ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. คลองอะไรยาวที่สุดในประเทศไทย [t0015]
   คลองสุเอด
   คลองแสนแสบ
   คลองเจ้าพระยา
   คลองคอดกะ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. บ่อเลี้ยงงูแห่งที่2 ของโลกอยู่ในไทย คือที่ใด [t0008]
   ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
   สวนสัตว์ดุสิต
   สถานเสาวภา
   สภาเพาะเลี้ยงสัตว์นานาชาติ สาขาไทย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. เจดีย์เก่าแก่และสูงที่สุด คือเจดีย์ชื่ออะไร [t0005]
   พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
   เจดีย์ที่ดอยสุดเทพ จังหวัดเชียงใหม่
   เจดีย์พระสุริโยทัย จังหวัดสุโขทัย
   พระมหาเจดีย์อยุธยา จังหวัดอยุธยา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. โรงเรียนสอนช้างแห่งแรกของโลก อยู่ที่จังหวัดใด [t0004]
   เชียงใหม่
   ลำปาง
   สุรินทร์
   สมุทรปราการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. ภาคใต้มีจังหวัดใดที่ไม่ติดทะเล [t0041]
   ยะลา
   พัทลุง
   ตรัง
   ทั้ง พัทลุง และยะลา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26