ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. คำว่า 'sausage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0670]
   ขนม
   ไส้กรอก
   น้ำดื่ม
   ผลไม้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. คำว่า 'school' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0685]
   โรงภาพยนตร์
   โรงแรม
   โรงเรียน
   โรงพยาบาล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. คำว่า 'screen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใดv [e0690]
   พระเอก
   นางเอก
   ฉาก
   ตัวละคร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. คำว่า 'secretary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0692]
   นายจ้าง
   ภารโรง
   เลขานุการ
   ลูกน้อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. คำว่า 'seed' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0694]
   ฝัก
   ผลไม้
   เมล็ด
   ข้าว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. คำว่า 'seek' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0695]
   ปกป้อง
   รักษา
   ค้นคว้า
   ศึกษา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. คำว่า 'chimney' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0196]
   โคมไฟ
   ปล่องไฟ
   ดวงไฟ
   ไฟฉาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. คำว่า 'went' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0346]
   ไป
   มา
   อยู่
   นอน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. คำว่า 'dew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0230]
   น้ำฝน
   น้ำตก
   น้ำค้าง
   น้ำประปก
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. คำว่า 'orange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0697]
   ส้ม
   วัว
   กระทิง
   หมูป่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. คำว่า 'above' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0061]
   ข้างล่าง
   ตะวันออก
   เหนือ
   ใต้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. คำว่า 'orange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0697]
   ส้ม
   วัว
   กระทิง
   หมูป่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. คำว่า 'history' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0375]
   โบราณคดี
   ประวัติ
   โรงพยาบาล
   โรงแรม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. คำว่า 'bang' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0098]
   เสียงเบา
   เสียงดัง
   โรงเรียน
   ธนาคาร
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. คำว่า 'orange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0697]
   ส้ม
   วัว
   กระทิง
   หมูป่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. คำว่า 'calm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0173]
   เงียบ
   เสียงดัง
   หัวเราะ
   ดีใจ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. คำว่า 'labour' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0574]
   พนักงาน
   แรงงาน
   ประชาชน
   นักศึกษา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. คำว่า 'body' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0465]
   ร่างกาย
   ศีรษะ
   หน้าผาก
   ตา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. คำว่า 'brave' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0146]
   อ่อนแอ
   สมบูรณ์
   กล้าหาญ
   แข็งแรง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. คำว่า 'select' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0698]
   เลือก
   ไม่เลือก
   โดด
   ขว้าง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. คำว่า 'forename' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0299]
   ชื่อสกุล
   ชื่อตัว
   ชื่อเล่น
   ชื่อที่อยู่
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. คำว่า 'honey' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0380]
   น้ำเปล่า
   น้ำตก
   น้ำผึ้ง
   น้ำค้าง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. คำว่า 'zebra' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0637]
   ม้า
   ม้าลาย
   เสือ
   เสือดาว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. คำว่า 'gown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0349]
   เสื้อกันหนาว
   เสื้อแขนสั้น
   เสื้อเชิ้ต
   เสื้อครุย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. คำว่า 'inconsistent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0419]
   กลุ่มเดียวกัน
   พวกเดียวกัน
   ไม่เข้ากัน
   ไม่เหมาะสม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. คำว่า 'cassava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0537]
   มะเฟือง
   มะม่วงหิมพาน
   มะพร้าว
   มันสัมปะหลัง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. คำว่า 'guava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0543]
   ขนุน
   ฝรั่ง
   ลำใย
   มะม่วง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. คำว่า 'husband' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0399]
   ภรรยา
   ลูกสาว
   สามี
   ลูกชาย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. คำว่า 'call' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0168]
   เรียก
   บอก
   ฟัง
   ถาม
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. คำว่า 'select' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0698]
   เลือก
   ไม่เลือก
   โดด
   ขว้าง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26