ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ถ้ามีคำว่า .go.th อยู่ใน Domain name จะหมายถึงกลุ่มใด [o0534]
การศึกษา
ธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
หน่วยงานทางทหาร
ผิดทุกตัวเลือก

2. การสื่อสารผ่านสื่อกลางใดที่มีประสิทธิภาพที่สุด [o0558]
COAX
Microwave
Fiber optic
UTP
ผิดทุกตัวเลือก

3. ข้อใดไม่ใช้หน่วยความจำในเครื่อง Microcomputer [o0023]
หน่วยความจำเอ็กซ์เทนด์ (Extended memory)
หน่วยความจำปกติ (Conventional memory)
หน่วยความจำเหนือปกติ (High environment memory)
หน่วยความจำเอ็กซ์แปนด์ (Expanded memory)
ผิดทุกตัวเลือก

4. เมื่อสั่งว่า ECHO ABC แล้วกด Enter ผลของคำสั่งนี้จะแสดงคำว่าอะไรบนจอภาพ [o0047]
ECHO ABC
ABC
ไม่มีคำสั่งนี้ในระบบ DOS
ว่างเปล่า
ผิดทุกตัวเลือก

5. ห้อง \WINDOWS\COMMAND เก็บคำสั่งเกี่ยวกับอะไร ในระบบปฏิบัติการ Windows [o0071]
เก็บคำสั่งของ Application ใหม่ทั้งหมดที่ได้ Install เข้าไป
เก็บคำสั่งพื้นฐานของ DOS ที่สามารถเรียกใช้ได้ เช่น FORMAT , DISKCOPY
เก็บโปรแกรมคำสั่งของ MS-OFFICE เช่น MS-Word หรือ MS-Excel เป็นต้น
ไม่มีห้องนี้ในระบบปฎิบัติการ Windows
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำสั่งยกเลิกกระบวนการที่กำลังประมวลผล ในระบบ UNIX คือคำสั่งอะไร [o0095]
Delete
Erase
Kill
Cancel
ผิดทุกตัวเลือก

7. ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล ตัวเลือกใด ถือว่าเล็กที่สุด [o0119]
หน่วยข้อมูล(Data Item)
เขตข้อมูล (Data Field)
ระเบียนข้อมูล (Data record)
แฟ้มข้อมูล (Data File)
ผิดทุกตัวเลือก

8. ระบบปฏิบัติการใดฟรีที่สุด [o0143]
Microsoft Windows
Microsoft DOS
LINUX
MAC
ผิดทุกตัวเลือก

9. การเชื่อมเครือข่ายแบบใดต้องใช้อุปกรณ์ที่ชื่อว่า HUB [o0167]
Star network
Ring network
Book network
Bus network
ผิดทุกตัวเลือก

10. ในภาษา HTML คำสั่ง U มีหน้าที่อะไร [o0191]
ตัวอักษรเอียง
ตัวอักษรเข้มหรือหนา
ตัวอักษรขีดเส้นใต้
ตัวอักษรแบบ heading ที่มีขนาดใหญ่
ผิดทุกตัวเลือก

11. ฐานข้อมูล (Database) จะแก้ปัญหาเรื่องใดต่อไปนี้ไม่ได้ [o0215]
การซ้ำซ้อนของข้อมูล
ข้อมูลไม่เชื่อมโยงถึงกัน
ความไม่ทันสมัยของข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ผิดทุกตัวเลือก

12. Line feed มีรหัส ASCII ฐาน 16 ว่าอะไร [o0239]
13
10
0D
0A
ผิดทุกตัวเลือก

13. EISA (Extended Industry Standard Architecture) เป็นมาตรฐานบัสที่จัดทำในปีใด [o0263]
2531
2512
2500
2544
ผิดทุกตัวเลือก

14. IBM Floppy disk ขนาด 5.25 นิ้ว (DS/DD) มีความจุเท่าใด [o0287]
1.2Mb
360Kb
720Kb
1.44Mb
ผิดทุกตัวเลือก

15. APL เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษา ถูกคิดค้นโดยใคร [o0311]
เคนเนท ไอเวอร์สัน แห่งบริษัท IBM
Ada Augusta Byron
Charles Babbage
Bill Gate
ผิดทุกตัวเลือก

16. การเปลี่ยนความละเอียดจาก 640*480 เป็น 800*600 จะต้องเรียก Icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก [o0335]
Network
Display
System
Keyboard
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า IC หรือวงจรรวมนั้นย่อมาจากอะไร [o0359]
Integrated computer
Internet Computer
Internet circuit
Integrated circuit
ผิดทุกตัวเลือก

18. OCR หมายถึงการรู้จำอักษรด้วยแสง ย่อมาจากอะไร [o0383]
Optical Certificate Reader
Optical Check Response
Optical Character Reader
Optical Control Recorder
ผิดทุกตัวเลือก

19. การกำหนด CHMOD 711 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0407]
RWX--X--X
RWX------
RWXRWXRWX
RWX-W--WX
ผิดทุกตัวเลือก

20. ตู้ PBX ที่ใช้ในองค์กร ใช้เพื่อสิ่งใดเป็นสำคัญ [o0431]
ระบบ Leased line
กันฟ้าผ่า
ลดคลื่นรบกวน
ใช้เพิ่มคู่สายให้เหมือนมีมากขึ้น
ผิดทุกตัวเลือก

21. ภาษา LISP เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่เก่าแก่ภาษาหนึ่ง ถูกคิดค้นโดยใคร จาก MIT [o0455]
จอห์น แมคคาที
จิม แบคคัส
บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
Charles Babbage
ผิดทุกตัวเลือก

22. คอมพิวเตอร์ในยุคแรก(ค.ศ.1951-1956) ใช้ภาษาใดที่ถูกใช้มาก [o0479]
ภาษาเครื่องจักร
ภาษา C
ภาษา Perl
ภาษา Basic
ผิดทุกตัวเลือก

23. คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เช่น Pentium ใช้อะไร เป็นวงจรคำนวณ [o0503]
ถ่านไฟฉาย
หลอดสูญญากาศ
ทรานซิสเตอร์
แม่เหล็ก
ผิดทุกตัวเลือก

24. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงหน่วยความจำ [o0527]
1 Byte = 16 bit
2 Byte = 8 Bit
1 Kb = 1204 Byte
1 Mb = 1024 Kb
ผิดทุกตัวเลือก

25. ความเร็วโดยปกติของ keyboard เป็นเท่าใด [o0551]
10 ไบต์ต่อวินาที
1.5 เมกะไบต์ต่อวินาที
6 เมกะไบต์ต่อวินาที
78 เมกะไบต์ต่อวินาที
ผิดทุกตัวเลือก

26. ลักษณะของ แผ่นขนาด 5.25 นิ้ว(DSDD) Double-Sided Double-Density Disk มีลักษณะไม่ตรงตามข้อใด [o0016]
ขนาด 9 Sector ต่อ Track
ในแผ่นมีจำนวน 40 Track
ใช้เนื้อที่เก็บ ตาราง Directory 7 Sector
ในแผ่นมี 740 Sector
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำว่า REN ซึ่งเป็นคำสั่งภายในของ DOS ย่อมาจากอะไร [o0040]
Rename
Random Environment Network
Romeo Edit Nicolus
Re-ENtrance
ผิดทุกตัวเลือก

28. วิธีที่มีประสิทธิภาพแบบใหม่ของ Controller แบบ ST-506 ใช้บันทึกข้อมูลบน Harddisk คืออะไร [o0064]
RLL (Run Length Limited)
MFM (Modified Frequency Modulation)
CAD (Computer Aided Design)
CAM (Computer Aided Manufacturing)
ผิดทุกตัวเลือก

29. หากไม่ใช้ XWINDOW เพิ่มผู้ใช้ใหม่ คำสั่งใดสามารถเพิ่มผู้ใช้ ในระบบ LINUX ได้ [o0088]
USERADDING
UADD
USERADD
ADDUSER
ผิดทุกตัวเลือก

30. ผลงานอะไรทำให้ John Bardeen, William Shockley และ Walter H.Brattain ได้รางวัลโนเบล สาขาฟิสิกส์ (1956) [o0112]
EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
EDSAC (Electro Delayed Storage Automatic Computer)
UNIVAC 1 (Universal Automatic Computer)
IBM 1401 และ IBM 1620
ผิดทุกตัวเลือก