ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. พระเจดีย์ชัยมงคล อยู่จังหวัดใด [t0051]
อยุธยา
สุโขทัย
นครสวรรค์
สระบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

2. เทือกเขาตะนาวศรี กั้นพรมแดนไทยกับประเทศใด [t0070]
ลาว
อินเดีย
พม่า
จีน
ผิดทุกตัวเลือก

3. เขื่อนลำปาว กั้นแม่น้ำลำปาว อยู่จังหวัดใด [t0089]
ลำปาง
กาฬสินธุ์
ตาก
เพชรบูรณ์
ผิดทุกตัวเลือก

4. วัดประจำรัชกาลที่ 2 คือวัดอะไร [t0108]
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดอรุณราชวราราม
วัดราชโอรสาราม
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
ผิดทุกตัวเลือก

5. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย คือรัชการที่เท่าใด [t0127]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก