ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. รายชื่อนักเขียนดังต่อไปนี้ ชื่อใดเป็นนักเขียนหญิง [R0878]
   อ.อุดากร
   อ.ไชยวรศิลป์
   สันตสิริ
   มาลัย ชูพินิจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. พระเครื่องกรุทุ่งเศรษฐี เป็นพระเครื่องของจังหวัดใด [R0439]
   อยุธยา
   สุโขทัย
   กำแพงเพชร
   เพชรบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. การแจ้งย้ายจะต้องแจ้งภายในเวลากี่วัน [R0293]
   5 วัน
   10 วัน
   15 วัน
   20 วัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. รัฐธรรมนูญฉบับถาวรของไทยประกาศใช้เมื่อใด [R0220]
   10 ธันวาคม 2473
   10 ธันวาคม 2475
   10 ธันวาคม 2476
   10 ธันวาคม 2477
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. อาหารซุปรังนกได้จากรังของนกอะไร [R0654]
   นกนางนวล
   นกนางแอ่น
   นกพิราบ
   ถูกทุกข้อ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. หน่วยความจำแบบเข้าถึงโดยสุ่มเรียกว่าอะไร [R0147]
   rom
   ran
   promt
   ram
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. รูปช้างในท้องน้ำ เป็นตราประจำจังหวัดอะไร [R0979]
   แม่ฮ่องสอน
   เชียงใหม่
   ตาก
   แพร่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. กรุงดิลี เป็นเมืองหลวงของประเทศใด [R0110]
   อินเดีย
   ศรีลังกา
   ภูฏาน
   ติมอร์ตะวันออก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ประเทศใดที่ได้รับฉายาว่า ดินแดนพระอาทิตย์ไม่ตกดิน [R0496]
   นอร์เวย์
   ญี่ปุ่น
   อังกฤษ
   ฮอลันดา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. กีฬามาราธอน มีระยะวิ่งกี่กิโลเมตร [R0327]
   20.5 กม.
   42.2 กม.
   54 กม.
   85.5 กม.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. การบูชาในวันเพ็ญเดือน 8 หมายถึงวันใด [R1057]
   วิสาขบูชา
   มาฆบูชา
   อาสาฬหบูชา
   เข้าพรรษา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ดาวเกตุคือดาวดวงใด [R0074]
   ยูเรนัส
   พฤหัส
   ศุกร์
   เนปจูน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. การเขียนชื่อพืชและสัตว์ ถ้าเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ต้องใช้ภาษาอะไร [R0619]
   อังกฤษ
   ลาติน
   ฝรั่งเศส
   อียิปต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. สัตว์นำโชคในการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2000 เป็นตัวอะไร [R1087]
   แมว+อสูรกาย
   สิงโต+อสูรกาย
   กระทิง+อสูรกาย
   เสือ+อสูรกาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. งานเทศกาลผีตาโขนจัดขึ้นที่จังหวัดใด [R1014]
   หนองคาย
   ขอนแก่น
   เลย
   อุดร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. หอบังคับการติดต่อกับนักบินโดยใช้เครื่องสื่อสารข้อใด [R0055]
   ทอล์กดาวน์ คอนโทรลเลอร์
   ทอล์กอัป คอนเลอร์
   วิทยุมือถือ
   ทอร์กออฟ เดอร์ทาวน์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ปริมาณสิ่งของหรือสินค้าที่ผู้ผลิตนำออกจำหน่าย เรียกว่า [R0122]
   อุปสงค์
   อุปทาน
   เศรษฐทรัพย์
   ผลิตภัณฑ์มวลรวม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. "สัมมาทิฐิ" แปลว่าอะไร [R0845]
   เลี้ยงชีพชอบ
   ความเห็นชอบ
   ความดำรชอบ
   ตั้งใจมั่นชอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. คำว่า "นบี" หมายถึงอะไร [R0109]
   เทวทูต
   ผู้ประกาศศาสนา
   ผู้รับโองการ
   ผู้นำศาสนา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ชาติแรกที่คิดเข็มทิศขึ้นใช้ในการเดินเรือคือชาติใด [R0761]
   จีน
   อเมริกา
   อังกฤษ
   โปรตุเกส
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. บัณเฑาะว์ แปลว่าอะไร [R0725]
   กระเทย
   ผู้ทรงความรคู้
   ผู้รักสันติ
   กลองสองหน้าขนาดเล็ก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. แอลกอฮอล์ในสุราทำให้ผู้ดื่มเกิดอาการอะไร [R1126]
   กระปี้กระเป่า
   ซึม
   มึนเมา
   ไม่มีอาการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ผู้ประดิษฐ์เครื่องเลเซอร์คือใคร [R0142]
   ธีโอดอร์ เอช ไมแมน
   โทมัส แอนดิสัน
   เซอร์ ไอแซก นิวตัน
   อดัมสมิธ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. สารกันติดหรือสารเคลือบลื่นเรียกว่าอะไร [R0037]
   พีวีซี
   ซีเอฟซี
   พีทีเอฟอี
   เควีพี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. จังหวัดหนองบัวลำภูแยกออกมาจากจังหวัดใด [R1086]
   อุดรธานี
   อุบลราชธานี
   ปราจีนบุรี
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. ทุพภิกขภัย เป็นภัยอันเนื่องมาจาก [R0310]
   น้ำท่วม
   ลมพายุ
   ข้าวยากหมากแพง
   แผ่นดินไหว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษฉบับแรกที่คนไทยเป็นเจ้าของคือ.. [R0962]
   บางกอกรีคอร์ดเดอร์
   บางกอกเวิลด์
   บางกอกโพสต์
   เดอะเนชั่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. การวิ่งแข่งทางไกลมาราธอน วิ่งกันกี่ไมล์ [R0543]
   20 ไมล์
   22 ไมล์
   24 ไมล์
   26 ไมล์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ไฉน แสงทองสุข คือบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านใด [R0319]
   นีกเล่นมายากล
   พ่อเพลงพื้นบ้าน
   ผู้ประดิษฐ์เรือหางยาว
   ผู้กำกับภาพยนต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. การประชุมเอเปค (APEC) เป็นความริเริ่มของชาติไหน [R0507]
   ออสเตรเลีย
   อังกฤษ
   สหรัฐอเมริกา
   ทั้ง 3 ชาติมีความคิดเห็นร่วมกัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26