ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ถังขยะที่ทาง กทม. วางไว้เพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะเปียก คือถังสีใด [R0508]
เหลือง
เขียว
ดำ
ส้ม
ผิดทุกตัวเลือก

2. มวยสมัครเล่นชกกันกี่ยก [R0531]
5 ยก
7 ยก
11 ยก
13 ยก
ผิดทุกตัวเลือก

3. ผลไม้อะไรมีวิตามินซีสูงสุด [R0554]
ส้ม
มะม่วงเปรี้ยว
มะขามป้อม
ทั้งสามอย่างมีวิตามินซีเท่ากันทั้งหมด
ผิดทุกตัวเลือก

4. ประเทศใดมีดินแดนคาบเกี่ยวสองทวีป ยุโรปกับเอเชีย [R0577]
จีน
ตุรกี
อินเดีย
ญี่ปุ่น
ผิดทุกตัวเลือก

5. สมัยกรุงศรีอยุธยาได้มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทในสมัยของใคร [R0600]
พระเจ้าทรงธรรม
พระบรมไตรโลกนาถ
พระเพทราชา
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
ผิดทุกตัวเลือก