ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ดาวฤกษ์สีขาวหรือเหลืองจะมีอุณหภูมิในข้อใด [R0068]
สูง
ปานกลาง
ต่ำ
ทั้งสูงและต่ำ
ผิดทุกตัวเลือก

2. ใครเป็นคนแรกที่สร้างเสียงด้วยไฟฟ้า [R0087]
โทมัส อันวา
อดัม สมิธ
แธ็ดเดียส คาฮิลล์
กาลิเรโอ
ผิดทุกตัวเลือก

3. ข้อใดคือความสำเร็จของคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี [R0106]
ผ่าตัดททรกนอกมดลูก
โคลนนิ่งทารกรายแรกของโลก
ประดิษฐ์ชุดผ่าตัดป้องกันการติดเชื้อเอดส์
ค้นพบยาต่อต้านเชื้อเอดส์
ผิดทุกตัวเลือก

4. สหัสนัยน์ผู้มีพันตา หมายถึงเทพองค์ใด [R0125]
พระอิศวร
พระนารายณ์
พระอินทร์
พระพรหม
ผิดทุกตัวเลือก

5. เครื่องแปลงสัญญาณไฟฟ้าเป็นสัญญาณดิจิตอลคือข้อใด [R0144]
Modem
modern
model
modoo
ผิดทุกตัวเลือก