ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. หน่วยความจำชนิดใด ที่มีหน้าที่รับพักข้อมูล ระหว่างส่งผ่านอุปกรณ์ [o0321]
   Zip drive
   CACHE
   CD-ROM
   Buffer
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ถ้าการ Restore คือการเรียกคืนข้อมูล อะไรที่คู่กัน [o0333]
   Backup
   Delete
   Erase
   Format
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. PICO เป็นโปรแกรมประเภทใดของ UNIX [o0345]
   Database
   Game
   Editor
   Compiler
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ คืออะไร [o0357]
   RAM
   Hardisk
   CD-ROM
   MO
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. บริษัทใดในโลกขาย CPU ได้เป็นอันดับ 1 ตั้งแต่ยุคต้น ๆ ถึงปัจจุบัน [o0369]
   Acer
   Microsoft
   Sun
   Intel
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ผลการพิมพ์ของ Printer ที่ชื่อว่า NLQ คำนี้ย่อมาจากอะไร [o0381]
   Near Letter Quality
   Never Line Quit
   Near Line Quiet
   Never Letter Quality
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. PDA ย่อมาจากอะไร [o0393]
   Personal Direct Assistant
   Personal Digital Assistant
   Personal Digital Access
   Personal Direct Access
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. ในเรื่องของมาตรฐานสี RGB ย่อมาจากอะไร [o0405]
   Record Gold Binary
   Red Gold Blue
   Red Green Blue
   Red Gold Black
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. XON/XOFF เป็นโปรโตรคอลที่ใช้ในการสื่อสารแบบใด ที่ใช้ควบคุมด้วยสัญญาณเปิดปิดขณะรับส่งข้อมูล [o0417]
   Asynchronous
   Synchronous
   Batch
   Off-line
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. การกำหนดสิทธิด้วย CHMOD จะมี 3 ส่วน แต่ละส่วนคืออะไร [o0429]
   ผู้อื่น เจ้าของ กลุ่ม
   กลุ่ม ผู้อื่น เจ้าของ
   กลุ่ม เจ้าของ ผู้อื่น
   เจ้าของ กลุ่ม ผู้อื่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. numeric หมายถึงข้อมูลลักษณะใด [o0441]
   ข้อมูลเสียง
   ข้อมูลที่คำนวณไม่ได้
   ข้อมูลภาพ
   ข้อมูลที่คำนวณได้
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. การทำ Compression แฟ้มข้อมูลหมายถึงทำอะไร [o0453]
   ลง Soft space ในแฟ้ม
   ฆ่าไวรัส
   ซ่อมแผ่นดิสค์
   ทำการบีบอัดข้อมูล
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ในการพัฒนาระบบ (System Development) สิ่งสุดท้ายที่มักทำ คืออะไร [o0465]
   ออกแบบระบบ
   บำรุงรักษา
   พัฒนาระบบ
   กำหนดปัญหา
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. Master file คือแฟ้มลักษณะใด [o0477]
   แฟ้มที่ใช้ในทางการแพทย์
   แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
   แฟ้มที่ใช้ใน Internet
   แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. RJ-11 เป็นอุปกรณ์สำหรับต่ออุปกรณ์อะไร [o0489]
   โทรศัพท์
   ระบบ LAN
   ระบบดาวเทียม
   ระบบ Printer
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. PERT มีประโยชน์ใช้จัดตารางของงาน อย่างไร [o0501]
   แสดงกระแสของข้อมูล
   แสดงรายชื่องาน
   แสดงลำดับของงานและเวลา
   แสดงขั้นตอนการประมวลผล
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำสั่ง CAT ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0513]
   แสดงข้อมูลใน Text file
   ตรวจสอบเครื่องปลายทางด้วย IP
   Text browser
   แสดงการใช้พื้นที่ใน Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. ข้อใดกล่าวถูกเมื่อกล่าวถึงลักษณะสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน [o0525]
   วัดความเร็วเป็นวินาที
   สามารถใช้สื่อเก็บข้อมูลได้เฉพาะ tap เท่านั้น
   RAM เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ส่งผลถึงความเร็วในการประมวลผล
   หน่วยความจำหลักคือ Harddisk
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Software [o0537]
   OS/2
   WindowsME
   PhotoShop
   Mobile phone
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. Mutual exclusion หมายถึงอะไร [o0549]
   การทำงานของ 2 process ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
   การทำงานของที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
   การกีดกัน
   วงจรอับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. OS ย่อมาจากอะไร ในเรื่องระบบปฎิบัติการ [o0002]
   Operaing system
   Open System
   Off-line System
   Opportunity System
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. บัส (Bus) = ถนนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มของสายไฟบน main board ถามว่า บัส ในคอมพิวเตอร์ มีกี่ประเภท [o0014]
   2 ประเภทคือ บัสภายใน และบัสภายนอก
   3 ประเภท คือ บัสระดับสูง บัสระดับกลาง บัสระดับต่ำ
   1 ประเภทเท่านั้น คือบัสข้อมูล
   2 ประเภท คือ บัสใช้งาน และบัสไม่ใช้งาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. หน่วยความจำอัปเปอร์ (Upper memory area) ใน Microcomputer มีใช้เนื้อที่ขนาดเท่าใด [o0026]
   64 Kb
   384 Kb
   640 Kb
   1024 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. Defrag ของ Windows ทำหน้าที่อะไร [o0038]
   ทำหน้าที่จัดการหน้าต่าง ของโปรแกรม Windows ให้อยู่อย่างเป็นระเบียบ
   จัดเรียงเนื้อที่ใน Disk ใหม่ ให้แฟ้มที่ถูกแบ่ง Cluster กระจัดกระจาย มาอยู่รวมกันอย่างเป็นระเบียบ
   โปรแกรมฆ่าไวรัสชนิดหนึ่งที่ ฆ่าได้ทั้งบนเครื่อง UNIX MAC และ PC
   โปรแกรมแก้ไขอาการไฟตกเนื่องจาก Power supply ทำงานไม่ปกติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำสั่ง TYPE ใช้ทำอะไรในระบบ DOS [o0050]
   แสดงข้อมูลในแฟ้มแบบ Text ออกทางสื่อที่ต้องการเช่น จอภาพ หรือเครื่องพิมพ์
   ช่วยให้โปรแกรม Editor ต่าง ๆ สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   สามารถแสดงรูปภาพอย่างง่าย ๆ โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมใหญ่มาช่วย
   ไม่มีคำสั่งนี้ในระบบ DOS
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. บริษัทใดเป็นผู้พัฒนา Controller แบบ ST-506 [o0062]
   บริษัท Seagate
   บริษัท Intel
   บริษัท Microsoft
   บริษัท Sun
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. Unrecoverable application error คืออะไร ที่เกิดขึ้นบ่อยใน Windows 3.1 [o0074]
   ความผิดพลาดของ Application ที่ไม่สามารถเรียกคืนได้
   คุณลักษณะพิเศษที่ตรวจสอบความผิดพลาด และแก้ไขได้ทันที
   ข้อผิดพลาดที่ไม่มีโอกาสพบใน Window ทุกเวอร์ชัน
   ข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ และจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้หยุดใช้เครื่องไปพักหนึ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำสั่งอะไรในระบบ LINUX สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ [o0086]
   USER
   USERMOD
   PASSWD
   PASSWORD
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ต้องการเปลี่ยนผู้เป็นเจ้าของแฟ้ม ใน UNIX ใช้คำสั่งอะไร [o0098]
   OWNER
   CHOWN
   USERMOD
   CHGOWN
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกในโลก คือเครื่องใด ที่ถูกสร้างในปี ค.ศ.1949 [o0110]
   Dr.John Von Neumann สร้างเครื่อง EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer)
   มหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ สร้าง EDSAC (Electro Delayed Storage Automatic Computer)
   IBM สร้าง PC (Personal Computer) หรือ Microcomputer
   ถือได้ว่าทั้ง EDVAC และ EDSAC เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกทั้งคู่ได้
   ผิดทุกตัวเลือก