ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Line feed มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0266]
10
0D
12
0A
ผิดทุกตัวเลือก

2. IBM Floppy disk ขนาด 5.25 นิ้ว (DS/HD) มีความจุเท่าใด [o0288]
720Kb
360Kb
1.2Mb
1.44Mb
ผิดทุกตัวเลือก

3. แฟ้มนามสกุล PDF มักถูกเปิดด้วยโปรแกรมอะไร [o0310]
Ms Word
Acrobat reader
Browser
X-Box
ผิดทุกตัวเลือก

4. CRT ซึ่งเป็นจอภาพของคอมพิวเตอร์ย่อมาจากอะไร [o0332]
Control Radio Terminal
Create Terminal
Control Record Terminal
Cathode ray tube
ผิดทุกตัวเลือก

5. Eudora เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ด้านใดได้โดดเด่น [o0354]
Browser
Graphic
Word
E-Mail
ผิดทุกตัวเลือก

6. การจู่โจมทาง Mail box ของผู้ใช้ ตัวไวรัส มักเลือกโปแกรมใดมากที่สุด [o0376]
Outlook
Netscape mail
Eudora
Web based mail
ผิดทุกตัวเลือก

7. PGP เป็นระบบ Public key cryptography ย่อมาจากอะไร [o0398]
Piority Great Public
Private Generate Protection
Private Good protection Pretty Generate Protection
Pretty Good Privacy
ผิดทุกตัวเลือก

8. แฟ้มนามสกุล gZ มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0420]
Windows
UNIX
OS/2
Apple
ผิดทุกตัวเลือก

9. เขตข้อมูล (Data field) คือข้อมูลลักษณะใด [o0442]
การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
ผิดทุกตัวเลือก

10. การทำงานของเครื่อง 8088 เป็นการทำงานลักษณะใด [o0464]
บัสภายในเป็น 16 แต่ภายนอกเป็น 32
บัสภายในเป็น 16 แต่ภายนอกเป็น 16
บัสภายในเป็น 16 แต่ภายนอกเป็น 8
บัสภายในเป็น 32 แต่ภายนอกเป็น 16
ผิดทุกตัวเลือก

11. Ada Augusta Byron เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวประเทศอะไร [o0486]
อังกฤษ
เยอรมัน
อเมริกา
ฝรั่งเศส
ผิดทุกตัวเลือก

12. Virus CIH ถูกเขียนโดยนักศึกษาชาติใด [o0508]
เขมร
อินเดีย
ไทย
จีน
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า webmaster@thaiall.com ส่วนที่อยู่หลังเครื่องหมาย @ เรียกว่าอะไร [o0530]
User name
Domain name
Login account
Host name
ผิดทุกตัวเลือก

14. ความเร็วโดยปกติของ USB(Universal Serial Bus) เป็นเท่าใด [o0552]
10 ไบต์ต่อวินาที
1.5 เมกะไบต์ต่อวินาที
6 เมกะไบต์ต่อวินาที
78 เมกะไบต์ต่อวินาที
ผิดทุกตัวเลือก

15. สารบัญ(Directory) ของ DOS เก็บอะไร [o0015]
ชื่อแฟ้ม และส่วนขยาย
คลัสเตอร์แรกของแฟ้ม
ไม่มีข้อใดถูก
ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำสั่ง XCOPY ดีกว่าคำสั่ง COPY อย่างไร [o0037]
ไม่ต่างกันแม้แต่น้อย
ใช้ XCOPY เฉพาะโปรแกรมที่ประมวบผลได้ แต่ COPY คัดลอกแฟ้มได้หมด
คำสั่ง XCOPY ใช้คัดลอกทั้ง DIRECTORY ได้ แต่ COPY คัดลอกได้เฉพาะแฟ้มไม่สามารถคัดลอก DIRECTORY ได้
ไม่สามารถใช้ XCOPY บน DOS ได้ เพราะเตรียมคำสั่งนี้ให้ใช้เฉพาะบน Windows เท่านั้น
ผิดทุกตัวเลือก

17. CPU แบบใดใหม่ที่สุด [o0059]
Windows
8088
80486
Pentium
ผิดทุกตัวเลือก

18. Plug and Play คืออะไร ในระบบปฏิบัติการ Windows [o0081]
ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการพัฒนาโปรแกรม INTERNET ให้เป็นไปในทางเดียวกัน
ข้อกำหนดของสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่อนุญาติให้ระบุ และ config อุปกรณ์โดยอัตโนมัติ
ระเบียบวิธีการที่ยอมให้การติดต่อข้ามเครือข่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอีกชื่อหนึ่งว่า Protocal
คำนี้ถูกใช้แยกออกจากกัน ไม่มีการใช้ร่วมกัน เช่น Plug แปลว่าเสียบ และ Play แปลว่าเล่น
ผิดทุกตัวเลือก

19. เบลส์ ปาสคาล(Blaise Pascal) เป็นนักปรัชญา และนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเลขแบบใด [o0103]
ที่เราใช้กันทุกวันนี้
เครื่องที่ใช้ในห้างสรรพสินค้า
ลูกคิด
เครื่องที่สร้างจากฟันเฟือง 8 ตัว
ผิดทุกตัวเลือก

20. คอมพิวเตอร์ที่ใช้วัดคลื่นสมอง มักใช้คอมพิวเตอร์แบบใด [o0125]
Digital computer
Analog computer
Artificial Intelligence Computer
Windows NT Computer
ผิดทุกตัวเลือก

21. การเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยแท้จริงแล้วเก็บในเลขฐานใด [o0147]
เก็บแบบ Analog
ฐาน 2
ฐาน 16
ฐาน 10
ผิดทุกตัวเลือก

22. AD HOC REPORT คืออะไร [o0169]
รายงานที่ถูกจัดทำอย่างเฉพาะเจาะจง งานใดงานหนึ่ง
รายงานที่ถูกจัดทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ
รายงานที่ถูกจัดทำเพื่อตรวจสอบข้อมูลความผิดพลาดของข้อมูลตามปกติ
รายงานที่จะทำปีละครั้งเพื่อตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย
ผิดทุกตัวเลือก

23. ในภาษา HTML คำสั่ง U มีหน้าที่อะไร [o0191]
ตัวอักษรเอียง
ตัวอักษรเข้มหรือหนา
ตัวอักษรขีดเส้นใต้
ตัวอักษรแบบ heading ที่มีขนาดใหญ่
ผิดทุกตัวเลือก

24. ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างของระบบเชี่ยวชาญ (Expert systems) [o0213]
ระบบการใช้สัญญาณเตือนทางการแพทย์
การพยากรณ์อากาศ
การวิเคราะห์โรค เช่นระบบ MYCIN ที่รู้จักกันแพร่หลาย โดยรับข้อมูลต่าง ๆ ของคนไข้ และทำการสรุปผลแจ้งให้หมอทราบต่อไป
ระบบกังหันวิดน้ำเข้านา ที่ประดิษฐ์โดยชาวนาผู้ต้องการความสะดวกรวดเร็ว และทุนแรง แทนการที่จะต้องใช้กระป๋องไปวิดน้ำเข้านาเอง
ผิดทุกตัวเลือก

25. Carriage return มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0235]
13
10
0D
0A
ผิดทุกตัวเลือก

26. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RW-RW-R-- ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0257]
700
664
444
755
ผิดทุกตัวเลือก

27. ในเครื่อง 80286 จะอ้างอิงหน่วยความจำได้เท่าใดใน Protect mode [o0279]
1 Mb
16 Mb
128 Mb
2 Gb
ผิดทุกตัวเลือก

28. 8 บิตนั้นแทนความแตกต่างของตัวอักษรได้กี่รหัส [o0301]
256 รหัส
64 รหัส
16 รหัส
6 รหัส
ผิดทุกตัวเลือก

29. เครือข่ายแบบ Star มักใช้อุปกรณ์ใดอยู่ตรงกลาง เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเข้าด้วยกัน [o0323]
Keyboard
Card LAN
Hub
Modem
ผิดทุกตัวเลือก

30. PICO เป็นโปรแกรมประเภทใดของ UNIX [o0345]
Database
Game
Editor
Compiler
ผิดทุกตัวเลือก