ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.หาดใหญ่ อยู่จังหวัดอะไร [po683]
   สงขลา
   ขอนแก่น
   ยะลา
   กรุงเทพมหานคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.บางคณที อยู่จังหวัดอะไร [po342]
   ชัยนาท
   กรุงเทพมหานคร
   สมุทรสงคราม
   สระบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อ.ชุมแพ อยู่จังหวัดอะไร [po228]
   สุราษฎร์ธานี
   ขอนแก่น
   สุรินทร์
   ยโสธร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อ.ศรีเมืองใหญ่ อยู่จังหวัดอะไร [po589]
   อุบลราชธานี
   เพชรบูรณ์
   ขอนแก่น
   พัทลุง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. อ.โชคชัย อยู่จังหวัดอะไร [po806]
   กระบี่
   ลำปาง
   ประจวบคีรีขันธ์
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26