ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. thick [v0378]
ผู้ชม
หนา
บุพบทคำเชื่อม
การเงิน
ผิดทุกตัวเลือก

2. district attorney [v0388]
โรค
อัยการเขต
ค้นพบ
ที่อื่นๆ
ผิดทุกตัวเลือก

3. alzheimer [v0398]
วันถัดไป
อัลไซเมอร์
สนามหญ้า
บุพบทคำเชื่อม
ผิดทุกตัวเลือก

4. next day [v0008]
การเงิน
เพิ่ม
เรียบร้อย
วันถัดไป
ผิดทุกตัวเลือก

5. insurance [v0018]
กิจกรรม
เวลาพักครึ่ง
ของเทียม
ประกันภัย
ผิดทุกตัวเลือก

6. penetrate [v0028]
เจาะ
เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
ทำลาย
จากนม
ผิดทุกตัวเลือก

7. dealer [v0038]
จัดการ
เจ้ามือ
ภูมิประเทศ
แตกหัก
ผิดทุกตัวเลือก

8. broke [v0048]
เก็บเกี่ยว
แตกหัก
เพื่อนหญิง
พยายาม
ผิดทุกตัวเลือก

9. intern [v0058]
อย่างนุ่มนวล
แพทย์ฝึกหัด
ปฏิเสธ
ไม่ทั้งคู่
ผิดทุกตัวเลือก

10. overweight [v0068]
ทัน
โปรด
น้ำหนักเกิน
แสดงออก
ผิดทุกตัวเลือก

11. neither [v0078]
เป็นไปได้
ไม่ทั้งคู่
ช่างภาพ
การข่มขืน
ผิดทุกตัวเลือก

12. preposition [v0088]
นักโบราณคดี
การบริโภคอาหาร
เพิ่ม
บุพบทคำเชื่อม
ผิดทุกตัวเลือก

13. additive [v0098]
สารปรุงแต่ง
การคาดการณ์
ความพยายาม
คำถาม
ผิดทุกตัวเลือก

14. fridge [v0108]
ตู้เย็น
กล้อง
พันธุกรรม
เตือน
ผิดทุกตัวเลือก

15. hungry [v0118]
ชื่อเสียง
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
หิว
ความต้องการ
ผิดทุกตัวเลือก

16. ponder [v0128]
ไตร่ตรอง
ขับไล่
บาดทะยัก
คุณธรรม
ผิดทุกตัวเลือก

17. cognac [v0138]
เอาออก
ความเป็นส่วนตัว
เหล้าคอนยัค
บิน
ผิดทุกตัวเลือก

18. executive [v0148]
ฝ่ายบริหาร
ความพยายาม
ด้วยกัน
การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
ผิดทุกตัวเลือก

19. perform [v0158]
งานมอบหมาย
ค้นพบ
ผู้ช่วย
ทำการแสดง
ผิดทุกตัวเลือก

20. garbage [v0168]
แปลก
งานมอบหมาย
นักเล่น
ขยะ
ผิดทุกตัวเลือก

21. manipulate [v0178]
ต่างประเทศ
จัดการ
สอบถาม
เก็บเกี่ยว
ผิดทุกตัวเลือก

22. ethics [v0188]
สะพาน
ด้วยกัน
ขวา
จริยธรรม
ผิดทุกตัวเลือก

23. grateful [v0198]
ตัวอย่าง
ตระหนักถึง
กตัญญู
กิ่งก้าน
ผิดทุกตัวเลือก

24. made [v0208]
ที่อยู่
ตัวแทน
ทำ
ฉีดวัคซีน
ผิดทุกตัวเลือก

25. elsewhere [v0218]
อัยการเขต
ที่อื่นๆ
โรค
เรียงความ
ผิดทุกตัวเลือก

26. perform [v0228]
ฆาตกรรม
ทำการแสดง
ยาก
ประสิทธิภาพ
ผิดทุกตัวเลือก

27. lawn [v0238]
หนา
นักโบราณคดี
การเงิน
สนามหญ้า
ผิดทุกตัวเลือก

28. usually [v0248]
ทันทีทันใด
บาดทะยัก
เสมือนจริง
อย่างปกติ
ผิดทุกตัวเลือก

29. assistant [v0258]
ที่อื่นๆ
ประกันภัย
เรียงความ
ผู้ช่วย
ผิดทุกตัวเลือก

30. check [v0268]
ผลกระทบ
ประธานาธิบดี
ตรวจสอบ
โปรด
ผิดทุกตัวเลือก