ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. decide [v0079]
บัญชี
ไม้เทนนิส
ตัดสินใจ
เข้าคิวในแถว
ผิดทุกตัวเลือก

2. additive [v0098]
สารปรุงแต่ง
การคาดการณ์
ความพยายาม
คำถาม
ผิดทุกตัวเลือก

3. question [v0117]
ปกป้อง
การคาดการณ์
หวือหวา
คำถาม
ผิดทุกตัวเลือก

4. achievement [v0136]
ฝูงชน
ความสำเร็จ
เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
เสริม
ผิดทุกตัวเลือก

5. mugging [v0155]
ขวา
ความพยายาม
ปกป้อง
การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
ผิดทุกตัวเลือก

6. bridge [v0174]
ตู้เย็น
จริยธรรม
ด้วยกัน
สะพาน
ผิดทุกตัวเลือก

7. economics [v0193]
นายจ้าง
ตะโกน
เศรษฐศาสตร์
ต้นแบบ
ผิดทุกตัวเลือก

8. abroad [v0212]
แพทย์ฝึกหัด
ต่างประเทศ
ภายนอก
ที่นั่ง
ผิดทุกตัวเลือก

9. amateurs [v0231]
สวยงาม
ทันทีทันใด
อย่างปกติ
มือสมัครเล่น
ผิดทุกตัวเลือก

10. awake [v0250]
ไม้เทนนิส
บัญชี
ตื่นตัว
เข้าคิวในแถว
ผิดทุกตัวเลือก

11. prototype [v0269]
ขโมย
ปราบปราม
ต้นแบบ
สำคัญ
ผิดทุกตัวเลือก

12. lock [v0288]
ล็อก
ฝ่ายบริหาร
คำถาม
หวือหวา
ผิดทุกตัวเลือก

13. landscape [v0307]
สอบถาม
ภูมิประเทศ
จ้าง
เพื่อนหญิง
ผิดทุกตัวเลือก

14. manipulate [v0326]
จัดการ
รอบ
ภูมิประเทศ
การสื่อสาร
ผิดทุกตัวเลือก

15. investigate [v0345]
รัฐบาล
สอบสวน
ให้
สนามหญ้า
ผิดทุกตัวเลือก

16. lawn [v0364]
สอบสวน
สนามหญ้า
รัฐบาล
วันถัดไป
ผิดทุกตัวเลือก

17. poultry [v0383]
สัตว์ปีก
หัวดื้อ
สูญพันธุ์
ขึ้น
ผิดทุกตัวเลือก

18. takeout [v0002]
กำลังคิด
เกาะ
เอาออก
ความเป็นส่วนตัว
ผิดทุกตัวเลือก

19. demand [v0021]
การถ่ายภาพ
เศรษฐศาสตร์
ความต้องการ
ผู้เพิ่ม
ผิดทุกตัวเลือก

20. lifestyle [v0040]
ผลกระทบ
เหล้าคอนยัค
วิถีชีวิต
ไม่สม่ำเสมอ
ผิดทุกตัวเลือก

21. bridge [v0059]
สะพาน
แยก
ประกาศ
กล้อง
ผิดทุกตัวเลือก

22. neither [v0078]
เป็นไปได้
ไม่ทั้งคู่
ช่างภาพ
การข่มขืน
ผิดทุกตัวเลือก

23. overthrow [v0097]
พรุ่งนี้
การล้มล้าง
ความคิดเห็น
ไตร่ตรอง
ผิดทุกตัวเลือก

24. organic product [v0116]
เกาะ
กำลังคิด
สินค้าอินทรีย์
ความเป็นส่วนตัว
ผิดทุกตัวเลือก

25. dietary [v0135]
การบริโภคอาหาร
ความสำเร็จ
เสียสละ
เพิ่ม
ผิดทุกตัวเลือก

26. flight [v0154]
หิว
ความต้องการ
บิน
ในทางการเมือง
ผิดทุกตัวเลือก

27. finance [v0173]
การบริโภคอาหาร
จากนม
ความสำเร็จ
การเงิน
ผิดทุกตัวเลือก

28. shoplifting [v0192]
การขโมยของตามร้านค้า
ตัวอย่าง
เข้าคิวในแถว
กตัญญู
ผิดทุกตัวเลือก

29. prosecute [v0211]
ปัญหา
ต้นแบบ
ฟ้องคดี
การถ่ายภาพ
ผิดทุกตัวเลือก

30. dairy [v0230]
จากนม
ทำลาย
หน้าผาที่อยู่อาศัย
ความสำเร็จ
ผิดทุกตัวเลือก