ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการจัดการระบบปฏิบัติการ ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. การกำหนด CHMOD 777 ต่อแฟ้มใน LINUX เมื่อใช้คำสั่ง LS จะแสดงแบบใด [o0408]
   RWX--X--X
   RWX------
   RWXRWXRWX
   RWX-W--WX
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ถ้าต้องการดูเลขลงทะเบียน (Serial number) ของ Microsoft windows จะดูได้จาก icon ใดใน Control panel [o0418]
   Network
   System
   Display
   Keyboard
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ในเรื่องของ Internet นั้น คำว่า WWW ย่อมาจากอะไร [o0428]
   Wing World Wide
   World Wide Web
   Wide World Web
   World Wing Wide
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. แฟ้มข้อมูล (Data file) คือข้อมูลลักษณะใด [o0438]
   การรวมกับของหน่วยข้อมูลและมีความหมาย
   การรวมตัวของระเบียนข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   การรวมตัวของเขตข้อมูลที่สัมพันธ์กัน
   ข้อมูลที่เล็กที่สุด มักไม่มีความหมายในตัวเอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. Default หมายถึงอะไร [o0448]
   ค่าที่ได้จากการบันทึกข้อมูล
   ค่าที่ Hacker ส่งเข้าระบบ
   ค่าที่เกิดจากการประมวลผล
   ค่าโดยปริยาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. ภาษา LOGO เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้สอนเด็ก ถูกคิดค้นโดยใคร จาก MIT [o0458]
   จอห์น แมคคาที
   เซย์มัวร์ พาเพิร์ต
   จิม แบคคัส
   Charles Babbage
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. โดยปกติการเข้าถึงเทปแม่เหล็ก จะเข้าถึงแบบใด [o0468]
   แบบตามลำดับ (Random access)
   แบบสุ่ม (Random access)
   แบบตามลำดับ(Sequential access)
   แบบสุ่ม (Sequential access)
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. Transaction file คือแฟ้มลักษณะใด [o0478]
   แฟ้มที่ใช้ใน Internet
   แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่บ่อย
   แฟ้มที่เก็บข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
   แฟ้มที่ใช้ในทางการแพทย์
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. รหัสอะไรที่นำรหัส BCD ที่ใช้ 6 บิต ไปขยายเป็น 8 บิต [o0488]
   รหัส SUM
   รหัส Microsoft
   รหัส EBCDIC
   รหัส Linux
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. VRML เป็นภาษาที่มีลักษณะเด่นด้านใด [o0498]
   สามารถแสดงวัตถุแบบ 3 มิติบนเว็บบราวเซอร์
   สามารถสร้าง HTML ตามปกติได้
   สามารถเป็น CGI ที่ดี
   สามารถใช้แทน Java ในอนาคต
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. Virus CIH ถูกเขียนโดยนักศึกษาชาติใด [o0508]
   เขมร
   อินเดีย
   ไทย
   จีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำสั่ง SHUTDOWN ในระบบปฏิบัติการ Linux มีหน้าที่อะไร [o0518]
   แสดง Process ที่ทำงานอยู่
   ปิดเครื่อง
   ช่วยติดตั้ง หรือเพิกถอนโปรแกรม
   ตรวจ และซ่อมแซมระบบแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. ข้อใดถูกต้องที่สุด เมื่อกล่าวถึงหน่วยความจำ [o0528]
   1 Byte = 16 bit
   2 Byte = 8 Bit
   1 Kb = 1024 Byte
   1 Mb = 1020 Kb
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. Monitor คืออุปกรณ์ประเภทใด [o0538]
   สื่อเก็บข้อมูล
   อุปกรณ์แสดงผล
   อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง
   เครื่องพิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. Asynchronize process หมายถึงอะไร [o0548]
   การทำงานของ 2 process ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
   การทำงานของที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
   การกีดกัน
   วงจรอับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. การสื่อสารผ่านสื่อกลางใดที่มีประสิทธิภาพที่สุด [o0558]
   COAX
   Microwave
   Fiber optic
   UTP
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. ตารางจัดแฟ้ม (File allocation table) มีหน้าที่อะไร [o0009]
   จัดเก็บตำแหน่งอ้างอิงระหว่าง Cluster ถึง Cluster ของแต่ละแฟ้ม
   จัดเก็บชื่อแฟ้ม
   จัดเก็บขนาดแฟ้ม และชื่อแฟ้ม
   จัดเก็บ ชื่อแฟ้ม นามสกุลแฟ้ม วันที่ใช้งานแฟ้มครั้งล่าสุด และขนาดแฟ้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. แผ่น Disk ต่อไปนี้แบบใด เก็บข้อมูลได้น้อยที่สุด [o0019]
   3.5 นิ้ว DSDD
   3.5 นิ้ว DSHD
   5.25 นิ้ว DSDD
   5.25 นิ้ว DSHD
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. แฟ้ม COMMAND.COM ของระบบ DOS มีหน้าที่ 3 ส่วน ข้อใดที่ไม่ใช่ [o0029]
   ส่วนอยู่อย่างถาวร (A resident portion)
   ส่วนควบคุม (Control section)
   ส่วนกระบวนการเริ่มต้น (An initialization section)
   ส่วนทรานเชียนต์ (A transient module)
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า RD ซึ่งเป็นคำสั่งภายในของ DOS ย่อมาจากอะไร [o0039]
   Redirection
   Random directory
   Remove directory
   Rename directory
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำสั่งอะไรใน DOS MODE ที่ใช้คัดลอก directory ได้ [o0049]
   copy
   move
   xcopy
   yescopy
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. CPU แบบใดใหม่ที่สุด [o0059]
   Windows
   8088
   80486
   Pentium
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. Fuser roller ของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ คืออะไร [o0069]
   ชุดหมุนกระดาษประสิทธิภาพสูง
   ชุดเปลี่ยนผงหมึกอัตโนมัติ
   ชุดอบความร้อนอุณหภูมิสูง 183 องศาเซลเซียส
   ชุดพัดลมระบายความร้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. ใครเป็นผู้วางนโยบายของ บริษัท Microsoft Corporation และเป็นเจ้าของ Microsoft Windows ชื่อดัง [o0079]
   ชวน หลีกภัย
   บริษัท SUN
   Jesus corporation
   Bill Gate
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำสั่งใดสามารถแสดงรายชื่อผู้ใช้ที่ LOG-IN ใน Server ของ UNIX จากต่าง Server ได้ [o0089]
   W
   List
   finger
   ping
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำสั่ง VI ในระบบ UNIX คืออะไร [o0099]
   โปรแกรม EDITOR
   โปรแกรมแสดงรายชื่อผู้ใช้ และงานที่กำลังประมวลผลในปัจจุบัน
   โปรแกรมดูภาพ Graphic
   โปรแกรม Visual Interactive
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. ใครเป็นบิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะออกแบบเครื่อง Analytical engine [o0109]
   Bill gate
   Charles Babbage
   Blaise Pascal
   Professor Howard Aiken
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล ตัวเลือกใด ถือว่าเล็กที่สุด [o0119]
   หน่วยข้อมูล(Data Item)
   เขตข้อมูล (Data Field)
   ระเบียนข้อมูล (Data record)
   แฟ้มข้อมูล (Data File)
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. ปัจจุบันคอมพิวเตอร์แบบใดนิยมใช้ตามบ้านมากที่สุด ในตัวเลือกที่มีให้ [o0129]
   เมนเฟรมคอมพิวเตอร์(Mainframe computer)
   โน้ตบุ๊คคอมพิวเตอร์(NoteBook Computer)
   ไมโครคอมพิวเตอร์(Microcomputer)
   มินิคอมพิวเตอร์(Mini Computer)
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. อุปกรณ์ใดต่อไปนี้ถือเป็นหน่วยรับ(Input unit) ของคอมพิวเตอร์ [o0139]
   Voice recognition device
   Printer
   CPU
   Diskette
   ผิดทุกตัวเลือก