ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. รูปสิ่งต่าง ๆ กลางฝ่าพระบาทพระพุทธเจ้าเรียกว่า [R0360]
   มงคล 8
   มงคล 108
   มงคลทวีป
   มงคลจักรวาล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ชื่อที่มีคนใช้ซ้ำกันมากที่สุดในโลกคือชื่อใด [R0777]
   John
   Peter
   Mohammed
   Henry
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ผึ้งสื่อสารกันด้วยวิธีใด [R0120]
   ใช้จมุกชนกัน
   ใช้หนวดชนกัน
   ใช้ก้นชนกัน
   เต้นรำ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ลักษณะของดาวหางเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จะเป็นอย่างไร [R0986]
   หางคงที่
   หางขาดหายไป
   หางสั้นลง
   หางยาวขึ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. บาลินตาวัก เป็นสัญลักษณ์ของฟิลิปปินส์ในเรื่องใด [R1028]
   การแต่งกายสตรี
   การแสดงอย่างหนึ่ง
   ประเพณีทางศาสนา
   อาหารชนิดหนึ่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ผู้เข้าสงเคราะห์คนชราทั้งหญิงชายต้องมีอายุเท่าไร [R0657]
   ชาย 65 หญิง 60 ปีขึ้นไป
   ชาย 60 หญิง 55 ปีขึ้นไป
   ชาย 55 หญิง 60 ปีขึ้นไป
   ชาย 60 หญิง 65 ปีขึ้นไป
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. สารที่ใช้ในการทำฝนเทียมคือข้อใด [R0052]
   ซิลเวอร์ ไอโอไดด์
   ซิเลอร์ นีออน
   ซิลลอน โอไดด์
   ซิลเลอร์ ฟอสฟอรัส
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. โรคอัลไซเมอร์ ทำให้ร่างกายส่วนไหนผิดปกติ [R0493]
   ตับ
   สมอง
   ปอด
   ไต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. คลองดำเนินสะดวกไม่ได้ผ่านจังหวัดใด [R0836]
   ราชบุรี
   นครปฐม
   สมุทรสงคราม
   สมุทรสาคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. สัญลักษณ์โอลิปิกที่เป็นรูปห้าห่วงนั้น แต่ละห่วงหมายถึงอะไร [R1111]
   ชลาพุชะ
   อัณฑชะ
   สังเสทชะ
   โอปปาติกะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. อำเภอจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นอำเภอใหม่ของไทยอยู่ในจังหวัดใด [R0359]
   นครราชสีมา
   นครศรีธรรมราช
   นครปฐม
   นครสวรรค์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. วอลซ์ ซึ่งเป็นการเต้นรำที่สง่างาม อ่อนช้อย เริ่มมีขึ้นที่ประเทศใด [R0329]
   สเปน
   อิตาลี
   ออสเตรีย
   เยอรมัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. นกตัวใดเป็นสัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา [R0487]
   นกพิราบ
   นกอินทรีหัวขาว
   นกนางนวล
   นกยูง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. กีฬารักบี้ใช้ผู้เล่นข้างละกี่คน [R0623]
   11 คน
   13 คน
   15 คน
   17 คน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ขนมทรายเป็นคำสุภาพของขนมชนิดใด [R0741]
   ขนมขี้หนู
   ขนมขี้มอด
   ขนมกระาสารท
   ขนมงา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ดินแดนที่เรียกว่า "สามเหลี่ยมมรกต" เป็นเขตแดนที่ติดต่อกันของสามประเทศใด [R0247]
   เขมร ลาว ไทย
   เขมร ลาว พม่า
   เขมร ไทย พม่า
   ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. ธัญพืชชนิดใดให้โปรตีนมากที่สุด [R1005]
   ถั่วเขียว
   ถั่วเหลือง
   ถั่วลิสง
   ข้าวเจ้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. พระแกล มีความหมายตรงกับคำสามัญว่าอะไร [R1015]
   ประตู
   หน้าต่าง
   กุญแจ
   บันได
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. Modem ย่อมาจากข้อใด [R0145]
   Moderater/damdulater
   Modernlator/domodotor
   Modulator/demodulator
   modoorator/demoodulator
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. พระพุทธชินราชอยู่ในจังหวัดใด [R1153]
   แม่ฮ่องสอน
   พิษณุโลก
   เชียงราย
   เชียงใหม่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. แกรไฟต์หรือแร่ดินสอดำ คือธาตุชนิดใด [R0018]
   คาร์บอนมอร์นอกไซด์
   คาร์บอน
   คาร์รอน
   ฟอสฟอรัส
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. ใบเพสลาด คือใบไม้ที่มีลักษณะใด [R0180]
   ใบอ่อน
   ใบไม้ที่จวนแก่
   ใบไม้แห้ง
   ใบไม้ที่ถูกแมลงกัดเจาะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ปี พ.ศ. เริ่มนับตั้งแต่เมื่อใด [R0535]
   พระพุทธเจ้าประสูติ
   พระพุทธเจ้าตรัสรู้
   พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
   พระพุทธเจ้าเริ่มเผยแพร่ศาสนา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ทีมวอลเล่ย์บอลที่เคยใช้ชื่อทีมว่า สตรีเหล็ก เป็นทีมของจังหวัดใด [R0165]
   ตาก
   ลำปาง
   เชียงใหม่
   ลำพูน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. สวนงูแห่งแรกของโลกอยู่ที่ไหน [R0683]
   ไทย
   จีน
   บราซิล
   อังกฤษ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. จังหวัดใดที่มีการเลี้ยงหอยมุขมากที่สุด [R0244]
   ระยอง
   ชลบุรี
   ภูเก็ต
   ตราด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. ร่างกายของมนุษย์มีกระดูกกี่ชิ้น [R0677]
   200 ชิ้น
   202 ชิ้น
   204 ชิ้น
   206 ชิ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. การส่งวิทยุกระจายเสียงระบบใดที่กระจายได้พื้นที่กว้างไกลที่สุด [R0312]
   ระบบเอเอ็ม
   ระบบเอฟเอ็ม
   ระบบวีเอชอาร์
   ระบบสเตอริโอ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. บุหรี่อาจทำให้เกิดโรคอะไร [R1125]
   พิษสุราเรื้อรัง
   มะเร็งในปอด
   ปอดอักเสบ
   หัวใจรั่ว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. เส้นตรงที่ลากต่อจุดสองจุดบนเส้นรอบวงเรียกว่า [R0371]
   คอร์ด
   รัศมี
   เส้นผ่าศูนย์กลาง
   เซคกันต์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26