ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.ประโคนชัย อยู่จังหวัดอะไร [po418]
   ลำปาง
   นครราชสีมา
   บุรีรัมย์
   กาฬสินธุ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.สามเงา อยู่จังหวัดอะไร [po627]
   นครราชสีมา
   ตาก
   ประจวบคีรีขันธ์
   นครนายก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อ.อาจสามารถ อยู่จังหวัดอะไร [po697]
   กระบี่
   สกลนคร
   ร้อยเอ็ด
   ประจวบคีรีขันธ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อ.นาหมื่น อยู่จังหวัดอะไร [po314]
   นครศรีธรรมราช
   จันทบุรี
   น่าน
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. อ.ตากใบ อยู่จังหวัดอะไร [po251]
   สุรินทร์
   นครสวรรค์
   นราธิวาส
   หนองบัวลำภู
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26