ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. คำว่า 'cash' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0184]
   สมุดเงินฝาก
   เงินฝาก
   เงินสด
   เงินผ่อน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. คำว่า 'justice' ตรงภับภาษาไทยในข้อใด [e0442]
   ความเสียสละ
   ความต้องการ
   ความยุติธรรม
   ความพยายาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. คำว่า 'seat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0528]
   ยืน
   วิ่ง
   นั่ง
   เดิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. คำว่า 'danger' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0221]
   ปลอดภัย
   ไม่สะดวก
   อันตราย
   สะดวก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. คำว่า 'carbin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0177]
   มีด
   กรรไกร
   ปืน
   ฆ้อน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. คำว่า 'member' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0614]
   ลูกน้อง
   ลูกพี่
   สมาชิก
   พี่น้อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. 'You are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0027]
   You're
   You are
   You'm
   Are you
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. คำว่า 'dark brown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0460]
   สีน้ำตาลอ่อน
   สีน้ำตาลเข้ม
   สีแดง
   สีขาว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. คำว่า 'safe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0642]
   ปลอดภัย
   มีอันตราย
   มีภัย
   ป้องกัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. คำว่า 'airport' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0089]
   สนามบิน
   สนามยิงปืน
   สนามบาสต์
   สนามวิ่ง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. คำว่า 'afternoon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0081]
   เวลาเช้า
   เวลาบ่าย
   เวลาเย็น
   เวลาทำงาน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. คำว่า 'fruit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0307]
   ผัก
   ผลไม้
   อาหาร
   เครื่องดื่ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. คำว่า 'apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0068]
   ส้ม
   องุ่น
   กล้วย
   แอปเปิ้ล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. คำว่า 'guest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0363]
   ญาติผู้ใหญ่
   พี่น้อง
   ชาวบ้าน
   แขก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. คำว่า 'taste' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0525]
   กิน
   นอน
   ชิม
   ดื่ม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. คำว่า 'dew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0230]
   น้ำฝน
   น้ำตก
   น้ำค้าง
   น้ำประปก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. คำว่า 'jump' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0381]
   ลุกขึ้น
   วิ่ง
   เดิน
   กระโดด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. คำว่า 'savage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0671]
   อ่อนไหว
   รุนแรง
   เข้มข้น
   ประท้วง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. คำว่า 'นิ้วมือ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0047]
   neck
   finger
   hand
   hair
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. คำว่า 'แขน' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0045]
   arm
   hair
   tooth
   hand
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. คำว่า 'railway station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0475]
   สถานีรถไฟ
   สถานฑูต
   สถานีตำรวจ
   สนามบิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. คำว่า 'ผม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0041]
   eye
   head
   face
   hair
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. คำว่า 'blood' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0464]
   กระดูก
   ผิวหนัง
   เลือด
   ริมฝีปาก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. คำว่า 'buddhism' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0154]
   ศาสนา
   พระเจ้า
   พุทธศาสนา
   พระพุทธเจ้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. คำว่า 'purple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0455]
   สีม่วง
   สีดำ
   สีขาว
   สีแดง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. คำว่า 'absent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0034]
   หนี้
   ขาด
   หยุด
   เงียบ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. คำว่า 'boot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0447]
   รองเท้าบู๊ท
   กางเกง
   หมวก
   เสื้อนอก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. คำว่า 'husband' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0531]
   ภรรยา
   พ่อ
   สามี
   แม่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. คำว่า 'layer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0585]
   อัน
   เมตร
   ชั้น
   ชิ้น
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. คำว่า 'every' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0263]
   บ่อย ๆ
   เป็นครั้ง
   ทุก ๆ
   ช่วง ๆ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26