ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เมืองรถม้า คือจังหวัดใด [t0056]
ลำพูน
ลำปาง
สมุทรปราการ
นครราชสีมา
ผิดทุกตัวเลือก

2. ยอดเขาที่สูงที่สุดของไทย คือที่ใด [t0068]
ดอยสุเทพ เชียงใหม่
ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
ภูชี้ฟ้า เชียงราย
ดอยแม่สะรอง เชียงราย
ผิดทุกตัวเลือก

3. แม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทยกับลาว คือแม่น้ำใด [t0080]
แม่น้ำชี
แม่น้ำยม
แม่น้ำโขง
แม่น้ำท่าจีน
ผิดทุกตัวเลือก

4. เขื่อนสิริกิติ์ อยู่จังหวัดใด [t0092]
ตาก
อุตรดิตถ์
ศรีสะเกษ
ระยอง
ผิดทุกตัวเลือก

5. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย คือใคร [t0104]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภานุเดช
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
กรมหลวงสงขลานครินทร์
ผิดทุกตัวเลือก