ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ถ้าต้องการให้แฟ้มใน LINUX มีคุณสมบัติ RWXRWXRWX ต้องใช้เลขหลัง CHMOD อย่างไร [o0260]
700
777
444
755
ผิดทุกตัวเลือก

2. Floppy disk ที่นิยมใช้กันมากที่สุดของ PC ในปัจจุบันมีขนาด ยาวเท่าใด [o0285]
5.25 นิ้ว
3.5 นิ้ว
1.25 นิ้ว
9 นิ้ว
ผิดทุกตัวเลือก

3. แฟ้มนามสกุล PDF มักถูกเปิดด้วยโปรแกรมอะไร [o0310]
Ms Word
Acrobat reader
Browser
X-Box
ผิดทุกตัวเลือก

4. การเปลี่ยนความละเอียดจาก 640*480 เป็น 800*600 จะต้องเรียก Icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก [o0335]
Network
Display
System
Keyboard
ผิดทุกตัวเลือก

5. Browser อะไรที่ มีผู้คนใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน [o0360]
Netscape
Internet Explorer
NeoPlanet
Opera
ผิดทุกตัวเลือก

6. เครื่องหมาย && ใน Shell script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0385]
and
or
nor
if
ผิดทุกตัวเลือก

7. การกำหนด CHMOD 700 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0410]
RWX-W--WX
RWXRWXRWX
RWX--X--X
RWX------
ผิดทุกตัวเลือก

8. การ merge ข้อมูลหมายถึงการทำลักษณะใดกับข้อมูล [o0435]
การรวมข้อมูลหลายชุดเข้าด้วยกัน
การแยกข้อมูลออกจากกัน
การสรุปข้อมูลมาทำรายงานประจำวัน
การสรุปข้อมูลมาทำรายงานประจำเดือน
ผิดทุกตัวเลือก

9. alphabetic หมายถึงข้อมูลลักษณะใด [o0460]
ข้อความ หรือตัวอักษร
ตัวเลข
ข้อความผสมตัวเลข
ตัวพิมพ์ใหญ่
ผิดทุกตัวเลือก

10. Abacus คือเครื่องคำนวณที่ถูกคิดค้นโดยชนชาติใด [o0485]
ไทย
ยุโรป
อเมริกา
จีนโบราณ
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำสั่ง MAN ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0510]
แสดงรายชื่อแฟ้มในระบบ
ช่วยอธิบายคำสั่ง
Text editor
บริการจัดการ mail box
ผิดทุกตัวเลือก

12. ถ้ามีคำว่า .go.th อยู่ใน Domain name จะหมายถึงกลุ่มใด [o0535]
การศึกษา
ธุรกิจ
หน่วยงานทางทหาร
หน่วยงานราชการ
ผิดทุกตัวเลือก

13. DOS ย่อมาจากอะไร [o0001]
Disk Operating System
Door Of System
Disk of System
Direct - Opening Systematic
ผิดทุกตัวเลือก

14. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper memory area) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0026]
64 Kb
384 Kb
640 Kb
1024 Kb
ผิดทุกตัวเลือก

15. Wait time คืออะไร [o0051]
ช่วงเวลาเข้าถึง
ช่วงเวลารอ
การแทรกสลับ
หน่วยความจำแคช
ผิดทุกตัวเลือก

16. ทำไมบางครั้งต้องสั่ง Restart the computer in MS-DOS mode ในเมนูของ Shutdown ของ Windows [o0076]
มีโปรแกรมบางตัวไม่สามารถ Run ภายใต้ Windows ได้ เช่น TP7 เป็นต้น
เป็นการเรียกส่วนของ DOS มาทำงาน แต่ยังอยู่ภายใต้ Windows environment
เป็นตัวเลือกเดียวกับการเปิดหน้าต่าง DOS ใน Windows environment
คำสั่งปิดเครื่องในอีกลักษณะหนึ่ง แทน Shutdown
ผิดทุกตัวเลือก

17. Shell ในระบบปฏิบัติการ UNIX คืออะไร [o0101]
โปรแกรมที่คอยปฏิบัติงานตามที่ผู้ใช้สั่งงาน
หอยชนิดหนึ่ง ที่เกาะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทำให้คอมพิวเตอร์เย็นลง
โปรแกรมฆ่าไวรัสที่มีประสิทธิภาพมาก
โปรแกรม Editor ใช้สำหรับปรับปรุงแก้ไขแฟ้มแบบ TEXT
ผิดทุกตัวเลือก

18. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0126]
เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
ผิดทุกตัวเลือก

19. 11 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0151]
1
2
3
11
ผิดทุกตัวเลือก

20. อะไรคือแผ่นฟิล์มทำด้วยสารโพลีเอสเตอร์ ใช้เคลือบผิวของสื่อบันทึก เช่น จานหรือเทปแม่เหล็ก [o0176]
ยาง (Rubber)
ไมลาร์(Mylar)
น้ำมันพิเศษ(Extra Oil)
ครีมพิเศษ(Cream)
ผิดทุกตัวเลือก

21. โปรแกรมใดเป็น Browser ของ บริษัท Microsoft [o0201]
Opera
Netscape
Neoplanet
Internet Explorer
ผิดทุกตัวเลือก

22. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้พิมพ์รายงานทางธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ [o0226]
C
BASIC
PASCAL
RPG
ผิดทุกตัวเลือก

23. 1 GB (กิกะไบต์) มีกี่ MB (เมกะไบต์) [o0251]
256
8
1024
65536
ผิดทุกตัวเลือก

24. IBM Floppy disk ขนาด 3.5 นิ้ว (DS/DD) มีความจุเท่าใด [o0276]
1.44Mb
1.2Mb
360Kb
720Kb
ผิดทุกตัวเลือก

25. 8 บิตนั้นแทนความแตกต่างของตัวอักษรได้กี่รหัส [o0301]
256 รหัส
64 รหัส
16 รหัส
6 รหัส
ผิดทุกตัวเลือก

26. เทคโนโลยี CISC ของ Intel ย่อมาจากอะไร [o0326]
Cool Instruction set computer
Clone instruction set computer
Cyber instruction set computer
Complex instruction set computer
ผิดทุกตัวเลือก

27. แฟ้มนามสกุล gZ มักเป็นแฟ้มลักษณะใด [o0351]
Word
Graphic
ถูกบีบอัด
Browser
ผิดทุกตัวเลือก

28. การจู่โจมทาง Mail box ของผู้ใช้ ตัวไวรัส มักเลือกโปแกรมใดมากที่สุด [o0376]
Outlook
Netscape mail
Eudora
Web based mail
ผิดทุกตัวเลือก

29. แป้นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเป็นแบบใด [o0401]
ASDF Keyboard
QWERTY keyboard
DVORAK keyboard
ASDFJKL Keyboard
ผิดทุกตัวเลือก

30. คู่แข่งของ Microsoft office ที่ใช้งานบน Linux คือโปรแกรมใด [o0426]
Excel
Word
StarOffice
Photoshop
ผิดทุกตัวเลือก