ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.ย่านตาขาว อยู่จังหวัดอะไร [po516]
   ชุมพร
   ตรัง
   เลย
   ชลบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.ทับปุด อยู่จังหวัดอะไร [po258]
   สกลนคร
   กาญจนบุรี
   พังงา
   สระบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อ.เชียงคำ อยู่จังหวัดอะไร [po729]
   พระนครศรีอยุธยา
   พะเยา
   ฉะเชิงเทรา
   สระบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด สุราษฎร์ธานี คืออะไร [po129]
   83000
   77000
   84000
   42000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. อ.สวี อยู่จังหวัดอะไร [po605]
   พังงา
   มุกดาหาร
   พระนครศรีอยุธยา
   ชุมพร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26