ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. เทือกเขาแดนลาว กั้นพรมแดนไทยกับประเทศใด [t0069]
   มาเลเซีย
   จีน
   ลาว
   พม่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. แม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทยกับมาเลเซีย ชื่ออะไร [t0078]
   แม่น้ำยม
   แม่น้ำโกลก
   แม่น้ำยะลา
   แม่น้ำวัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. เขื่อนศรีนครินทร์ มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0087]
   เขื่อนยันฮี
   เชื่อนผาซ่อม
   เขื่อนเจ้าเณร
   เขื่อนลำโดมน้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. เขื่อนกิ่วลมอยู่จังหวัดใด [t0096]
   ลำพูน
   เชียงใหม่
   ลำปาง
   ตาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. วัดที่อยู่ในประบรมมหาราชวัง คือวัดอะไร [t0105]
   วัดแจ้ง
   วัดพระแก้ว
   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
   วัดอรุณราชวราราม
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. พระราชวังไกลกังวล อยู่ที่จังหวัดใด [t0114]
   แม่ฮ่องสอน
   ประจวบคีรีขันธ์
   นราธิวาส
   นครศรีธรรมราช
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. โอฆะบุรี คือจังหวัดอะไร [t0123]
   ลพบุรี
   ราชบุรี
   พิจิตร
   พิษณุโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรัชการที่เท่าใด [t0132]
   4
   5
   6
   7
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศกัมพูชา สิ่งต่อไปนี้กั้นอยู่ [t0141]
   ภูเขาแดนเมือง
   ภูเขาบรรทัด
   ภูเขาตะนาวศรี
   แม่น้ำเมย
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. แม่น้ำยม มีต้นกำเนิดจากที่ใด [t0150]
   เทือกเขาผีปันน้ำ
   เทือกเขาแดนลาว
   ดอยขุนยวม
   ทิวเขาหลวงพระบาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. แม่น้ำคีรีรัฐ มีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0159]
   แม่น้ำพุมดวง
   แม่น้ำหลวง
   แม่น้ำเจ้าพระยา
   แม่น้ำเขาราช
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. อุทยานแห่งชาติภูเรือ อยู่จังหวัดใด [t0168]
   ลำปาง
   เลย
   สกลนคร
   พิษณุโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. อุทยานแห่งชาติเขาสก อยู่จังหวัดใด [t0177]
   เชียงใหม่
   อุบลราชธานี
   สุราษฏร์ธานี
   พัทลุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันใด [t0186]
   วันแรกของปี
   วันศุกร์แรกของปี
   วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
   วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. เจดีย์เก่าแก่และสูงที่สุด คือเจดีย์ชื่ออะไร [t0005]
   พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
   เจดีย์ที่ดอยสุดเทพ จังหวัดเชียงใหม่
   เจดีย์พระสุริโยทัย จังหวัดสุโขทัย
   พระมหาเจดีย์อยุธยา จังหวัดอยุธยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. หนองน้ำที่ใหญ่ที่สุดของไทย คืออะไร [t0014]
   หนองบวกหาด เชียงใหม่
   หนองตึงเฒ่า เชียงใหม่
   หนองหาน สกลนคร
   หนองบรเพชร เพชรบุรี
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. นางสาวไทยคนแรกของประเทศไทย คือใคร [t0023]
   อภัศรา หงษ์สกุล
   กันยา เทียนสว่าง
   พรทิพย์ นาคหิรันด์กนก
   เกศริน อินเพลา
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. โรงแรมที่เก่าแก่ของไทย คือโรงแรมอะไร [t0032]
   โรงแรมอยุธยา
   โรงแรมโอเรียลเต็ล
   โรงแรมสยาม
   โรงแรมเฉลิมกรุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. ภาคใต้มีจังหวัดใดที่ไม่ติดทะเล [t0041]
   ยะลา
   พัทลุง
   ตรัง
   ทั้ง พัทลุง และยะลา
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. พระปรางค์สามยอดอยู่จังหวัดใด [t0050]
   ลพบุรี
   เชียงใหม่
   เลย
   อยุธยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. เมืองโปงลางคือจังหวัดใด [t0059]
   กาฬสินธุ์
   ตาก
   เลย
   ขอนแก่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. ยอดเขาที่สูงที่สุดของไทย คือที่ใด [t0068]
   ดอยสุเทพ เชียงใหม่
   ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
   ภูชี้ฟ้า เชียงราย
   ดอยแม่สะรอง เชียงราย
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. แม่น้ำเมยกั้นพรมแดนไทย กับประเทศใด [t0077]
   พม่า
   ลาว
   จีน
   กัมพูชา
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. เขื่อนสิริกิติ์ มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0086]
   เขื่อนยันฮี
   เขื่อนผาซ่อม
   เขื่อนเจ้าเณร
   เขื่อนลำโดมน้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. เขื่อนกิ่วลม สร้างกั้นแม่น้ำใด [t0095]
   แม่น้ำปิง
   แม่น้ำวัง
   แม่น้ำยม
   แม่น้ำน่าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย คือใคร [t0104]
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภานุเดช
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
   กรมหลวงสงขลานครินทร์
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. พระราชวังสนามจันทร์ อยู่ที่จังหวัดใด [t0113]
   สมุทรสาคร
   สมุทรสงคราม
   สมุทรปราการ
   นครปฐม
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. เวียงพิงค์ คือจังหวัดใด [t0122]
   เชียงราย
   เชียงใหม่
   ลำพูน
   ลำปาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรัชการที่เท่าใด [t0131]
   3
   4
   5
   6
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศพม่า สิ่งต่อไปนี้กั้นอยู่ [t0140]
   ภูเขาบรรทัด
   ภูเขาพนมดงรัก
   ภูเขาหลวงพระบาง
   ภูเขาตะนาวศรี
   ผิดทุกตัวเลือก