ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ท้องร่วง เอมโอษฐ์ เป็นช่างที่มีฝีมือในด้านใด [R1083]
ปูนปั้น
หุงกระจก
แกะสลักไม้
เครื่องถม
ผิดทุกตัวเลือก

2. เมื่อต้มน้ำบนภูเขา น้ำจะเดือดเร็วกว่าเมื่อต้มบนพื้นดินเพราะ [R1103]
ลมแรง
อุณหภูมิสูง
ความดันของอากาศต่ำ
อากาศมีความชื้นสูง
ผิดทุกตัวเลือก

3. ยาใส่แผลสดคือยาในข้อใด [R1123]
แอลกอฮอล์
ยาแดง
ยาลม
ยาหม่อง
ผิดทุกตัวเลือก

4. ผู้ว่าราชการจังหวัด สังกัดหน่วยราชการใด [R1143]
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการคลัง
กระทรวงศึกษาธิการ
ผิดทุกตัวเลือก

5. จังหวัดที่ 73 ของไทยคือจังหวัดอะไร [R1163]
มุกดาหาร
นครพนม
สกลนคร
ขอนแก่น
ผิดทุกตัวเลือก