ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำสั่งอะไรในระบบ LINUX สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ [o0086]
   USER
   USERMOD
   PASSWD
   PASSWORD
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำสั่งแสดงรายชื่อแฟ้มที่คล้ายคำสั่ง DIR ของ DOS แล้วใน UNIX ใช้คำสั่งอะไร [o0096]
   DIR
   LS
   LIST
   SHOW
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ความเร็ว ไมโครเซคคั่น(US - Microsecond) คือเท่าใด [o0106]
   1 ต่อ พัน วินาที
   1 ต่อ ล้าน วินาที
   1 ต่อ พันล้าน วินาที
   1 ต่อ ล้านล้าน วินาที
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ข้อมูลที่นำไปคำนวณ(Numeric) และนำไปคำนวณไม่ได้(Character and String) แตกต่างกัน ข้อมูลใดต่อไปนี้คำนวณไม่ได้ [o0116]
   123
   a1000
   12.5
   9999999999
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดมีขนาดเล็กที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0126]
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
   ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยแสดงผลลัพธ์(Output unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0136]
   Hard drive
   OMR(Optical Mark Reader)
   Card Reader
   Microfilm
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. เลขชุดใดไม่ใช่เลขฐาน 16 [o0146]
   FEEFF
   11G
   AAAAAAAA
   16FFFF12
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. 2 เลขฐาน 2 ตรงกับเลขฐาน 10 คือเท่าใด [o0156]
   0
   1
   2
   ไม่มีข้อใดถูก
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. การเชื่อมเครือข่ายมีหลายวิธี วิธีใดไม่ถูกต้อง [o0166]
   Star network
   Ring network
   Book network
   Bus network
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. อะไรคือแผ่นฟิล์มทำด้วยสารโพลีเอสเตอร์ ใช้เคลือบผิวของสื่อบันทึก เช่น จานหรือเทปแม่เหล็ก [o0176]
   ยาง (Rubber)
   ไมลาร์(Mylar)
   น้ำมันพิเศษ(Extra Oil)
   ครีมพิเศษ(Cream)
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. CAM (Computer-aided manufacture) คืออะไร [o0186]
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบ
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการผลิต
   คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ในภาษา HTML คำสั่ง P มีหน้าที่อะไร [o0196]
   การขึ้นบรรทัดใหม่
   การขีดเส้นตามแนวนอน
   กำหนดรูปแบบอักษร
   การขึ้น Paragraph ใหม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. หน่วยเก็บข้อมูลแบบใดเร็วที่สุด [o0206]
   เทปแม่เหล็ก
   Diskette
   Handydrive
   แคช
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management system) มีประโยชน์ แต่ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับ [o0216]
   ขอดู หรือเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย
   ลดความซ้ำซ้อน
   ทำให้ผู้บริหารขยันทำงานมากขึ้น
   ทำให้ถูกต้อง และทันสมัย
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้พิมพ์รายงานทางธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ [o0226]
   C
   BASIC
   PASCAL
   RPG
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. Line feed มีรหัส ASCII ฐาน 10 ว่าอะไร [o0236]
   13
   10
   0D
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ISDN คือเครือข่ายสื่อสารทางไกลด้วยระบบ Digital แต่ ISDN ย่อมาจากอะไร [o0246]
   Integrated Services Digital Network
   Integrated System Digital Network
   Integrated Services Dynamic Network
   Integrated Services Digital Nervius
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. การจัดระดับความสำคัญของ interrupt นั้นให้ IRQ เท่าใดสำคัญน้อยที่สุด [o0256]
   16
   256
   15
   0
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. Line feed มีรหัส Ascii ฐาน 10 คืออะไร [o0266]
   10
   0D
   12
   0A
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. IBM Floppy disk ขนาด 3.5 นิ้ว (DS/DD) มีความจุเท่าใด [o0276]
   1.44Mb
   1.2Mb
   360Kb
   720Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. EISA (Extended Industry Standard Architecture) เป็นบัสส่งข้อมูลขนาดกี่บิต [o0286]
   2 บิต
   32 บิต
   16 บิต
   64 บิต
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. IBM PC รุ่นแรก 8088 มีสัญญาณนาฬิกาเร็ว เท่าใด [o0296]
   10 MHz
   477 MHz
   7.77 MHz
   4.77 MHz
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. 80286 ของ Intel สามารถอ้างหน่วยความจำได้ถึงเท่าใด [o0306]
   256 Mb
   8 Mb
   4 Mb
   16 Mb
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. BOF ย่อมาจากอะไร [o0316]
   Bio Of File
   Begin Of File
   Best Of File
   Big Of File
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. เทคโนโลยี CISC ของ Intel ย่อมาจากอะไร [o0326]
   Cool Instruction set computer
   Clone instruction set computer
   Cyber instruction set computer
   Complex instruction set computer
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. ถ้าต้องการเพิ่ม protocal เช่น TCP/IP ต้องเรียก icon ใดใน Control panel มาแก้ไขตัวเลือก [o0336]
   System
   Display
   Network
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. VI เป็นโปรแกรมประเภทใดของ UNIX [o0346]
   Compiler
   Game
   Database
   Editor
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. หน่วยความจำสำรองที่ถูกใช้มากที่สุด คืออะไร [o0356]
   RAM
   Harddisk
   CD-ROM
   MO
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. AS/400 ของ IBM เป็นเครื่องระดับใด [o0366]
   Micro computer
   Mainframe computer
   Mini computer
   PC
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. การจู่โจมทาง Mail box ของผู้ใช้ ตัวไวรัส มักเลือกโปแกรมใดมากที่สุด [o0376]
   Outlook
   Netscape mail
   Eudora
   Web based mail
   ผิดทุกตัวเลือก