ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. EISA (Extended Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐานบัสที่จัดทำในปีใด [o0263]
2531
2512
2500
2544
ผิดทุกตัวเลือก

2. ในเครื่อง 80286 จะอ้างอิงหน่วยความจำได้เท่าใดใน Real mode [o0280]
1 Gb
16 Mb
128 Mb
1 Mb
ผิดทุกตัวเลือก

3. Floppy disk ที่นิยมใช้กันมากที่สุดของ PC ในปัจจุบันมีขนาด กว้างเท่าใด [o0297]
3.5 นิ้ว
5.25 นิ้ว
1.25 นิ้ว
8 นิ้ว
ผิดทุกตัวเลือก

4. สตีป จ็อบส์ และสตีฟ วอชเนียซ ร่วมกันตั้งบริษัทอะไร [o0314]
IBM
Apple Computer
Microsoft
Sun
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำสั่ง RM ใน UNIX คล้ายคำสั่งใดของ DOS [o0331]
TYPE
COPY
DIR
DEL
ผิดทุกตัวเลือก