ข้อสอบ ประเภท : เฉลยทีละข้อ - ทันที
ชุดแบบสอบ ทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 30 ข้อ
แต่ถ้าต้องการแบบตอบแล้ว สรุปผลหลังทำครบทุกข้อ ให้ไปที่ ศูนย์สอบ เพื่อเลือกแบบสอบใหม่
  1. คำว่า 'pair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0634]
   ชิ้น
   อัน
   คู่
   ส่วน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  2. คำว่า 'sit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0667]
   ยืน
   นั่ง
   วิ่ง
   เดิน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  3. คำว่า 'scant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0678]
   เศษขยะ
   เศษอาหาร
   เศษไม้
   เศษผง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  4. คำว่า 'scheme' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0683]
   การเรียน
   การสอน
   หลักสูตร
   สมุด - หนังสือ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  5. คำว่า 'palm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0547]
   มะม่วง
   ลูกตาล
   มะละกอ
   สับปะรด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  6. คำว่า 'scrap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0689]
   อัน
   คู่
   ชิ้น
   ตู้
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  7. คำว่า 'left' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0590]
   ซ้าย
   ขวา
   หน้า
   หลัง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  8. คำว่า 'scrum' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0691]
   การฟัง
   การพูด
   การต่อสู้
   การยอมรับ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  9. คำว่า 'secretary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0692]
   นายจ้าง
   ภารโรง
   เลขานุการ
   ลูกน้อง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  10. คำว่า 'farmer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0274]
   ชาวไร่
   ชาวสวน
   ชาวนา
   ชาวบ้าน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  11. คำว่า 'early' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0249]
   หัวค่ำ
   ตอนเย็น
   ตอนเช้า
   ตอนบ่าย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  12. คำว่า 'seed' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0694]
   ฝัก
   ผลไม้
   เมล็ด
   ข้าว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  13. คำว่า 'inside' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0426]
   ข้างบน
   ข้างล่าง
   ตรงกลาง
   ข้างใน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  14. คำว่า 'footman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0295]
   ทาส
   คนใช้
   คนสวน
   คนขายของ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  15. คำว่า 'incidental' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0416]
   พบเจอ
   บังเอิญ
   ความคิด
   ความฝัน
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  16. คำว่า 'seek' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0695]
   ปกป้อง
   รักษา
   ค้นคว้า
   ศึกษา
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  17. คำว่า 'first-class' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0284]
   ชั้นหนึ่ง
   ชั้นสอง
   ชั้นต่อมา
   ชั้นกลาง
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  18. คำว่า 'seigneur' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0696]
   นักศึกษา
   พระสงฆ์
   ขุนนาง
   เจ้าหน้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  19. คำว่า 'sandy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0659]
   หิน
   ทราย
   ดิน
   น้ำ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  20. คำว่า 'boar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0137]
   หมูป่า
   แมวป่า
   นกป่า
   เสือป่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  21. คำว่า 'church' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0197]
   วัด
   โบสถ์
   โรงเรียน
   โรงพยาบาล
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  22. คำว่า 'bill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0125]
   ใบเสร็จ
   กระดาษ
   หนังสือ
   สมุด
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  23. คำว่า 'bite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   กัด
   กลืน
   ขับ
   งอ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  24. คำว่า 'orange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0697]
   ส้ม
   วัว
   กระทิง
   หมูป่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  25. คำว่า 'early' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0249]
   หัวค่ำ
   ตอนเย็น
   ตอนเช้า
   ตอนบ่าย
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  26. คำว่า 'corn' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0213]
   ข้าวหุง
   ข้าวเปลือก
   ข้าวโพด
   ข้าวเหนียว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  27. คำว่า 'orange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0697]
   ส้ม
   วัว
   กระทิง
   หมูป่า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  28. คำว่า 'meal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0497]
   เนื้อหมู
   เนื้อสัตว์
   มื้ออาหาร
   อาหารเช้า
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  29. คำว่า 'lamb' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0577]
   ลูกหมี
   ลูกแกะ
   ลูกแพะ
   ลูกวัว
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


  30. คำว่า 'calm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0557]
   เสียงดัง
   เสียง
   สงบเงียบ
   เมฆ
   ยังไม่เลือก
  ค่อย ๆ คิด อย่าใจร้อนครับ


ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา
ศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น - คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ - นักวิทยุสมัครเล่น
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
(การจัดการความรู้)

ปรับปรุง : 2553-12-26