ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบโลก ชุดทรรศนีย์ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อุทยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แสงวิถีชีวิตถิ่นประสูติของพระองค์อยู่ที่ไหน [N0143]
หนองจอก กรุงเทพ
คลองสาน กรุงเทพ
อ.สองพี่น้อง
ชลบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

2. ดาวฤกษ์ดวงใด มีจุดดับและมีวัฎจักรของจุดดับคล้ายดวงอาทิตย์ [N0003]
บิริ เอเทา
เอ จิโด
เทา จิโด
เทา เซติ
ผิดทุกตัวเลือก

3. ตัวอุ่นแคทะลิติก คอมเวอร์เตอร์ที่ทำให้ร้อนเร็วมาก นำมาจากประเทศอะไร [N0013]
ญี่ปุ่น
อินโดนีเชีย
สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศล
ผิดทุกตัวเลือก

4. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใดต่ออายุสถานภาพพิเศษทางการค้าแก่จีนเป็นครั้งแรก [N0023]
ประธานาธิบดีบิล คลินตัน
ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์
ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์
ประธานาธิบดียิสซัก ราบิน
ผิดทุกตัวเลือก

5. ประเทศฝ่ายตะวันตกใช้อะไรปกป้องการค้าของฝ่ายตน [N0033]
เรื่องการใช้แรงงานเด็ก
เรื่องการเอาเปรียบค่าจ้าง
เรื่องของสิทธิคนงาน
ถูกหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

6. อายุของชาวโลกลดน้อยลงเพราะอะไร [N0043]
ไข้สมองอักเสบ
มะเร็ง
บาดทะยัก
โรคเอดส์
ผิดทุกตัวเลือก

7. ป่าที่ได้ชื่อว่า "ป่าปีศาจ" อยู่ที่ใด [N0053]
ทางตอนใต้ของรัฐอลาสก้า
ทางตอนเหนือของรัฐอลาสก้า
ทางทิศตะวันออกของรัฐอลาสก้า
ทางทิศตะวันตกของรัฐอลาสก้า
ผิดทุกตัวเลือก

8. ฟุตบอลในทวีปเอเชียไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลก [N0063]
เพราะผู้เล่นไม่สามัคคีกัน
เพราะไม่สามารถเล่นเป็นอาชีพได้
เพราะขาดผู้เล่นที่มีความสามารถ
เพราะขาดโค้ชที่มีความสามารถ
ผิดทุกตัวเลือก

9. นักฟุตบอลเยอรมนีลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากครั้งที่สุดคือใคร [N0073]
กาเบรียล บาตริสตุต้า
มาร์โก แอ๊ตเชเวอร์รี
โลธาร์ มัทเธอุส
เจอร์เก้น คลินส์มันน์
ผิดทุกตัวเลือก

10. ประเทศที่ไม่ยอมลงนามในสนธิสัญญาห้ามอาวุธเคมี คือประเทศใดบ้าง [N0083]
กัมพูชา
เวียดนาม และอิสราเอล
กัมพูชา และ อิหร่าน
อิหร่าน และอิสราเอล
ผิดทุกตัวเลือก

11. เมืองพารามาด้า นครซิดนีย์เลือกจังหวัดใดเป็นเมืองพี่น้อง [N0093]
เพชรบุรี
สงขลา
เชียงราย
นครราชสีมา
ผิดทุกตัวเลือก

12. ชาวรัสเซียคนแรกและคนเดียวที่มีโอกาสเดินทางไปในห้วงอากาศพร้อมกับนักบินและยานอากาศ [N0103]
บอริส เยลต์ซิน
เชอร์แก กรีกาเลฟ
เวอร์รี่ สคัฟ
อเล็กซานเดอร์ โวลซ์ซาน
ผิดทุกตัวเลือก

13. สมาชิกประชาคมยุโรป (อีซี) ที่เพิ่มเข้ามาอีก 3 ประเทศ คือประเทศใดบ้าง [N0113]
ออสเตรีย , ฟินแลนด์ , อังกฤษ
ฝรั่งเศล , อังกฤษ , ฟินแลนด์
ออสเตรีย , ฟินแลนด์ , สวีเดน
อังกฤษ , สวีเดน , ฟินแลนด์
ผิดทุกตัวเลือก

14. ใครได้รับสถาปนาเป็นพระราชาธิบดีมาเลเชียพระองค์ใหม่ [N0123]
สุลต่านตวนกู ราห์มาน
สุลต่านอาสลาน ชาห์
สุลต่านตวนกู อับดุล
สุลต่านตวนกู จาฟฟาร์
ผิดทุกตัวเลือก

15. ดินแดนในความอารักขาของสหประชาชาติ (UN Trust Territory) ในมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งสุดท้ายที่อยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐฯ คือแห่งใด [N0133]
พาลาอู
คอเรอร์
เบลา
ลาอู
ผิดทุกตัวเลือก

16. อุทยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี แสงวิถีชีวิตถิ่นประสูติของพระองค์อยู่ที่ไหน [N0143]
หนองจอก กรุงเทพ
คลองสาน กรุงเทพ
อ.สองพี่น้อง
ชลบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

17. ดาวฤกษ์ดวงใด มีจุดดับและมีวัฎจักรของจุดดับคล้ายดวงอาทิตย์ [N0003]
บิริ เอเทา
เอ จิโด
เทา จิโด
เทา เซติ
ผิดทุกตัวเลือก

18. ตัวอุ่นแคทะลิติก คอมเวอร์เตอร์ที่ทำให้ร้อนเร็วมาก นำมาจากประเทศอะไร [N0013]
ญี่ปุ่น
อินโดนีเชีย
สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศล
ผิดทุกตัวเลือก

19. ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใดต่ออายุสถานภาพพิเศษทางการค้าแก่จีนเป็นครั้งแรก [N0023]
ประธานาธิบดีบิล คลินตัน
ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์
ประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์
ประธานาธิบดียิสซัก ราบิน
ผิดทุกตัวเลือก

20. ประเทศฝ่ายตะวันตกใช้อะไรปกป้องการค้าของฝ่ายตน [N0033]
เรื่องการใช้แรงงานเด็ก
เรื่องการเอาเปรียบค่าจ้าง
เรื่องของสิทธิคนงาน
ถูกหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

21. อายุของชาวโลกลดน้อยลงเพราะอะไร [N0043]
ไข้สมองอักเสบ
มะเร็ง
บาดทะยัก
โรคเอดส์
ผิดทุกตัวเลือก

22. ป่าที่ได้ชื่อว่า "ป่าปีศาจ" อยู่ที่ใด [N0053]
ทางตอนใต้ของรัฐอลาสก้า
ทางตอนเหนือของรัฐอลาสก้า
ทางทิศตะวันออกของรัฐอลาสก้า
ทางทิศตะวันตกของรัฐอลาสก้า
ผิดทุกตัวเลือก

23. ฟุตบอลในทวีปเอเชียไม่ประสบความสำเร็จในฟุตบอลโลก [N0063]
เพราะผู้เล่นไม่สามัคคีกัน
เพราะไม่สามารถเล่นเป็นอาชีพได้
เพราะขาดผู้เล่นที่มีความสามารถ
เพราะขาดโค้ชที่มีความสามารถ
ผิดทุกตัวเลือก

24. นักฟุตบอลเยอรมนีลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากครั้งที่สุดคือใคร [N0073]
กาเบรียล บาตริสตุต้า
มาร์โก แอ๊ตเชเวอร์รี
โลธาร์ มัทเธอุส
เจอร์เก้น คลินส์มันน์
ผิดทุกตัวเลือก

25. ประเทศที่ไม่ยอมลงนามในสนธิสัญญาห้ามอาวุธเคมี คือประเทศใดบ้าง [N0083]
กัมพูชา
เวียดนาม และอิสราเอล
กัมพูชา และ อิหร่าน
อิหร่าน และอิสราเอล
ผิดทุกตัวเลือก

26. เมืองพารามาด้า นครซิดนีย์เลือกจังหวัดใดเป็นเมืองพี่น้อง [N0093]
เพชรบุรี
สงขลา
เชียงราย
นครราชสีมา
ผิดทุกตัวเลือก

27. ชาวรัสเซียคนแรกและคนเดียวที่มีโอกาสเดินทางไปในห้วงอากาศพร้อมกับนักบินและยานอากาศ [N0103]
บอริส เยลต์ซิน
เชอร์แก กรีกาเลฟ
เวอร์รี่ สคัฟ
อเล็กซานเดอร์ โวลซ์ซาน
ผิดทุกตัวเลือก

28. สมาชิกประชาคมยุโรป (อีซี) ที่เพิ่มเข้ามาอีก 3 ประเทศ คือประเทศใดบ้าง [N0113]
ออสเตรีย , ฟินแลนด์ , อังกฤษ
ฝรั่งเศล , อังกฤษ , ฟินแลนด์
ออสเตรีย , ฟินแลนด์ , สวีเดน
อังกฤษ , สวีเดน , ฟินแลนด์
ผิดทุกตัวเลือก

29. ใครได้รับสถาปนาเป็นพระราชาธิบดีมาเลเชียพระองค์ใหม่ [N0123]
สุลต่านตวนกู ราห์มาน
สุลต่านอาสลาน ชาห์
สุลต่านตวนกู อับดุล
สุลต่านตวนกู จาฟฟาร์
ผิดทุกตัวเลือก

30. ดินแดนในความอารักขาของสหประชาชาติ (UN Trust Territory) ในมหาสมุทรแปซิฟิกแห่งสุดท้ายที่อยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐฯ คือแห่งใด [N0133]
พาลาอู
คอเรอร์
เบลา
ลาอู
ผิดทุกตัวเลือก