ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. 2 Kb มีขนาดเท่าใด [o0011]
   2000 byte
   200 byte
   32 byte
   2048 byte
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. GUI คืออะไร ย่อมาจากอะไร [o0006]
   การติดต่อกับผู้ใช้ในแบบ Graphic (Graphic User Interface)
   องค์กรควบคุมมาตรฐาน Graphic (Graphic Unique Information)
   หน่วยงานต่อต้านภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน (Graphic Undo International)
   สมาคมควบคุมมาตรฐานภาพ (Graphic Universal International)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ในภาษา HTML คำสั่ง I มีหน้าที่อะไร [o0190]
   ตัวอักษรเอียง
   ตัวอักษรเข้มหรือหนา
   ตัวอักษรขีดเส้นใต้
   ตัวอักษรแบบ heading ที่มีขนาดใหญ่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. โปรแกรม Windows ถูกเขียนโดยบริษัทใด [o0003]
   Microsoft Corporation
   SUN Corporation
   IBM
   โครงการ School net
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาในประเทศไทยปีใด และที่มหาวิทยาลัยใด [o0114]
   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2501 เดือนใดไม่ปรากฏ
   วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2520 เดือนมิถุนายน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. NCSA Mosaic เป็น Browser สำหรับเปิดเว็บ คำว่า NCSA ย่อมาจากอะไร [o0375]
   Near Create for Searching Association
   National Control for Searching Analyst
   National Center for Supercomputing Applications
   National Center for Supercomputing Association
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. แป้นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นแบบใด [o0401]
   ASDF Keyboard
   QWERTY keyboard
   DVORAK keyboard
   ASDFJKL Keyboard
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. 6 บิตนั้นแทนความแตกต่างของตัวอักษรได้กี่รหัส [o0281]
   256 รหัส
   16 รหัส
   6 รหัส
   64 รหัส
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. ระเบียนข้อมูล (Data record) คือข้อมูลลักษณะใด [o0436]
   การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
   ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
   การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร [o0337]
   Laser printer
   Dot-matrix
   Inkjet printer
   Scanner
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. 0 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0154]
   0
   1
   2
   ไม่มีข้อใดถูก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ATM คือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ย่อมาจากอะไร [o0188]
   Automatic Transfer Money
   Active Transfer Machine
   Automatic Teller Machine
   Automatic Think Maker
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. คำสั่งอะไรใช้แสดงกระบวนการของระบบปฏิบัติการ LINUX [o0087]
   PROCESS
   LISTPS
   PS
   PROC
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. คอมพิวเตอร์ในยุคที่สาม(ค.ศ.1965-1971) ใช้ภาษาใดที่ถูกใช้มาก [o0480]
   ภาษา Perl
   ภาษา C
   ภาษาโคบอล และภาษาพีแอลวัน
   ภาษา Basic
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. Defrag ของ Windows ทำหน้าที่อะไร [o0038]
   ทำหน้าที่จัดการหน้าต่าง ของโปรแกรม Windows ให้อยู่อย่างเป็นระเบียบ
   จัดเรียงเนื้อที่ใน Disk ใหม่ ให้แฟ้มที่ถูกแบ่ง Cluster กระจัดกระจาย มาอยู่รวมกันอย่างเป็นระเบียบ
   โปรแกรมฆ่าไวรัสชนิดหนึ่งที่ ฆ่าได้ทั้งบนเครื่อง UNIX MAC และ PC
   โปรแกรมแก้ไขอาการไฟตกเนื่องจาก Power supply ทำงานไม่ปกติ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0141]
   CD-ROM
   RAM
   Accounting program
   Harddisk
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. DOS ย่อมาจากอะไร [o0001]
   Disk Operating System
   Door Of System
   Disk of System
   Direct - Opening Systematic
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. VRML เป็นภาษาที่มีลักษณะเด่นด้านใด [o0498]
   สามารถแสดงวัตถุแบบ 3 มิติบนเว็บบราวเซอร์
   สามารถสร้าง HTML ตามปกติได้
   สามารถเป็น CGI ที่ดี
   สามารถใช้แทน Java ในอนาคต
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. OCR หมายถึงการรู้จำอักษรด้วยแสง ย่อมาจากอะไร [o0383]
   Optical Certificate Reader
   Optical Check Response
   Optical Character Reader
   Optical Control Recorder
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. Default หมายถึงอะไร [o0448]
   ค่าที่ได้จากการบันทึกข้อมูล
   ค่าที่ Hacker ส่งเข้าระบบ
   ค่าที่เกิดจากการประมวลผล
   ค่าโดยปริยาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. Cartridge ที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ หมายถึงส่วนใด [o0507]
   สายพาน
   หัวเข็ม
   ตลับหมึก
   แคร่พิมพ์
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ คืออะไร [o0357]
   RAM
   Hardisk
   CD-ROM
   MO
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. รายงานใดที่ถูกจัดทำเพื่อแจกจ่าย หรือถูกจัดทำขึ้นเป็นประจำ [o0220]
   Schedule Reports
   Demand Reports
   Exception Reports
   Predictive Reports
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. คำว่า LT ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0094]
   มากกว่า
   น้อยกว่า
   เท่ากับ
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. 1 Bit มีโอกาสเก็บค่าอะไรได้บ้าง [o0247]
   2
   1
   0 และ 1
   1 และ 2
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. Y ตรงกับเลข 89 ฐาน 10 แล้ว B ตรงกับ เลขอะไรฐาน 10 [o0044]
   55
   66
   65
   90
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. เลขชุดใดไม่ใช่เลขฐาน 16 [o0146]
   FEEFF
   11G
   AAAAAAAA
   16FFFF12
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ช่องว่าง หรือ Space มีรหัส ASCII ฐาน 16 ว่าอะไร [o0240]
   20
   30
   32
   42
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0136]
   Hard drive
   OMR(Optical Mark Reader)
   Card Reader
   Microfilm
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. แผงวงจร PCMCIA ประเภทที่ 2 มีขนาดเท่าใด [o0299]
   54mm * 85.mm * 10.5 mm
   54mm * 85.mm * 3.3 mm
   54mm * 85.mm * 5 mm
   54mm * 85.mm * 10 mm
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26