ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ศัพท์อุดมศึกษาอย่างง่าย (Voc200) ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. account [v0227]
ตรวจสอบ
ทำ
บัญชี
ที่อยู่
ผิดทุกตัวเลือก

2. additive [v0245]
กลาง
นำกลับมาใช้อีก
ล็อก
สารปรุงแต่ง
ผิดทุกตัวเลือก

3. effort [v0263]
การทำร้ายเพื่อปล้นทรัพย์
ปกป้อง
คำถาม
ความพยายาม
ผิดทุกตัวเลือก

4. employer [v0281]
ยาก
ผู้อำนวยการ
นายจ้าง
ขโมย
ผิดทุกตัวเลือก

5. district attorney [v0299]
ความผิดพลาด
พิรุธ
ยุง
อัยการเขต
ผิดทุกตัวเลือก

6. economics [v0317]
ผู้เพิ่ม
รู้
เศรษฐศาสตร์
หลีกเลี่ยง
ผิดทุกตัวเลือก

7. racket [v0335]
ตัดสินใจ
วันหยุด
ไม้เทนนิส
บัญชี
ผิดทุกตัวเลือก

8. fridge [v0353]
พูด
สะพาน
จริยธรรม
ตู้เย็น
ผิดทุกตัวเลือก

9. island [v0371]
เศรษฐศาสตร์
หลีกเลี่ยง
เกาะ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ผิดทุกตัวเลือก

10. strange [v0389]
ออกแบบ
อัยการเขต
ค้นพบ
แปลก
ผิดทุกตัวเลือก

11. suspicious [v0007]
แจ้งเตือน
เปิด
เปียกโชก
พิรุธ
ผิดทุกตัวเลือก

12. intelligence [v0025]
เปิด
เรียน
ซักรีด
สติปัญญา
ผิดทุกตัวเลือก

13. neat [v0043]
การเงิน
เรียบร้อย
หนา
ทำลาย
ผิดทุกตัวเลือก

14. ponder [v0061]
ช่างภาพ
แผงหน้าปัด
พรุ่งนี้
ไตร่ตรอง
ผิดทุกตัวเลือก

15. decide [v0079]
บัญชี
ไม้เทนนิส
ตัดสินใจ
เข้าคิวในแถว
ผิดทุกตัวเลือก

16. overthrow [v0097]
พรุ่งนี้
การล้มล้าง
ความคิดเห็น
ไตร่ตรอง
ผิดทุกตัวเลือก

17. looting [v0115]
หัวดื้อ
การแย่งชิง
สัตว์ปีก
เจ้ามือ
ผิดทุกตัวเลือก

18. employee [v0133]
ขยะ
ขโมย
ลูกจ้าง
มาถึง
ผิดทุกตัวเลือก

19. design [v0151]
เรียงความ
ความผิดพลาด
ที่เร้าใจ
ออกแบบ
ผิดทุกตัวเลือก

20. footsteps [v0169]
รอยเท้า
จ้าง
แตกหัก
รอบ
ผิดทุกตัวเลือก

21. ethics [v0187]
จริยธรรม
ด้านวัฒนธรรม
เตือน
แยก
ผิดทุกตัวเลือก

22. prototype [v0205]
ฟ้องคดี
ตะโกน
ต้นแบบ
ปัญหา
ผิดทุกตัวเลือก

23. address [v0223]
ฉีดวัคซีน
ทำ
ที่อยู่
วันหยุด
ผิดทุกตัวเลือก

24. boss [v0241]
รายการ
นาย
ที่นั่ง
ปฏิเสธ
ผิดทุกตัวเลือก

25. please [v0259]
น้ำหนักเกิน
ประธานาธิบดี
โปรด
ทัน
ผิดทุกตัวเลือก

26. political [v0277]
รู้
ผู้เพิ่ม
ในทางการเมือง
หลีกเลี่ยง
ผิดทุกตัวเลือก

27. hike [v0295]
ด้านวัฒนธรรม
พูด
ตู้เย็น
ธุดงค์
ผิดทุกตัวเลือก

28. moral [v0313]
คุณธรรม
มือสมัครเล่น
สุขภาพ
สวยงาม
ผิดทุกตัวเลือก

29. shout [v0331]
ต้นแบบ
ลูกจ้าง
ตะโกน
ฟ้องคดี
ผิดทุกตัวเลือก

30. inspiring [v0349]
พิรุธ
สติปัญญา
กิจกรรม
ที่เร้าใจ
ผิดทุกตัวเลือก