ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ความเร็ว ไมโครเซคคั่น(US - Microsecond) คือเท่าใด [o0106]
   1 ต่อ พัน วินาที
   1 ต่อ ล้าน วินาที
   1 ต่อ พันล้าน วินาที
   1 ต่อ ล้านล้าน วินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล ตัวเลือกใด ถือว่าใหญ่ที่สุด [o0120]
   หน่วยข้อมูล(Data Item)
   เขตข้อมูล (Data Field)
   ระเบียนข้อมูล (Data record)
   แฟ้มข้อมูล (Data File)
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0134]
   Diskette
   Memory
   Mouse
   Printer
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ตัวอักษร A ในระบบเลขฐานหมายถึงเลขใด [o0148]
   1
   10
   16
   26
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. โปรแกรม SPSS ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0162]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. อะไรคือแผ่นฟิล์มทำด้วยสารโพลีเอสเตอร์ ใช้เคลือบผิวของสื่อบันทึก เช่น จานหรือเทปแม่เหล็ก [o0176]
   ยาง (Rubber)
   ไมลาร์(Mylar)
   น้ำมันพิเศษ(Extra Oil)
   ครีมพิเศษ(Cream)
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ในภาษา HTML คำสั่ง I มีหน้าที่อะไร [o0190]
   ตัวอักษรเอียง
   ตัวอักษรเข้มหรือหนา
   ตัวอักษรขีดเส้นใต้
   ตัวอักษรแบบ heading ที่มีขนาดใหญ่
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0204]
   เทปแม่เหล็ก
   แคช
   RAM
   Diskette
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. LAN คืออะไร ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ [o0218]
   สัตว์ชนิดหนึ่งที่ ชาวบ้านมักนำมาผัดเผ็ด หรือลาบ
   ระบบ Internet ระบบใหม่ ที่ทำให้ทุกหน่วยงานเชื่อมต่อ Internet ได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
   ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (Local Area Network)
   ระบบเครือข่ายระยะไกล ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Long Area Network)
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดเหมาะกับการคำนวณสูตร ทางวิทยาศาสตร์ [o0232]
   FORTRAN
   COBOL
   RPG
   JAVA
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ISDN คือเครือข่ายสื่อสารทางไกลด้วยระบบ Digital แต่ ISDN ย่อมาจากอะไร [o0246]
   Integrated Services Digital Network
   Integrated System Digital Network
   Integrated Services Dynamic Network
   Integrated Services Digital Nervius
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RWXRWXRWX ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0260]
   700
   777
   444
   755
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. Floppy disk ที่นิยมใช้กันมากที่สุดของ PC ในปัจจุบันมีความจุเท่าใด [o0274]
   720 Kb
   1.2 Mb
   1.44 Mb
   360 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. IBM Floppy disk ขนาด 5.25 นิ้ว (DS/HD) มีความจุเท่าใด [o0288]
   720Kb
   360Kb
   1.2Mb
   1.44Mb
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. IBM PC รุ่นแรก 8088 มีบัสข้อมูลภายในขนาดเท่าใด [o0302]
   16 Bit
   8 Bit
   4 Bit
   2 Bit
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. BOF ย่อมาจากอะไร [o0316]
   Bio Of File
   Begin Of File
   Best Of File
   Big Of File
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำสั่ง LS ใน UNIX คล้ายคำสั่งใดของ DOS [o0330]
   TYPE
   COPY
   DIR
   DEL
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. FAQ ย่อมาจากอะไร [o0344]
   Find Asked Question
   Free Asked Question
   Frequently Asked Question
   Frequently Answer Question
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. IRC ช่วยให้ผู้คนคุยกันได้ทั่วโลกผ่านคอมพิวเตอร์แบบ Real time คำว่า IRC ย่อจากอะไร [o0358]
   Internet Relay Chat
   Indexed Relay Chat
   Internet Relay Character
   Indexed Relay Character
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดกลาง คือเครื่องใด [o0372]
   Mainframe computer
   Mini computer
   Micro computer
   Mobile phone
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คอมพิวเตอร์ขนาดวางฝ่ามือ ที่เป็นคู่แข่งของ Palm คือเครื่องใด [o0386]
   PocketPC
   Palm
   PDA
   MBA
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า QBE ที่พบใน Microsoft Access นั้นย่อมาจากอะไร [o0400]
   Query by example
   Quit by Excel
   Question by Example
   Question by Excel
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง (SQL)ย่อมาจากอะไร [o0414]
   Speed Question Language
   Speed Query Language
   Structured Query Language
   Structured Question Language
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร [o0428]
   Wing World Wide
   World Wide Web
   Wide World Web
   World Wing Wide
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. เขตข้อมูล (Data field) คือข้อมูลลักษณะใด [o0442]
   การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
   การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. Chip 80387 เป็น Coprocessor ที่ทำหน้าที่ลักษณะใด [o0456]
   ช่วยเก็บข้อมูล
   ช่วยแสดงผลทางจอภาพได้ชัดเจน
   ช่วยคำนวณทางคณิตศาสรตร์
   ช่วยลดรังสีจากจอภาพ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. Caps lock key หมายถึงแป้นชนิดใด [o0470]
   แป้นตรึงอักษรตัวใหญ่
   แป้นตรึงตัวเลข
   แป้นพิมพ์เปิดเครื่อง
   แป้นพิมพ์ใส่หมวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ลูกคิด ถูกคิดค้นขึ้นโดยชนชาติใด [o0484]
   อังกฤษ
   ยุโรป
   เยอรมัน
   จีนโบราณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. VRML เป็นภาษาที่มีลักษณะเด่นด้านใด [o0498]
   สามารถแสดงวัตถุแบบ 3 มิติบนเว็บบราวเซอร์
   สามารถสร้าง HTML ตามปกติได้
   สามารถเป็น CGI ที่ดี
   สามารถใช้แทน Java ในอนาคต
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำสั่ง PINE ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0512]
   แสดงรายชื่อแฟ้มในระบบ
   ช่วยอธิบายคำสั่ง
   Text editor
   บริการจัดการ mail box
   ผิดทุกตัวเลือก