ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้ทั่วไป ชุดจังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อ.ห้วยแถลง อยู่จังหวัดอะไร [po691]
ประจวบคีรีขันธ์
กาฬสินธุ์
พระนครศรีอยุธยา
นครราชสีมา
ผิดทุกตัวเลือก

2. อ.เกาะคา อยู่จังหวัดอะไร [po707]
เชียงใหม่
ลำปาง
สงขลา
อุทัยธานี
ผิดทุกตัวเลือก

3. อ.เขียงกลาง อยู่จังหวัดอะไร [po723]
ขอนแก่น
กระบี่
น่าน
ร้อยเอ็ด
ผิดทุกตัวเลือก

4. อ.เต่างอย อยู่จังหวัดอะไร [po739]
หนองคาย
สุพรรณบุรี
สกลนคร
ขอนแก่น
ผิดทุกตัวเลือก

5. อ.เวียงชัย อยู่จังหวัดอะไร [po755]
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
ลำปาง
เชียงราย
ผิดทุกตัวเลือก

6. อ.แก้งสนามนาง อยู่จังหวัดอะไร [po771]
นครสวรรค์
สระบุรี
เพชรบูรณ์
นครราชสีมา
ผิดทุกตัวเลือก

7. อ.แม่อาย อยู่จังหวัดอะไร [po787]
เชียงใหม่
เชียงราย
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
ผิดทุกตัวเลือก

8. อ.โคกสำโรง อยู่จังหวัดอะไร [po803]
เลย
ลพบุรี
เชียงใหม่
จันทบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

9. อ.โพธิ์ทอง อยู่จังหวัดอะไร [po819]
อ่างทอง
ร้อยเอ็ด
ลำปาง
อุทัยธานี
ผิดทุกตัวเลือก

10. อ.ไพศาลี อยู่จังหวัดอะไร [po835]
เชียงใหม่
นครสวรรค์
อุตรดิตถ์
นครราชสีมา
ผิดทุกตัวเลือก

11. รหัสไปรษณีย์ 27000 เป็นของจังหวัดใด [po015]
นครราชสีมา
นครนายก
สระแก้ว
สระบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

12. รหัสไปรษณีย์ 46000 เป็นของจังหวัดใด [po031]
สกลนคร
ร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
กาฬสินธุ์
ผิดทุกตัวเลือก

13. รหัสไปรษณีย์ 63000 เป็นของจังหวัดใด [po047]
สุโขทัย
ตาก
อุทัยธานี
ตราด
ผิดทุกตัวเลือก

14. รหัสไปรษณีย์ 83000 เป็นของจังหวัดใด [po063]
สุราษฎร์ธานี
พังงา
ภูเก็ต
ลำพูน
ผิดทุกตัวเลือก

15. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด จันทบุรี คืออะไร [po079]
20000
22000
23000
85000
ผิดทุกตัวเลือก

16. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด นราธิวาส คืออะไร [po095]
95000
39000
54000
96000
ผิดทุกตัวเลือก

17. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด ยโสธร คืออะไร [po111]
35000
16000
63000
86000
ผิดทุกตัวเลือก

18. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด สิงห์บุรี คืออะไร [po127]
15000
81000
16000
43000
ผิดทุกตัวเลือก

19. รหัสไปรษณีย์อำเภอเมืองของจังหวัด เพชรบุรี คืออะไร [po143]
76000
30000
60000
92000
ผิดทุกตัวเลือก

20. อ.กันตัง อยู่จังหวัดอะไร [po159]
นครสวรรค์
ตรัง
ตาก
ปทุมธานี
ผิดทุกตัวเลือก

21. อ.ขนอม อยู่จังหวัดอะไร [po175]
อ่างทอง
สกลนคร
นครศรีธรรมราช
น่าน
ผิดทุกตัวเลือก

22. อ.คลองใหญ่ อยู่จังหวัดอะไร [po191]
ศรีสะเกษ
กระบี่
ตราด
นครพนม
ผิดทุกตัวเลือก

23. อ.จอมทอง อยู่จังหวัดอะไร [po207]
กรุงเทพมหานคร
นราธิวาส
มหาสารคาม
เชียงใหม่
ผิดทุกตัวเลือก

24. อ.ชาติตระการ อยู่จังหวัดอะไร [po223]
นครพนม
สุราษฎร์ธานี
กรุงเทพมหานคร
พิษณุโลก
ผิดทุกตัวเลือก

25. อ.ดำเนินสะดวก อยู่จังหวัดอะไร [po239]
สุราษฎร์ธานี
เชียงใหม่
ราชบุรี
แพร่
ผิดทุกตัวเลือก

26. อ.ทรายมูล อยู่จังหวัดอะไร [po255]
มุกดาหาร
ภูเก็ต
ยโสธร
ขอนแก่น
ผิดทุกตัวเลือก

27. อ.ทุ้งช้าง อยู่จังหวัดอะไร [po271]
น่าน
สิงห์บุรี
มหาสารคาม
นครราชสีมา
ผิดทุกตัวเลือก

28. อ.ท่าหลวง อยู่จังหวัดอะไร [po287]
ปทุมธานี
ลพบุรี
เชียงใหม่
มหาสารคาม
ผิดทุกตัวเลือก

29. อ.นากลาง อยู่จังหวัดอะไร [po303]
บุรีรัมย์
เพชรบูรณ์
หนองบัวลำภู
ขอนแก่น
ผิดทุกตัวเลือก

30. อ.นาแห้ว อยู่จังหวัดอะไร [po319]
เลย
กาฬสินธุ์
สงขลา
กาญจนบุรี
ผิดทุกตัวเลือก