ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. พระตำหนักไกลกังวล อยู่ในจังหวัดใด [R0259]
เชียงใหม่
สกลนคร
นราธิวาส
ประจวบคครีขันธ์
ผิดทุกตัวเลือก

2. สมาชิกวุฒิสภาจะต้องมีอายุตั้งแต่เท่าใก [R0270]
30 ปี
35 ปี
40 ปี
45 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า "บูดู" เป็นชื่อของเครื่องปรุงอาหารชนิดหนึ่งของภาคใด [R0281]
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

4. การแจ้งเกิดจะต้องแจ้งภายในเวลากี่วัน [R0292]
5 วัน
10 วัน
15 วัน
20 วัน
ผิดทุกตัวเลือก

5. "นางลอย" คือขนมอะไรในปัจจุบัน [R0303]
ข้าวตอกน้ำกะทิ
ข้าวเหนียวน้ำกะทิ
สาคู
เม็ดแมลงรัก
ผิดทุกตัวเลือก