ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. EISA (Extended Industry Standard Architecture) เป็นบัสส่งข้อมูลขนาดกี่บิต [o0286]
2 บิต
32 บิต
16 บิต
64 บิต
ผิดทุกตัวเลือก

2. แผงวงจร PCMCIA ประเภทที่ 1 มีขนาดเท่าใด [o0298]
54mm * 85.mm * 5 mm
54mm * 85.mm * 3.3 mm
54mm * 85.mm * 10.5 mm
54mm * 85.mm * 10 mm
ผิดทุกตัวเลือก

3. แฟ้มนามสกุล PDF มักถูกเปิดด้วยโปรแกรมอะไร [o0310]
Ms Word
Acrobat reader
Browser
X-Box
ผิดทุกตัวเลือก

4. สำหรับจอภาพ คำว่า CRT นั้นย่อมาจากอะไร [o0322]
Case Rio Test
Can Read Table
Clone Random Transaction
Cathode Ray Tube
ผิดทุกตัวเลือก

5. ถ้าการ Backup คือการสำรองข้อมูล อะไรที่คู่กัน [o0334]
Format
Delete
Erase
Restore
ผิดทุกตัวเลือก