ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำขวัญ ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย เป็นคำขวัญของจังหวัดใด [t0118]
นครราชสีมา
ลพบุรี
ราชบุรี
นครปฐม
ผิดทุกตัวเลือก

2. ขนาดของประเทศไทยมีประมาณ 513,998 ตร.กม. ใหญ่เป็นอันดับที่เท่าใด ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [t0142]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

3. อุทยานแห่งชาติภูพาน อยู่จังหวัดใด [t0166]
ลำปาง
เลย
สกลนคร
พิษณุโลก
ผิดทุกตัวเลือก

4. วันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่เท่าใด [t0180]
25 มกราคม
2 กุมภาพันธ์
16 มกราคม
2 เมษายน
ผิดทุกตัวเลือก

5. นักพากย์หนังคนแรกของไทย ที่เป็นบิดาแห่งนักพากย์ไทย คือใคร [t0024]
นายสิน สีบุญเรือง
นายถนอม คณิตปัญญาเจริญ
นายแสนชัย สุนทรวัตร
นายเอกสิทธิ์ พิรมกิจ
ผิดทุกตัวเลือก