ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. คำว่า 'มือ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0046]
   finger
   tooth
   hand
   neck
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. เครื่องหมายอะไร ที่ใส่ไว้หลังประโยคที่เป็นคำถาม [e0023]
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   Full stop (.)
   Exclamation Mark (!)
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. ประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทยตรงกับเดือนใด [e0016]
   February
   December
   April
   October
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. ภาคใดของประเทศไทยที่มีอากาศหนาวที่สุด [e0012]
   East
   South
   North
   West
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. คำว่า 'kingdom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0569]
   พระเจ้าแผ่นดิน
   ราชอาณาจักร
   ราษฏร
   พระราชินี
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า '1 นาที มี 60 วินาที' [e0008]
   "One day has 24 hours,"
   "One Hour has 60 minutes,"
   "One minute has 60 seconds,"
   "Minute one has 60 seconds,"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'หนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที' [e0007]
   "One day has 24 hours,"
   "One Hour has 60 minutes,"
   "One minute has 60 seconds,"
   "Hour One has 60 minutes,"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง' [e0006]
   One day has 24 hours
   One Hour has 60 minutes
   One minute has 60 seconds
   Day one has 24 hours
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. คำว่า 'zoo' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0472]
   ร้านดอกไม้
   สวนสัตว์
   ร้านขายยา
   สัตว์ตัวเล็ก ๆ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. คำว่า 'fish' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0285]
   ปู
   ปลา
   เตา
   ม้าน้ำ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. คำว่า 'general' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0322]
   สภาพ
   โดยทั่ว ๆ ไป
   ที่อยู่
   สถานที่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0004]
   Seven up
   One hundred
   One million
   One thousand
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. คำว่า 'grape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0542]
   ส้ม
   องุ่น
   ทุเรียน
   ลำใย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0004]
   Seven up
   One hundred
   One million
   One thousand
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. คำว่า 'ink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0423]
   น้ำยา
   น้ำหมึก
   ปากกา
   ดินสอ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0003]
   Twelve
   Twenty
   Thirty
   Ant
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. คำว่า 'fly' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0291]
   เดิน
   วิ่ง
   บิน
   ทาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. คำว่า 'dislike' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0236]
   ความชอบ
   ความคิด
   ไม่ชอ
   ไม่คิด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. คำว่า 'bite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   กัด
   กลืน
   ขับ
   งอ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. คำว่า 'boss' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0143]
   ลูกน้อง
   หัวหน้า
   รองหัวหน้า
   กรรมการ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0003]
   Twelve
   Twenty
   Thirty
   Ant
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. คำว่า 'robber' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0511]
   ผู้ช่วยเหลือ
   ผู้จัดการ
   ผู้ร้าย
   ผู้บุกรุก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. คำว่า 'language' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0580]
   การศึกษา
   ความรู้
   ภาษา
   วิชา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสระภาษาอังกฤษทั้งหมด [e0002]
   "A , E , I , O , U"
   "A , O , U , S , E"
   "A , E , I , S , U"
   "A , E , I , S , Y"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. คำว่า 'beg' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0114]
   ขอร้อง
   ยินดี
   เสียใจ
   ต้อนรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. คำว่า 'fame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0271]
   เกียรติยศ
   ชื่อเสียง
   รางวัล
   ชนะเลิศ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. คำว่า 'new' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0624]
   เก่า
   ปกติ
   ใหม่
   ข่าว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นสระภาษาอังกฤษทั้งหมด [e0002]
   "A , E , I , O , U"
   "A , O , U , S , E"
   "A , E , I , S , U"
   "A , E , I , S , Y"
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. คำว่า 'bang' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0098]
   เสียงเบา
   เสียงดัง
   โรงเรียน
   ธนาคาร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. คำว่า 'father-in-law' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0561]
   แม่ยาย
   พ่อตา
   ลูกเขย
   ลูกสะใภ้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26