ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ดอกคำใต้ของจังหวัดเชียงรายคือดอกอะไร [R0282]
ดอกกระถินเหลือง
ดอกจำปา
ดอกกล้วยไม้
ดอกหางนกยูก
ผิดทุกตัวเลือก

2. ประเทศที่ให้การสนับสนุนในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงระหว่างไทย-ลาวคือ [R0305]
ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
ผิดทุกตัวเลือก

3. ในยุคโรมันกำหนดให้ 1 ไมล์เท่ากับกี่ช่วงเดิน [R0328]
100 ช่วงเดิน
500 ช่วงเดิน
1,000 ช่วงเดิน
2,000 ช่วงเดิน
ผิดทุกตัวเลือก

4. ไม้ซี่เล็ก ๆ ที่ใช้เสี่ยงเซียมซี เรียกว่า [R0351]
ตุง
ติ้ว
ตั้ว
ติ๋ว
ผิดทุกตัวเลือก

5. จังหวัดใดอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ มากที่สุดโดยทางรถยนต์ [R0374]
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี
แม่ฮ่องสอน
ผิดทุกตัวเลือก