ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อ.สิชล อยู่จังหวัดอะไร [po634]
กระบี่
เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
บุรีรัมย์
ผิดทุกตัวเลือก

2. อ.หนองจอก อยู่จังหวัดอะไร [po650]
กรุงเทพมหานคร
อุทัยธานี
กาฬสินธุ์
ปราจีนบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

3. อ.หนองเรือ อยู่จังหวัดอะไร [po666]
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
สงขลา
ขอนแก่น
ผิดทุกตัวเลือก

4. อ.หางดง อยู่จังหวัดอะไร [po682]
เพชรบูรณ์
เชียงใหม่
นครพนม
ร้อยเอ็ด
ผิดทุกตัวเลือก

5. อ.อุทัย อยู่จังหวัดอะไร [po698]
ฉะเชิงเทรา
สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยา
ร้อยเอ็ด
ผิดทุกตัวเลือก