ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เหตุผลสำคัญที่สุดในการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่แหลมฉบังได้แก่อะไร [s0603]
สถานที่นี้มีน้ำลึกที่สุด
เป็นที่กำบังคลื่นลมได้ดี
มีสินค้าต้องขนส่งมากบริเวณนี้
การขยายการขนส่งทางทะเล
ผิดทุกตัวเลือก

2. กรณีที่ดัชนีราคาสินค้าโดยทั่วไปมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เรียกว่า มีภาวะเป็นอย่างไร [s0626]
สินค้าลันตลาด
เงินตึง
เงินเฟ้อ
เศรษฐกิจตกต่ำ
ผิดทุกตัวเลือก

3. ในบรรดามูลเหตุของการเกิดศาสนานั้นข้อใดสำคัญที่สุด [s0649]
ความกลัวภัย
ความสงสัย
ความงมงาย
ความรัก
ผิดทุกตัวเลือก

4. การไหว้พระสวดมนต์น้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย กับการเพ่งกสิณ ได้รับผลแตกต่างกันอย่างไร [s0672]
อย่างแรกให้สำเร็จณาน อย่างหลังให้สำเร็จวิปัสสนา
อย่างแรกให้สำเร็จเพียงอุปจารสมาธิ อย่างหลังให้สำเร็จณาน
อย่างแรกให้สำเร็จวิปัสสนาญาณ อย่างหลังให้สำเร็จอุปจารสมาธิ
อย่างแรกให้สำเร็จขณิกสมาธิ อย่างหลังให้สำเร็จวิปัสสนาญาณ
ผิดทุกตัวเลือก

5. โรเบิร์ต ซูมานส์ , โยฮันเนส บราห์มส์ และฟรานซ์ ลิสต์ เป็นคีตกวีประเภทไหน [s0695]
โรแมนติค
สัจนิยม
อิมเพรสชันนิสม์
เอกซ์เพรสชันนิสม์
ผิดทุกตัวเลือก