ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดต่อไปนี้ เกิดมาก่อนใคร [o0228]
   C
   BASIC
   PASCAL
   RPG
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาในประเทศไทยปีใด และที่มหาวิทยาลัยใด [o0114]
   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2501 เดือนใดไม่ปรากฏ
   วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2520 เดือนมิถุนายน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ทำไมบางครั้งต้องสั่ง Restart the computer in MS-DOS mode ในเมนูของ Shutdown ของ Windows [o0076]
   มีโปรแกรมบางตัวไม่สามารถ Run ภายใต้ Windows ได้ เช่น TP7 เป็นต้น
   เป็นการเรียกส่วนของ DOS มาทำงาน แต่ยังอยู่ภายใต้ Windows environment
   เป็นตัวเลือกเดียวกับการเปิดหน้าต่าง DOS ใน Windows environment
   คำสั่งปิดเครื่องในอีกลักษณะหนึ่ง แทน Shutdown
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. MIPS เป็นหน่วยวัด ซึ่งย่อมาจากอะไร [o0057]
   Million income per system
   Million instruction per second
   Multi instruction per system
   Multi instruction per second
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ภาษาอะไรที่ถูกพัฒนาโดย Professor Kemeny และ Professor Kurtz แห่ง Dartmount university [o0158]
   Assembly
   BASIC
   C
   COBOL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26