ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อ.บึงบูรณ์ อยู่จังหวัดอะไร [po370]
ชัยภูมิ
พระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
ศรีสะเกษ
ผิดทุกตัวเลือก

2. อ.บ้านบึง อยู่จังหวัดอะไร [po387]
สกลนคร
สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี
ศรีสะเกษ
ผิดทุกตัวเลือก

3. อ.บ้านแหลม อยู่จังหวัดอะไร [po404]
นราธิวาส
เพชรบุรี
ปัตตานี
แพร่
ผิดทุกตัวเลือก

4. อ.ปราสาท อยู่จังหวัดอะไร [po421]
กรุงเทพมหานคร
สุรินทร์
นราธิวาส
พังงา
ผิดทุกตัวเลือก

5. อ.ปางมะผ้า อยู่จังหวัดอะไร [po438]
กรุงเทพมหานคร
แม่ฮ่องสอน
นครพนม
หนองบัวลำภู
ผิดทุกตัวเลือก