ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดศิริรุ่งสาวโยนก ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. รัฐธรรมนูญฉบับถาวรของไทยประกาศใช้เมื่อใด [R0220]
10 ธันวาคม 2473
10 ธันวาคม 2475
10 ธันวาคม 2476
10 ธันวาคม 2477
ผิดทุกตัวเลือก

2. นักมวยไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองแดงในโอลิมปิคครั้งที่ 21 คือใคร [R0231]
ผจญ มูลสัน
พเยาว์ พูลธรัตน์
ขาวผ่อง สิทธิชูชัย
ทวี อัมพรมหา
ผิดทุกตัวเลือก

3. จังหวัดใดมีการขุดพลอยมากที่สุด [R0242]
ระยอง
ราชบุรี
นครปฐม
จันทบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

4. พระบิดาของทหารเรือไทยคือใคร [R0253]
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
ผิดทุกตัวเลือก

5. วันกองทัพไทยตรงกับวันที่เท่าไหร่ [R0264]
25 มกราคม
23 ตุลาคม
12 สิงหาคม
10 ธันวาคม
ผิดทุกตัวเลือก

6. ประชาชนอายุเท่าใดจึงไม่ต้องทำบัตรประจำตัวประชาชน [R0275]
60 ปี
65 ปี
70 ปี
75 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

7. "นาคประทีป" เป็นนามปากกาของใคร [R0286]
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระยาอนุมานราชธน
พระสารประเสริฐ
ผิดทุกตัวเลือก

8. กรุงเทพฯ มีการใช้ไฟฟ้ในสมัยใด [R0297]
รัชกาลที่ 2
รัชกาลที่ 3
รัชกาลที่ 4
รัชกาลที่ 5
ผิดทุกตัวเลือก

9. โรงงานพลังความร้อนใต้พิภพแห่งแรกของไทยอยู่ที่จังหวัดใด [R0308]
เชียงใหม่
ชลบุรี
ลำปาง
กรุงเทพฯ
ผิดทุกตัวเลือก

10. ไฉน แสงทองสุข คือบุคคลที่มีชื่อเสียงในด้านใด [R0319]
นีกเล่นมายากล
พ่อเพลงพื้นบ้าน
ผู้ประดิษฐ์เรือหางยาว
ผู้กำกับภาพยนต์
ผิดทุกตัวเลือก

11. ภาพถ่ายสีเกิดจากแม่สีเพียง 3 สีผสมกันได้แก่สีใดบ้าง [R0330]
แดง เขียว เหลือง
ฟ้า แดง เขียว
แดง น้ำเงิน เขียว
แดง น้ำเงิน เหลือง
ผิดทุกตัวเลือก

12. ชาวไทยต้องไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเมื่ออายุเท่าใด [R0341]
15 ปี
17 ปี
18 ปี
20 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

13. ข้อใดมีความสันพันธ์กันถูกต้อง [R0352]
โรคกระดูกอ่อน-ธาตุเหล็ก
ตาบอดสี-วิตามิน A
คอพอก-ธาตุไอโอดิน
โรคเหน็บชา-วิตามิน B2
ผิดทุกตัวเลือก

14. "เมืองประสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าใหมสวย รวยวัฒนธรรม" เป็นคำขวัญของจังหวัดใด [R0363]
ศรีษะเกษ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ปราจีนบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

15. จังหวัดใดอยู่ไกลจากกรุงเทพฯ มากที่สุดโดยทางรถยนต์ [R0374]
ยะลา
นราธิวาส
ปัตตานี
แม่ฮ่องสอน
ผิดทุกตัวเลือก

16. เครื่องมือสำหรับตรวจว่ามีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นหรือไม่เรียกว่า [R0385]
กัลวานอมิเตอร์
โอห์มมิเตอร์
แอมมิเตอร์
โวลต์มิเตอร์
ผิดทุกตัวเลือก

17. หนึ่งปีมีกี่สัปดาห์ [R0396]
24 สัปดาห์
42 สัปดาห์
48 สัปดาห์
52 สัปดาห์
ผิดทุกตัวเลือก

18. บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะต้องแจ้งชื่อจริงของบุตรภายในกี่วันนับจากวันเกิด [R0407]
1 เดือน
3 เดือน
4 เดือน
6 เดือน
ผิดทุกตัวเลือก

19. ม้าลายมีลายสีอะไร [R0418]
ดำ
น้ำตาล
ขาว
เทา
ผิดทุกตัวเลือก

20. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าวอยู่ที่จังหวัดใด [R0429]
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
อุดรธานี
ชัยภูมิ
ผิดทุกตัวเลือก

21. "ไดเอ็ต" เป็นรัฐสภาของประเทศใด [R0440]
จีน
ฮ่องกง
ไต้หวัน
ญี่ปุ่น
ผิดทุกตัวเลือก

22. มหาหิงคุ์ ยาไทยแก้ปวดท้องทำจากอะไร [R0451]
รากไม้ชนิดหนึ่ง
ใบไม้ชนิดหนึ่ง
ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
ยางไม้ชนิดหนึ่ง
ผิดทุกตัวเลือก

23. ประเทศใดในกลุ่มอาเซียนที่มีเรือขนส่งระหว่างประเทศมากที่สุด [R0462]
ไทย
สิงคโปร์
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ผิดทุกตัวเลือก

24. ถุงลมนิรภัยติดตั้งครั้งแรกกับรถยนต์ยี่ห้อใด [R0473]
วอลโว่
ลิมูซีน
เฟอร์รารี่
ไครสเลอร์
ผิดทุกตัวเลือก

25. งานวันกาชาดมีครั้งแรกในรัชสมัยใด [R0484]
รัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 7
รัชกาลที่ 8
รัชกาลที่ 9
ผิดทุกตัวเลือก

26. ความดันโลหิตปกติของหนุ่มสาวอยู่ระดับใด [R0495]
110/75
120/80
110/80
120/75
ผิดทุกตัวเลือก

27. ทองคำแท้มีกี่กะรัต [R0506]
20 กะรัต
22 กะรัต
24 กะรัต
26 กะรัต
ผิดทุกตัวเลือก

28. พระอุโบสถหินอ่อนที่สวยงามอยู่ในวัดแห่งใด [R0517]
วัดพระเชตุพน
วัดเบญจมบพิตรฯ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดระฆัง
ผิดทุกตัวเลือก

29. ทุก ๆ กี่ปีดาวศุกร์จะโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุด [R0528]
4 ปี
6 ปี
8 ปี
10 ปี
ผิดทุกตัวเลือก

30. บรรดาศักดิ์เลิกใช้ในรัชสมัยใด [R0539]
รัชกาลที่ 5
รัชกาลที่ 6
รัชกาลที่ 7
รัชกาลที่ 8
ผิดทุกตัวเลือก