ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.พร้าว อยู่จังหวัดอะไร [po477]
   ราชบุรี
   พิษณุโลก
   เชียงใหม่
   ยโสธร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.หนองพอก อยู่จังหวัดอะไร [po657]
   นครสวรรค์
   นครราชสีมา
   ลำพูน
   ร้อยเอ็ด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อ.เขาพนม อยู่จังหวัดอะไร [po717]
   กาญจนบุรี
   กระบี่
   นครศรีธรรมราช
   พะเยา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อ.บรบือ อยู่จังหวัดอะไร [po329]
   เชียงใหม่
   ยะลา
   มหาสารคาม
   อุดรธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. อ.ทุ่งฝน อยู่จังหวัดอะไร [po263]
   ศรีสะเกษ
   ชุมพร
   อุดรธานี
   สุพรรณบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26