ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อ.บ้านด่านลานหอย อยู่จังหวัดอะไร [po381]
นครปฐม
ระยอง
สุพรรณบุรี
สุโขทัย
ผิดทุกตัวเลือก

2. อ.บ้านหมอ อยู่จังหวัดอะไร [po394]
ยะลา
ปราจีนบุรี
สุราษฎร์ธานี
สระบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

3. อ.บ้านโพธิ์ อยู่จังหวัดอะไร [po407]
ฉะเชิงเทรา
นครพนม
สุพรรณบุรี
นครศรีธรรมราช
ผิดทุกตัวเลือก

4. อ.ปราณบุรี อยู่จังหวัดอะไร [po420]
กำแพงเพชร
ศรีสะเกษ
ประจวบคีรีขันธ์
พิษณุโลก
ผิดทุกตัวเลือก

5. อ.ปากท่อ อยู่จังหวัดอะไร [po433]
ชลบุรี
นครราชสีมา
จันทบุรี
ราชบุรี
ผิดทุกตัวเลือก