ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Restore คืออะไร [o0180]
   การเข้ารหัสข้อมูลไม่ให้อ่านข้อมูลได้ง่าย
   การถอดรหัสข้อมูลที่เคยเข้าไว้ให้อ่านได้
   การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการอย่างหมดจอ
   การเรียกคืนข้อมูลที่ถูกลบไป หรือที่เคยเก็บเป็นBackup ไว้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. ในเรื่องของเสียง MIDI นั้นย่อมาจากอะไร [o0370]
   Midnight Interface
   Mid Internet
   Musical instrument digital interface
   Media Direct Interface
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Encrypt หมายถึงอะไร [o0433]
   การ Hack ระบบ
   การถอดรหัสข้อมูล
   การเข้ารหัสข้อมูล
   การ Format ระบบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. CAI (Computer-aided instruction) คืออะไร [o0185]
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ลูกคิด ถูกคิดค้นขึ้นโดยชนชาติใด [o0484]
   อังกฤษ
   ยุโรป
   เยอรมัน
   จีนโบราณ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26