ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.ชัยบาดาล อยู่จังหวัดอะไร [po221]
   เพชรบุรี
   ลพบุรี
   อ่างทอง
   อุบลราชธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด ยโสธร คืออะไร [po111]
   35000
   16000
   63000
   86000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อ.บางปะอิน อยู่จังหวัดอะไร [po353]
   แพร่
   พระนครศรีอยุธยา
   ตาก
   นครศรีธรรมราช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อ.พระแสง อยู่จังหวัดอะไร [po474]
   สุโขทัย
   สุราษฎร์ธานี
   สกลนคร
   สตูล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. อ.ลำลูกกา อยู่จังหวัดอะไร [po546]
   พะเยา
   ปทุมธานี
   บุรีรัมย์
   กำแพงเพชร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. อ.สบปราบ อยู่จังหวัดอะไร [po595]
   มหาสารคาม
   ลำปาง
   สุราษฎร์ธานี
   ศรีสะเกษ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. อ.เพ็ญ อยู่จังหวัดอะไร [po748]
   สุราษฎร์ธานี
   ศรีสะเกษ
   ตรัง
   อุดรธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. อ.หนองบัวแดง อยู่จังหวัดอะไร [po655]
   ชัยภูมิ
   นครสวรรค์
   สุราษฎร์ธานี
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. อ.หล่มสัก อยู่จังหวัดอะไร [po675]
   สุพรรณบุรี
   เพชรบูรณ์
   ตราด
   กรุงเทพมหานคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. อ.ห้วยแถลง อยู่จังหวัดอะไร [po691]
   ประจวบคีรีขันธ์
   กาฬสินธุ์
   พระนครศรีอยุธยา
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. อ.น้ำพอง อยู่จังหวัดอะไร [po324]
   เชียงใหม่
   ขอนแก่น
   ราชบุรี
   สุราษฎร์ธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. อ.เขาค้อ อยู่จังหวัดอะไร [po715]
   ปัตตานี
   อุบลราชธานี
   เพชรบุรี
   เพชรบูรณ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. รหัสไปรษณีย์ 31000 เป็นของจังหวัดใด [po017]
   สุรินทร์
   นครราชสีมา
   บุรีรัมย์
   ตาก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. อ.บ่อทอง อยู่จังหวัดอะไร [po374]
   สงขลา
   ชลบุรี
   กรุงเทพมหานคร
   เชียงใหม่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. อ.เถิน อยู่จังหวัดอะไร [po740]
   สุราษฎร์ธานี
   สกลนคร
   ปัตตานี
   ลำปาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. อ.น้ำโสม อยู่จังหวัดอะไร [po328]
   อุดรธานี
   อุบลราชธานี
   เชียงใหม่
   ฉะเชิงเทรา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. อ.บ้านโพธิ์ อยู่จังหวัดอะไร [po407]
   ฉะเชิงเทรา
   นครพนม
   สุพรรณบุรี
   นครศรีธรรมราช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. อ.เวียงป่าเป้า อยู่จังหวัดอะไร [po756]
   ลพบุรี
   นราธิวาส
   สุราษฎร์ธานี
   เชียงราย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. อ.สามโก้ อยู่จังหวัดอะไร [po628]
   พะเยา
   อ่างทอง
   สุพรรณบุรี
   สุรินทร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. อ.เสิงสาง อยู่จังหวัดอะไร [po764]
   สงขลา
   นครศรีธรรมราช
   ขอนแก่น
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. อ.ร่อนพิบูลย์ อยู่จังหวัดอะไร [po528]
   กระบี่
   กาฬสินธุ์
   นครศรีธรรมราช
   ราชบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. อ.กันทรารมย์ อยู่จังหวัดอะไร [po162]
   ศรีสะเกษ
   มหาสารคาม
   อุทัยธานี
   เชียงราย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. อ.สทิงพระ อยู่จังหวัดอะไร [po592]
   สงขลา
   บุรีรัมย์
   นราธิวาส
   กระบี่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. อ.แม่ทะ อยู่จังหวัดอะไร [po776]
   ลำปาง
   เชียงราย
   ปัตตานี
   ปทุมธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด ยะลา คืออะไร [po110]
   95000
   23000
   70000
   40000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. รหัสไปรษณีย์ 21000 เป็นของจังหวัดใด [po009]
   จันทบุรี
   ชลบุรี
   สระบุรี
   ระยอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. อ.มัญจาคีรี อยู่จังหวัดอะไร [po504]
   สุราษฎร์ธานี
   ขอนแก่น
   ร้อยเอ็ด
   กรุงเทพมหานคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. อ.คลองลาน อยู่จังหวัดอะไร [po187]
   นครพนม
   ตราด
   ศรีสะเกษ
   กำแพงเพชร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. อ.บางพลี อยู่จังหวัดอะไร [po354]
   สุราษฎร์ธานี
   สมุทรปราการ
   ชลบุรี
   กาฬสินธุ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. อ.แม่เมาะ อยู่จังหวัดอะไร [po788]
   ลำปาง
   เชียงใหม่
   บุรีรัมย์
   อุตรดิตถ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26