ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ข้อใดไม่ใช่สื่อเก็บข้อมูล [o0543]
   Memory stick
   Printer
   Ram
   Diskette
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ความเร็วโดยปกติของ CD-ROM 40X เป็นเท่าใด [o0553]
   10 ไบต์ต่อวินาที
   1.5 เมกะไบต์ต่อวินาที
   6 เมกะไบต์ต่อวินาที
   78 เมกะไบต์ต่อวินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. OS/2 เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกเขียนโดยบริษัทใด [o0004]
   IBM
   Microsoft Corporation
   SUN Corporation
   โครงการ School net
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. บัส (Bus) = ถนนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มของสายไฟบน main board ถามว่า บัส ในคอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท [o0014]
   2 ประเภทคือ บัสภายใน และบัสภายนอก
   3 ประเภท คือ บัสระดับสูง บัสระดับกลาง บัสระดับต่ำ
   1 ประเภทเท่านั้น คือบัสข้อมูล
   2 ประเภท คือ บัสใช้งาน และบัสไม่ใช้งาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. หน่วยความจำ Cache memory เป็นหน่วยความจำแบบใด [o0024]
   Static RAM
   Dynamic RAM
   Win RAM
   Linux RAM
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS [o0034]
   REN
   CAN
   CLS
   DEL
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. Y ตรงกับเลข 89 ฐาน 10 แล้ว B ตรงกับ เลขอะไรฐาน 10 [o0044]
   55
   66
   65
   90
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. สำหรับคำว่า PC/XT นั้น คำว่า XT ย่อมาจากอะไร [o0054]
   Extended
   Execution
   Expert
   Exponential
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. วิธีที่มีประสิทธิภาพแบบใหม่ของ Controller แบบ ST-506 ใช้บันทึกข้อมูลบน Harddisk คืออะไร [o0064]
   RLL (Run Length Limited)
   MFM (Modified Frequency Modulation)
   CAD (Computer Aided Design)
   CAM (Computer Aided Manufacturing)
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. Unrecoverable application error คืออะไร ที่เกิดขึ้นบ่อยใน Windows 3.1 [o0074]
   ความผิดพลาดของ Application ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
   คุณลักษณะพิเศษที่ตรวจสอบความผิดพลาด และแก้ไขได้ทันที
   ข้อผิดพลาดที่ไม่มีโอกาสพบใน Window ทุกเวอร์ชัน
   ข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ และจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้หยุดใช้เครื่องไปพักหนึ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ผู้ให้กำเนิด LINUX คือใคร [o0084]
   Linus Torvalds
   Linus Kernel
   Bill Gate
   Linux corporation
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า LT ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0094]
   มากกว่า
   น้อยกว่า
   เท่ากับ
   น้อยกว่าหรือเท่ากับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. เอดา ออกุสตา ไบรอน ธิดาคนเดียวของ ลอร์ดไบรอน เอดา ได้รับสมญาอะไรจนมีชื่อเสียง [o0104]
   Miss internet คนแรกของโลก
   นักเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก
   ผู้ตั้งบริษัทร่วมกับ bill gate แต่เสียชีวิตไปก่อน
   Hacker คนที่สอง ต่อจาก Neo ใน Matrix
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาในประเทศไทยปีใด และที่มหาวิทยาลัยใด [o0114]
   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2506 ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ. 2501 เดือนใดไม่ปรากฏ
   วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง ปี พ.ศ. 2520 เดือนมิถุนายน
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Digital [o0124]
   เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME
   เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต
   Main frame computer
   มีหน้าที่คำนวณทางระบบบัญชี
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0134]
   Diskette
   Memory
   Mouse
   Printer
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU - Central Processing Unit) [o0144]
   หน่วยความจำหลัก(Main memory)
   หน่วยคำนวณ และตรรก(Arithmetic and Logic Unit - ALU)
   หน่วยรับ(Input unit)
   หน่วยควบคุม (Control unit)
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. 0 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0154]
   0
   1
   2
   ไม่มีข้อใดถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. โปรแกรม Calculator ถือเป็นโปรแกรมประเภทใด [o0164]
   ซอฟท์แวร์จัดระบบฐานข้อมูล (Database management software)
   ซอฟท์แวร์จัดพิมพ์เอกสาร (Word processing software)
   ซอฟท์แวร์ทำการคำนวณ (Calculation software)
   ซอฟท์แวร์ทางกราฟฟิคส์(Graphic software)
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. Surge protector คืออะไร [o0174]
   เครื่องสำรองไฟฟ้า
   เครื่องตรวจสอบไวรัสอัตโนมัติ
   อุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า
   เครื่องปรับอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. CAD (Computer-aided design) คืออะไร [o0184]
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ในภาษา HTML คำสั่ง HR มีหน้าที่อะไร [o0194]
   การขึ้นบรรทัดใหม่
   การขีดเส้นตามแนวนอน
   กำหนดรูปแบบอักษร
   การขึ้น Paragraph ใหม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0204]
   เทปแม่เหล็ก
   แคช
   RAM
   Diskette
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ฐานข้อมูล (Database) จะแก้ปัญหาเรื่องใดต่อไปนี้ไม่ได้ [o0214]
   การซ้ำซ้อนของข้อมูล
   ผู้ใช้ไม่ต้องการข้อมูล
   ความไม่ทันสมัยของข้อมูล
   ข้อมูลไม่เชื่อมโยงถึงกัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์มี 7 ตำแหน่ง ข้อใดถูกต้อง [o0224]
   EDP manager, System Analyst, Programmer, SaleMan, Scheduler, Librarian, Data Entry Operator
   EDP manager, System Analyst, Programmer, Computer Operator, Scheduler, Librarian, Data Entry Operator
   EDP manager, System Analyst, Programmer, Computer Operator, Maid, Librarian, Data Entry Operator
   EDP manager, System Analyst, Programmer, Computer Operator, Scheduler, Hacker, Data Entry Operator
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด ที่ถูกพัฒนาโดย Niklaus Wirth และเป็น Structure programming [o0234]
   C
   BASIC
   PASCAL
   RPG
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. NS หรือ Nanosecond มีอัตราส่วนเท่าใด [o0244]
   1/1,000 วินาที
   1/1,000,000 วินาที
   1/1,000,000,000 วินาที
   1/1,000,000,000,000 วินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. Space มีรหัส Ascii ฐาน 16 คืออะไร [o0254]
   16
   20
   17
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. Line feed มีรหัส Ascii ฐาน 16 คืออะไร [o0264]
   0D
   0A
   13
   LF
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. Floppy disk ที่นิยมใช้กันมากที่สุดของ PC ในปัจจุบันมีความจุเท่าใด [o0274]
   720 Kb
   1.2 Mb
   1.44 Mb
   360 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก