ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. รหัส BCD นั้นใช้ขนาดกี่บิต [o0307]
   6 บิต
   8 บิต
   16 บิต
   256 บิต
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. CRT ซึ่งเป็นจอภาพของคอมพิวเตอร์ย่อมาจากอะไร [o0332]
   Control Radio Terminal
   Create Terminal
   Control Record Terminal
   Cathode ray tube
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ คืออะไร [o0357]
   RAM
   Hardisk
   CD-ROM
   MO
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. โปรแกรมสำหรับพิมพ์เอกสารที่มากับ Windows ทุก version [o0382]
   Photoshop
   Notepad
   ACDSEE
   EXCEL
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. การกำหนด CHMOD 711 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0407]
   RWX--X--X
   RWX------
   RWXRWXRWX
   RWX-W--WX
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. Decrypt หมายถึงอะไร [o0432]
   การเข้ารหัสข้อมูล
   การถอดรหัสข้อมูล
   การ Hack ระบบ
   การ Format ระบบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. Crontab มีประโยชน์อย่างไรใน UNIX [o0457]
   ตั้งเวลาสั่งให้โปรแกรมทำงาน
   ใช้แก้ไขแฟ้มแบบข้อความ
   ใช้แปลภาษา Script
   ใช้ติดตั้ง Package
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. เครื่องไมโครโปรเซสเซอร์ 32 บิต มีลักษณะใด เป็นสำคัญ [o0482]
   มีบัสแอดเดรส และบัสข้อมูล 16 บิต
   มีบัสแอดเดรส และบัสข้อมูล 32 บิต
   มีบัสแอดเดรส และบัสข้อมูล 256 บิต
   มีบัสแอดเดรส และบัสข้อมูล 2 บิต
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. Cartridge ที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ หมายถึงส่วนใด [o0507]
   สายพาน
   หัวเข็ม
   ตลับหมึก
   แคร่พิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า webmaster@thaiall.com ส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร [o0532]
   Password
   Domain name
   User name
   Host name
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. การสื่อสารผ่านสื่อกลางใดที่มีประสิทธิภาพที่สุด [o0557]
   UTP
   Fiber optic
   Microwave
   COAX
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ข้อใดไม่ใช้หน่วยความจำในเครื่อง Microcomputer [o0023]
   หน่วยความจำเอ็กซ์เทนด์ (Extended memory)
   หน่วยความจำปกติ (Conventional memory)
   หน่วยความจำเหนือปกติ (High environment memory)
   หน่วยความจำเอ็กซ์แปนด์ (Expanded memory)
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำสั่ง Call ถูกใช้ใน Batch file เพื่ออะไร [o0048]
   เพื่อเรียกตัวแปรมาประมวลผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
   เพื่อเรียกผู้ใช้ในระบบ Network ให้กลับเข้าอยู่การทำงาน
   เพื่อเรียกผู้ร่วมงานจากคอมพิวเตอร์ผ่านวิทยุติดตามตัว ซึ่งเป็นบริการของ DOS version ใหม่
   เพื่อเรียก Batch file อื่นมาทำงาน เมื่อทำ Batch file นั้นเสร็จ จะกลับมาทำ Batch file เดิมต่อจากบรรทัดเดิม
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. Window kernel ของ Ms-Windows ทำหน้าที่อะไร [o0073]
   สนับสนุนการบริการระดับต่ำที่แอปพลิเคชั่นวินโดว์ต้องการ
   เสริมการทำงานของคำสั่งเกี่ยวกับ DOS
   ช่วยในการจัดการหน่วยความจำเสมือนโปรแกรม ScanDisk
   สนับสนุน Application แบบ 32 Bit ให้ทำงานในแบบ 16 Bit ได้
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ต้องการเปลี่ยนผู้เป็นเจ้าของแฟ้ม ใน UNIX ใช้คำสั่งอะไร [o0098]
   OWNER
   CHOWN
   USERMOD
   CHGOWN
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Analog [o0123]
   มีหน้าที่คำนวณทางระบบบัญชี
   เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME
   เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต
   Main frame computer
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ตัวอักษร A ในระบบเลขฐานหมายถึงเลขใด [o0148]
   1
   10
   16
   26
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. โปรแกรม Trojan hourse มีลักษณะอย่างไร [o0173]
   โปรแกรมพักจอภาพแบบ Screen saver
   โปรแกรมตรวจสอบไวรัสของ MCAFEE
   โปรแกรมอันตรายที่แปลงตัวเองมาในรูปของโปรแกรมที่มีประโยชน์ และแผลงฤทธิ์ทีหลัง
   โปรแกรม Format harddisk ที่ทำงานได้รวดเร็วมาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ในภาษา HTML คำสั่ง CENTER มีหน้าที่อะไร [o0198]
   การเขียนตาราง
   กำหนดรูปแบบอักษร
   ตัวอักษรเอียง
   การกำหนดให้อยู่ตรงกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. รายงานประเภททำนาย หรือวิเคราะห์เชิงสถิติ เช่น การวิเคราะห์ความถดถอย เป็นต้น [o0223]
   Schedule Reports
   Demand Reports
   Exception Reports
   Predictive Reports
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. 1 Bit มีโอกาสแสดงความแตกต่างได้กี่ลักษณะ [o0248]
   4
   2
   8
   16
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. GIGA BYTE มีกี่ไบต์ [o0273]
   1,000,000,000 ไบต์
   1,000,000 ไบต์
   1,073,741,824 ไบต์
   1,065,443,256 ไบต์
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. แผงวงจร PCMCIA ประเภทที่ 1 มีขนาดเท่าใด [o0298]
   54mm * 85.mm * 5 mm
   54mm * 85.mm * 3.3 mm
   54mm * 85.mm * 10.5 mm
   54mm * 85.mm * 10 mm
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. เครือข่ายแบบ Star มักใช้อุปกรณ์ใดอยู่ตรงกลาง เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน [o0323]
   Keyboard
   Card LAN
   Hub
   Modem
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. แฟ้มนามสกุล TAR มักเป็นแฟ้มลักษณะใด [o0348]
   ถูกบีบอัด
   Graphic
   Word
   Browser
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดเล็ก คือเครื่องใด [o0373]
   Mainframe computer
   Mini computer
   Micro computer
   Mobile phone
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. PGP เป็นระบบ Public key cryptography ย่อมาจากอะไร [o0398]
   Piority Great Public
   Private Generate Protection
   Private Good protection Pretty Generate Protection
   Pretty Good Privacy
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. Priated software คือซอฟต์แวร์เถื่อนที่ Download อย่างผิดกฏหมาย เรียกว่าอะไร [o0423]
   WareS
   WareX
   WareZ
   WareA
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. Default หมายถึงอะไร [o0448]
   ค่าที่ได้จากการบันทึกข้อมูล
   ค่าที่ Hacker ส่งเข้าระบบ
   ค่าที่เกิดจากการประมวลผล
   ค่าโดยปริยาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ตัวแปรภาษาแบบ Interpreter จะทำหน้าที่แปลภาษาอย่างไร [o0473]
   แปลทีละคำสั่ง แต่ประมวลผลจากล่างขึ้นบน
   แปลทั้งโปรแกรม แล้วแสดงผลลัพธ์ของการประมวลผล
   แปล และประมวลผลไปทีละคำสั่ง
   แปลทีละคำสั่ง แล้วประมวลผลจากจุดที่ผิดพลาด
   ผิดทุกตัวเลือก