ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0207]
   เทปแม่เหล็ก
   Handydrive
   Diskette
   แคช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. เอดา ออกุสตา ไบรอน ธิดาคนเดียวของ ลอร์ดไบรอน เอดา ได้รับสมญาอะไรจนมีชื่อเสียง [o0104]
   Miss internet คนแรกของโลก
   นักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก
   ผู้ตั้งบริษัทร่วมกับ bill gate แต่เสียชีวิตไปก่อน
   Hacker คนที่สอง ต่อจาก Neo ใน Matrix
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เขตข้อมูล (Data field) คือข้อมูลลักษณะใด [o0442]
   การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
   การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. มีการจัดการ หน่วยความจำจนวิ่งเร็วเท่ากับ CPU ไม่ต้องเสียเวลารอคอย สถานะนี้เรียกว่าอะไร [o0052]
   Wait time period
   Access time state
   Cache time state
   Zero wait state
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. RJ-11 เป็นอุปกรณ์สำหรับต่ออุปกรณ์อะไร [o0489]
   โทรศัพท์
   ระบบ LAN
   ระบบดาวเทียม
   ระบบ Printer
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26