ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ใครได้รับสถาปนาเป็นพระราชาธิบดีมาเลเชียพระองค์ใหม่ [N0123]
สุลต่านตวนกู ราห์มาน
สุลต่านอาสลาน ชาห์
สุลต่านตวนกู อับดุล
สุลต่านตวนกู จาฟฟาร์
ผิดทุกตัวเลือก

2. ใครทวงสิทธิ์ของเกาะซาบาห์คืนจากมาเลเซีย [N0130]
มกุฎราชกุมารซาเอล คีรัม
นายซาราวัค โมฮัมหมัด
นายมหาธีร์ โมฮัมหมัด
มกุฎราชกุมารเอสเมล คีรัม
ผิดทุกตัวเลือก

3. ใครเผาอาคารรัฐสภาของเขตบริททานี ซึ่งเป็นอาคารโบราณสมัยศตวรรษที่ 17 [N0137]
ชาวประมง
เกษตรกร
คนงานทั่วไป
ชาวบ้านทั่วไป
ผิดทุกตัวเลือก

4. การสร้างเครื่องบินลำใด นับเป็นการปฏิวัติธุรกิจการเดินทาง ทางอากาศครั้งใหญ่ของโลก [N0144]
ซูเปอร์เอส
ซูเปอร์จัมโบ้
บิ๊กจัมโบ้
เอช-บี จัมโบ้
ผิดทุกตัวเลือก

5. ผีเสื้อผลิตสารเคมีในตัวออกมากกว่า 200 ชนิด เพื่อทำหน้าที่อะไร [N0001]
บอกความเป็นพวก
บอกความเส้นทาง
ขยายพันธุ์ และช่วยเหลือกัน
ถูกหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก