลายนานที่สุด [R0325]
   กระดาษห่อลูกอม
   ขวดพลาสติก
   ก้นบุหรี่
   กระป๋องเครื่องดื่ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. จังหวัดใดที่มีการเลี้ยงหอยมุขมากที่สุด [R0244]
   ระยอง
   ชลบุรี
   ภูเก็ต
   ตราด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. แกงชนิดใดใส่ใบแมงลัก [R0195]
   แกงเลียง
   แกงบวน
   แกงมัสมั่น
   แกงเขียวหวาน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26