ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0114]
   x.substring(5,2)
   x.append("abc")
   x.length("abc")
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. What is access modifier? [j0057]
   args
   protected
   class
   void
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Which of the following are illegal lines? [j0080]
   class a{ }
   final class a{ }
   public class a{ }
   import class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(TRUE);
  [j0029]
   true
   TRUE
   Compilation fails
   An exception is thrown at runtime
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Which of the following are false? [j0099]
   9 != 6
   15.0 == 015
   9 != 6
   'yes' == 'yes'
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. Which of the following are result of 3 ^ 5? [j0103]
   1
   3
   6
   7
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. Which of the following are default method of default constructor? [j0125]
   super()
   run()
   this()
   start()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. Which of the following are illegal lines? [j0078]
   integer a = 1;
   double a = 1;
   long a = 1;
   float a = 1;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. What collection class is sorted? [j0069]
   TreeList
   HashTable
   TreeSet
   HashMap
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. Which of the following are illegal lines about String class? [j0113]
   x.substring(5,2)
   x.toString()
   x.length("abc")
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0021);
  [j0034]
   2
   17
   21
   2100
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. What is access modifier? [j0052]
   javac
   void
   public
   java
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0116]
   x.insert(4,"a")
   x.toUpperCase()
   x.length()
   x.replace("a","A","")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. What is collection class? [j0063]
   ThreeSet
   HashTable
   TreeList
   SortedSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0117]
   x.substring(5,2)
   x.toUpperCase()
   x.reverse()
   x.replace("a","A","")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. Which of the following are result of 3 | 5? [j0102]
   1
   3
   6
   7
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. What is collection class? [j0059]
   TreeList
   LinkedHashMap
   MapSet
   SortedSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0022);
  [j0035]
   2
   2200
   18
   78
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. Which of the following are false? [j0099]
   9 != 6
   15.0 == 015
   9 != 6
   'yes' == 'yes'
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. What is access modifier? [j0057]
   args
   protected
   class
   void
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. Which of the following are illegal lines? [j0084]
   final class a{ }
   interface class a{ }
   public class a{ }
   abstract Class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. Which of the following are ilegal identifiers? [j0017]
   abc
   class
   method
   var
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. Which of the following are Java keywords? [j0044]
   and
   difference
   header
   volatile
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. How much is FLOAT for primitive type? [j0026]
   8 bit
   16 bit
   32 bit
   64 bit
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. Which of the following are data type for switch? [j0096]
   double
   float
   String
   int
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. Which of the following are in Object class? [j0121]
   wait()
   sleep()
   run()
   yield()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. What is collection class? [j0065]
   TreeList
   OrderedList
   KeyMap
   TreeMap
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. Which of the following are data type for switch? [j0095]
   byte
   float
   String
   double
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. What is collection class? [j0061]
   SortedSet
   KeyMap
   TreeList
   TreeSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. Which of the following are in Object class? [j0122]
   sleep()
   notify()
   thread()
   join()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26