ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เครื่องพิมพ์แบบ 9 หรือ 24 เข็มพิมพ์ เป็นเครื่องพิมพ์แบบใด [o0363]
Ink Jet
Laser printer
Dot-matrix
Scanner
ผิดทุกตัวเลือก

2. การยกเลิก Screen saver จะต้องเรียก Icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก [o0379]
Keyboard
Network
System
Display
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า PC ย่อมาจากอะไร [o0395]
Piority Computer
Pocket Computer
Personal Computer
Protocal Computer
ผิดทุกตัวเลือก

4. การกำหนด CHMOD 723 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0411]
RWX------
RWX-W--WX
RWX--X--X
RWXRWXRWX
ผิดทุกตัวเลือก

5. โปรแกรมใดที่ใช้สำหรับทำ presentation ในชุด Microsoft Office [o0427]
Photoshop
Word
Excel
PowerPoint
ผิดทุกตัวเลือก

6. ตัวอักษร R ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0443]
อ่านได้
เขียนได้
ประมาลผลได้
ลบได้
ผิดทุกตัวเลือก

7. ภาษา COBOL นั้น ถูกออกแบบเพื่อนำไปใช้ในด้านใด [o0459]
Graphic
ด้านธุรกิจ
Entertain
Word processing
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำสั่ง CHOWN ใน Linux ใช้เปลี่ยนอะไร [o0475]
เจ้าของและผู้อื่น
ผู้อื่น และเจ้าของ
กลุ่ม และเจ้าของ
เจ้าของ และกลุ่ม
ผิดทุกตัวเลือก

9. ระบบ EDI(Electronic Data Interchange) คืออะไร [o0491]
ระบบแลกเปลี่ยนบุคคลากร IT
ระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ระบบปฏิบิติการ
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ผิดทุกตัวเลือก

10. Cartridge ที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ หมายถึงส่วนใด [o0507]
สายพาน
หัวเข็ม
ตลับหมึก
แคร่พิมพ์
ผิดทุกตัวเลือก

11. เหตุใด Ada augusta ได้รับการยกย่องว่าเป็นโปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก [o0523]
เป็น webmaster คนแรก
เป็นผู้คิดค้นภาษาระดับสูงคนแรก
เป็นผู้ออกความเห็น และเขียนคำสั่ง วิธีใช้เครื่องของ Charles babbage
เป็นผู้เขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์ในยุคที่ 5
ผิดทุกตัวเลือก

12. Mouse คืออุปกรณ์ประเภทใด [o0539]
สื่อเก็บข้อมูล
อุปกรณ์แสดงผล
อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
เครื่องพิมพ์
ผิดทุกตัวเลือก

13. การสื่อสารผ่านสื่อกลางใดที่มีสัญญาณรบกวนได้ง่าย [o0555]
COAX
Microwave
Fiber optic
UTP
ผิดทุกตัวเลือก

14. ลักษณะของ แผ่นขนาด 5.25 นิ้ว(DSDD) Double-Sided Double-Density Disk มีลักษณะอย่างไร [o0012]
แผ่นดิสก์รูปทรงห้าเหลี่ยม เก็บข้อมูลได้มาก
ความจุ 360 Kb
ขนาดของแผ่นกว้างยาวไม่เท่ากัน โดยกว้าง 5 นิ้ว และยาว 5.25 นิ้ว
แผ่นแบบนี้ใช้กับเครื่องเล่น CD ได้ด้วย ซึ่งใช้เก็บภาพยนต์ได้ครั้งละหลาย ๆ เรื่องได้
ผิดทุกตัวเลือก

15. แฟ้มที่มีส่วนในการบูตเครื่องของระบบ DOS มีแฟ้มใดบ้าง [o0028]
IO.SYS MSDOS.SYS CONFIG.SYS
IO.SYS MSDOS.SYS CONFIG.SYS COMMAND.COM AUTOEXEC.BAT
IO.SYS COMMAND.COM WIN.COM
AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS POWER.ON IBM.COM BOOT.COM INPUT.DAT OUTPUT.DAT
ผิดทุกตัวเลือก

16. Y ตรงกับเลข 89 ฐาน 10 แล้ว B ตรงกับ เลขอะไรฐาน 10 [o0044]
55
66
65
90
ผิดทุกตัวเลือก

17. ข้อใดไม่เป็นคุณสมบัติของ Server ที่ดี [o0060]
ความแข็งแรง (Robustness)
ความปลอดภัย (Security)
มีระบบทำลายตนเองที่มีประสิทธิภาพ (Best Destoration)
การจัดการเน็ตเวิร์ก (Network Management)
ผิดทุกตัวเลือก

18. ทำไมบางครั้งต้องสั่ง Restart the computer in MS-DOS mode ในเมนูของ Shutdown ของ Windows [o0076]
มีโปรแกรมบางตัวไม่สามารถ Run ภายใต้ Windows ได้ เช่น TP7 เป็นต้น
เป็นการเรียกส่วนของ DOS มาทำงาน แต่ยังอยู่ภายใต้ Windows environment
เป็นตัวเลือกเดียวกับการเปิดหน้าต่าง DOS ใน Windows environment
คำสั่งปิดเครื่องในอีกลักษณะหนึ่ง แทน Shutdown
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า NE ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0092]
ไม่เท่ากับ
น้อยกว่า
เท่ากับ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ผิดทุกตัวเลือก

20. ความเร็ว พิโคเซคคั่น(PS - Picosecond) คือเท่าใด [o0108]
1 ต่อ พัน วินาที
1 ต่อ ล้าน วินาที
1 ต่อ พันล้าน วินาที
1 ต่อ ล้านล้าน วินาที
ผิดทุกตัวเลือก

21. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Digital [o0124]
เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME
เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต
Main frame computer
มีหน้าที่คำนวณทางระบบบัญชี
ผิดทุกตัวเลือก

22. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0140]
Printer
Microsoft Windows
Monitor
Mouse
ผิดทุกตัวเลือก

23. 2 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0156]
0
1
2
ไม่มีข้อใดถูก
ผิดทุกตัวเลือก

24. UPS (Uninterruptible power supply) คืออะไร [o0172]
เครื่องสำรองไฟฟ้า
เครื่องตรวจสอบไวรัสอัตโนมัติ
อุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า
เครื่องปรับอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ
ผิดทุกตัวเลือก

25. ATM คือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ ย่อมาจากอะไร [o0188]
Automatic Transfer Money
Active Transfer Machine
Automatic Teller Machine
Automatic Think Maker
ผิดทุกตัวเลือก

26. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0204]
เทปแม่เหล็ก
แคช
RAM
Diskette
ผิดทุกตัวเลือก

27. รายงานใดที่ถูกจัดทำเพื่อแจกจ่าย หรือถูกจัดทำขึ้นเป็นประจำ [o0220]
Schedule Reports
Demand Reports
Exception Reports
Predictive Reports
ผิดทุกตัวเลือก

28. Line feed มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0236]
13
10
0D
0A
ผิดทุกตัวเลือก

29. 1 TB (เทราไบต์) มีกี่ GB (กิกะไบต์) [o0252]
65536
8
256
1024
ผิดทุกตัวเลือก

30. Form feed มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0268]
14
0D
12
FF
ผิดทุกตัวเลือก