ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อ.สังขละบุรี อยู่จังหวัดอะไร [po615]
สงขลา
จันทบุรี
กาญจนบุรี
พิจิตร
ผิดทุกตัวเลือก

2. อ.สารภี อยู่จังหวัดอะไร [po631]
ร้อยเอ็ด
ตาก
เชียงใหม่
ชุมพร
ผิดทุกตัวเลือก

3. อ.หนองกี่ อยู่จังหวัดอะไร [po647]
พะเยา
บุรีรัมย์
ปัตตานี
สุรินทร์
ผิดทุกตัวเลือก

4. อ.หนองหญ้าปล้อง อยู่จังหวัดอะไร [po663]
เพชรบูรณ์
เพชรบุรี
ลพบุรี
ชุมพร
ผิดทุกตัวเลือก

5. อ.หัวตะพาน อยู่จังหวัดอะไร [po679]
สุพรรณบุรี
กรุงเทพมหานคร
หนองคาย
อำนาจเจริญ
ผิดทุกตัวเลือก