ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ตู้ PBX ที่ใช้ในองค์กร ใช้เพื่อสิ่งใดเป็นสำคัญ [o0431]
   ระบบ Leased line
   กันฟ้าผ่า
   ลดคลื่นรบกวน
   ใช้เพิ่มคู่สายให้เหมือนมีมากขึ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ตัวอักษร R ซึ่งแสดงสิทธิของเจ้าของ เมื่อใช้คำสั่ง LS หมายถึงอะไร [o0443]
   อ่านได้
   เขียนได้
   ประมาลผลได้
   ลบได้
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ภาษา LISP เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เก่าแก่ภาษาหนึ่ง ถูกคิดค้นโดยใคร จาก MIT [o0455]
   จอห์น แมคคาที
   จิม แบคคัส
   บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
   Charles Babbage
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ภาษา FORTRAN ถูกพัฒนาโดยใคร แห่งบริษัท IBM [o0467]
   จิม แบคคัส
   บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
   Charles Babbage
   Ada Augusta Byron
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คอมพิวเตอร์ในยุคแรก(ค.ศ.1951-1956) ใช้ภาษาใดที่ถูกใช้มาก [o0479]
   ภาษาเครื่องจักร
   ภาษา C
   ภาษา Perl
   ภาษา Basic
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ระบบ EDI(Electronic Data Interchange) คืออะไร [o0491]
   ระบบแลกเปลี่ยนบุคคลากร IT
   ระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
   ระบบปฏิบิติการ
   ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เช่น Pentium ใช้อะไร เป็นวงจรคำนวณ [o0503]
   ถ่านไฟฉาย
   หลอดสูญญากาศ
   ทรานซิสเตอร์
   แม่เหล็ก
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำสั่ง LYNX ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0515]
   แสดงข้อมูลใน Text file
   ตรวจสอบเครื่องปลายทางด้วย IP
   Text browser
   แสดงการใช้พื้นที่ใน Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงหน่วยความจำ [o0527]
   1 Byte = 16 bit
   2 Byte = 8 Bit
   1 Kb = 1204 Byte
   1 Mb = 1024 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. Mouse คืออุปกรณ์ประเภทใด [o0539]
   สื่อเก็บข้อมูล
   อุปกรณ์แสดงผล
   อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
   เครื่องพิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ความเร็วโดยปกติของ keyboard เป็นเท่าใด [o0551]
   10 ไบต์ต่อวินาที
   1.5 เมกะไบต์ต่อวินาที
   6 เมกะไบต์ต่อวินาที
   78 เมกะไบต์ต่อวินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. OS/2 เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกเขียนโดยบริษัทใด [o0004]
   IBM
   Microsoft Corporation
   SUN Corporation
   โครงการ School net
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ลักษณะของ แผ่นขนาด 5.25 นิ้ว(DSDD) Double-Sided Double-Density Disk มีลักษณะไม่ตรงตามข้อใด [o0016]
   ขนาด 9 Sector ต่อ Track
   ในแผ่นมีจำนวน 40 Track
   ใช้เนื้อที่เก็บ ตาราง Directory 7 Sector
   ในแผ่นมี 740 Sector
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. แฟ้มที่มีส่วนในการบูตเครื่องของระบบ DOS มีแฟ้มใดบ้าง [o0028]
   IO.SYS MSDOS.SYS CONFIG.SYS
   IO.SYS MSDOS.SYS CONFIG.SYS COMMAND.COM AUTOEXEC.BAT
   IO.SYS COMMAND.COM WIN.COM
   AUTOEXEC.BAT CONFIG.SYS POWER.ON IBM.COM BOOT.COM INPUT.DAT OUTPUT.DAT
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า REN ซึ่งเป็นคำสั่งภายในของ DOS ย่อมาจากอะไร [o0040]
   Rename
   Random Environment Network
   Romeo Edit Nicolus
   Re-ENtrance
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. มีการจัดการ หน่วยความจำจนวิ่งเร็วเท่ากับ CPU ไม่ต้องเสียเวลารอคอย สถานะนี้เรียกว่าอะไร [o0052]
   Wait time period
   Access time state
   Cache time state
   Zero wait state
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. วิธีที่มีประสิทธิภาพแบบใหม่ของ Controller แบบ ST-506 ใช้บันทึกข้อมูลบน Harddisk คืออะไร [o0064]
   RLL (Run Length Limited)
   MFM (Modified Frequency Modulation)
   CAD (Computer Aided Design)
   CAM (Computer Aided Manufacturing)
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ทำไมบางครั้งต้องสั่ง Restart the computer in MS-DOS mode ในเมนูของ Shutdown ของ Windows [o0076]
   มีโปรแกรมบางตัวไม่สามารถ Run ภายใต้ Windows ได้ เช่น TP7 เป็นต้น
   เป็นการเรียกส่วนของ DOS มาทำงาน แต่ยังอยู่ภายใต้ Windows environment
   เป็นตัวเลือกเดียวกับการเปิดหน้าต่าง DOS ใน Windows environment
   คำสั่งปิดเครื่องในอีกลักษณะหนึ่ง แทน Shutdown
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. หากไม่ใช้ XWINDOW เพิ่มผู้ใช้ใหม่ คำสั่งใดสามารถเพิ่มผู้ใช้ ในระบบ LINUX ได้ [o0088]
   USERADDING
   UADD
   USERADD
   ADDUSER
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ระบบปฏิบัติการ LINUX เป็นระบบแบบใด [o0100]
   ระบบผู้ใช้คนเดียว
   ระบบ WINDOWS ที่ MICROSOFT เขียนขึ้นมาแก้ไขข้อผิดพลาดของตน
   ระบบปฏิบัติการแบบหลายผู้ใช้ เข้าใช้เครื่องพร้อมกัน ผ่านระบบเครือข่าย
   ระบบปฏิบัติการสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ เช่น ร้านค้า ร้าน VDO เป็นต้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ผลงานอะไรทำให้ John Bardeen, William Shockley และ Walter H.Brattain ได้รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ (1956) [o0112]
   EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
   EDSAC (Electro Delayed Storage Automatic Computer)
   UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer)
   IBM 1401 และ IBM 1620
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Digital [o0124]
   เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME
   เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต
   Main frame computer
   มีหน้าที่คำนวณทางระบบบัญชี
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0136]
   Hard drive
   OMR(Optical Mark Reader)
   Card Reader
   Microfilm
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ตัวอักษร A ในระบบเลขฐานหมายถึงเลขใด [o0148]
   1
   10
   16
   26
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. โปรแกรม Photoshop ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0160]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. UPS (Uninterruptible power supply) คืออะไร [o0172]
   เครื่องสำรองไฟฟ้า
   เครื่องตรวจสอบไวรัสอัตโนมัติ
   อุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า
   เครื่องปรับอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. CAD (Computer-aided design) คืออะไร [o0184]
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ในภาษา HTML คำสั่ง P มีหน้าที่อะไร [o0196]
   การขึ้นบรรทัดใหม่
   การขีดเส้นตามแนวนอน
   กำหนดรูปแบบอักษร
   การขึ้น Paragraph ใหม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0208]
   เทปแม่เหล็ก
   Harddisk
   Handydrive
   แคช
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. รายงานใดที่ถูกจัดทำเพื่อแจกจ่าย หรือถูกจัดทำขึ้นเป็นประจำ [o0220]
   Schedule Reports
   Demand Reports
   Exception Reports
   Predictive Reports
   ผิดทุกตัวเลือก