ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. Which of the following are in Object class? [j0122]
   sleep()
   notify()
   thread()
   join()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. What is collection class? [j0061]
   SortedSet
   KeyMap
   TreeList
   TreeSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. Which of the following are default method of default constructor? [j0125]
   super()
   run()
   this()
   start()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. Which of the following are data type for switch? [j0094]
   double
   float
   short
   String
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. Which of the following are default method of default constructor? [j0126]
   start()
   run()
   this()
   super()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. What is collection class? [j0063]
   ThreeSet
   HashTable
   TreeList
   SortedSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. Which of the following are illegal lines about String class? [j0108]
   x.charat(5)
   x.concat("a")
   x.length()
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. Which of the following are Java keywords? [j0047]
   double
   input
   ascii
   program
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. Which of the following are Java keywords? [j0042]
   goto
   Byte
   Class
   method
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. What is collection class? [j0063]
   ThreeSet
   HashTable
   TreeList
   SortedSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. Which of the following are illegal lines? [j0080]
   class a{ }
   final class a{ }
   public class a{ }
   import class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(010);
  [j0032]
   8
   10
   Compilation fails
   An exception is thrown at runtime
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x022);
  [j0039]
   22
   18
   34
   Compilation fails
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. Which of the following are legal lines about StringBuffer class? [j0117]
   x.substring(5,2)
   x.toUpperCase()
   x.reverse()
   x.replace("a","A","")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. Which of the following are default method of default constructor? [j0126]
   start()
   run()
   this()
   super()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. How much is INT for primitive type? [j0024]
   8 bit
   16 bit
   32 bit
   64 bit
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. Which of the following are illegal lines about String class? [j0111]
   x.trim()
   x.concat
   x.length()
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. Which of the following are illegal identifiers? [j0021]
   123a
   a123
   method
   index
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. Which of the following are legal lines for instance variables? [j0086]
   can be marked final
   can be marked transient
   can be marked public
   can be marked strictfp
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. Which of the following are data type for switch? [j0095]
   byte
   float
   String
   double
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. What will be printed out for the following code?
  System.out.println(0x0010);
  [j0036]
   0
   10
   16
   100
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. Which of the following are Java keywords? [j0040]
   java
   mail
   extend
   const
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. Which of the following are illegal lines about String class? [j0110]
   x.substring(5,2)
   x.concat
   x.length()
   x.replace("a","A")
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. Which of the following are illegal lines? [j0016]
   char a = '&';
   char a = 08;
   char a = 99;
   char a = 0xaa;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. Which of the following are result of 3 & 5? [j0101]
   1
   3
   6
   7
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. Which of the following are illegal lines? [j0083]
   final class a{ }
   class a{ }
   public class a{ }
   import class a{ }
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. Which of the following are illegal lines? [j0014]
   char a = -1;
   long a = -1;
   int a = -1;
   byte a = 10/10;
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. Which of the following are in Object class? [j0122]
   sleep()
   notify()
   thread()
   join()
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. Which of the following are illegal identifiers? [j0018]
   yonok
   joy
   $aa
   2005year
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. What is collection class? [j0063]
   ThreeSet
   HashTable
   TreeList
   SortedSet
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26