ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อยู่ในจังหวัดใด [R0258]
   เชียงใหม่
   สกลนคร
   นราธิวาส
   ประจวบคีรีขันธ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ช้างอยู่ในท่าทางใดที่แสดงว่านอนหลับสนิท [R0129]
   ยืน
   ยืนพิงต้นไม้
   นอนตะแคงลงกับพื้น
   หมอบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. งานวันกาชาดมีครั้งแรกในรัชสมัยใด [R0484]
   รัชกาลที่ 6
   รัชกาลที่ 7
   รัชกาลที่ 8
   รัชกาลที่ 9
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ใครคือผู้ที่คิดสมการ E = mc ยกกำลัง 2 ขึ้นมา [R0065]
   อัลเบิร์ต โอไอ
   อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
   โทมัส แอนดิสัน
   อดัม สมิธ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ตามกฏหมายชายหญิงจะสมรสได้เมื่ออายุเท่าใด [R0291]
   15 ปี
   17 ปี
   18 ปี
   20 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. สถานธนานุเคราะห์ให้บริการอะไร [R0839]
   สถานรับเลี้ยงเด็ก
   รับฝากเงิน
   รับจำนำสิ่งของ
   สถานสงเหคราะห์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. สุนัขกระดิกหางเมื่อมันรู้สึกอย่างไร [R0549]
   ดีใจ
   หิว
   ง่วงนอน
   ไม่สบาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. โรคที่เกิจากควันพิษที่ออกมาจากฟอสฟอรัสขาวคือ โรคอะไร [R0033]
   อิไตอิไต
   ไซนัส
   HIV
   ฟอสซี่ จอว์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. หอดูดาวแห่งแรกของไทย สร้างขึ้นในสมัยใด [R0162]
   รัชกาลที่ 4
   สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
   สมัยพระเจ้าปราสาททอง
   รัชกาลที่ 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. การแข่งขันเทนนิสรายการใดที่แข่งบนสนามหญ้า [R0743]
   วิมเบิลดัน
   ยูเอสโอเพน
   เฟรนซ์โอเพน
   ออสเตรเลียนโอเพน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. "สง่า มะยุระ" เป็นต้นตำรับผู้ผลิตสินค้าชนิดใด [R1109]
   แปรงสีฟัน
   ดินน้ำมัน
   พู่กัน
   สีน้ำมัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ใช้อะไรเป็นตราประทับพระองค์ [R0420]
   พระอาทิตย์
   พระจันทร์
   โลก
   ดวงดาว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. "หมอพร" หมายถึงใคร [R0204]
   กรมหลวงสงขลานครินทร์
   กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
   กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
   กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักิ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. วันเดือนดับคือวันใด [R0872]
   แรม 1 ค่ำ
   แรม 8 ค่ำ
   แรม 12 ค่ำ
   แรม 15 ค่ำ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. เคเบิลเส้นใยนำแสงใต้มหาสมุทรแอตแลนติกสายแรกชื่อว่าอะไร [R0097]
   TAT-5
   TAT-6
   TAT-7
   TAT-8
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ประเทศใดคิดค้นทำเฮโรอีน [R0614]
   ไทย
   แคนาดา
   เยอรมนี
   สหรัฐอเมริกา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน [R0718]
   ฟินแลนด์
   สวีเดน
   นอร์เวย์
   เดนมาร์ก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. สนามบินดอนเมืองมีเครื่องบินขึ้นลงวันละประมาณกี่เครื่อง [R0678]
   กว่า 300 เครื่อง
   กว่า 350 เครื่อง
   กว่า 400 เครื่อง
   กว่า 450 เครื่อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. "บูโดกัน" เป็นชื่อศิลปินกลุ่มใด [R1019]
   นักร้องคู่ชายหนุ่มและเด็ก
   นักร้องคู่หญิง
   กลุ่มนักร้องนักดนตรีหญิง
   นักร้องคู่ชาย-หญิง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเพลงใด [R0969]
   แสงเทียน
   ใกล้รุ่ง
   สายฝน
   ยามเย็น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. "ดินแดนแห่งเกาะ" เป็นสมญานามของประเทศใด [R0581]
   เดนมาร์ก
   สิงคโปร์
   ฮ่องกง
   ออสเตรเลีย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. มีประกาศใช้พระราชบัญญัตินามสกุลในรัชสมัยใด [R0555]
   รัชกาลที่ 5
   รัชกาลที่ 6
   รัชกาลที่ 7
   รัชกาลที่ 8
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ต้นไม้ใดที่ใช้รากช่วยในการหายใจ [R0894]
   ต้นกล้วยไม้
   ต้นโกงกาง
   ต้นสน
   ต้นไผ่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมสืบพันธุ์อย่างไร [R0807]
   ตัวผู้ออกไข่ ตัวเมียปล่อยสเปิร์ม
   ตัวเมียออกไข่ มีการปฏิสนธิภายใน
   ม้าน้ำตัวเมียออกลูกเป็นตัว
   ม้าน้ำตัวผู้ออกลูกเป็นตัว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. งานเทศกาลผีตาโขนจัดขึ้นที่จังหวัดใด [R1014]
   หนองคาย
   ขอนแก่น
   เลย
   อุดร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. 22 กรกฎาคม 2542 จีนออกคำสั่งว่าลัทธิใดผิดกฏหมาย [R0102]
   ลัทธิขงจื๊อ
   ลัทธิฟาหลุนกง
   ลัทธิโยเร
   ลัทธิเต๋า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. กำหนดให้วันที่ 1 เป็นวันขึ้นปีใหม่แทนวันสงกรานต์ในรัชสมัยใด [R0452]
   รัชกาลที่ 5
   รัชกาลที่ 6
   รัชกาลที่ 7
   รัชกาลที่ 8
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. อวัยวะใดมีหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกาย [R1033]
   หัวใจ
   ปอด
   ไต
   ตับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก ประมาณ... [R0956]
   8 วินาทีแสง
   8 นาทีแสง
   8.8 นาทีแสง
   8 ชั่วโมงแสง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ประธานาธิบดีของสิงคโปร์อยู่ในตำแหน่งกี่ปี [R0646]
   4 ปี
   6 ปี
   8 ปี
   10 ปี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26