ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อุทยานแห่งชาติที่อยู่สูงที่สุดของไทย คือที่ใด [t0073]
ภูกระดึง จังหวัดเลย
ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
ดอยขุนตาล จังหวัดลำพูน
ม่อนพระยาแช่ จังหวัดลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก

2. เขื่อนพระรามหก เป็นเขื่อนทดน้ำแห่งแรกของไทย สร้างกั้นแม่น้ำใด [t0084]
แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำป่าสัก
แม่น้ำแม่กลอง
แม่น้ำปิง
ผิดทุกตัวเลือก

3. เขื่อนกิ่วลม สร้างกั้นแม่น้ำใด [t0095]
แม่น้ำปิง
แม่น้ำวัง
แม่น้ำยม
แม่น้ำน่าน
ผิดทุกตัวเลือก

4. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0106]
วัดแจ้ง
วัดพระแก้ว
วัดพระพุทธ
วัดพระเชตุพน
ผิดทุกตัวเลือก

5. พระราชอุทยานสราญรมย์ อยู่จังหวัดใด [t0117]
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
กรุงเทพฯ
ผิดทุกตัวเลือก