ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.หนองแค อยู่จังหวัดอะไร [po669]
   สระบุรี
   กรุงเทพมหานคร
   อุดรธานี
   สุโขทัย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.เลาขวัญ อยู่จังหวัดอะไร [po753]
   มหาสารคาม
   กาญจนบุรี
   นครราชสีมา
   สงขลา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อ.มหาราช อยู่จังหวัดอะไร [po502]
   สมุทรสงคราม
   สระบุรี
   ชัยภูมิ
   พระนครศรีอยุธยา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อ.แสวงหา อยู่จังหวัดอะไร [po795]
   อ่างทอง
   ลำปาง
   จันทบุรี
   สุพรรณบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. อ.นครหลวง อยู่จังหวัดอะไร [po301]
   สุรินทร์
   พิษณุโลก
   พระนครศรีอยุธยา
   กระบี่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. อ.ตากใบ อยู่จังหวัดอะไร [po251]
   สุรินทร์
   นครสวรรค์
   นราธิวาส
   หนองบัวลำภู
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด น่าน คืออะไร [po096]
   55000
   20000
   70000
   80000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. อ.โพทะเล อยู่จังหวัดอะไร [po816]
   กาฬสินธุ์
   ยะลา
   พิจิตร
   ตาก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. อ.ป้อมปราบ-ศัตรูพ่าย อยู่จังหวัดอะไร [po446]
   แพร่
   กรุงเทพมหานคร
   สุรินทร์
   สกลนคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. อ.กระทู้ อยู่จังหวัดอะไร [po151]
   แพร่
   กาฬสินธุ์
   ภูเก็ต
   ชัยภูมิ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. อ.ท่าเรือ อยู่จังหวัดอะไร [po289]
   นนทบุรี
   พระนครศรีอยุธยา
   นครนายก
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. อ.ลำดวน อยู่จังหวัดอะไร [po544]
   สุโขทัย
   นครสวรรค์
   อุบลราชธานี
   สุรินทร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. รหัสไปรษณีย์ 70000 เป็นของจังหวัดใด [po052]
   ราชบุรี
   เพชรบูรณ์
   พิจิตร
   ลำปาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. อ.พรหมบุรี อยู่จังหวัดอะไร [po466]
   สิงห์บุรี
   นครศรีธรรมราช
   อุดรธานี
   ภูเก็ต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด ปัตตานี คืออะไร [po101]
   93000
   40000
   15000
   94000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. อ.บ้านโฮ่ง อยู่จังหวัดอะไร [po408]
   นนทบุรี
   สกลนคร
   ลำพูน
   ระยอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. อ.ท่าสองยาง อยู่จังหวัดอะไร [po286]
   สกลนคร
   ลพบุรี
   ตาก
   ขอนแก่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. อ.สุวรรณภูมิ อยู่จังหวัดอะไร [po641]
   ชัยภูมิ
   หนองบัวลำภู
   เชียงราย
   ร้อยเอ็ด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. อ.เถิน อยู่จังหวัดอะไร [po740]
   สุราษฎร์ธานี
   สกลนคร
   ปัตตานี
   ลำปาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. อ.ภูกระดึง อยู่จังหวัดอะไร [po494]
   เลย
   ศรีสะเกษ
   เชียงราย
   อุบลราชธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. อ.นาบอน อยู่จังหวัดอะไร [po311]
   ขอนแก่น
   สงขลา
   นครศรีธรรมราช
   อ่างทอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด เลย คืออะไร [po145]
   36000
   37000
   64000
   42000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. อ.ตะพานหิน อยู่จังหวัดอะไร [po248]
   นราธิวาส
   พังงา
   พระนครศรีอยุธยา
   พิจิตร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. อ.ท่าคันโท อยู่จังหวัดอะไร [po272]
   กาฬสินธุ์
   อุตรดิตถ์
   สกลนคร
   นครพนม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. รหัสไปรษณีย์ 81000 เป็นของจังหวัดใด [po061]
   กระบี่
   นครศรีธรรมราช
   ประจวบคีรีขันธ์
   ปัตตานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. อ.ป่าแดด อยู่จังหวัดอะไร [po444]
   ยะลา
   พัทลุง
   เชียงราย
   กรุงเทพมหานคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. อ.เกษตรสมบูรณ์ อยู่จังหวัดอะไร [po706]
   ชัยนาท
   อุบลราชธานี
   ชัยภูมิ
   ร้อยเอ็ด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. อ.ดอนตูม อยู่จังหวัดอะไร [po233]
   ลำปาง
   นครปฐม
   ศรีสะเกษ
   อุบลราชธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. อ.กุดข้าวปุ้น อยู่จังหวัดอะไร [po168]
   ลำปาง
   กาฬสินธุ์
   ตาก
   อุบลราชธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. รหัสไปรษณีย์ 67000 เป็นของจังหวัดใด [po051]
   ราชบุรี
   พิจิตร
   พิษณุโลก
   เพชรบูรณ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26