ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. พระปรางค์ที่สูง และสวยที่สุดชื่ออะไร [t0010]
พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
พระปรางค์วัดพระศรีสรรเพชร
พระปรางค์วัดพระแก้วมรกต
พระปรางค์วัดเบญจมบพิตร
ผิดทุกตัวเลือก

2. นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ชื่ออะไร [t0018]
นายกชวน
นายกเปรม
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
นายปรีดี พรมยงค์
ผิดทุกตัวเลือก

3. นางสาวไทยคนแรกที่ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาล คือใคร [t0026]
เยาลักษณ์ งามแสนโรจน์
อาภัสรา หงสกุล
พรทิพย์ นาคหิรันด์กนก
อพิศมัย วิไลศักดิ์
ผิดทุกตัวเลือก

4. จังหวัดของไทยที่มีเพียง 3 อำเภอ คือจังหวัดใด [t0034]
น่าน
ภูเก็ต
ลำปาง
เลย
ผิดทุกตัวเลือก

5. พระธาตุเจ็ดยอดอยู่ที่จังหวัดใด [t0042]
เชียงราย
กรุงเทพ
เชียงใหม่
ลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก

6. พระปรางค์สามยอดอยู่จังหวัดใด [t0050]
ลพบุรี
เชียงใหม่
เลย
อยุธยา
ผิดทุกตัวเลือก

7. เมืองดอกบัวตอง คือจังหวัดอะไร [t0058]
อุตรดิตถ์
กาฬสินธุ์
แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่
ผิดทุกตัวเลือก

8. งานประเพณี อุ้มประดำน้ำ มีที่จังหวัดใด [t0066]
ตาก
นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
นครราชสีมา
ผิดทุกตัวเลือก

9. เทือกเขาพรมดงรัก กั้น 3 ประเทศคือ ประเทศใดบ้าง [t0074]
ไทย ลาว พม่า
ไทย กัมพูชา จีน
ไทย กัมพูชา ลาว
ไทย จีน ลาว
ผิดทุกตัวเลือก

10. แม่น้ำที่มีจำนวนเขื่อนกั้นไว้มากที่สุด ของไทยคือแม่น้ำใด [t0082]
แม่น้ำวัง
แม่น้ำยม
แม่น้ำแม่กลอง
แม่น้ำท่าจีน
ผิดทุกตัวเลือก

11. เชื่อนเจ้าพระยา กั้นแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ที่จังหวัดใด [t0090]
พระนครศรีอยุธยา
นครสวรรค์
กรุงเทพฯ
ชัยนาท
ผิดทุกตัวเลือก

12. เขื่อนแก่งกระจาน อยู่จังหวัดใด [t0098]
ลพบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
สิงห์บุรี
ผิดทุกตัวเลือก

13. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0106]
วัดแจ้ง
วัดพระแก้ว
วัดพระพุทธ
วัดพระเชตุพน
ผิดทุกตัวเลือก

14. พระราชวังไกลกังวล อยู่ที่จังหวัดใด [t0114]
แม่ฮ่องสอน
ประจวบคีรีขันธ์
นราธิวาส
นครศรีธรรมราช
ผิดทุกตัวเลือก

15. เวียงพิงค์ คือจังหวัดใด [t0122]
เชียงราย
เชียงใหม่
ลำพูน
ลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก

16. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรัชการที่เท่าใด [t0130]
3
4
5
6
ผิดทุกตัวเลือก

17. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศกัมพูชา สิ่งต่อไปนี้ไม่ได้กั้นอยู่ [t0138]
ภูเขาบรรทัด
ภูเขาพนมดงรัก
ภูเขาหลวงพระบาง
ผิดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

18. จังหวัดใดไม่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [t0146]
นครพนม
หนองคาย
มหาสารคาม
นครศรีธรรมราช
ผิดทุกตัวเลือก

19. แม่น้ำยม มีต้นกำเนิดจากจังหวัดใด [t0154]
เชียงใหม่
ลำปาง
เชียงราย
น่าน
ผิดทุกตัวเลือก

20. แม่น้ำชี อยู่ในภาคใด [t0162]
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

21. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนน อยู่จังหวัดใด [t0170]
เชียงใหม่
ลำพูน
กาญจนบุรี
กระบี่
ผิดทุกตัวเลือก

22. อุทยานแห่งชาติคลองลาน อยู่จังหวัดใด [t0178]
กำแพงเพชร
อุบลราชธานี
สุราษฏร์ธานี
พัทลุง
ผิดทุกตัวเลือก

23. วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันใด [t0186]
วันแรกของปี
วันศุกร์แรกของปี
วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
ผิดทุกตัวเลือก

24. โรงเรียนสอนช้างแห่งแรกของโลก อยู่ที่จังหวัดใด [t0004]
เชียงใหม่
ลำปาง
สุรินทร์
สมุทรปราการ
ผิดทุกตัวเลือก

25. สุสานหอยล้านปี มี3แห่งในโลก ในไทยอยู่ที่ใด [t0012]
จังหวัดระยอง
จัวหวัดภูเก็ต
จัวหวัดกระบี่
จัวหวัดตรัง
ผิดทุกตัวเลือก

26. คนไทยคนแรกที่ได้รางวัลแมกไซไซ รางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับคนเอเชีย [t0020]
คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง
คุณอติชาติ หาญชาญชัย
คุณนิมิตร จิวะสันติการ
คุณชาติ กอบกิตติ
ผิดทุกตัวเลือก

27. ผู้ว่าราชการหญิงคนแรกของไทย อยู่จังหวัดใดชื่ออะไร [t0028]
เพชรินทร์ จิวะสันติการ จังหวัดลำปาง
เรวดี สีเท้า จังหวัดสุโขทัย
เกศริน อินเพลา จังหวัดเชียงใหม่
จรัสศรี ทิปิรัช จัวหวัดนครนายก
ผิดทุกตัวเลือก

28. จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือจังหวัดใด [t0036]
กรุงเทพมหานคร
เชียงใหม่
นครราชสีมา
ลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก

29. พระนอนจักรสีห์ อยู่ที่จังหวัดใด [t0044]
สิงห์บุรี
ศรีสะเกษ
ปทุมธานี
เพชรบูรณ์
ผิดทุกตัวเลือก

30. เมืองสามหมอกคือจังหวัดใด [t0052]
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
เชียงใหม่
ลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก