ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.หนองบัวแดง อยู่จังหวัดอะไร [po655]
   ชัยภูมิ
   นครสวรรค์
   สุราษฎร์ธานี
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.น้ำโสม อยู่จังหวัดอะไร [po328]
   อุดรธานี
   อุบลราชธานี
   เชียงใหม่
   ฉะเชิงเทรา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อ.ภูเขียว อยู่จังหวัดอะไร [po497]
   พัทลุง
   ชัยภูมิ
   สุราษฎร์ธานี
   อุดรธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อ.ศรีสมเด็จ อยู่จังหวัดอะไร [po582]
   ยะลา
   นครพนม
   ลำปาง
   ร้อยเอ็ด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. อ.พรหมบุรี อยู่จังหวัดอะไร [po466]
   สิงห์บุรี
   นครศรีธรรมราช
   อุดรธานี
   ภูเก็ต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26