ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Plug and Play คืออะไร ในระบบปฏิบัติการ Windows [o0081]
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรม INTERNET ให้เป็นไปในทางเดียวกัน
ข้อกำหนดของสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่อนุญาติให้ระบุ และ config อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
ระเบียบวิธีการที่ยอมให้การติดต่อข้ามเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอีกชื่อหนึ่งว่า Protocal
คำนี้ถูกใช้แยกออกจากกัน ไม่มีการใช้ร่วมกัน เช่น Plug แปลว่าเสียบ และ Play แปลว่าเล่น
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า NE ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0092]
ไม่เท่ากับ
น้อยกว่า
เท่ากับ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ผิดทุกตัวเลือก

3. เบลส์ ปาสคาล(Blaise Pascal) เป็นนักปรัชญา และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเลขแบบใด [o0103]
ที่เราใช้กันทุกวันนี้
เครื่องที่ใช้ในห้างสรรพสินค้า
ลูกคิด
เครื่องที่สร้างจากฟันเฟือง 8 ตัว
ผิดทุกตัวเลือก

4. คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาในประเทศไทยปีใด และที่มหาวิทยาลัยใด [o0114]
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2501 เดือนใดไม่ปรากฏ
วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2520 เดือนมิถุนายน
ผิดทุกตัวเลือก

5. คอมพิวเตอร์ที่ใช้วัดคลื่นสมอง มักใช้คอมพิวเตอร์แบบใด [o0125]
Digital computer
Analog computer
Artificial Intelligence Computer
Windows NT Computer
ผิดทุกตัวเลือก