ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. จังหวัดใดไม่อยู่ในภาคใต้ [t0145]
ยะลา
ศรีสะเกษ
ระนอง
ชุมพร
ผิดทุกตัวเลือก

2. แม่น้ำยม มีต้นกำเนิดจากจังหวัดใด [t0154]
เชียงใหม่
ลำปาง
เชียงราย
น่าน
ผิดทุกตัวเลือก

3. แม่น้ำสงคราม อยู่ในภาคใด [t0163]
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

4. อุทยานแห่งชาติไทรโยค อยู่จังหวัดใด [t0172]
เชียงใหม่
ลำพูน
กาญจนบุรี
กระบี่
ผิดทุกตัวเลือก

5. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาซับลังกา อยู่จังหวัดใด [t0181]
แม่ฮ่องสอน
ลพบุรี
ชุมพร
ตาก
ผิดทุกตัวเลือก