ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.ตระการพืชผล อยู่จังหวัดอะไร [po244]
   อุบลราชธานี
   ลำปาง
   ร้อยเอ็ด
   กรุงเทพมหานคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.ลาดหลุมแก้ว อยู่จังหวัดอะไร [po540]
   ปทุมธานี
   สุรินทร์
   นครราชสีมา
   กำแพงเพชร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด ชัยนาท คืออะไร [po082]
   17000
   31000
   26000
   18000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อ.ทุ่งใหญ่ อยู่จังหวัดอะไร [po270]
   อุบลราชธานี
   อุดรธานี
   พระนครศรีอยุธยา
   นครศรีธรรมราช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. รหัสไปรษณีย์ 65000 เป็นของจังหวัดใด [po049]
   พิจิตร
   สุโขทัย
   ตาก
   พิษณุโลก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. อ.พนีสนิคม อยู่จังหวัดอะไร [po459]
   สกลนคร
   อำนาจเจริญ
   ชลบุรี
   เชียงใหม่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. อ.บ้านหมอ อยู่จังหวัดอะไร [po394]
   ยะลา
   ปราจีนบุรี
   สุราษฎร์ธานี
   สระบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. อ.วังน้อย อยู่จังหวัดอะไร [po553]
   นครศรีธรรมราช
   พระนครศรีอยุธยา
   ขอนแก่น
   อุดรธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. อ.ศรีสาคร อยู่จังหวัดอะไร [po585]
   กระบี่
   สุโขทัย
   นราธิวาส
   สุรินทร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. อ.ป่าพยอม อยู่จังหวัดอะไร [po443]
   แพร่
   พัทลุง
   ยะลา
   สมุทรปราการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. รหัสไปรษณีย์ 37000 เป็นของจังหวัดใด [po023]
   อำนาญเจริญ
   ลำปาง
   ชัยภูมิ
   อ่างทอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. อ.หนองกุงศรี อยู่จังหวัดอะไร [po648]
   กระบี่
   บุรีรัมย์
   กาฬสินธุ์
   มหาสารคาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. อ.ท่าตูม อยู่จังหวัดอะไร [po276]
   บุรีรัมย์
   สุรินทร์
   ร้อยเอ็ด
   กรุงเทพมหานคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. อ.คำเขื่อนแก้ว อยู่จังหวัดอะไร [po197]
   สุรินทร์
   สกลนคร
   ร้อยเอ็ด
   ยโสธร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. รหัสไปรษณีย์ 31000 เป็นของจังหวัดใด [po017]
   สุรินทร์
   นครราชสีมา
   บุรีรัมย์
   ตาก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. อ.ท่าบ่อ อยู่จังหวัดอะไร [po277]
   แม่ฮ่องสอน
   สุรินทร์
   หนองคาย
   เชียงราย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. อ.สวี อยู่จังหวัดอะไร [po605]
   พังงา
   มุกดาหาร
   พระนครศรีอยุธยา
   ชุมพร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. อ.เกาะสมุย อยู่จังหวัดอะไร [po711]
   สมุทรสงคราม
   พังงา
   สุราษฎร์ธานี
   เชียงใหม่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. อ.เสริมงาม อยู่จังหวัดอะไร [po761]
   มหาสารคาม
   ร้อยเอ็ด
   จันทบุรี
   ลำปาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. อ.ชัยบุรี อยู่จังหวัดอะไร [po222]
   สกลนคร
   ลพบุรี
   สุราษฎร์ธานี
   สิงห์บุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด สุโขทัย คืออะไร [po131]
   64000
   33000
   86000
   94000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. อ.ปากคาด อยู่จังหวัดอะไร [po430]
   หนองคาย
   น่าน
   พระนครศรีอยุธยา
   อ่างทอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. อ.หนองหาน อยู่จังหวัดอะไร [po665]
   พะเยา
   อุดรธานี
   อำนาจเจริญ
   ศรีสะเกษ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. อ.เทพา อยู่จังหวัดอะไร [po742]
   สุโขทัย
   ชัยภูมิ
   สงขลา
   อุบลราชธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. รหัสไปรษณีย์ 22000 เป็นของจังหวัดใด [po010]
   ตราด
   จันทบุรี
   ชลบุรี
   ขอนแก่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. อ.วังสมบูรณ์ อยู่จังหวัดอะไร [po556]
   สระบุรี
   ตรัง
   สระแก้ว
   นราธิวาส
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. อ.พระแสง อยู่จังหวัดอะไร [po474]
   สุโขทัย
   สุราษฎร์ธานี
   สกลนคร
   สตูล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. อ.ระแงะ อยู่จังหวัดอะไร [po517]
   นราธิวาส
   สตูล
   เลย
   อำนาจเจริญ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. อ.เชียงดาว อยู่จังหวัดอะไร [po730]
   ยโสธร
   เลย
   เชียงใหม่
   นนทบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. อ.ปะเหลียน อยู่จังหวัดอะไร [po427]
   ตรัง
   ชุมพร
   กาญจนบุรี
   กาฬสินธุ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26