ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. artificial [v0194]
เฝ้าชม
ตัดแต่งกิ่ง
เปิด
ของเทียม
ผิดทุกตัวเลือก

2. overreacted [v0217]
ความน่าไว้วางใจ
ทัน
แสดงออก
ตรวจสอบ
ผิดทุกตัวเลือก

3. overtaken [v0240]
แสดงออก
น้ำหนักเกิน
ทัน
ความน่าไว้วางใจ
ผิดทุกตัวเลือก

4. effort [v0263]
การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
ปกป้อง
คำถาม
ความพยายาม
ผิดทุกตัวเลือก

5. ranchers [v0286]
เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
ฝูงชน
เจาะ
ทำลาย
ผิดทุกตัวเลือก

6. attempt [v0309]
พยายาม
ภายนอก
นาย
เก็บเกี่ยว
ผิดทุกตัวเลือก

7. brochure [v0332]
ภาพถ่าย
ลำพัง
ประหลาดใจ
แผ่นพับ
ผิดทุกตัวเลือก

8. middle [v0355]
การบุกรุก
สารปรุงแต่ง
นำกลับมาใช้อีก
กลาง
ผิดทุกตัวเลือก

9. thick [v0378]
ผู้ชม
หนา
บุพบทคำเชื่อม
การเงิน
ผิดทุกตัวเลือก

10. neat [v0001]
เรียบร้อย
นักโบราณคดี
การต่อสู้
พักผ่อน
ผิดทุกตัวเลือก

11. studied [v0024]
ตัดแต่งกิ่ง
เรียน
ซักรีด
ปก
ผิดทุกตัวเลือก

12. answer [v0047]
โรค
เรียงความ
อัยการเขต
คำตอบ
ผิดทุกตัวเลือก

13. performance [v0070]
ผู้ช่วย
โรค
ออกแบบ
ประสิทธิภาพ
ผิดทุกตัวเลือก

14. accomplice [v0093]
สมรู้ร่วมคิด
การบุกรุก
การคาดการณ์
ฝ่ายบริหาร
ผิดทุกตัวเลือก

15. organic product [v0116]
เกาะ
กำลังคิด
สินค้าอินทรีย์
ความเป็นส่วนตัว
ผิดทุกตัวเลือก

16. spectators [v0139]
เพิ่ม
ความสำเร็จ
เสียสละ
ผู้ชม
ผิดทุกตัวเลือก

17. fascination [v0162]
เจ้ามือ
ความตรึงใจ
อารยธรรม
อย่างแท้จริง
ผิดทุกตัวเลือก

18. laundry [v0185]
เปิด
ซักรีด
เฝ้าชม
ตัดแต่งกิ่ง
ผิดทุกตัวเลือก

19. made [v0208]
ที่อยู่
ตัวแทน
ทำ
ฉีดวัคซีน
ผิดทุกตัวเลือก

20. amateurs [v0231]
สวยงาม
ทันทีทันใด
อย่างปกติ
มือสมัครเล่น
ผิดทุกตัวเลือก

21. studied [v0254]
สนามหญ้า
บุพบทคำเชื่อม
วันถัดไป
เรียน
ผิดทุกตัวเลือก

22. political [v0277]
รู้
ผู้เพิ่ม
ในทางการเมือง
หลีกเลี่ยง
ผิดทุกตัวเลือก

23. attempt [v0300]
การล้มล้าง
พยายาม
รายการ
อย่างนุ่มนวล
ผิดทุกตัวเลือก

24. president [v0323]
สร้าง
ระบบการปกครอง
ประธานาธิบดี
สินค้าอินทรีย์
ผิดทุกตัวเลือก

25. watch [v0346]
ปก
สอบสวน
ให้
เฝ้าชม
ผิดทุกตัวเลือก

26. poultry [v0369]
โรคภูมิแพ้
สัตว์ปีก
อย่างแท้จริง
ภูมิประเทศ
ผิดทุกตัวเลือก

27. brochure [v0392]
แผ่นพับ
อธิบาย
ตัวอย่าง
ตื่นตัว
ผิดทุกตัวเลือก

28. sightseeing [v0015]
ความต้องการ
เกาะ
การชมทิวทัศน์
เอาออก
ผิดทุกตัวเลือก

29. dealer [v0038]
จัดการ
เจ้ามือ
ภูมิประเทศ
แตกหัก
ผิดทุกตัวเลือก

30. ponder [v0061]
ช่างภาพ
แผงหน้าปัด
พรุ่งนี้
ไตร่ตรอง
ผิดทุกตัวเลือก