ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อ.พรานกระต่าย อยู่จังหวัดอะไร [po475]
แพร่
กำแพงเพชร
ตราด
ลพบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

2. อ.ภูเขียว อยู่จังหวัดอะไร [po497]
พัทลุง
ชัยภูมิ
สุราษฎร์ธานี
อุดรธานี
ผิดทุกตัวเลือก

3. อ.รัตนบุรี อยู่จังหวัดอะไร [po519]
สุโขทัย
ขอนแก่น
สุรินทร์
สุราษฎร์ธานี
ผิดทุกตัวเลือก

4. อ.ลานกระบือ อยู่จังหวัดอะไร [po541]
สุราษฎร์ธานี
กำแพงเพชร
นครราชสีมา
นนทบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

5. อ.วัดโบสถ์ อยู่จังหวัดอะไร [po563]
พิจิตร
อุดรธานี
พิษณุโลก
แพร่
ผิดทุกตัวเลือก