ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำสั่ง LYNX ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0515]
แสดงข้อมูลใน Text file
ตรวจสอบเครื่องปลายทางด้วย IP
Text browser
แสดงการใช้พื้นที่ใน Harddisk
ผิดทุกตัวเลือก

2. ข้อใดกล่าวถูกเมื่อกล่าวถึงลักษณะสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน [o0525]
วัดความเร็วเป็นวินาที
สามารถใช้สื่อเก็บข้อมูลได้เฉพาะ tap เท่านั้น
RAM เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ส่งผลถึงความเร็วในการประมวลผล
หน่วยความจำหลักคือ Harddisk
ผิดทุกตัวเลือก

3. ถ้ามีคำว่า .go.th อยู่ใน Domain name จะหมายถึงกลุ่มใด [o0535]
การศึกษา
ธุรกิจ
หน่วยงานทางทหาร
หน่วยงานราชการ
ผิดทุกตัวเลือก

4. หลักการของหน่วยความจำ ที่ทำให้ CPU และหน่วยรับและแสดงผล ทำงานได้มีประสิทธิภาพ คำนึงในงานเดียวกัน เป็นคุณสมบัติของอะไร [o0545]
Buffer
Spooling
Diskette
Harddisk
ผิดทุกตัวเลือก

5. การสื่อสารผ่านสื่อกลางใดที่มีสัญญาณรบกวนได้ง่าย [o0555]
COAX
Microwave
Fiber optic
UTP
ผิดทุกตัวเลือก

6. GUI คืออะไร ย่อมาจากอะไร [o0006]
การติดต่อกับผู้ใช้ในแบบ Graphic (Graphic User Interface)
องค์กรควบคุมมาตรฐาน Graphic (Graphic Unique Information)
หน่วยงานต่อต้านภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน (Graphic Undo International)
สมาคมควบคุมมาตรฐานภาพ (Graphic Universal International)
ผิดทุกตัวเลือก

7. ลักษณะของ แผ่นขนาด 5.25 นิ้ว(DSDD) Double-Sided Double-Density Disk มีลักษณะไม่ตรงตามข้อใด [o0016]
ขนาด 9 Sector ต่อ Track
ในแผ่นมีจำนวน 40 Track
ใช้เนื้อที่เก็บ ตาราง Directory 7 Sector
ในแผ่นมี 740 Sector
ผิดทุกตัวเลือก

8. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper memory area) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0026]
64 Kb
384 Kb
640 Kb
1024 Kb
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำสั่ง DISKCOPY เป็นคำสั่งภายนอกของ DOS มีหน้าที่ใด [o0036]
ใช้ COPY HARDDISK 2 ตัว
ใช้ COPY แผ่น DISK 2 แผ่น จากแผ่นต้นฉบับไปแผ่นใหม่ให้เหมือนกัน
ใช้ COPY ข้อมูลจาก HARDDISK ไป DISKETTE
ไม่มีคำสั่งนี้ในระบบ DOS
ผิดทุกตัวเลือก

10. เมื่อสั่ง PAUSE ใน DOS จะปรากฏคำว่าอะไรบนจอภาพ เพื่อรอรับค่าจากแป้นพิมพ์ [o0046]
Prompt
Pause
Press any key to continue …
Nothing on screen
ผิดทุกตัวเลือก

11. Megahertz หมายถึงอะไร [o0056]
หน่วยวัด ล้านรอบต่อวินาที
หน่วยวัด พันคำสั่งต่อวินาที
หน่วยวัด 0.001 วินาทีต่อคำสั่ง
หน่วยวัด ล้านคำสั่งต่อรอบ
ผิดทุกตัวเลือก

12. CDROM 1 แผ่นเก็บข้อมูลได้ประมาณเท่าใด [o0066]
256 MB
650 MB
1048 MB
1.44 MB
ผิดทุกตัวเลือก

13. ทำไมบางครั้งต้องสั่ง Restart the computer in MS-DOS mode ในเมนูของ Shutdown ของ Windows [o0076]
มีโปรแกรมบางตัวไม่สามารถ Run ภายใต้ Windows ได้ เช่น TP7 เป็นต้น
เป็นการเรียกส่วนของ DOS มาทำงาน แต่ยังอยู่ภายใต้ Windows environment
เป็นตัวเลือกเดียวกับการเปิดหน้าต่าง DOS ใน Windows environment
คำสั่งปิดเครื่องในอีกลักษณะหนึ่ง แทน Shutdown
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำสั่งอะไรในระบบ LINUX สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ [o0086]
USER
USERMOD
PASSWD
PASSWORD
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำสั่งแสดงรายชื่อแฟ้มที่คล้ายคำสั่ง DIR ของ DOS แล้วใน UNIX ใช้คำสั่งอะไร [o0096]
DIR
LS
LIST
SHOW
ผิดทุกตัวเลือก

16. ความเร็ว ไมโครเซคคั่น(US - Microsecond) คือเท่าใด [o0106]
1 ต่อ พัน วินาที
1 ต่อ ล้าน วินาที
1 ต่อ พันล้าน วินาที
1 ต่อ ล้านล้าน วินาที
ผิดทุกตัวเลือก

17. ข้อมูลที่นำไปคำนวณ(Numeric) และนำไปคำนวณไม่ได้(Character and String) แตกต่างกัน ข้อมูลใดต่อไปนี้คำนวณไม่ได้ [o0116]
123
a1000
12.5
9999999999
ผิดทุกตัวเลือก

18. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0126]
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
ผิดทุกตัวเลือก

19. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0136]
Hard drive
OMR(Optical Mark Reader)
Card Reader
Microfilm
ผิดทุกตัวเลือก

20. เลขชุดใดไม่ใช่เลขฐาน 16 [o0146]
FEEFF
11G
AAAAAAAA
16FFFF12
ผิดทุกตัวเลือก

21. 2 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0156]
0
1
2
ไม่มีข้อใดถูก
ผิดทุกตัวเลือก

22. การเชื่อมเครือข่ายมีหลายวิธี วิธีใดไม่ถูกต้อง [o0166]
Star network
Ring network
Book network
Bus network
ผิดทุกตัวเลือก

23. อะไรคือแผ่นฟิล์มทำด้วยสารโพลีเอสเตอร์ ใช้เคลือบผิวของสื่อบันทึก เช่น จานหรือเทปแม่เหล็ก [o0176]
ยาง (Rubber)
ไมลาร์(Mylar)
น้ำมันพิเศษ(Extra Oil)
ครีมพิเศษ(Cream)
ผิดทุกตัวเลือก

24. CAM (Computer-aided manufacture) คืออะไร [o0186]
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
ผิดทุกตัวเลือก

25. ในภาษา HTML คำสั่ง P มีหน้าที่อะไร [o0196]
การขึ้นบรรทัดใหม่
การขีดเส้นตามแนวนอน
กำหนดรูปแบบอักษร
การขึ้น Paragraph ใหม่
ผิดทุกตัวเลือก

26. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0206]
เทปแม่เหล็ก
Diskette
Handydrive
แคช
ผิดทุกตัวเลือก

27. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management system) มีประโยชน์ แต่ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับ [o0216]
ขอดู หรือเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย
ลดความซ้ำซ้อน
ทำให้ผู้บริหารขยันทำงานมากขึ้น
ทำให้ถูกต้อง และทันสมัย
ผิดทุกตัวเลือก

28. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้พิมพ์รายงานทางธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ [o0226]
C
BASIC
PASCAL
RPG
ผิดทุกตัวเลือก

29. Line feed มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0236]
13
10
0D
0A
ผิดทุกตัวเลือก

30. ISDN คือเครือข่ายสื่อสารทางไกลด้วยระบบ Digital แต่ ISDN ย่อมาจากอะไร [o0246]
Integrated Services Digital Network
Integrated System Digital Network
Integrated Services Dynamic Network
Integrated Services Digital Nervius
ผิดทุกตัวเลือก