ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. วัดที่อยู่ในประบรมมหาราชวัง คือวัดอะไร [t0105]
วัดแจ้ง
วัดพระแก้ว
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดอรุณราชวราราม
ผิดทุกตัวเลือก

2. พระราชวังสนามจันทร์ อยู่ที่จังหวัดใด [t0113]
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
นครปฐม
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำขวัญ เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม เป็นของจังหวัดใด [t0121]
เชียงใหม่
แม่ฮองสอน
เลย
ลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก

4. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรัชการที่เท่าใด [t0129]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

5. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศพม่า สิ่งต่อไปนี้ไม่ได้กั้นอยู่ [t0137]
ภูเขาแดนเมือง
ภูเขาแดนลาว
ภูเขาตะนาวศรี
แม่น้ำเมย
ผิดทุกตัวเลือก