ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Shell ในระบบปฏิบัติการ UNIX คืออะไร [o0101]
   โปรแกรมที่คอยปฏิบัติงานตามที่ผู้ใช้สั่งงาน
   หอยชนิดหนึ่ง ที่เกาะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
   โปรแกรมฆ่าไวรัสที่มีประสิทธิภาพมาก
   โปรแกรม Editor ใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขแฟ้มแบบ TEXT
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. Wait time คืออะไร [o0051]
   ช่วงเวลาเข้าถึง
   ช่วงเวลารอ
   การแทรกสลับ
   หน่วยความจำแคช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS [o0034]
   REN
   CAN
   CLS
   DEL
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. หน่วยความจำปกติ (Conventional memory) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0025]
   64 Kb
   384 Kb
   640 Kb
   1024 Kb
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. โดยปกติการเข้าถึงเทปแม่เหล็ก จะเข้าถึงแบบใด [o0468]
   แบบตามลำดับ (Random access)
   แบบสุ่ม (Random access)
   แบบตามลำดับ(Sequential access)
   แบบสุ่ม (Sequential access)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ลักษณะของ แผ่นขนาด 3.5 นิ้ว(DSHD) Double-Sided High-Density Disk มีลักษณะตรงตามข้อใด [o0017]
   ขนาด 9 Sector ต่อ Track
   ในแผ่นมีจำนวน 40 Track
   ใช้เนื้อที่เก็บ ตาราง Directory 14 Sector
   ในแผ่นมี 740 Sector
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL)ย่อมาจากอะไร [o0414]
   Speed Question Language
   Speed Query Language
   Structured Query Language
   Structured Question Language
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. รุ่นของ ไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor) รุ่นใดใหม่ที่สุด [o0013]
   8088
   80486
   Pentium
   SuperMario
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. เครื่องหมาย || ใน Shell script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0384]
   and
   or
   nor
   if
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด ที่ถูกพัฒนาโดย Niklaus Wirth และเป็น Structure programming [o0234]
   C
   BASIC
   PASCAL
   RPG
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. Sector ในระบบ DOS มีขนาดเท่าใด [o0010]
   16 byte
   256 byte
   512 byte
   1024 byte
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ตารางจัดแฟ้ม (File allocation table) มีหน้าที่อะไร [o0009]
   จัดเก็บตำแหน่งอ้างอิงระหว่าง Cluster ถึง Cluster ของแต่ละแฟ้ม
   จัดเก็บชื่อแฟ้ม
   จัดเก็บขนาดแฟ้ม และชื่อแฟ้ม
   จัดเก็บ ชื่อแฟ้ม นามสกุลแฟ้ม วันที่ใช้งานแฟ้มครั้งล่าสุด และขนาดแฟ้ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. Wait time คืออะไร [o0051]
   ช่วงเวลาเข้าถึง
   ช่วงเวลารอ
   การแทรกสลับ
   หน่วยความจำแคช
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. รหัส EBCDIC เป็นรหัส 8 บิตที่ขยายมาจากรหัสอะไร [o0487]
   รหัส Microsoft
   รหัส BCD
   รหัส SUM
   รหัส Linux
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. ปุ่มที่มีลูกศรชี้ไปทางซ้าย เรียกว่าปุ่มอะไร [o0343]
   Space
   Forward space
   Back space
   Advance Space
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. EISA (Extended Industry Standard Architecture) เป็นบัสส่งข้อมูลขนาดกี่บิต [o0286]
   2 บิต
   32 บิต
   16 บิต
   64 บิต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. คำว่า webmaster@thaiall.com ส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร [o0532]
   Password
   Domain name
   User name
   Host name
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. ในภาษา HTML คำสั่ง H1 มีหน้าที่อะไร [o0192]
   ตัวอักษรเอียง
   ตัวอักษรเข้มหรือหนา
   ตัวอักษรขีดเส้นใต้
   ตัวอักษรแบบ heading ที่มีขนาดใหญ่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. คำว่า Carriage return หมายถึงอะไร [o0182]
   การปัดแคร่ในเครื่องพิมพ์ดีด
   วิธีย้อนวันที่เมื่อผู้ใช้ต้องการแก้ปัญหาการหมดอายุของ shareware ที่คัดลอกมา
   การย้าย Folder ในระบบปฏิบัติการ Windows
   การแบ่งกระดาษใน Microsoft word ออกเป็นส่วน ๆ เท่ากัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. ข้อมูล(Data) เมื่อนำไปผ่านการประมวลผล(Process) แล้วเรียกว่าอะไร [o0117]
   Computer
   Information
   Paper
   Garbage
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ในการออกแบบ Microprocessor เครื่องตระกูล 80286 ของ intel ใช้เทคโนโลยีแบบใด [o0325]
   RISC
   CISC
   DISC
   BISC
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. CP/M ย่อมาจากอะไร [o0005]
   Control Program for Microcomputer
   Categories Processing for Macroeconomic
   Canada program for Manufacturing
   Computer Program aid Manufacturing
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. ภาษา FORTRAN ถูกพัฒนาโดยใคร แห่งบริษัท IBM [o0467]
   จิม แบคคัส
   บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
   Charles Babbage
   Ada Augusta Byron
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. CP/M ย่อมาจากอะไร [o0005]
   Control Program for Microcomputer
   Categories Processing for Macroeconomic
   Canada program for Manufacturing
   Computer Program aid Manufacturing
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. ข้อใดไม่ใช่สื่อเก็บข้อมูล [o0541]
   Scanner
   Memory stick
   Ram
   Harddisk
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. พื้นฐานของ 8086 จะจัดการหน่วยความจำแบบ Segment ซึ่งแต่ละ segment มีขนาดเท่าใด [o0305]
   256 Kb
   8 Kb
   16 Kb
   64 Kb
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. PERT มีประโยชน์ใช้จัดตารางของงาน อย่างไร [o0501]
   แสดงกระแสของข้อมูล
   แสดงรายชื่องาน
   แสดงลำดับของงานและเวลา
   แสดงขั้นตอนการประมวลผล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. NS หรือ Nanosecond มีอัตราส่วนเท่าใด [o0244]
   1/1,000 วินาที
   1/1,000,000 วินาที
   1/1,000,000,000 วินาที
   1/1,000,000,000,000 วินาที
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. เครื่องมือคำนวณชนิดแรกที่สร้างโดยชาวจีนโบราณ คืออะไร [o0447]
   เครื่องคิดเลข
   คอมพิวเตอร์
   ลูกคิด
   Palm
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. Surge protector เป็นเครื่องอะไร [o0451]
   เครื่อง Proxy
   เครื่องสำรองไฟฟ้า
   เครื่อง Firewall
   เครื่องป้องกันไฟกระชาก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26