ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. องค์การอวกาศของสหรัฐอเมริกา เรียกย่อ ๆ ว่าอะไร [R0062]
   NASA
   NAGA
   NANA
   NAHA
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. การประกันสังคมมีใช้ครั้งแรกที่ประเทศใด [R0628]
   สหรัฐอเมริกา
   อังกฤษ
   เยอรมนี
   ฝรั่งเศส
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. กล่องดำ เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในพาหนะชนิดใด [R0419]
   เครื่องบิน
   เรือดำน้ำ
   เฮลิคอปเตอร์
   บัลลูน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. เครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วลมเรียกว่าอะไร [R0911]
   แอนนิโมมิเตอร์
   เทอร์โมมิเตอร์
   บาโรมิเตอร์
   พาโมมิเตอร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. บ้านท่าจีนในอดีตคือจังหวัดอะไร [R0490]
   สมุทรสงคราม
   สมุทรสาคร
   สมุทรปราการ
   ไม่มีข้อถูก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. เซ่งจี๊ คือส่วนใดของหมู [R0210]
   ตับ
   ม้าม
   ปอด
   ไต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. พระพุทธเจ้าปรินิพพานเมื่อพระชนมายุเท่าใด [R0521]
   60 พรรษา
   70 พรรษา
   80 พรรษา
   90 พรรษา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. อุษาคเนย์ หมายถึงทิศใด [R1053]
   ตะวันออกเฉียงเหนือ
   ตะวันออกเฉียงใต้
   ตะวันตก
   ใต้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. หน่วยเงินของญี่ปุ่นคือข้อใด [R0936]
   เยน
   เซน
   หยวน
   เปโซ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ความเร็วสูงสุดบนทางด่วน คือกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง [R0842]
   60 กม./ชม.
   80 กม./ชม.
   110 กม./ชม.
   120 กม./ชม.
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. ผู้ที่ประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่า เซลล์วอลเทอิก คือใคร [R0006]
   อาเลสซันโดร วอลตา
   อาเลสซันโดร คองโก
   โธมัส วอลตา
   เจมส์ ซันเดอร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. การ์ตูนเรื่อง Little Mermaid เป็นเรื่องของตัวอะไร [R0702]
   เงือก
   สิงโตเจ้าป่า
   ลูกหมาป่า
   อสูรกาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. นักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาวคือใคร [R0924]
   กาลิเลโอ
   หลุยส์ ปาสเตอร์
   นิวตัน
   เอดิสัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. กฏหมายตราสามดวงมีขึ้นในสมัยใด [R0261]
   รัชการที่ 1
   รัชกาลที่ 2
   รัชการที่ 3
   รัชกาลที่ 4
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. หลังการเลือกตั้งกี่วันจึงแต่งต้งนายกรัฐมนตรีไทย [R0562]
   7 วัน
   15 วัน
   30 วัน
   45 วัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ส่วนไหนของโสมที่ใช้กิน [R0527]
   ใบ
   ดอก
   กิ่ง
   ราก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ประเทศใดที่ได้รับฉายาว่า ดินแดนพระอาทิตย์ไม่ตกดิน [R0496]
   นอร์เวย์
   ญี่ปุ่น
   อังกฤษ
   ฮอลันดา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ไม้ตัดดอกเขตหนาวได้รับความนิยมสูงสุดของไทยคืออะไร [R0468]
   ดอกกุหลาบ
   ดอกลิลลี่
   ดอกแอสเตอร์
   ดอกไฮเดรนเยียร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. หัวใจของกุ้งอยู่ที่ส่วนใด [R0758]
   หัว
   ลำตัว
   หาง
   ท้อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. นั่งเครื่องบินไปลงที่บังกลาเทศ ต้องไปลงที่เมืองใด [R0421]
   การาจี
   ดักกา
   บอมเบย์
   นิวเดลี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. กระป๋องดีบุกมีเหล็กกล้าผสมอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ [R0572]
   90 เปอร์เซ็นต์
   95 เปอร์เซ็นต์
   97 เปอร์เซ็นต์
   99 เปอร์เซ็นต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. สมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทในสมัยของใคร [R0600]
   พระเจ้าทรงธรรม
   พระบรมไตรโลกนาถ
   พระเพทราชา
   สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ม้าลายมีลายสีอะไร [R0418]
   ดำ
   น้ำตาล
   ขาว
   เทา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ไม้ซี่เล็ก ๆ ที่ใช้เสี่ยงเซียมซี เรียกว่า [R0351]
   ตุง
   ติ้ว
   ตั้ว
   ติ๋ว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ศัพท์บัญญัติของคำว่า globalization คืออะไร [R1054]
   โลกไร้พรมแดน
   หมู่บ้านโลก
   โลกานุวัตร
   โลกาภิวัฒน์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. "โทรเลข" ตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร [R1059]
   teletype
   telegraph
   telecommunication
   telescope
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. การส่งวิทยุกระจายเสียงระบบใดที่กระจายได้พื้นที่กว้างไกลที่สุด [R0312]
   ระบบเอเอ็ม
   ระบบเอฟเอ็ม
   ระบบวีเอชอาร์
   ระบบสเตอริโอ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. สายการบินใดเก่าแก่ที่สุดในโลก [R0131]
   แพนแอม
   เค.แอล.เอ็ม
   บริติชแอร์เวย์
   เดลต้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. นกเพนกวินไม่สามารถมองเห็นสีใดต่อไปนี้ [R0785]
   สีเหลือง
   สีดำ
   สีเขียว
   สีแดง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. คำว่า "บูดู" เป็นชื่อของเครื่องปรุงอาหารชนิดหนึ่งของภาคใด [R0281]
   ภาคเหนือ
   ภาคใต้
   ภาคกลาง
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26