ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ภาพยนตร์ไทยเรื่อง ยุวชนทหาร เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ใด [R0977]
   สงครามอินโดจีน
   การเรียกร้องเขาพระวิหารจากเขมร
   สงครามโลกครั้งที่ 2
   การประกาศใช้รัฐนิยม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. จังหวัดหนองบัวลำภูแยกออกมาจากจังหวัดใด [R1086]
   อุดรธานี
   อุบลราชธานี
   ปราจีนบุรี
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. กระดาษที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คิดค้นโดยชนชาติใด [R0326]
   อียิปต์
   จีน
   โรมัน
   ญี่ปุ่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ภาคใต้ของประเทศไทย มีกี่จังหวัด [R1140]
   11
   12
   13
   14
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. เมืองใดคือเมืองหลวงของเวียดนาม [R0435]
   ฮานอย
   โฮจิมินห์ซิตี้
   ไซ่ง่อน
   เว้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ไทยเริ่มใช้ธงไตรรงค์เมื่อ พ.ศ. ใด [R0760]
   2475
   2480
   2460
   2485
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. สะพานพระนั่งเกล้าอยู่ในจังหวัดอะไร [R0652]
   กรุงเทพมหานคร
   นนทบุรี
   ปทุมธานี
   จันทบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. กองเสือป่า ลูกเสือ และอนุกาชาดเกิดขึ้นในรัชกาลที่เท่าไหร่ [R1167]
   รัชกาลที่ 5
   รัชกาลที่ 6
   รัชกาลที่ 7
   รัชกาลที่ 8
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. คนไทยเสียชีวิตจากสาเหตุใดมากที่สุด [R0905]
   โรคหัวใจ
   อุบัติเหตุ
   มะเร็ง
   เอดส์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. วัดใดได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก [R0218]
   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
   วัดอรุณ
   วัดพระสิงห์
   วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบใช้เวลากี่วัน [R1175]
   363 วัน
   364 วัน
   365 วัน
   366 วัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. พื้นที่ปลูกหม่อนส่วนใหญ่อยู่ในภาคใดของประเทศไทย [R0380]
   ตะวันออกเฉียงเหนือ
   เหนือ
   ตะวันตก
   ใต้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. สหภาพยุโรปมีสมาชิกกี่ประเทศ [R0627]
   9 ประเทศ
   11 ประเทศ
   13 ประเทศ
   15 ประเทศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. กระดาษที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน คิดค้นโดยชนชาติใด [R0326]
   อียิปต์
   จีน
   โรมัน
   ญี่ปุ่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. การวิ่งแข่งทางไกลมาราธอน วิ่งกันกี่ไมล์ [R0543]
   20 ไมล์
   22 ไมล์
   24 ไมล์
   26 ไมล์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. จังหวัดใดปลูกพริกไทยมากที่สุด [R0584]
   นนทบุรี
   ปทุมธานี
   เพชรบุรี
   จันทบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. อนุสาวรีย์ของใครตั้งอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ [R1041]
   พระนเรศวรมหาราช
   พระนารายณ์มหาราช
   ชาวบ้านบางระจัน
   พระยาพิชัยดาบหัก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. คำราชาศัพท์ "ฉลองได" แปลว่าอะไร [R1050]
   ไม้เกาหลัง
   ไม้เท้า
   ลายเซ็น
   รองเท้าแตะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวอยู่ที่จังหวัดใด [R0429]
   กาฬสินธุ์
   ขอนแก่น
   อุดรธานี
   ชัยภูมิ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. หลวงพ่อโสธร อยู่ที่จังหวัดใด [R0706]
   ฉะเชิงเทรา
   ชลบุรี
   ยโสธร
   ปราจีนบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. วัดใดได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก [R0218]
   วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
   วัดอรุณ
   วัดพระสิงห์
   วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 คือใคร [R1185]
   พระเจ้าอู่ทอง
   พระนารายณ์มหาราช
   พระเจ้าตากสินมหาราช
   พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. เส้นใยนำแสงเริ่มใช้ครั้งแรกในด้านใด [R0095]
   การศึกษา
   การคมนาคม
   การบิน
   การแพทย์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. พม่ายกทัพตีค่ายบางระจันกี่ครั้งจึงแตก [R0787]
   5 ครั้ง
   6 ครั้ง
   7 ครั้ง
   9 ครั้ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ใครเป็นคนแรกที่สร้างเสียงด้วยไฟฟ้า [R0087]
   โทมัส อันวา
   อดัม สมิธ
   แธ็ดเดียส คาฮิลล์
   กาลิเรโอ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. เครื่องมือที่ใช้วัดความเร็วลมเรียกว่าอะไร [R0911]
   แอนนิโมมิเตอร์
   เทอร์โมมิเตอร์
   บาโรมิเตอร์
   พาโมมิเตอร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. จังหวัดไหนของไทยที่ถูกเลือกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเทียบกับเมืองเวนิชในฝรั่งเศส [R0302]
   ภูเก็ต
   ชลบุรี
   ระยอง
   เชียงใหม่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. มหาตมา คานธี รัฐบุรุษผู้นำอิสรภาพมาสู่อินเดียถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุใด [R0163]
   อดอาหารประท้วง
   อุบัติเตุรถยนต์
   ถูกคนร้ายลอบยิง
   เป็นโรคหัวใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยหน่วยชีวิตเล็ก ๆ ที่เรียกว่าอะไร [R0075]
   นิวเครียส
   ยีน
   เซลล์
   โคโมโซม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. ปีพ.ศ.2543 ใน 1 สัปดาห์มีกี่ชั่วโมง [R0869]
   7
   14
   168
   365
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26