ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. อุทยานแห่งชาติเขาสก อยู่จังหวัดใด [t0177]
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
สุราษฏร์ธานี
พัทลุง
ผิดทุกตัวเลือก

2. สุสานหอยล้านปี มี3แห่งในโลก ในไทยอยู่ที่ใด [t0012]
จังหวัดระยอง
จัวหวัดภูเก็ต
จัวหวัดกระบี่
จัวหวัดตรัง
ผิดทุกตัวเลือก

3. จังหวัดที่มีเขตติดต่อจังหวัดอื่นมากที่สุด คือจังหวัดใด [t0037]
กรุงเทพมหานคร ึ7 จังหวัด
ลำปาง 8 จังหวัด
หนองคาย 10 จังหวัด
ตาก 9 จังหวัด
ผิดทุกตัวเลือก

4. งานประเพณี เผาเทียนเล่นไฟ จัดที่จังหวัดใด [t0062]
อยุธยา
สระบุรี
ลพบุรี
สุโขทัย
ผิดทุกตัวเลือก

5. เขื่อนศรีนครินทร์ มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0087]
เขื่อนยันฮี
เชื่อนผาซ่อม
เขื่อนเจ้าเณร
เขื่อนลำโดมน้อย
ผิดทุกตัวเลือก