ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เงาะโรงเรียนเกิดขึ้นครั้งแรกที่ใด [R0098]
ระยอง
จันทบุรี
สุราษฎร์ธานี
ตราด
ผิดทุกตัวเลือก

2. Y2K เป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไร [R0111]
ปัญหาคอมพิวเตอร์ปี 2000
ปัญหาสิ่งแวดล้อมดลกปี 2000
ปัญหาเศรษฐกิจโลกปี 2000
ปัญหาสุขภาพประชากรโลกปี 2000
ผิดทุกตัวเลือก

3. ประเพณีบั้งไฟมีวัตถุประสงค์เพื่อสิ่งใด [R0124]
การแก้บนกับเทวดา
การขอฝนกับเทวดา
การขอลูกกับเทวดา
การขอหวยกับเทวดา
ผิดทุกตัวเลือก

4. ประเพณีกินข้าวห่อ เป็นประเพณีของจังหวัดใด [R0137]
ราชบุรี
จันทบุรี
มหาสารคาม
ขอนแก่น
ผิดทุกตัวเลือก

5. Rom ย่อมาจากข้อใด [R0150]
random access memory
read only memory
road access memory
road only memory
ผิดทุกตัวเลือก