ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ใครทวงสิทธิ์ของเกาะซาบาห์คืนจากมาเลเซีย [N0130]
มกุฎราชกุมารซาเอล คีรัม
นายซาราวัค โมฮัมหมัด
นายมหาธีร์ โมฮัมหมัด
มกุฎราชกุมารเอสเมล คีรัม
ผิดทุกตัวเลือก

2. ต้องปีบบันไดกี่ขั้นถึงจะอยู่บนหอเอนเมืองปิซา [N0147]
293
294
295
296
ผิดทุกตัวเลือก

3. ยาบังคับด้วยวิทยุประดิษฐ์ขึ้นในประเทศใด [N0014]
เพราะชาวคาทอลิกผู้หนึ่งถูกสังหารโดยชาวโปรเตสแตนท์
เพราะชาวโปรเตสแตนท์หัวรุนแรง
เพราะเป็นการตอบโต้ทางการไอร์แลนด์เหนือที่สั่งจำคุกนายลอเรนซี แมกไกวร์ผู้นำโปรเตสแตนท์หัวรุนแรงตลอดชีวิต
เพราะชาวโปรเตสแตนท์ถูกสังหารหมู่
ผิดทุกตัวเลือก

4. ทำไมวัยรุ่นทั่วโลกบริโภคสินค้าที่คล้ายคลึงกัน [N0031]
เพราะใช้โทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเป็นสื่อ ในการโฆษณา
เพราะใช้ดาราที่มีชื่อเสียงของสหรัฐ เป็นสื่อในการโฆษณา
เพราะใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลาย ๆ ประเทศ เป็นสื่อในการโฆษณา
ถูกหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

5. ดาวเทียมอีทีเอสของญี่ปุ่น ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศเพื่ออะไร [N0048]
เพื่อการศึกษา
เพื่อธุรกิจ
เพื่อใช้ในการสื่อสารคมนาคม
เพื่อใช้ในทางการแพทย์
ผิดทุกตัวเลือก