ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ขนาดของประเทศไทยมีประมาณ 513,998 ตร.กม. ใหญ่เป็นอันดับที่เท่าใด ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [t0142]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

2. แม่น้ำคีรีรัฐ มีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0159]
แม่น้ำพุมดวง
แม่น้ำหลวง
แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเขาราช
ผิดทุกตัวเลือก

3. อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า อยู่จังหวัดใด [t0176]
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
กาญจนบุรี
พัทลุง
ผิดทุกตัวเลือก

4. ต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดอะไร [t0003]
ลำปาง
ยะลา
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ผิดทุกตัวเลือก

5. คนไทยคนแรกที่ได้รางวัลแมกไซไซ รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับคนเอเชีย [t0020]
คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
คุณอติชาติ หาญชาญชัย
คุณนิมิตร จิวะสันติการ
คุณชาติ กอบกิตติ
ผิดทุกตัวเลือก