ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. "พัทธยา" เป็นรายได้ของแผ่นดินในหมวดใด [s1334]
ฤชา
ส่วย
อากร
บรรณาการ
ผิดทุกตัวเลือก

2. กษัตริย์องค์แรกของอยุธยาที่ยกทัพขึ้นไปตีล้าานา คือข้อใด [s1349]
พระเจ้าอู่ทอง
ขุนหลวงพะงั่ว
เจ้าสามพระยา
พระบรมไตรโลกนาถ
ผิดทุกตัวเลือก

3. สมัย ร.5 ได้เริ่มระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในรูปแบบใด [s1364]
จังหวัด
อำเภอ
เทศบาล
สุขาภิบาล
ผิดทุกตัวเลือก

4. ตำแหน่งใดที่มีเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 1 เท่านั้น [s1379]
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข
สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถ
ผิดทุกตัวเลือก

5. ผู้ที่นำเอาอารยธรรมแบบตะวันตกเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 3 คือพวกใด [s1394]
พ่อค้าชาวอังกฤษ
บาทหลวงชาวโปรตุเกส
คณะมิชชันนารีอเมริกัน
คณะมิชชันนารีฮอลันดา
ผิดทุกตัวเลือก