ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Analog [o0123]
   มีหน้าที่คำนวณทางระบบบัญชี
   เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME
   เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต
   Main frame computer
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0138]
   Harddisk
   Mouse
   Motocycle
   Memory
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. 1001 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0153]
   8
   9
   10
   11
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของฐานข้อมูล [o0168]
   ลดความซ้ำซ้อน
   เลือกข้อมูลไปใช้ได้โดยง่าย
   ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย
   ไม่ติดไวรัสได้ง่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. Server computer คืออะไร [o0183]
   คอมพิวเตอร์เครื่องที่ให้บริการ และมีเครื่องลูกขอติดต่อเข้าใช้บริการ
   คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบไวรัส
   คอมพิวเตอร์ที่ตั้งให้บริการตามจุดขายใน supermarket
   คอมพิวเตอร์เป็น 10 ที่ตั้งเรียงกันให้บริการใน Cyber net
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ในภาษา HTML คำสั่ง CENTER มีหน้าที่อะไร [o0198]
   การเขียนตาราง
   กำหนดรูปแบบอักษร
   ตัวอักษรเอียง
   การกำหนดให้อยู่ตรงกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของระบบเชี่ยวชาญ (Expert systems) [o0213]
   ระบบการใช้สัญญาณเตือนทางการแพทย์
   การพยากรณ์อากาศ
   การวิเคราะห์โรค เช่นระบบ MYCIN ที่รู้จักกันแพร่หลาย โดยรับข้อมูลต่าง ๆ ของคนไข้ และทำการสรุปผลแจ้งให้หมอทราบต่อไป
   ระบบกังหันวิดน้ำเข้านา ที่ประดิษฐ์โดยชาวนาผู้ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และทุนแรง แทนการที่จะต้องใช้กระป๋องไปวิดน้ำเข้านาเอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดต่อไปนี้ เกิดมาก่อนใคร [o0228]
   C
   BASIC
   PASCAL
   RPG
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. NLQ (Near letter quality) คืออะไร [o0243]
   คุณสมบัติของเครื่อง laser printer ท่านจะเห็นได้ที่ใต้เครื่อง laser printer ทุกยี่ห้อ
   คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ Dot matrix ที่ทำให้เครื่องพิมพ์พิมพ์ตัวอักษรได้คมชัดที่สุด
   คุณสมบัติที่เป็นอีกชื่อหนึ่งของ DRAFT ในเครื่องพิมพ์ Dot matrix
   ชื่อเครื่องพิมพ์ Laser printer เครื่องแรกของโลกที่ถูกออกแบบโดย Bill gate
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RWXR-XR-X ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0258]
   755
   700
   444
   664
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. GIGA BYTE มีกี่ไบต์ [o0273]
   1,000,000,000 ไบต์
   1,000,000 ไบต์
   1,073,741,824 ไบต์
   1,065,443,256 ไบต์
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. IBM Floppy disk ขนาด 5.25 นิ้ว (DS/HD) มีความจุเท่าใด [o0288]
   720Kb
   360Kb
   1.2Mb
   1.44Mb
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. IBM PC รุ่นแรก 8088 มีบัสข้อมูลภายนอกขนาดเท่าใด [o0303]
   16 Bit
   8 Bit
   4 Bit
   2 Bit
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. BIOS ย่อมาจากอะไร [o0318]
   Big Input Operating System
   Biology system
   Binary operating system
   Basic Input Output System
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ถ้าการ Restore คือการเรียกคืนข้อมูล อะไรที่คู่กัน [o0333]
   Backup
   Delete
   Erase
   Format
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. แฟ้มนามสกุล TAR มักเป็นแฟ้มลักษณะใด [o0348]
   ถูกบีบอัด
   Graphic
   Word
   Browser
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. เครื่องพิมพ์แบบ 9 หรือ 24 เข็มพิมพ์ เป็นเครื่องพิมพ์แบบใด [o0363]
   Ink Jet
   Laser printer
   Dot-matrix
   Scanner
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ถ้าต้องการทราบ Version ของ windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0378]
   System
   Network
   Display
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. PDA ย่อมาจากอะไร [o0393]
   Personal Direct Assistant
   Personal Digital Assistant
   Personal Digital Access
   Personal Direct Access
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. การกำหนด CHMOD 777 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0408]
   RWX--X--X
   RWX------
   RWXRWXRWX
   RWX-W--WX
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. Priated software คือซอฟต์แวร์เถื่อนที่ Download อย่างผิดกฏหมาย เรียกว่าอะไร [o0423]
   WareS
   WareX
   WareZ
   WareA
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. แฟ้มข้อมูล (Data file) คือข้อมูลลักษณะใด [o0438]
   การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
   การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. การทำ Compression แฟ้มข้อมูลหมายถึงทำอะไร [o0453]
   ลง Soft space ในแฟ้ม
   ฆ่าไวรัส
   ซ่อมแผ่นดิสค์
   ทำการบีบอัดข้อมูล
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. โดยปกติการเข้าถึงเทปแม่เหล็ก จะเข้าถึงแบบใด [o0468]
   แบบตามลำดับ (Random access)
   แบบสุ่ม (Random access)
   แบบตามลำดับ(Sequential access)
   แบบสุ่ม (Sequential access)
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. Extended Memory จะถูกใช้ได้ใน Protect mode คือส่วนใดของหน่วยความจำ [o0483]
   ส่วนที่เกิน 8 MB ขึ้นไป
   ไม่เกิน 64 Byte แรก
   เหนือ 640 Byte
   ส่วนที่เกิน 1 MB ขึ้นไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. VRML เป็นภาษาที่มีลักษณะเด่นด้านใด [o0498]
   สามารถแสดงวัตถุแบบ 3 มิติบนเว็บบราวเซอร์
   สามารถสร้าง HTML ตามปกติได้
   สามารถเป็น CGI ที่ดี
   สามารถใช้แทน Java ในอนาคต
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำสั่ง CAT ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0513]
   แสดงข้อมูลใน Text file
   ตรวจสอบเครื่องปลายทางด้วย IP
   Text browser
   แสดงการใช้พื้นที่ใน Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงหน่วยความจำ [o0528]
   1 Byte = 16 bit
   2 Byte = 8 Bit
   1 Kb = 1024 Byte
   1 Mb = 1020 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ข้อใดไม่ใช่สื่อเก็บข้อมูล [o0543]
   Memory stick
   Printer
   Ram
   Diskette
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. การสื่อสารผ่านสื่อกลางใดที่มีประสิทธิภาพที่สุด [o0558]
   COAX
   Microwave
   Fiber optic
   UTP
   ผิดทุกตัวเลือก