ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. numeric หมายถึงข้อมูลลักษณะใด [o0441]
ข้อมูลเสียง
ข้อมูลที่คำนวณไม่ได้
ข้อมูลภาพ
ข้อมูลที่คำนวณได้
ผิดทุกตัวเลือก

2. UPS (Uninterruptible Power Supply) คืออุปกรณ์ประเภทใด [o0450]
อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าสำรอง
เครื่อง Server
เครื่อง Firewall
เครื่อง Proxy
ผิดทุกตัวเลือก

3. ภาษา COBOL นั้น ถูกออกแบบเพื่อนำไปใช้ในด้านใด [o0459]
Graphic
ด้านธุรกิจ
Entertain
Word processing
ผิดทุกตัวเลือก

4. โดยปกติการเข้าถึงเทปแม่เหล็ก จะเข้าถึงแบบใด [o0468]
แบบตามลำดับ (Random access)
แบบสุ่ม (Random access)
แบบตามลำดับ(Sequential access)
แบบสุ่ม (Sequential access)
ผิดทุกตัวเลือก

5. Master file คือแฟ้มลักษณะใด [o0477]
แฟ้มที่ใช้ในทางการแพทย์
แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
แฟ้มที่ใช้ใน Internet
แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อย
ผิดทุกตัวเลือก