ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Macintosh Floppy disk ขนาด 3.5 นิ้ว (DS/HD) มีความจุเท่าใด [o0308]
   1.44Mb
   800Kb
   720Kb
   1.4Mb
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ปัญญาประดิษฐ์ประกอบด้วย 3 สิ่งคืออะไรบ้าง [o0434]
   Hardware Software Peopleware
   การประมวลภาษาธรรมชาติ,หุ่นยนต์,ระบบผู้เชี่ยวชาญ
   คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ สัตว์
   Palm Notebook Mobile
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เบลส์ ปาสคาล(Blaise Pascal) เป็นนักปรัชญา และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเลขแบบใด [o0103]
   ที่เราใช้กันทุกวันนี้
   เครื่องที่ใช้ในห้างสรรพสินค้า
   ลูกคิด
   เครื่องที่สร้างจากฟันเฟือง 8 ตัว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. Demonstration หรือ Demo หมายถึงอะไร [o0497]
   สาธิต
   สมมุติ
   ระบบปฏิบิติการ
   Browser
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Surge protector คืออะไร [o0174]
   เครื่องสำรองไฟฟ้า
   เครื่องตรวจสอบไวรัสอัตโนมัติ
   อุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า
   เครื่องปรับอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26