ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.บางเลน อยู่จังหวัดอะไร [po363]
   อำนาจเจริญ
   ราชบุรี
   สมุทรปราการ
   นครปฐม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.ขุนหาญ อยู่จังหวัดอะไร [po182]
   ศรีสะเกษ
   แม่ฮ่องสอน
   บุรีรัมย์
   นครสวรรค์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อ.หัวตะพาน อยู่จังหวัดอะไร [po679]
   สุพรรณบุรี
   กรุงเทพมหานคร
   หนองคาย
   อำนาจเจริญ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด นครราชสีมา คืออะไร [po091]
   26000
   27000
   50000
   30000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. อ.บ้านโพธิ์ อยู่จังหวัดอะไร [po407]
   ฉะเชิงเทรา
   นครพนม
   สุพรรณบุรี
   นครศรีธรรมราช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. อ.บางขัน อยู่จังหวัดอะไร [po340]
   นครศรีธรรมราช
   หนองคาย
   นครสวรรค์
   ปัตตานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. อ.หนองขาหย่าง อยู่จังหวัดอะไร [po649]
   สระบุรี
   กาฬสินธุ์
   นครราชสีมา
   อุทัยธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. อ.พรรณานิคม อยู่จังหวัดอะไร [po464]
   ปราจีนบุรี
   สกลนคร
   กำแพงเพชร
   สุโขทัย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. อ.มายอ อยู่จังหวัดอะไร [po505]
   สุราษฎร์ธานี
   อุทัยธานี
   ปัตตานี
   เชียงราย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. อ.งาว อยู่จังหวัดอะไร [po204]
   เพชรบุรี
   ลำปาง
   นราธิวาส
   สุราษฎร์ธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. อ.พุทไธสง อยู่จังหวัดอะไร [po489]
   เลย
   บุรีรัมย์
   ลำพูน
   นครนายก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. อ.ศรีเทพ อยู่จังหวัดอะไร [po588]
   สระบุรี
   หนองคาย
   ขอนแก่น
   เพชรบูรณ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. อ.บางประหัน อยู่จังหวัดอะไร [po350]
   นครปฐม
   กรุงเทพมหานคร
   พระนครศรีอยุธยา
   แม่ฮ่องสอน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. อ.เทิง อยู่จังหวัดอะไร [po743]
   สุรินทร์
   กาญจนบุรี
   อุบลราชธานี
   เชียงราย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด อุดรธานี คืออะไร [po136]
   18000
   90000
   41000
   36000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. อ.ดอนตาล อยู่จังหวัดอะไร [po232]
   มุกดาหาร
   พะเยา
   สงขลา
   อุดรธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. อ.วัดโบสถ์ อยู่จังหวัดอะไร [po563]
   พิจิตร
   อุดรธานี
   พิษณุโลก
   แพร่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. อ.หนองโดน อยู่จังหวัดอะไร [po671]
   พะเยา
   สระบุรี
   สกลนคร
   อุบลราชธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. อ.เขื่องใน อยู่จังหวัดอะไร [po724]
   อุทัยธานี
   อุบลราชธานี
   นราธิวาส
   ตราด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. อ.รัตภูมิ อยู่จังหวัดอะไร [po520]
   สมุทรสงคราม
   สุรินทร์
   ลำพูน
   สงขลา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. อ.ชนบท อยู่จังหวัดอะไร [po217]
   สงขลา
   นครศรีธรรมราช
   เชียงใหม่
   ขอนแก่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. อ.ตลิ่งชัน อยู่จังหวัดอะไร [po245]
   พัทลุง
   กรุงเทพมหานคร
   ประจวบคีรีขันธ์
   สกลนคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. อ.ประทาย อยู่จังหวัดอะไร [po416]
   สกลนคร
   นครราชสีมา
   สุราษฎร์ธานี
   ลำปาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. อ.เกาะสีชัง อยู่จังหวัดอะไร [po712]
   ศรีสะเกษ
   สุราษฎร์ธานี
   ราชบุรี
   ชลบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. อ.ประทาย อยู่จังหวัดอะไร [po416]
   สกลนคร
   นครราชสีมา
   สุราษฎร์ธานี
   ลำปาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. อ.สนม อยู่จังหวัดอะไร [po593]
   พังงา
   แม่ฮ่องสอน
   นครพนม
   สุรินทร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. อ.เจริญศิลป์ อยู่จังหวัดอะไร [po726]
   ราชบุรี
   สกลนคร
   ศรีสะเกษ
   พะเยา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. อ.บึงโขงหลง อยู่จังหวัดอะไร [po372]
   พระนครศรีอยุธยา
   ฉะเชิงเทรา
   พิษณุโลก
   หนองคาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. อ.โพธิ์ประทับช้าง อยู่จังหวัดอะไร [po820]
   ยโสธร
   ราชบุรี
   พิจิตร
   กาฬสินธุ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. รหัสไปรษณีย์ 91000 เป็นของจังหวัดใด [po068]
   ตรัง
   ลำปาง
   สตูล
   สงขลา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26