ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงหน่วยความจำ [o0528]
   1 Byte = 16 bit
   2 Byte = 8 Bit
   1 Kb = 1024 Byte
   1 Mb = 1020 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. Dead lock หมายถึงอะไร [o0550]
   การทำงานของ 2 process ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
   การทำงานของที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
   การกีดกัน
   วงจรอับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. รุ่นของ ไมโครโปรเซสเซอร์(Microprocessor) รุ่นใดใหม่ที่สุด [o0013]
   8088
   80486
   Pentium
   SuperMario
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำสั่ง FORMAT เป็นคำสั่งภายนอกของ DOS มีหน้าที่ใด [o0035]
   จัดโครงสร้างของ DISK ใหม่
   ลบแฟ้มบางแฟ้มที่ไม่ต้องการออกจาก DISK
   จัดรูปแบบของ CD-ROM ใหม่
   ทำความสะอาด DISK DRIVE
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. MIPS เป็นหน่วยวัด ซึ่งย่อมาจากอะไร [o0057]
   Million income per system
   Million instruction per second
   Multi instruction per system
   Multi instruction per second
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ใครเป็นผู้วางนโยบายของ บริษัท Microsoft Corporation และเป็นเจ้าของ Microsoft Windows ชื่อดัง [o0079]
   ชวน หลีกภัย
   บริษัท SUN
   Jesus corporation
   Bill Gate
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. Shell ในระบบปฏิบัติการ UNIX คืออะไร [o0101]
   โปรแกรมที่คอยปฏิบัติงานตามที่ผู้ใช้สั่งงาน
   หอยชนิดหนึ่ง ที่เกาะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
   โปรแกรมฆ่าไวรัสที่มีประสิทธิภาพมาก
   โปรแกรม Editor ใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขแฟ้มแบบ TEXT
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ข้อใดเป็นการกล่าวถึงคอมพิวเตอร์แบบ Analog [o0123]
   มีหน้าที่คำนวณทางระบบบัญชี
   เห็นตัวอย่างได้จาก TV GAME
   เครื่องวัดอุณหภูมิหรือความดันโลหิต
   Main frame computer
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. เลขชุดใดไม่ใช่เลขฐาน 2 [o0145]
   11001
   1221
   0
   111111111
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. การเชื่อมเครือข่ายแบบใดต้องใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า HUB [o0167]
   Star network
   Ring network
   Book network
   Bus network
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ในภาษา HTML คำสั่ง B มีหน้าที่อะไร [o0189]
   ตัวอักษรเอียง
   ตัวอักษรเข้มหรือหนา
   ตัวอักษรขีดเส้นใต้
   ตัวอักษรแบบ heading ที่มีขนาดใหญ่
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ที่มีชีวิต [o0211]
   Hardware
   Software
   Peopleware
   Data
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดได้รับการพัฒนาเมื่อปี ค.ศ.1959 เพื่อใช้เขียนโปรแกรมด้านธุรกิจ [o0233]
   FORTRAN
   COBOL
   RPG
   JAVA
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. การจัดระดับความสำคัญของ interrupt นั้นให้ IRQ เท่าใดสำคัญที่สุด [o0255]
   0
   256
   15
   16
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. Notepad สามารถรองรับแฟ้มที่ขนาดไม่เกิดประมาณเท่าใด [o0277]
   16 Kb
   128 Kb
   64 Kb
   256 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. แผงวงจร PCMCIA ประเภทที่ 2 มีขนาดเท่าใด [o0299]
   54mm * 85.mm * 10.5 mm
   54mm * 85.mm * 3.3 mm
   54mm * 85.mm * 5 mm
   54mm * 85.mm * 10 mm
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีหน้าที่รับพักข้อมูล ระหว่างส่งผ่านอุปกรณ์ [o0321]
   Zip drive
   CACHE
   CD-ROM
   Buffer
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ปุ่มที่มีลูกศรชี้ไปทางซ้าย เรียกว่าปุ่มอะไร [o0343]
   Space
   Forward space
   Back space
   Advance Space
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. LAN ย่อมาจากอะไร [o0365]
   Line Access Network
   Local Access Network
   Link Area Network
   Local Area Network
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. PALM และ PocketPC ต่างเป็นอุปกรณ์ที่ถูกเรียกว่าอะไร [o0387]
   NOTEBOOK
   PC
   PDA
   LAPTOP
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. การกำหนด CHMOD 646 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0409]
   RWX--X--X
   RWX------
   RW-R--R-X
   RWX-W--WX
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ตู้ PBX ที่ใช้ในองค์กร ใช้เพื่อสิ่งใดเป็นสำคัญ [o0431]
   ระบบ Leased line
   กันฟ้าผ่า
   ลดคลื่นรบกวน
   ใช้เพิ่มคู่สายให้เหมือนมีมากขึ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. การทำ Compression แฟ้มข้อมูลหมายถึงทำอะไร [o0453]
   ลง Soft space ในแฟ้ม
   ฆ่าไวรัส
   ซ่อมแผ่นดิสค์
   ทำการบีบอัดข้อมูล
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำสั่ง CHOWN ใน Linux ใช้เปลี่ยนอะไร [o0475]
   เจ้าของและผู้อื่น
   ผู้อื่น และเจ้าของ
   กลุ่ม และเจ้าของ
   เจ้าของ และกลุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. Demonstration หรือ Demo หมายถึงอะไร [o0497]
   สาธิต
   สมมุติ
   ระบบปฏิบิติการ
   Browser
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำสั่ง RPM ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0519]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดเครื่อง
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ข้อใดไม่ใช่สื่อเก็บข้อมูล [o0541]
   Scanner
   Memory stick
   Ram
   Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. OS/2 เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกเขียนโดยบริษัทใด [o0004]
   IBM
   Microsoft Corporation
   SUN Corporation
   โครงการ School net
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper memory area) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0026]
   64 Kb
   384 Kb
   640 Kb
   1024 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำสั่ง Call ถูกใช้ใน Batch file เพื่ออะไร [o0048]
   เพื่อเรียกตัวแปรมาประมวลผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
   เพื่อเรียกผู้ใช้ในระบบ Network ให้กลับเข้าอยู่การทำงาน
   เพื่อเรียกผู้ร่วมงานจากคอมพิวเตอร์ผ่านวิทยุติดตามตัว ซึ่งเป็นบริการของ DOS version ใหม่
   เพื่อเรียก Batch file อื่นมาทำงาน เมื่อทำ Batch file นั้นเสร็จ จะกลับมาทำ Batch file เดิมต่อจากบรรทัดเดิม
   ผิดทุกตัวเลือก