ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เขื่อนแก่งกระจาน อยู่จังหวัดใด [t0098]
ลพบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
สิงห์บุรี
ผิดทุกตัวเลือก

2. พระตำหนักทักษินราชนิเวศน์ อยู่ที่จังหวัดใด [t0112]
นราธิวาส
ยะลา
กระบี่
ภูเก็ต
ผิดทุกตัวเลือก

3. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก คือรัชการที่เท่าใด [t0126]
1
3
7
8
ผิดทุกตัวเลือก

4. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศพม่า สิ่งต่อไปนี้กั้นอยู่ [t0140]
ภูเขาบรรทัด
ภูเขาพนมดงรัก
ภูเขาหลวงพระบาง
ภูเขาตะนาวศรี
ผิดทุกตัวเลือก

5. แม่น้ำยม มีต้นกำเนิดจากจังหวัดใด [t0154]
เชียงใหม่
ลำปาง
เชียงราย
น่าน
ผิดทุกตัวเลือก