ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. Demonstration หรือ Demo หมายถึงอะไร [o0497]
   สาธิต
   สมมุติ
   ระบบปฏิบิติการ
   Browser
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำสั่ง PS ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0517]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดเครื่อง
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Software [o0537]
   OS/2
   WindowsME
   PhotoShop
   Mobile phone
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. การสื่อสารผ่านสื่อกลางใดที่มีประสิทธิภาพที่สุด [o0557]
   UTP
   Fiber optic
   Microwave
   COAX
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. แผ่น Disk ต่อไปนี้แบบใด เก็บข้อมูลได้มากที่สุด [o0018]
   3.5 นิ้ว DSDD
   3.5 นิ้ว DSHD
   5.25 นิ้ว DSDD
   5.25 นิ้ว DSHD
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. Defrag ของ Windows ทำหน้าที่อะไร [o0038]
   ทำหน้าที่จัดการหน้าต่าง ของโปรแกรม Windows ให้อยู่อย่างเป็นระเบียบ
   จัดเรียงเนื้อที่ใน Disk ใหม่ ให้แฟ้มที่ถูกแบ่ง Cluster กระจัดกระจาย มาอยู่รวมกันอย่างเป็นระเบียบ
   โปรแกรมฆ่าไวรัสชนิดหนึ่งที่ ฆ่าได้ทั้งบนเครื่อง UNIX MAC และ PC
   โปรแกรมแก้ไขอาการไฟตกเนื่องจาก Power supply ทำงานไม่ปกติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. สำหรับคำว่า PC/AT นั้น คำว่า AT ย่อมาจากอะไร [o0058]
   Action transmission
   Action terminals
   Automatic techology
   Advanced techology
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ถ้าลงห้อง System ใน Windows จะเกิดอะไรขึ้น [o0078]
   ไม่เกิดอะไรขึ้นเลย
   จอภาพจะกลายเป็นขาวดำ
   ระบบ Windows ล่ม คือไม่สามารถใช้ โปรแกรม Windows ได้ หากแก้ไขจะต้องลงโปรแกรมใหม่(Reinstall)
   ใช้ Mouse ไม่ได้ เพราะโปรแกรมควบคุม Mouse อยู่ในห้อง System
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ต้องการเปลี่ยนผู้เป็นเจ้าของแฟ้ม ใน UNIX ใช้คำสั่งอะไร [o0098]
   OWNER
   CHOWN
   USERMOD
   CHGOWN
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. การจัดข้อมูลตามโครงสร้างข้อมูล ข้อใดไม่ได้ถูกจัดในโครงสร้างข้อมูล [o0118]
   หน่วยข้อมูล(Data Item)
   เขตข้อมูล (Data Field)
   ขยะข้อมูล(Data Garbage)
   แฟ้มข้อมูล (Data File)
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0138]
   Harddisk
   Mouse
   Motocycle
   Memory
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ภาษาอะไรที่ถูกพัฒนาโดย Professor Kemeny และ Professor Kurtz แห่ง Dartmount university [o0158]
   Assembly
   BASIC
   C
   COBOL
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. Decrypt คืออะไร [o0178]
   การเข้ารหัสข้อมูลไม่ให้อ่านข้อมูลได้ง่าย
   การถอดรหัสข้อมูลที่เคยเข้าไว้ให้อ่านได้
   การลบข้อมูลที่ไม่ต้องการอย่างหมดจอ
   การเรียกคืนข้อมูลที่ถูกลบไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ในภาษา HTML คำสั่ง CENTER มีหน้าที่อะไร [o0198]
   การเขียนตาราง
   กำหนดรูปแบบอักษร
   ตัวอักษรเอียง
   การกำหนดให้อยู่ตรงกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. LAN คืออะไร ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ [o0218]
   สัตว์ชนิดหนึ่งที่ ชาวบ้านมักนำมาผัดเผ็ด หรือลาบ
   ระบบ Internet ระบบใหม่ ที่ทำให้ทุกหน่วยงานเชื่อมต่อ Internet ได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
   ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (Local Area Network)
   ระบบเครือข่ายระยะไกล ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Long Area Network)
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. Carriage return มีรหัส ASCII ฐาน 16 ว่าอะไร [o0238]
   13
   10
   0D
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RWXR-XR-X ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0258]
   755
   700
   444
   664
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. การทำงานใน virtual mode ของเครื่องระดับ 32 บิต สามารถอ้างอิงแอดเดรสหน่วยความจำได้สูงสุดเท่าใด [o0278]
   64 เทระไบต์
   128 เทระไบต์
   128 เมกะไบต์
   8 เมกะไบต์
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. แผงวงจร PCMCIA ประเภทที่ 1 มีขนาดเท่าใด [o0298]
   54mm * 85.mm * 5 mm
   54mm * 85.mm * 3.3 mm
   54mm * 85.mm * 10.5 mm
   54mm * 85.mm * 10 mm
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. BIOS ย่อมาจากอะไร [o0318]
   Big Input Operating System
   Biology system
   Binary operating system
   Basic Input Output System
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. DIP switch นั้น คำว่า DIP ย่อมาจากอะไร [o0338]
   Dial Printer Switch
   Dual in-line Package switch
   Double Printer Switch
   Dial Internet Package Switch
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. IRC ช่วยให้ผู้คนคุยกันได้ทั่วโลกผ่านคอมพิวเตอร์แบบ Real time คำว่า IRC ย่อจากอะไร [o0358]
   Internet Relay Chat
   Indexed Relay Chat
   Internet Relay Character
   Indexed Relay Character
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ถ้าต้องการทราบ Version ของ windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0378]
   System
   Network
   Display
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. PGP เป็นระบบ Public key cryptography ย่อมาจากอะไร [o0398]
   Piority Great Public
   Private Generate Protection
   Private Good protection Pretty Generate Protection
   Pretty Good Privacy
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ถ้าต้องการดูเลขลงทะเบียน (Serial number) ของ Microsoft windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0418]
   Network
   System
   Display
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. แฟ้มข้อมูล (Data file) คือข้อมูลลักษณะใด [o0438]
   การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
   การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ภาษา LOGO เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้สอนเด็ก ถูกคิดค้นโดยใคร จาก MIT [o0458]
   จอห์น แมคคาที
   เซย์มัวร์ พาเพิร์ต
   จิม แบคคัส
   Charles Babbage
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. Transaction file คือแฟ้มลักษณะใด [o0478]
   แฟ้มที่ใช้ใน Internet
   แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อย
   แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
   แฟ้มที่ใช้ในทางการแพทย์
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. VRML เป็นภาษาที่มีลักษณะเด่นด้านใด [o0498]
   สามารถแสดงวัตถุแบบ 3 มิติบนเว็บบราวเซอร์
   สามารถสร้าง HTML ตามปกติได้
   สามารถเป็น CGI ที่ดี
   สามารถใช้แทน Java ในอนาคต
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำสั่ง SHUTDOWN ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0518]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดเครื่อง
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก