ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. อ.บาเจาะ อยู่จังหวัดอะไร [po367]
   ขอนแก่น
   นราธิวาส
   มุกดาหาร
   ระยอง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. อ.สร้างคอม อยู่จังหวัดอะไร [po602]
   สุราษฎร์ธานี
   เพชรบูรณ์
   อุดรธานี
   บุรีรัมย์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด สมุทรสงคราม คืออะไร [po123]
   75000
   17000
   96000
   95000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. อ.นครหลวง อยู่จังหวัดอะไร [po301]
   สุรินทร์
   พิษณุโลก
   พระนครศรีอยุธยา
   กระบี่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด กระบี่ คืออะไร [po074]
   81000
   15000
   14000
   37000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. อ.พังโคน อยู่จังหวัดอะไร [po480]
   ขอนแก่น
   สกลนคร
   นครสวรรค์
   ปราจีนบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. อ.หนองจอก อยู่จังหวัดอะไร [po650]
   กรุงเทพมหานคร
   อุทัยธานี
   กาฬสินธุ์
   ปราจีนบุรี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. อ.วิหารแดง อยู่จังหวัดอะไร [po569]
   สกลนคร
   สุราษฎร์ธานี
   สระบุรี
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. รหัสไปรษณีย์ 56000 เป็นของจังหวัดใด [po041]
   เชียงราย
   น่าน
   แพร่
   พะเยา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. อ.พนมสารคาม อยู่จังหวัดอะไร [po455]
   แพร่
   ร้อยเอ็ด
   มุกดาหาร
   ฉะเชิงเทรา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. อ.ทุ่งตะโก อยู่จังหวัดอะไร [po262]
   ลำปาง
   ชุมพร
   กรุงเทพมหานคร
   นครราชสีมา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. อ.หนองม่วงไข่ อยู่จังหวัดอะไร [po658]
   สระบุรี
   ปทุมธานี
   แพร่
   สกลนคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. อ.กะปง อยู่จังหวัดอะไร [po157]
   ลำปาง
   บุรีรัมย์
   พังงา
   อุตรดิตถ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. อ.น้ำยืน อยู่จังหวัดอะไร [po325]
   อุทัยธานี
   ศรีสะเกษ
   นราธิวาส
   อุบลราชธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. รหัสไปรษณีย์ 40000 เป็นของจังหวัดใด [po025]
   ขอนแก่น
   หนองบัวลำภู
   อำนาญเจริญ
   กาฬสินธุ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. อ.ท่าศาลา อยู่จังหวัดอะไร [po285]
   นครราชสีมา
   ตาก
   สมุทรปราการ
   นครศรีธรรมราช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. อ.นาเชือก อยู่จังหวัดอะไร [po317]
   ร้อยเอ็ด
   มหาสารคาม
   ยโสธร
   เชียงใหม่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. อ.ปาย อยู่จังหวัดอะไร [po439]
   ยโสธร
   ยะลา
   แม่ฮ่องสอน
   เชียงใหม่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด มหาสารคาม คืออะไร [po108]
   43000
   74000
   44000
   48000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. อ.ชุมแพ อยู่จังหวัดอะไร [po228]
   สุราษฎร์ธานี
   ขอนแก่น
   สุรินทร์
   ยโสธร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. อ.ภูหลวง อยู่จังหวัดอะไร [po496]
   อุบลราชธานี
   ขอนแก่น
   พิจิตร
   เลย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด สุโขทัย คืออะไร [po131]
   64000
   33000
   86000
   94000
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. อ.นาดูน อยู่จังหวัดอะไร [po307]
   มหาสารคาม
   ปราจีนบุรี
   กาญจนบุรี
   กรุงเทพมหานคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. อ.เปือยน้อย อยู่จังหวัดอะไร [po747]
   ระนอง
   หนองคาย
   เพชรบูรณ์
   ขอนแก่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. อ.ระแงะ อยู่จังหวัดอะไร [po517]
   นราธิวาส
   สตูล
   เลย
   อำนาจเจริญ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. อ.ภูเขียว อยู่จังหวัดอะไร [po497]
   พัทลุง
   ชัยภูมิ
   สุราษฎร์ธานี
   อุดรธานี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. รหัสไปรษณีย์ 26000 เป็นของจังหวัดใด [po014]
   สระแก้ว
   ปราจีนบุรี
   นครนายก
   นครพนม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. อ.กาญจนดิษฐ์ อยู่จังหวัดอะไร [po163]
   ชลบุรี
   สุราษฎร์ธานี
   ชุมพร
   พิษณุโลก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. อ.ป้อมปราบ-ศัตรูพ่าย อยู่จังหวัดอะไร [po446]
   แพร่
   กรุงเทพมหานคร
   สุรินทร์
   สกลนคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. อ.ปากชม อยู่จังหวัดอะไร [po431]
   พระนครศรีอยุธยา
   เลย
   ศรีสะเกษ
   มุกดาหาร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26