ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Firewall Server มีหน้าที่อะไร [o0462]
จำกัด และอนุญาติ packets จากภายนอก
ทำลายระบบ
อุปกรณ์กันไฟไหม้
กำแพงกันไฟฟ้าสถิต
ผิดทุกตัวเลือก

2. ลูกคิด ถูกคิดค้นขึ้นโดยชนชาติใด [o0484]
อังกฤษ
ยุโรป
เยอรมัน
จีนโบราณ
ผิดทุกตัวเลือก

3. Digital computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการใด [o0506]
ใช้ทั้งหลักการวัด และหลักการนับร่วมกัน
หลักการวัดปริมาณที่มีความต่อเนื่อง
หลักการนับซึ่งได้ผลออกเป็นตัวเลข
หลักการทางชีวภาค
ผิดทุกตัวเลือก

4. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงหน่วยความจำ [o0528]
1 Byte = 16 bit
2 Byte = 8 Bit
1 Kb = 1024 Byte
1 Mb = 1020 Kb
ผิดทุกตัวเลือก

5. Dead lock หมายถึงอะไร [o0550]
การทำงานของ 2 process ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
การทำงานของที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
การกีดกัน
วงจรอับ
ผิดทุกตัวเลือก

6. รุ่นของ ไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor) รุ่นใดใหม่ที่สุด [o0013]
8088
80486
Pentium
SuperMario
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำสั่ง FORMAT เป็นคำสั่งภายนอกของ DOS มีหน้าที่ใด [o0035]
จัดโครงสร้างของ DISK ใหม่
ลบแฟ้มบางแฟ้มที่ไม่ต้องการออกจาก DISK
จัดรูปแบบของ CD-ROM ใหม่
ทำความสะอาด DISK DRIVE
ผิดทุกตัวเลือก

8. MIPS เป็นหน่วยวัด ซึ่งย่อมาจากอะไร [o0057]
Million income per system
Million instruction per second
Multi instruction per system
Multi instruction per second
ผิดทุกตัวเลือก

9. ใครเป็นผู้วางนโยบายของ บริษัท Microsoft Corporation และเป็นเจ้าของ Microsoft Windows ชื่อดัง [o0079]
ชวน หลีกภัย
บริษัท SUN
Jesus corporation
Bill Gate
ผิดทุกตัวเลือก

10. Shell ในระบบปฏิบัติการ UNIX คืออะไร [o0101]
โปรแกรมที่คอยปฏิบัติงานตามที่ผู้ใช้สั่งงาน
หอยชนิดหนึ่ง ที่เกาะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
โปรแกรมฆ่าไวรัสที่มีประสิทธิภาพมาก
โปรแกรม Editor ใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขแฟ้มแบบ TEXT
ผิดทุกตัวเลือก

11. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Analog [o0123]
มีหน้าที่คำนวณทางระบบบัญชี
เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME
เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต
Main frame computer
ผิดทุกตัวเลือก

12. เลขชุดใดไม่ใช่เลขฐาน 2 [o0145]
11001
1221
0
111111111
ผิดทุกตัวเลือก

13. การเชื่อมเครือข่ายแบบใดต้องใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า HUB [o0167]
Star network
Ring network
Book network
Bus network
ผิดทุกตัวเลือก

14. ในภาษา HTML คำสั่ง B มีหน้าที่อะไร [o0189]
ตัวอักษรเอียง
ตัวอักษรเข้มหรือหนา
ตัวอักษรขีดเส้นใต้
ตัวอักษรแบบ heading ที่มีขนาดใหญ่
ผิดทุกตัวเลือก

15. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีชีวิต [o0211]
Hardware
Software
Peopleware
Data
ผิดทุกตัวเลือก

16. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดได้รับการพัฒนาเมื่อปี ค.ศ.1959 เพื่อใช้เขียนโปรแกรมด้านธุรกิจ [o0233]
FORTRAN
COBOL
RPG
JAVA
ผิดทุกตัวเลือก

17. การจัดระดับความสำคัญของ interrupt นั้นให้ IRQ เท่าใดสำคัญที่สุด [o0255]
0
256
15
16
ผิดทุกตัวเลือก

18. Notepad สามารถรองรับแฟ้มที่ขนาดไม่เกิดประมาณเท่าใด [o0277]
16 Kb
128 Kb
64 Kb
256 Kb
ผิดทุกตัวเลือก

19. แผงวงจร PCMCIA ประเภทที่ 2 มีขนาดเท่าใด [o0299]
54mm * 85.mm * 10.5 mm
54mm * 85.mm * 3.3 mm
54mm * 85.mm * 5 mm
54mm * 85.mm * 10 mm
ผิดทุกตัวเลือก

20. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีหน้าที่รับพักข้อมูล ระหว่างส่งผ่านอุปกรณ์ [o0321]
Zip drive
CACHE
CD-ROM
Buffer
ผิดทุกตัวเลือก

21. ปุ่มที่มีลูกศรชี้ไปทางซ้าย เรียกว่าปุ่มอะไร [o0343]
Space
Forward space
Back space
Advance Space
ผิดทุกตัวเลือก

22. LAN ย่อมาจากอะไร [o0365]
Line Access Network
Local Access Network
Link Area Network
Local Area Network
ผิดทุกตัวเลือก

23. PALM และ PocketPC ต่างเป็นอุปกรณ์ที่ถูกเรียกว่าอะไร [o0387]
NOTEBOOK
PC
PDA
LAPTOP
ผิดทุกตัวเลือก

24. การกำหนด CHMOD 646 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0409]
RWX--X--X
RWX------
RW-R--R-X
RWX-W--WX
ผิดทุกตัวเลือก

25. ตู้ PBX ที่ใช้ในองค์กร ใช้เพื่อสิ่งใดเป็นสำคัญ [o0431]
ระบบ Leased line
กันฟ้าผ่า
ลดคลื่นรบกวน
ใช้เพิ่มคู่สายให้เหมือนมีมากขึ้น
ผิดทุกตัวเลือก

26. การทำ Compression แฟ้มข้อมูลหมายถึงทำอะไร [o0453]
ลง Soft space ในแฟ้ม
ฆ่าไวรัส
ซ่อมแผ่นดิสค์
ทำการบีบอัดข้อมูล
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำสั่ง CHOWN ใน Linux ใช้เปลี่ยนอะไร [o0475]
เจ้าของและผู้อื่น
ผู้อื่น และเจ้าของ
กลุ่ม และเจ้าของ
เจ้าของ และกลุ่ม
ผิดทุกตัวเลือก

28. Demonstration หรือ Demo หมายถึงอะไร [o0497]
สาธิต
สมมุติ
ระบบปฏิบิติการ
Browser
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำสั่ง RPM ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0519]
แสดง Process ที่ทำงานอยู่
ปิดเครื่อง
ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
ผิดทุกตัวเลือก

30. ข้อใดไม่ใช่สื่อเก็บข้อมูล [o0541]
Scanner
Memory stick
Ram
Harddisk
ผิดทุกตัวเลือก