ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อ.แหลมสิงห์ อยู่จังหวัดอะไร [po798]
เชียงราย
จันทบุรี
สุราษฎร์ธานี
กำแพงเพชร
ผิดทุกตัวเลือก

2. อ.โพธิ์ประทับช้าง อยู่จังหวัดอะไร [po820]
ยโสธร
ราชบุรี
พิจิตร
กาฬสินธุ์
ผิดทุกตัวเลือก

3. รหัสไปรษณีย์ 17000 เป็นของจังหวัดใด [po006]
ชัยนาท
สิงห์บุรี
ลพบุรี
ชลบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

4. รหัสไปรษณีย์ 43000 เป็นของจังหวัดใด [po028]
มหาสารคาม
เลย
อุดรธานี
หนองคาย
ผิดทุกตัวเลือก

5. รหัสไปรษณีย์ 66000 เป็นของจังหวัดใด [po050]
เพชรบูรณ์
พิษณุโลก
พิจิตร
พัทลุง
ผิดทุกตัวเลือก