ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว อยู่จังหวัดใด [t0185]
ชลบุรี
ลพบุรี
ชุมพร
ตาก
ผิดทุกตัวเลือก

2. เจดีย์เก่าแก่และสูงที่สุด คือเจดีย์ชื่ออะไร [t0005]
พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
เจดีย์ที่ดอยสุดเทพ จังหวัดเชียงใหม่
เจดีย์พระสุริโยทัย จังหวัดสุโขทัย
พระมหาเจดีย์อยุธยา จังหวัดอยุธยา
ผิดทุกตัวเลือก

3. คลองอะไรยาวที่สุดในประเทศไทย [t0015]
คลองสุเอด
คลองแสนแสบ
คลองเจ้าพระยา
คลองคอดกะ
ผิดทุกตัวเลือก

4. นางเอกหนังคนแรกของไทย คือใคร [t0025]
เนาวรัตน์ ยุคตนัน
เสงี่ยม นาวีเสถียร
อมรทิพย์ ประยูรวงค์
พิศมัย วิไลศักดิ์
ผิดทุกตัวเลือก

5. จังหวัดที่มีเนื้อที่น้อยที่สุด คือจังหวัดใด [t0035]
ภูเก็ต
สมุทรสาคร
ยะลา
ตรัง
ผิดทุกตัวเลือก