ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.ศรีเชียงใหม่ อยู่จังหวัดอะไร [po587]
   สตูล
   สุโขทัย
   หนองคาย
   ลำปาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.เกาะสีชัง อยู่จังหวัดอะไร [po712]
   ศรีสะเกษ
   สุราษฎร์ธานี
   ราชบุรี
   ชลบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อ.เลาขวัญ อยู่จังหวัดอะไร [po753]
   มหาสารคาม
   กาญจนบุรี
   นครราชสีมา
   สงขลา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อ.แม่จริม อยู่จังหวัดอะไร [po774]
   อำนาจเจริญ
   ร้อยเอ็ด
   น่าน
   นครศรีธรรมราช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด ลำพูน คืออะไร [po118]
   50000
   51000
   81000
   71000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26