ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Hybrid computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการใด [o0504]
หลักการทางชีวภาค
หลักการนับซึ่งได้ผลออกเป็นตัวเลข
หลักการวัดปริมาณที่มีความต่อเนื่อง
ใช้ทั้งหลักการวัด และหลักการนับร่วมกัน
ผิดทุกตัวเลือก

2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่คุณสมบัติของ RAM [o0526]
เมื่อไฟดับหรือปิดเครื่องข้อมูลจะยังคงอยู่
เป็น Main memory
เป็นหน่วยความจำหลัก
ไม่ใช่ Secondary storage
ผิดทุกตัวเลือก

3. Asynchronize process หมายถึงอะไร [o0548]
การทำงานของ 2 process ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
การทำงานของที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การกีดกัน
วงจรอับ
ผิดทุกตัวเลือก

4. 2 Kb มีขนาดเท่าใด [o0011]
2000 byte
200 byte
32 byte
2048 byte
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS [o0033]
CD
MD
DD
RD
ผิดทุกตัวเลือก