ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อ.เกษตรสมบูรณ์ อยู่จังหวัดอะไร [po706]
ชัยนาท
อุบลราชธานี
ชัยภูมิ
ร้อยเอ็ด
ผิดทุกตัวเลือก

2. อ.เขาสมิง อยู่จังหวัดอะไร [po720]
เชียงใหม่
ตราด
พังงา
นราธิวาส
ผิดทุกตัวเลือก

3. อ.เชียรใหญ่ อยู่จังหวัดอะไร [po734]
ราชบุรี
พะเยา
นครศรีธรรมราช
พิจิตร
ผิดทุกตัวเลือก

4. อ.เพ็ญ อยู่จังหวัดอะไร [po748]
สุราษฎร์ธานี
ศรีสะเกษ
ตรัง
อุดรธานี
ผิดทุกตัวเลือก

5. อ.เสลภูมิ อยู่จังหวัดอะไร [po762]
กระบี่
จันทบุรี
ร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
ผิดทุกตัวเลือก