ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. PDA ย่อมาจากอะไร [o0393]
Personal Direct Assistant
Personal Digital Assistant
Personal Digital Access
Personal Direct Access
ผิดทุกตัวเลือก

2. การกำหนด CHMOD 646 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0409]
RWX--X--X
RWX------
RW-R--R-X
RWX-W--WX
ผิดทุกตัวเลือก

3. แฟ้มนามสกุล Z มักพบในระบบปฏิบัติการใด [o0425]
Apple
Windows
OS/2
UNIX
ผิดทุกตัวเลือก

4. numeric หมายถึงข้อมูลลักษณะใด [o0441]
ข้อมูลเสียง
ข้อมูลที่คำนวณไม่ได้
ข้อมูลภาพ
ข้อมูลที่คำนวณได้
ผิดทุกตัวเลือก

5. Crontab มีประโยชน์อย่างไรใน UNIX [o0457]
ตั้งเวลาสั่งให้โปรแกรมทำงาน
ใช้แก้ไขแฟ้มแบบข้อความ
ใช้แปลภาษา Script
ใช้ติดตั้ง Package
ผิดทุกตัวเลือก

6. ตัวแปรภาษาแบบ Interpreter จะทำหน้าที่แปลภาษาอย่างไร [o0473]
แปลทีละคำสั่ง แต่ประมวลผลจากล่างขึ้นบน
แปลทั้งโปรแกรม แล้วแสดงผลลัพธ์ของการประมวลผล
แปล และประมวลผลไปทีละคำสั่ง
แปลทีละคำสั่ง แล้วประมวลผลจากจุดที่ผิดพลาด
ผิดทุกตัวเลือก

7. RJ-11 เป็นอุปกรณ์สำหรับต่ออุปกรณ์อะไร [o0489]
โทรศัพท์
ระบบ LAN
ระบบดาวเทียม
ระบบ Printer
ผิดทุกตัวเลือก

8. Analog computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้หลักการใด [o0505]
หลักการนับซึ่งได้ผลออกเป็นตัวเลข
หลักการวัดปริมาณที่มีความต่อเนื่อง
ใช้ทั้งหลักการวัด และหลักการนับร่วมกัน
หลักการทางชีวภาค
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำสั่ง REBOOT ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0521]
แสดง Process ที่ทำงานอยู่
ปิดและเปิดเครื่องใหม่
ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
ผิดทุกตัวเลือก

10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Software [o0537]
OS/2
WindowsME
PhotoShop
Mobile phone
ผิดทุกตัวเลือก

11. ความเร็วโดยปกติของ CD-ROM 40X เป็นเท่าใด [o0553]
10 ไบต์ต่อวินาที
1.5 เมกะไบต์ต่อวินาที
6 เมกะไบต์ต่อวินาที
78 เมกะไบต์ต่อวินาที
ผิดทุกตัวเลือก

12. Sector ในระบบ DOS มีขนาดเท่าใด [o0010]
16 byte
256 byte
512 byte
1024 byte
ผิดทุกตัวเลือก

13. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper memory area) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0026]
64 Kb
384 Kb
640 Kb
1024 Kb
ผิดทุกตัวเลือก

14. เลข 65 ฐาน 10 ตรงกับ A แล้ว เลข 90 ฐาน 10 ตรงกับอักษรอะไร [o0042]
Z
X
B
O
ผิดทุกตัวเลือก

15. สำหรับคำว่า PC/AT นั้น คำว่า AT ย่อมาจากอะไร [o0058]
Action transmission
Action terminals
Automatic techology
Advanced techology
ผิดทุกตัวเลือก

16. Unrecoverable application error คืออะไร ที่เกิดขึ้นบ่อยใน Windows 3.1 [o0074]
ความผิดพลาดของ Application ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
คุณลักษณะพิเศษที่ตรวจสอบความผิดพลาด และแก้ไขได้ทันที
ข้อผิดพลาดที่ไม่มีโอกาสพบใน Window ทุกเวอร์ชัน
ข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ และจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้หยุดใช้เครื่องไปพักหนึ่ง
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า LE ใช้แทนสัญลักษณ์เปรียบเทียบ ในการเขียน Script ของ UNIX หมายถึงอะไร [o0090]
มากกว่า
น้อยกว่า
เท่ากับ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ผิดทุกตัวเลือก

18. ความเร็ว ไมโครเซคคั่น(US - Microsecond) คือเท่าใด [o0106]
1 ต่อ พัน วินาที
1 ต่อ ล้าน วินาที
1 ต่อ พันล้าน วินาที
1 ต่อ ล้านล้าน วินาที
ผิดทุกตัวเลือก

19. เปรียบเทียบโครงสร้างข้อมูลกับ EXCEL จำนวนแนวตั้ง ถือเป็นจำนวนของอะไรในโครงสร้างข้อมูล [o0122]
หน่วยข้อมูล(Data Item)
เขตข้อมูล (Data Field)
ระเบียนข้อมูล (Data record)
แฟ้มข้อมูล (Data File)
ผิดทุกตัวเลือก

20. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0138]
Harddisk
Mouse
Motocycle
Memory
ผิดทุกตัวเลือก

21. 0 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0154]
0
1
2
ไม่มีข้อใดถูก
ผิดทุกตัวเลือก

22. Virtual reality คืออะไร [o0170]
ความเสมือนจริง
ความคงสภาพของข้อมูล
ความผิดพลาดของข้อมูลอย่างหนึ่ง
ความมีประสิทธิภาพของระบบที่แข็งแกร่ง
ผิดทุกตัวเลือก

23. CAM (Computer-aided manufacture) คืออะไร [o0186]
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
ผิดทุกตัวเลือก

24. เว็บใดไม่ให้บริการสืบค้นข้อมูล [o0202]
YAHOO
ALTAVISTA
THAISEEK
HOTMAIL
ผิดทุกตัวเลือก

25. LAN คืออะไร ในเรื่องของคอมพิวเตอร์ [o0218]
สัตว์ชนิดหนึ่งที่ ชาวบ้านมักนำมาผัดเผ็ด หรือลาบ
ระบบ Internet ระบบใหม่ ที่ทำให้ทุกหน่วยงานเชื่อมต่อ Internet ได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายระยะใกล้ (Local Area Network)
ระบบเครือข่ายระยะไกล ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Long Area Network)
ผิดทุกตัวเลือก

26. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใด ที่ถูกพัฒนาโดย Niklaus Wirth และเป็น Structure programming [o0234]
C
BASIC
PASCAL
RPG
ผิดทุกตัวเลือก

27. Octal number หมายถึงเลขฐานใด [o0250]
2
8
16
256
ผิดทุกตัวเลือก

28. Line feed มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0266]
10
0D
12
0A
ผิดทุกตัวเลือก

29. SCSI เป็นมาตรฐานที่ใช้กำหนดลักษณะบัส ใช้ติดต่ออุปกรณ์รอบข้างได้สูงสุดกี่ตัว [o0282]
8 ตัว
2 ตัว
16 ตัว
256 ตัว
ผิดทุกตัวเลือก

30. แผงวงจร PCMCIA ประเภทที่ 1 มีขนาดเท่าใด [o0298]
54mm * 85.mm * 5 mm
54mm * 85.mm * 3.3 mm
54mm * 85.mm * 10.5 mm
54mm * 85.mm * 10 mm
ผิดทุกตัวเลือก