ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.รัตภูมิ อยู่จังหวัดอะไร [po520]
   สมุทรสงคราม
   สุรินทร์
   ลำพูน
   สงขลา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.หันคา อยู่จังหวัดอะไร [po678]
   สตูล
   เชียงใหม่
   นครสวรรค์
   ชัยนาท
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. อ.เชียงม่วน อยู่จังหวัดอะไร [po731]
   เพชรบูรณ์
   พะเยา
   พระนครศรีอยุธยา
   อำนาญเจริญ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อ.บางกะปิ อยู่จังหวัดอะไร [po339]
   นนทบุรี
   สงขลา
   กรุงเทพมหานคร
   สุรินทร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. อ.สว่างอารมณ์ อยู่จังหวัดอะไร [po606]
   อุตรดิตถ์
   สกลนคร
   ตาก
   อุทัยธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. อ.แม่สอด อยู่จังหวัดอะไร [po784]
   นครนายก
   แม่ฮ่องสอน
   ตาก
   ชัยภูมิ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. อ.คำชะอี อยู่จังหวัดอะไร [po194]
   ภูเก็ต
   มุกดาหาร
   พระนครศรีอยุธยา
   นครศรีธรรมราช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. อ.กุดชุม อยู่จังหวัดอะไร [po170]
   ขอนแก่น
   ยโสธร
   อ่างทอง
   สุรินทร์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. อ.ตระการพืชผล อยู่จังหวัดอะไร [po244]
   อุบลราชธานี
   ลำปาง
   ร้อยเอ็ด
   กรุงเทพมหานคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. อ.นากลาง อยู่จังหวัดอะไร [po303]
   บุรีรัมย์
   เพชรบูรณ์
   หนองบัวลำภู
   ขอนแก่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. อ.บางปะกง อยู่จังหวัดอะไร [po352]
   ฉะเชิงเทรา
   สุพรรณบุรี
   พะเยา
   บุรีรัมย์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. อ.บ้านลาด อยู่จังหวัดอะไร [po392]
   แพร่
   ลำพูน
   ลำปาง
   เพชรบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. อ.โนนสูง อยู่จังหวัดอะไร [po812]
   นครราชสีมา
   หนองบัวลำภู
   ฉะเชิงเทรา
   สระบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด บุรีรัมย์ คืออะไร [po097]
   30000
   72000
   31000
   55000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. อ.พัฒนานิคม อยู่จังหวัดอะไร [po481]
   มหาสารคาม
   สกลนคร
   ลพบุรี
   ยโสธร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด ตรัง คืออะไร [po085]
   86000
   95000
   32000
   92000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. อ.รามัน อยู่จังหวัดอะไร [po523]
   บุรีรัมย์
   ปัตตานี
   เชียงราย
   ยะลา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. อ.ลาดหลุมแก้ว อยู่จังหวัดอะไร [po540]
   ปทุมธานี
   สุรินทร์
   นครราชสีมา
   กำแพงเพชร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. อ.ห้วยยอด อยู่จังหวัดอะไร [po688]
   พะเยา
   กาฬสินธุ์
   ตรัง
   นครสวรรค์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. อ.วิเชียรบุรี อยู่จังหวัดอะไร [po570]
   ชัยภูมิ
   เพชรบูรณ์
   กาฬสินธุ์
   นราธิวาส
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. อ.บางซื่อ อยู่จังหวัดอะไร [po344]
   บุรีรัมย์
   กรุงเทพมหานคร
   พังงา
   ปัตตานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. อ.สนามชัยเขต อยู่จังหวัดอะไร [po594]
   กำแพงเพชร
   มุกดาหาร
   นครสวรรค์
   ฉะเชิงเทรา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. อ.วิภาวดี อยู่จังหวัดอะไร [po568]
   สมุทรสงคราม
   สุราษฎร์ธานี
   สุโขทัย
   พังงา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. อ.สะเมิง อยู่จังหวัดอะไร [po614]
   อุบลราชธานี
   สงขลา
   เชียงใหม่
   ร้อยเอ็ด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. อ.พนมไพร อยู่จังหวัดอะไร [po456]
   กาฬสินธุ์
   กาญจนบุรี
   ร้อยเอ็ด
   ชัยภูมิ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. อ.โพนพิสัย อยู่จังหวัดอะไร [po824]
   หนองคาย
   ร้อยเอ็ด
   พิจิตร
   แม่ฮ่องสอน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด ชัยนาท คืออะไร [po082]
   17000
   31000
   26000
   18000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. รหัสไปรษณีย์ 65000 เป็นของจังหวัดใด [po049]
   พิจิตร
   สุโขทัย
   ตาก
   พิษณุโลก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด อำนาจเจริญ คืออะไร [po134]
   41000
   37000
   21000
   63000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. อ.หนองวัวซอ อยู่จังหวัดอะไร [po659]
   มหาสารคาม
   แพร่
   นครศรีธรรมราช
   อุดรธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26