ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Transaction file คือแฟ้มลักษณะใด [o0478]
แฟ้มที่ใช้ใน Internet
แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อย
แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
แฟ้มที่ใช้ในทางการแพทย์
ผิดทุกตัวเลือก

2. Demonstration หรือ Demo หมายถึงอะไร [o0497]
สาธิต
สมมุติ
ระบบปฏิบิติการ
Browser
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำสั่ง DF ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0516]
แสดงข้อมูลใน Text file
ตรวจสอบเครื่องปลายทางด้วย IP
Text browser
แสดงการใช้พื้นที่ใน Harddisk
ผิดทุกตัวเลือก

4. ถ้ามีคำว่า .go.th อยู่ใน Domain name จะหมายถึงกลุ่มใด [o0535]
การศึกษา
ธุรกิจ
หน่วยงานทางทหาร
หน่วยงานราชการ
ผิดทุกตัวเลือก

5. ความเร็วโดยปกติของ SONET OC-12 เป็นเท่าใด [o0554]
10 ไบต์ต่อวินาที
1.5 เมกะไบต์ต่อวินาที
6 เมกะไบต์ต่อวินาที
78 เมกะไบต์ต่อวินาที
ผิดทุกตัวเลือก

6. บัส (Bus) = ถนนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มของสายไฟบน main board ถามว่า บัส ในคอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท [o0014]
2 ประเภทคือ บัสภายใน และบัสภายนอก
3 ประเภท คือ บัสระดับสูง บัสระดับกลาง บัสระดับต่ำ
1 ประเภทเท่านั้น คือบัสข้อมูล
2 ประเภท คือ บัสใช้งาน และบัสไม่ใช้งาน
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำสั่งใดไม่ใช่คำสั่งภายในของ DOS [o0033]
CD
MD
DD
RD
ผิดทุกตัวเลือก

8. มีการจัดการ หน่วยความจำจนวิ่งเร็วเท่ากับ CPU ไม่ต้องเสียเวลารอคอย สถานะนี้เรียกว่าอะไร [o0052]
Wait time period
Access time state
Cache time state
Zero wait state
ผิดทุกตัวเลือก

9. ห้อง \WINDOWS\COMMAND เก็บคำสั่งเกี่ยวกับอะไร ในระบบปฏิบัติการ Windows [o0071]
เก็บคำสั่งของ Application ใหม่ทั้งหมดที่ได้ Install เข้าไป
เก็บคำสั่งพื้นฐานของ DOS ที่สามารถเรียกใช้ได้ เช่น FORMAT , DISKCOPY
เก็บโปรแกรมคำสั่งของ MS-OFFICE เช่น MS-Word หรือ MS-Excel เป็นต้น
ไม่มีห้องนี้ในระบบปฎิบัติการ Windows
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า LE ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0090]
มากกว่า
น้อยกว่า
เท่ากับ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ผิดทุกตัวเลือก

11. ใครเป็นบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะออกแบบเครื่อง Analytical engine [o0109]
Bill gate
Charles Babbage
Blaise Pascal
Professor Howard Aiken
ผิดทุกตัวเลือก

12. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ในสำนักงานมากที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0128]
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
ผิดทุกตัวเลือก

13. การเก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ โดยแท้จริงแล้วเก็บในเลขฐานใด [o0147]
เก็บแบบ Analog
ฐาน 2
ฐาน 16
ฐาน 10
ผิดทุกตัวเลือก

14. การเชื่อมเครือข่ายมีหลายวิธี วิธีใดไม่ถูกต้อง [o0166]
Star network
Ring network
Book network
Bus network
ผิดทุกตัวเลือก

15. CAI (Computer-aided instruction) คืออะไร [o0185]
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
ผิดทุกตัวเลือก

16. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0204]
เทปแม่เหล็ก
แคช
RAM
Diskette
ผิดทุกตัวเลือก

17. รายงานประเภททำนาย หรือวิเคราะห์เชิงสถิติ เช่น การวิเคราะห์ความถดถอย เป็นต้น [o0223]
Schedule Reports
Demand Reports
Exception Reports
Predictive Reports
ผิดทุกตัวเลือก

18. Form feed มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0242]
10
11
12
13
ผิดทุกตัวเลือก

19. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RWX------ ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0261]
444
777
700
755
ผิดทุกตัวเลือก

20. ในเครื่อง 80286 จะอ้างอิงหน่วยความจำได้เท่าใดใน Real mode [o0280]
1 Gb
16 Mb
128 Mb
1 Mb
ผิดทุกตัวเลือก

21. แผงวงจร PCMCIA ประเภทที่ 2 มีขนาดเท่าใด [o0299]
54mm * 85.mm * 10.5 mm
54mm * 85.mm * 3.3 mm
54mm * 85.mm * 5 mm
54mm * 85.mm * 10 mm
ผิดทุกตัวเลือก

22. BIOS ย่อมาจากอะไร [o0318]
Big Input Operating System
Biology system
Binary operating system
Basic Input Output System
ผิดทุกตัวเลือก

23. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไร [o0337]
Laser printer
Dot-matrix
Inkjet printer
Scanner
ผิดทุกตัวเลือก

24. หน่วยความจำสำรองที่ถูกใช้มากที่สุด คืออะไร [o0356]
RAM
Harddisk
CD-ROM
MO
ผิดทุกตัวเลือก

25. NCSA Mosaic เป็น Browser สำหรับเปิดเว็บ คำว่า NCSA ย่อมาจากอะไร [o0375]
Near Create for Searching Association
National Control for Searching Analyst
National Center for Supercomputing Applications
National Center for Supercomputing Association
ผิดทุกตัวเลือก

26. โปรแกรมอะไรที่ใช้วาดภาพอย่างง่าย และมีมากับ windows ทุก version [o0394]
Paint
Photoshop
ACDSEE
EXCEL
ผิดทุกตัวเลือก

27. SCSI ย่อมาจากอะไร [o0413]
Speed Computer System Interface
Small Computer System Interface
Special Computer System Internet
Spacial Control System Internet
ผิดทุกตัวเลือก

28. Decrypt หมายถึงอะไร [o0432]
การเข้ารหัสข้อมูล
การถอดรหัสข้อมูล
การ Hack ระบบ
การ Format ระบบ
ผิดทุกตัวเลือก

29. Surge protector เป็นเครื่องอะไร [o0451]
เครื่อง Proxy
เครื่องสำรองไฟฟ้า
เครื่อง Firewall
เครื่องป้องกันไฟกระชาก
ผิดทุกตัวเลือก

30. Caps lock key หมายถึงแป้นชนิดใด [o0470]
แป้นตรึงอักษรตัวใหญ่
แป้นตรึงตัวเลข
แป้นพิมพ์เปิดเครื่อง
แป้นพิมพ์ใส่หมวก
ผิดทุกตัวเลือก