ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรัชการที่เท่าใด [t0129]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

2. แม่น้ำวัง มีต้นกำเนิดจากที่ใด [t0149]
เทือกเขาผีปันน้ำ
เทือกเขาแดนลาว
ดอยขุนยวม
ทิวเขาหลวงพระบาง
ผิดทุกตัวเลือก

3. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อยู่จังหวัดใด [t0169]
ลำปาง
เพชรบูรณ์
สกลนคร
พิษณุโลก
ผิดทุกตัวเลือก

4. วันครู ตรงกับวันที่เท่าใด [t0189]
25 มกราคม
2 กุมภาพันธ์
16 มกราคม
2 เมษายน
ผิดทุกตัวเลือก

5. ประธานสภาผู้แทนราษฏรคนแรกของไทย คือใคร [t0019]
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
นายปรีดีพรมยงค์
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
ผิดทุกตัวเลือก

6. จังหวัดที่อยู่ใต้สุดคือจังหวัดอะไร [t0039]
นราธิวาช
กระบี่
ยะลา
แม่ฮ่องสอน
ผิดทุกตัวเลือก

7. เมืองโปงลางคือจังหวัดใด [t0059]
กาฬสินธุ์
ตาก
เลย
ขอนแก่น
ผิดทุกตัวเลือก

8. แม่น้ำที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือแม่น้ำใด [t0079]
แม่น้ำชี
แม่น้ำยม
แม่น้ำโกลก
แม่น้ำโขง
ผิดทุกตัวเลือก

9. ผู้แต่งเพลงชาติไทย คือใคร [t0099]
หลวงพิบูรณ์สงคราม
หลวงสารานุประพันธ์
หลวงวิจิตรวาทะการ
หลวงพ่อโต พรหมรังษี
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำขวัญ เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ เป็นของจังหวัดใด [t0119]
เพชรบูรณ์
บุรีรัมย์
ตาก
ลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก

11. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศลาว สิ่งต่อไปนี้กั้นอยู่ [t0139]
ภูเขาแดนเมือง
ภูเขาพนมดงรัก
แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำเมย
ผิดทุกตัวเลือก

12. แม่น้ำคีรีรัฐ มีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0159]
แม่น้ำพุมดวง
แม่น้ำหลวง
แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำเขาราช
ผิดทุกตัวเลือก

13. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อยู่จังหวัดใด [t0179]
กำแพงเพชร
สุโขทัย
สุราษฏร์ธานี
พัทลุง
ผิดทุกตัวเลือก

14. สะพานที่ยาวที่สุดของไทย ชื่ออะไร [t0009]
สะพานรักสารสิน
สะพานรัฐชดา
สะพานติณสูลานนท์
สะพานพุธ
ผิดทุกตัวเลือก

15. มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของไทย คือที่ใด [t0029]
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผิดทุกตัวเลือก

16. พระธาตุศรีสองรักษ์ [t0049]
ศรีสะเกษ
เชียงใหม่
แม่ฮ่องสอน
เลย
ผิดทุกตัวเลือก

17. เทือกเขาแดนลาว กั้นพรมแดนไทยกับประเทศใด [t0069]
มาเลเซีย
จีน
ลาว
พม่า
ผิดทุกตัวเลือก

18. เขื่อนลำปาว กั้นแม่น้ำลำปาว อยู่จังหวัดใด [t0089]
ลำปาง
กาฬสินธุ์
ตาก
เพชรบูรณ์
ผิดทุกตัวเลือก

19. วัดประจำรัชกาลที่ 3 คือวัดอะไร [t0109]
วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
วัดราชโอรสาราม
วัดญาณสังวราราม
ผิดทุกตัวเลือก

20. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรัชการที่เท่าใด [t0129]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

21. แม่น้ำวัง มีต้นกำเนิดจากที่ใด [t0149]
เทือกเขาผีปันน้ำ
เทือกเขาแดนลาว
ดอยขุนยวม
ทิวเขาหลวงพระบาง
ผิดทุกตัวเลือก

22. อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว อยู่จังหวัดใด [t0169]
ลำปาง
เพชรบูรณ์
สกลนคร
พิษณุโลก
ผิดทุกตัวเลือก

23. วันครู ตรงกับวันที่เท่าใด [t0189]
25 มกราคม
2 กุมภาพันธ์
16 มกราคม
2 เมษายน
ผิดทุกตัวเลือก

24. ประธานสภาผู้แทนราษฏรคนแรกของไทย คือใคร [t0019]
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
นายปรีดีพรมยงค์
นายสัญญา ธรรมศักดิ์
ผิดทุกตัวเลือก

25. จังหวัดที่อยู่ใต้สุดคือจังหวัดอะไร [t0039]
นราธิวาช
กระบี่
ยะลา
แม่ฮ่องสอน
ผิดทุกตัวเลือก

26. เมืองโปงลางคือจังหวัดใด [t0059]
กาฬสินธุ์
ตาก
เลย
ขอนแก่น
ผิดทุกตัวเลือก

27. แม่น้ำที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือแม่น้ำใด [t0079]
แม่น้ำชี
แม่น้ำยม
แม่น้ำโกลก
แม่น้ำโขง
ผิดทุกตัวเลือก

28. ผู้แต่งเพลงชาติไทย คือใคร [t0099]
หลวงพิบูรณ์สงคราม
หลวงสารานุประพันธ์
หลวงวิจิตรวาทะการ
หลวงพ่อโต พรหมรังษี
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำขวัญ เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ เป็นของจังหวัดใด [t0119]
เพชรบูรณ์
บุรีรัมย์
ตาก
ลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก

30. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศลาว สิ่งต่อไปนี้กั้นอยู่ [t0139]
ภูเขาแดนเมือง
ภูเขาพนมดงรัก
แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำเมย
ผิดทุกตัวเลือก