ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. right [v0094]
ด้วยกัน
การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
ความพยายาม
ขวา
ผิดทุกตัวเลือก

2. known [v0110]
เศรษฐศาสตร์
การถ่ายภาพ
รู้
ผู้เพิ่ม
ผิดทุกตัวเลือก

3. together [v0126]
จริยธรรม
ขวา
การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
ด้วยกัน
ผิดทุกตัวเลือก

4. political [v0142]
เกาะ
ความต้องการ
ในทางการเมือง
เอาออก
ผิดทุกตัวเลือก

5. perform [v0158]
งานมอบหมาย
ค้นพบ
ผู้ช่วย
ทำการแสดง
ผิดทุกตัวเลือก

6. bridge [v0174]
ตู้เย็น
จริยธรรม
ด้วยกัน
สะพาน
ผิดทุกตัวเลือก

7. split [v0190]
กล้อง
ด้านวัฒนธรรม
ธุดงค์
แยก
ผิดทุกตัวเลือก

8. explain [v0206]
อธิบาย
ตระหนักถึง
ตัดสินใจ
เข้าคิวในแถว
ผิดทุกตัวเลือก

9. vaccinate [v0222]
วันหยุด
ที่อยู่
ฉีดวัคซีน
ไม้เทนนิส
ผิดทุกตัวเลือก

10. lawn [v0238]
หนา
นักโบราณคดี
การเงิน
สนามหญ้า
ผิดทุกตัวเลือก

11. studied [v0254]
สนามหญ้า
บุพบทคำเชื่อม
วันถัดไป
เรียน
ผิดทุกตัวเลือก

12. intermission [v0270]
ซักรีด
ปก
ตัดแต่งกิ่ง
เวลาพักครึ่ง
ผิดทุกตัวเลือก

13. ranchers [v0286]
เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
ฝูงชน
เจาะ
ทำลาย
ผิดทุกตัวเลือก

14. problem [v0302]
การถ่ายภาพ
ฟ้องคดี
ปัญหา
รู้
ผิดทุกตัวเลือก

15. footsteps [v0318]
นาย
รอยเท้า
เก็บเกี่ยว
ภายนอก
ผิดทุกตัวเลือก

16. recycle [v0334]
สารปรุงแต่ง
ล็อก
สมรู้ร่วมคิด
นำกลับมาใช้อีก
ผิดทุกตัวเลือก

17. extinct [v0350]
สูญพันธุ์
สัตว์ปีก
ขึ้น
ความตรึงใจ
ผิดทุกตัวเลือก

18. usually [v0366]
อย่างปกติ
สุขภาพ
ล็อก
อาศัย
ผิดทุกตัวเลือก

19. cliff dwelling [v0382]
การแย่งชิง
หน้าผาที่อยู่อาศัย
ฝูงชน
ความตรึงใจ
ผิดทุกตัวเลือก

20. alzheimer [v0398]
วันถัดไป
อัลไซเมอร์
สนามหญ้า
บุพบทคำเชื่อม
ผิดทุกตัวเลือก

21. thinking [v0014]
ความเป็นส่วนตัว
เอาออก
กำลังคิด
บิน
ผิดทุกตัวเลือก

22. probably [v0030]
เป็นไปได้
เสมือนจริง
ทันทีทันใด
บาดทะยัก
ผิดทุกตัวเลือก

23. essay [v0046]
ที่อื่นๆ
เรียงความ
อัยการเขต
ที่เร้าใจ
ผิดทุกตัวเลือก

24. photograph [v0062]
คำมั่นสัญญา
แผ่นพับ
ลำพัง
ภาพถ่าย
ผิดทุกตัวเลือก

25. neither [v0078]
เป็นไปได้
ไม่ทั้งคู่
ช่างภาพ
การข่มขืน
ผิดทุกตัวเลือก

26. right [v0094]
ด้วยกัน
การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
ความพยายาม
ขวา
ผิดทุกตัวเลือก

27. known [v0110]
เศรษฐศาสตร์
การถ่ายภาพ
รู้
ผู้เพิ่ม
ผิดทุกตัวเลือก

28. together [v0126]
จริยธรรม
ขวา
การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
ด้วยกัน
ผิดทุกตัวเลือก

29. political [v0142]
เกาะ
ความต้องการ
ในทางการเมือง
เอาออก
ผิดทุกตัวเลือก

30. perform [v0158]
งานมอบหมาย
ค้นพบ
ผู้ช่วย
ทำการแสดง
ผิดทุกตัวเลือก