ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ผลไม้ชนิดใดให้วิตามินซีมากที่สุดในปริมาณน้ำหนักที่เท่ากัน [R0805]
   ฝรั่ง
   ส้มเขียวหวาน
   มะม่วง
   มะละกอสุก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระนามเดิมว่าอะไร [R0403]
   เสาวภา
   สุนันทา
   สังวาลย์
   สุดาวดี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เรื่องสั้นดีเด่นที่สุดของมนัส จรรยงค์ คือเรื่องอะไร [R0666]
   จับตาย
   ลูกอีสาน
   ใบไม้ที่หายไป
   เรื่องของเรื่องสั้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. นวนิยายเรื่อง สี่แผ่นดิน เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด [R0201]
   รัชกาล 2-3-4-5
   รัชกาล 3-4-5-6
   รัชกาล 4-5-6-7
   รัชกาล 5-6-7-8
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของฟีฟ่าต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี [R0639]
   40 ปี
   45 ปี
   50 ปี
   55 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ประเทศใดจัดอยู่ในกลุ่มยุโรปใต้ [R0930]
   สาธารณรัฐมอลต้า
   สาธารณรัฐออสเตรีย
   สาธารณรัฐโปแลนด์
   สาธารณรัฐฝรั่งเศส
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. "นาคประทีป" เป็นนามปากกาของใคร [R0286]
   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
   กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
   พระยาอนุมานราชธน
   พระสารประเสริฐ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. แอลกอฮอล์ชนิดใดกินได้ [R0101]
   เอทิลแอลกอฮอล์
   เมทิลแอลกิฮอล์
   พิวเรทิลแอลกอฮอล์
   มิวเทนแอลกอฮอล์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ทางรถไฟหลวงสายแรกคือ [R0222]
   สายกรุงเทพฯ - ปากน้ำ
   สายกรุงเทพฯ -ชะอำ
   สายกรุงเทพฯ - หัวหิน
   สายกรุงเทพฯ - สมุทรสงคราม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ใครดำรงตำแหน่ง "ดยุค ออฟ ยอร์ก" [R0320]
   เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์
   เจ้าฟ้าชายแอนดรูว์
   เจ้าฟ้าชายเอ็ดเวิร์ด
   เจ้าชายวิลเลี่ยม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ประเทศใดมีหวายมากที่สุด [R0616]
   ไทย
   ลาว
   อินโดนีเซีย
   พม่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. ครั้งล่าสุด มีผู้สมัครทั้งสิ้นกี่คน [R0465]
   12 คน
   18 คน
   23 คน
   25 คน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. ภาษาทางการบิน เขียนอักษรย่อของประเทศไทยอย่างไร [R0522]
   TH
   TA
   TI
   TT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. เสื้อทีเชิ้ต หมายถึงเสื้ออะไร [R0740]
   เสื้อเชิ้ตแขนยาว
   เสื้อเชิ้ตแขนสั้น
   เสื้อยืด
   เสื้อนอก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ฝังเข็ม กดจุด เป็นศาสตร์โบราณของชนชาติใด [R0611]
   ไทย
   จีน
   ไต้หวัน
   ฮ่องกง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ประเทศประชาธิปไตยใหญ่ที่สุดของโลกคือประเทศใด [R0648]
   อินเดีย
   ไทย
   อังกฤษ
   สิงคโปร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. รถยนต์ยี่ห้อใดผลิตในอิตาลี [R1031]
   เบนซ์
   โฟล์ก
   เฟอร์รารี่
   ฟอร์ด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. สารฟลูออไรด์มีอยู่ในสิ่งใด [R0708]
   สบู่
   ผงซักฟอก
   ครีมนวดผม
   ยาสีฟัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. สีดำในขนมเปียกปูนได้มาจากอะไร [R0357]
   ใบเตยแห้งเผาไฟ
   กาบมะพร้าวเผาไฟ
   ถ่าน
   ดอกอัญชัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. คลื่นยักษ์ที่เกิดจากแผ่นดินไหว มีชื่อว่า [R0757]
   ซึนามิ
   ซูชิ
   ฟูมาชิ
   ชิมาสุ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. เคเบิลเส้นใยนำแสงสายแรกอยู่ใต้มหาสมุทรใด [R0096]
   มหาสทุทรอินเดีย
   มหาสมุทรแปซิฟิก
   มหาสมุทรเมติเตอริเนียน
   มหาสมุทรแอตแลนติก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. คนไทยเสียชีวิตจากสาเหตุใดมากที่สุด [R0905]
   โรคหัวใจ
   อุบัติเหตุ
   มะเร็ง
   เอดส์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. CENTYRY หมายถึงกี่ปี [R0347]
   20 ปี
   50 ปี
   100 ปี
   200 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. การทำอาหารให้สุกด้วยการใช้กะทิข้น ๆ ตั้งไฟ เรียกว่าอะไร [R0830]
   จี่
   เจี๋ยน
   หลาม
   หลน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ทะนานเป็นเครื่องตวงอย่างหนึ่งทำด้วยกะลามะพร้าวถามว่ากี่ทะนานเป็น 1 ถัง [R0367]
   10 ทะนาน
   20 ทะนาน
   30 ทะนาน
   50 ทะนาน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. เมืองล้านนาหรือเมืองเชียงใหม่มีอายุกี่ปี [R0858]
   300 ปี
   500 ปี
   700 ปี
   900 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. 1 กุรุด มีจำนวนเท่าใด [R0870]
   4 โหล
   8 โหล
   12 โหล
   20 อ่อน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. วัตถุที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านไปได้เรียกว่า [R0370]
   ตัวนำไฟฟ้า
   ฉนวนไฟฟ้า
   สะพานไฟ
   ฟิวส์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. กฎหมายอินเดียห้ามผู้หญิงแต่งงานก่อนอายุเท่าใด [R0687]
   15 ปี
   16 ปี
   17 ปี
   18 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ตั้งอยู่ในประเทศใด [R0903]
   ไทย
   อินเดีย
   กัมพูชา
   ศรีลังกา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26