ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. หน่วยความจำสำรองที่ถูกใช้มากที่สุด คืออะไร [o0356]
   RAM
   Harddisk
   CD-ROM
   MO
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ในการวัดขนาดของคอมพิวเตอร์ ถ้าแบ่งเป็น 3 ขนาด ขนาดใหญ่สุด คือเครื่องใด [o0371]
   Mainframe computer
   Mini computer
   Micro computer
   Mobile phone
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คอมพิวเตอร์ขนาดวางฝ่ามือ ที่เป็นคู่แข่งของ Palm คือเครื่องใด [o0386]
   PocketPC
   Palm
   PDA
   MBA
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. แป้นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นแบบใด [o0401]
   ASDF Keyboard
   QWERTY keyboard
   DVORAK keyboard
   ASDFJKL Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีโครงสร้างภายในแบบฟลิบฟลอป โดยใช้ transister 2 ตัวไขว้กัน จะคงสภาพ และไม่ต้อง refresh [o0416]
   DRAM
   SRAM
   BRAM
   ARAM
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ตู้ PBX ที่ใช้ในองค์กร ใช้เพื่อสิ่งใดเป็นสำคัญ [o0431]
   ระบบ Leased line
   กันฟ้าผ่า
   ลดคลื่นรบกวน
   ใช้เพิ่มคู่สายให้เหมือนมีมากขึ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ข้อดีของคอมพิวเตอร์ที่ว่า Accuracy and reliability หมายถึงอะไร [o0446]
   ทน และทานทุกอย่าง
   ความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
   เร็ว และแน่นอน
   ทำงานหลายอย่าง และหลากหลาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ความสามารถหนึ่งของคอมพิวเตอร์ หรือระบบปฏิบัติการคือ Fault tolerance คืออะไร [o0461]
   ทนต่อความบกพร่อง
   ทนน้ำ
   ทนไฟ
   ทนมือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. Megahertz ซึ่งเป็นหน่วยวัดความเร็ว มีหน่วยเป็นกี่รอบต่อวินาที [o0476]
   ล้านรอบ
   พันรอบ
   สองร้อยห้าสิบหกรอบ
   สิบหกรอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. ระบบ EDI(Electronic Data Interchange) คืออะไร [o0491]
   ระบบแลกเปลี่ยนบุคคลากร IT
   ระบบรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
   ระบบปฏิบิติการ
   ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. Digital computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการใด [o0506]
   ใช้ทั้งหลักการวัด และหลักการนับร่วมกัน
   หลักการวัดปริมาณที่มีความต่อเนื่อง
   หลักการนับซึ่งได้ผลออกเป็นตัวเลข
   หลักการทางชีวภาค
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำสั่ง REBOOT ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0521]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดและเปิดเครื่องใหม่
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Software [o0536]
   Palm
   OS/2
   WindowsME
   PhotoShop
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ความเร็วโดยปกติของ keyboard เป็นเท่าใด [o0551]
   10 ไบต์ต่อวินาที
   1.5 เมกะไบต์ต่อวินาที
   6 เมกะไบต์ต่อวินาที
   78 เมกะไบต์ต่อวินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. สารบัญ(Directory) ของ DOS ไม่ได้เก็บอะไร [o0007]
   ชื่อแฟ้ม
   นามสกุลของแฟ้ม
   ขนาดของแฟ้ม
   ชื่อผู้สร้างแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. ข้อใดไม่ใช้หน่วยความจำในเครื่อง Microcomputer [o0022]
   หน่วยความจำปกติ (Conventional memory)
   หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper Memory)
   หน่วยความจำโลเวอร์ (Lower memory)
   หน่วยความจำสูง (High Memory)
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำสั่ง XCOPY ดีกว่าคำสั่ง COPY อย่างไร [o0037]
   ไม่ต่างกันแม้แต่น้อย
   ใช้ XCOPY เฉพาะโปรแกรมที่ประมวบผลได้ แต่ COPY คัดลอกแฟ้มได้หมด
   คำสั่ง XCOPY ใช้คัดลอกทั้ง DIRECTORY ได้ แต่ COPY คัดลอกได้เฉพาะแฟ้มไม่สามารถคัดลอก DIRECTORY ได้
   ไม่สามารถใช้ XCOPY บน DOS ได้ เพราะเตรียมคำสั่งนี้ให้ใช้เฉพาะบน Windows เท่านั้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. มีการจัดการ หน่วยความจำจนวิ่งเร็วเท่ากับ CPU ไม่ต้องเสียเวลารอคอย สถานะนี้เรียกว่าอะไร [o0052]
   Wait time period
   Access time state
   Cache time state
   Zero wait state
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ขดลวดโคโรนาไพรมารี (Primary corona wire) ในเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ทำหน้าที่อะไร [o0067]
   สร้างความร้อนให้กระดาษแห้งเร็ว
   สร้างประจุไฟฟ้าบวกขึ้นบริเวณผิวหน้าของดรัม
   สร้างความเย็น เพื่อระบายความร้อน
   สร้างแสดงเลเซอร์ให้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. VxD เป็นนามสกุลของแฟ้มชนิดหนึ่ง ในระบบ Windows ถามว่า VxD ย่อมาจากอะไร [o0082]
   Virtual Device Driver
   Visual director
   Video director
   Visio Detective
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. ต้องการเปลี่ยนสิทธิการเข้าถึงแฟ้ม ของ UNIX ใช้คำสั่งอะไร [o0097]
   CHMOD
   MODFILE
   USERCHANGE
   FILECHG
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ผลงานอะไรทำให้ John Bardeen, William Shockley และ Walter H.Brattain ได้รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ (1956) [o0112]
   EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
   EDSAC (Electro Delayed Storage Automatic Computer)
   UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer)
   IBM 1401 และ IBM 1620
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดใหญ่ที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0127]
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
   ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. อะไรที่ไม่เป็น ฮาร์ดแวร์(Hardware) ทางคอมพิวเตอร์ [o0142]
   Hacker
   Diskette
   Harddisk
   Printer
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. 10 เลขฐาน 16 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0157]
   10
   A
   16
   ไม่มีข้อใดถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. UPS (Uninterruptible power supply) คืออะไร [o0172]
   เครื่องสำรองไฟฟ้า
   เครื่องตรวจสอบไวรัสอัตโนมัติ
   อุปกรณ์ป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า
   เครื่องปรับอุณหภูมิให้สม่ำเสมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. Parity bit คืออะไร [o0187]
   bit ที่มีไว้ในข้อมูล เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง
   odd parity
   even parity
   bit ที่เกิดจากการทำงานของไวรัสเพื่อทำให้แฟ้มมีปัญหา
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. เว็บใดไม่ให้บริการสืบค้นข้อมูล [o0202]
   YAHOO
   ALTAVISTA
   THAISEEK
   HOTMAIL
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management system) มีประโยชน์ แต่ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับ [o0217]
   ทำให้ถูกต้อง และทันสมัย
   ลดความซ้ำซ้อน
   ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย
   ทำให้พนักงานมีขวัญ และกำลังใจมากขึ้น ในเรื่องสถานภาพการเป็นพนักงาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดเหมาะกับการคำนวณสูตร ทางวิทยาศาสตร์ [o0232]
   FORTRAN
   COBOL
   RPG
   JAVA
   ผิดทุกตัวเลือก