ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.ปทุมรัตต์ อยู่จังหวัดอะไร [po413]
   ลำปาง
   ร้อยเอ็ด
   ตาก
   ปัตตานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.สามชุก อยู่จังหวัดอะไร [po625]
   ฉะเชิงเทรา
   พิจิตร
   สุพรรณบุรี
   ร้อยเอ็ด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อ.ประเวศ อยู่จังหวัดอะไร [po417]
   แพร่
   บุรีรัมย์
   อุบลราชธานี
   กรุงเทพมหานคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อ.นายายอาม อยู่จังหวัดอะไร [po313]
   กำแพงเพชร
   จันทบุรี
   อำนาจเจริญ
   มหาสารคาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. อ.ประเวศ อยู่จังหวัดอะไร [po417]
   แพร่
   บุรีรัมย์
   อุบลราชธานี
   กรุงเทพมหานคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26