ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่จังหวัดใด [t0093]
ตาก
อุตรดิตถ์
กาญจนบุรี
ลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก

2. พระราชวังไกลกังวล อยู่ที่จังหวัดใด [t0114]
แม่ฮ่องสอน
ประจวบคีรีขันธ์
นราธิวาส
นครศรีธรรมราช
ผิดทุกตัวเลือก

3. ประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรใด [t0135]
คาบสมุทรอินเดีย
คาบสมุทรจีน
คาบสมุทรอินโดจีน
คาบสมุทรแปซิฟิก
ผิดทุกตัวเลือก

4. แม่น้ำคีรีรัฐ อยู่ในภาคใด [t0156]
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

5. อุทยานแห่งชาติเขาสก อยู่จังหวัดใด [t0177]
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
สุราษฏร์ธานี
พัทลุง
ผิดทุกตัวเลือก