ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เพราะเหตุใดพื้นผิวดวงจันทร์จึงเต็มไปด้วยหลุมคล้ายปล่องภูเขาไฟ [N0004]
ถูกดาวเคราะห์ และก้อนวัตถุชน
โลกหมุนรอบตัวเอง
ถูกดวงเคราะห์ชน
ถูกก้อนวัตถุในอวกาศชน
ผิดทุกตัวเลือก

2. อินโดนีเซียประกาศให้ดินแดนแห่งใดเป็นจังหวัดที่ 27 [N0028]
ติมอร์ตะวันตก
ติมอร์ตะวันออก
กรุงมะลิลา
กรุงโตเกียว
ผิดทุกตัวเลือก

3. ช่องแคบมะละกามีความสำคัญอย่างไร [N0052]
เชื่อมระหว่างแหลมมลายูกับเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย
เชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้
เชื่อมระหว่างประเทศอินโดนีเชียกับประเทศจีน
ข้อ 1 และ ข้อ 2 ถูก
ผิดทุกตัวเลือก

4. การเจรจาสันติภาพครั้งแรกระหว่างผู้แทนชนชาติโครตเซิร์บและมุสลิมในบอสเนียมีขึ้นครั้งแรกเมื่อใด [N0076]
2 มกราคม 2535
1 มกราคม 2536
2 มกราคม 2536
3 มกราคม 2536
ผิดทุกตัวเลือก

5. ข้อตกลงว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า หรือแกตต์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อใด [N0100]
ปี 2491
ปี 2492
ปี 2493
ปี 2494
ผิดทุกตัวเลือก