ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฐานข้อมูล [o0168]
   ลดความซ้ำซ้อน
   เลือกข้อมูลไปใช้ได้โดยง่าย
   ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย
   ไม่ติดไวรัสได้ง่าย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. RAS (Remote Access Service) บริการการเชื่อมต่อระยะไกลของ OS ตัวใด [o0364]
   DOS
   LINUX
   WindowsNT
   OS/2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. การกำหนดสิทธิด้วย CHMOD จะมี 3 ส่วน แต่ละส่วนคืออะไร [o0429]
   ผู้อื่น เจ้าของ กลุ่ม
   กลุ่ม ผู้อื่น เจ้าของ
   กลุ่ม เจ้าของ ผู้อื่น
   เจ้าของ กลุ่ม ผู้อื่น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. คำว่า Carriage return หมายถึงอะไร [o0182]
   การปัดแคร่ในเครื่องพิมพ์ดีด
   วิธีย้อนวันที่เมื่อผู้ใช้ต้องการแก้ปัญหาการหมดอายุของ shareware ที่คัดลอกมา
   การย้าย Folder ในระบบปฏิบัติการ Windows
   การแบ่งกระดาษใน Microsoft word ออกเป็นส่วน ๆ เท่ากัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. คอมพิวเตอร์ในยุคที่สอง(ค.ศ.1959-1964) ใช้ภาษาใดที่ถูกใช้มาก [o0481]
   ภาษา C
   ภาษาสัญลักษณ์ และภาษาฟอร์แทรน
   ภาษา Perl
   ภาษา Basic
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26