ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. แม่น้ำตาปี อยู่ในภาคใด [t0157]
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

2. อุทยานแห่งชาติไทรโยค อยู่จังหวัดใด [t0172]
เชียงใหม่
ลำพูน
กาญจนบุรี
กระบี่
ผิดทุกตัวเลือก

3. วันกองทัพไทย ตรงกับวันที่เท่าใด [t0187]
25 มกราคม
2 กุมภาพันธ์
16 มกราคม
2 เมษายน
ผิดทุกตัวเลือก

4. สุสานหอยล้านปี มี3แห่งในโลก ในไทยอยู่ที่ใด [t0012]
จังหวัดระยอง
จัวหวัดภูเก็ต
จัวหวัดกระบี่
จัวหวัดตรัง
ผิดทุกตัวเลือก

5. นักสนุ้กเกอร์ไทยคนแรก ที่ติดอันดับโลก คือใคร [t0027]
เขาทราย กาแลกซี่
วัฒนา ภู่โอบอ้อม
ลักษณะ รุจจนพันธุ์
Tiger wood
ผิดทุกตัวเลือก