ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อ.ศรีสวัสดิ์ อยู่จังหวัดอะไร [po583]
กาญจนบุรี
ร้อยเอ็ด
จันทบุรี
อุดรธานี
ผิดทุกตัวเลือก

2. อ.สร้างคอม อยู่จังหวัดอะไร [po602]
สุราษฎร์ธานี
เพชรบูรณ์
อุดรธานี
บุรีรัมย์
ผิดทุกตัวเลือก

3. อ.สันทราย อยู่จังหวัดอะไร [po621]
ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่
หนองคาย
เลย
ผิดทุกตัวเลือก

4. อ.สุวรรณคูหา อยู่จังหวัดอะไร [po640]
เชียงราย
นราธิวาส
หนองบัวลำภู
พิจิตร
ผิดทุกตัวเลือก

5. อ.หนองวัวซอ อยู่จังหวัดอะไร [po659]
มหาสารคาม
แพร่
นครศรีธรรมราช
อุดรธานี
ผิดทุกตัวเลือก