ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อ.บึงสามพัน อยู่จังหวัดอะไร [po371]
เพชรบูรณ์
ประจวบคีรีขันธ์
กระบี่
สุพรรณบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

2. อ.บ้านฉาง อยู่จังหวัดอะไร [po379]
ระนอง
กรุงเทพมหานคร
ระยอง
ชุมพร
ผิดทุกตัวเลือก

3. อ.บ้านบึง อยู่จังหวัดอะไร [po387]
สกลนคร
สุราษฎร์ธานี
ชลบุรี
ศรีสะเกษ
ผิดทุกตัวเลือก

4. อ.บ้านหมี่ อยู่จังหวัดอะไร [po395]
ลพบุรี
สระบุรี
เลย
สกลนคร
ผิดทุกตัวเลือก

5. อ.บ้านแพ้ว อยู่จังหวัดอะไร [po403]
ศรีสะเกษ
พระนครศรีอยุธยา
สมุทรสาคร
ลพบุรี
ผิดทุกตัวเลือก