ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย คือรัชการที่เท่าใด [t0127]
   1
   2
   3
   4
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. จังหวัดใดไม่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [t0146]
   นครพนม
   หนองคาย
   มหาสารคาม
   นครศรีธรรมราช
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อยู่จังหวัดใด [t0165]
   ลำปาง
   เลย
   สกลนคร
   พิษณุโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง อยู่จังหวัดใด [t0184]
   แม่ฮ่องสอน
   ลพบุรี
   ชุมพร
   ตาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดของไทย คือที่ใด [t0013]
   ทะเลสาปพะเยา
   ทะเลสาปสงขลา
   ทะเลสาปภูเก็ต
   ทะเลสาปพัทยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. โรงแรมที่เก่าแก่ของไทย คือโรงแรมอะไร [t0032]
   โรงแรมอยุธยา
   โรงแรมโอเรียลเต็ล
   โรงแรมสยาม
   โรงแรมเฉลิมกรุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. พระเจดีย์ชัยมงคล อยู่จังหวัดใด [t0051]
   อยุธยา
   สุโขทัย
   นครสวรรค์
   สระบุรี
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. เทือกเขาตะนาวศรี กั้นพรมแดนไทยกับประเทศใด [t0070]
   ลาว
   อินเดีย
   พม่า
   จีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. เขื่อนลำปาว กั้นแม่น้ำลำปาว อยู่จังหวัดใด [t0089]
   ลำปาง
   กาฬสินธุ์
   ตาก
   เพชรบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. วัดประจำรัชกาลที่ 2 คือวัดอะไร [t0108]
   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
   วัดอรุณราชวราราม
   วัดราชโอรสาราม
   วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย คือรัชการที่เท่าใด [t0127]
   1
   2
   3
   4
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. จังหวัดใดไม่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [t0146]
   นครพนม
   หนองคาย
   มหาสารคาม
   นครศรีธรรมราช
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อยู่จังหวัดใด [t0165]
   ลำปาง
   เลย
   สกลนคร
   พิษณุโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง อยู่จังหวัดใด [t0184]
   แม่ฮ่องสอน
   ลพบุรี
   ชุมพร
   ตาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดของไทย คือที่ใด [t0013]
   ทะเลสาปพะเยา
   ทะเลสาปสงขลา
   ทะเลสาปภูเก็ต
   ทะเลสาปพัทยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. โรงแรมที่เก่าแก่ของไทย คือโรงแรมอะไร [t0032]
   โรงแรมอยุธยา
   โรงแรมโอเรียลเต็ล
   โรงแรมสยาม
   โรงแรมเฉลิมกรุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. พระเจดีย์ชัยมงคล อยู่จังหวัดใด [t0051]
   อยุธยา
   สุโขทัย
   นครสวรรค์
   สระบุรี
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. เทือกเขาตะนาวศรี กั้นพรมแดนไทยกับประเทศใด [t0070]
   ลาว
   อินเดีย
   พม่า
   จีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. เขื่อนลำปาว กั้นแม่น้ำลำปาว อยู่จังหวัดใด [t0089]
   ลำปาง
   กาฬสินธุ์
   ตาก
   เพชรบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. วัดประจำรัชกาลที่ 2 คือวัดอะไร [t0108]
   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
   วัดอรุณราชวราราม
   วัดราชโอรสาราม
   วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย คือรัชการที่เท่าใด [t0127]
   1
   2
   3
   4
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. จังหวัดใดไม่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [t0146]
   นครพนม
   หนองคาย
   มหาสารคาม
   นครศรีธรรมราช
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อยู่จังหวัดใด [t0165]
   ลำปาง
   เลย
   สกลนคร
   พิษณุโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้งผาง อยู่จังหวัดใด [t0184]
   แม่ฮ่องสอน
   ลพบุรี
   ชุมพร
   ตาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุดของไทย คือที่ใด [t0013]
   ทะเลสาปพะเยา
   ทะเลสาปสงขลา
   ทะเลสาปภูเก็ต
   ทะเลสาปพัทยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. โรงแรมที่เก่าแก่ของไทย คือโรงแรมอะไร [t0032]
   โรงแรมอยุธยา
   โรงแรมโอเรียลเต็ล
   โรงแรมสยาม
   โรงแรมเฉลิมกรุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. พระเจดีย์ชัยมงคล อยู่จังหวัดใด [t0051]
   อยุธยา
   สุโขทัย
   นครสวรรค์
   สระบุรี
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. เทือกเขาตะนาวศรี กั้นพรมแดนไทยกับประเทศใด [t0070]
   ลาว
   อินเดีย
   พม่า
   จีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. เขื่อนลำปาว กั้นแม่น้ำลำปาว อยู่จังหวัดใด [t0089]
   ลำปาง
   กาฬสินธุ์
   ตาก
   เพชรบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. วัดประจำรัชกาลที่ 2 คือวัดอะไร [t0108]
   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
   วัดอรุณราชวราราม
   วัดราชโอรสาราม
   วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
   ผิดทุกตัวเลือก