ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อ.นาดี อยู่จังหวัดอะไร [po306]
ขอนแก่น
เลย
กรุงเทพมหานคร
ปราจีนบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

2. อ.บรบือ อยู่จังหวัดอะไร [po329]
เชียงใหม่
ยะลา
มหาสารคาม
อุดรธานี
ผิดทุกตัวเลือก

3. อ.บางปะกง อยู่จังหวัดอะไร [po352]
ฉะเชิงเทรา
สุพรรณบุรี
พะเยา
บุรีรัมย์
ผิดทุกตัวเลือก

4. อ.บ่อพลอย อยู่จังหวัดอะไร [po375]
สกลนคร
ชลบุรี
กาญจนบุรี
มหาสารคาม
ผิดทุกตัวเลือก

5. อ.บ้านเขว้า อยู่จังหวัดอะไร [po398]
ตาก
ราชบุรี
ชัยภูมิ
สุโขทัย
ผิดทุกตัวเลือก