ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. โรงเรียนสอนช้างแห่งแรกของโลก อยู่ที่จังหวัดใด [t0004]
เชียงใหม่
ลำปาง
สุรินทร์
สมุทรปราการ
ผิดทุกตัวเลือก

2. ผู้ว่าราชการหญิงคนแรกของไทย อยู่จังหวัดใดชื่ออะไร [t0028]
เพชรินทร์ จิวะสันติการ จังหวัดลำปาง
เรวดี สีเท้า จังหวัดสุโขทัย
เกศริน อินเพลา จังหวัดเชียงใหม่
จรัสศรี ทิปิรัช จัวหวัดนครนายก
ผิดทุกตัวเลือก

3. เมืองสามหมอกคือจังหวัดใด [t0052]
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
เชียงใหม่
ลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก

4. พระตำหนักชื่ออะไร อยู่บนดอยสุเทพ เชียงใหม่ [t0076]
พระตำหนักเจ้าฟ้า
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
พระตำหนักไอศวรสวรรค์
พระตำหนักเทพพิทักษ์ ภาคเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

5. ผู้แต่งเพลงสรรเสริญบารมี คือใคร [t0100]
หลวงสารานุประพันธ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
ผิดทุกตัวเลือก