ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย อยู่จังหวัดใด [t0182]
   แม่ฮ่องสอน
   ลพบุรี
   ชุมพร
   ตาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. พระปรางค์ที่สูง และสวยที่สุดชื่ออะไร [t0010]
   พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
   พระปรางค์วัดพระศรีสรรเพชร
   พระปรางค์วัดพระแก้วมรกต
   พระปรางค์วัดเบญจมบพิตร
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. ผู้ว่าราชการหญิงคนแรกของไทย อยู่จังหวัดใดชื่ออะไร [t0028]
   เพชรินทร์ จิวะสันติการ จังหวัดลำปาง
   เรวดี สีเท้า จังหวัดสุโขทัย
   เกศริน อินเพลา จังหวัดเชียงใหม่
   จรัสศรี ทิปิรัช จัวหวัดนครนายก
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. พระธาตุหริภุญชัย อยู่จังหวัดใด [t0046]
   เชียงใหม่
   ลำปาง
   ลำพูน
   แพร่
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. งานประเพณี ผีตาโขน จัดที่จังหวัดใด [t0064]
   ระยอง
   กาญจนบุรี
   เลย
   ตรัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. แม่น้ำที่มีจำนวนเขื่อนกั้นไว้มากที่สุด ของไทยคือแม่น้ำใด [t0082]
   แม่น้ำวัง
   แม่น้ำยม
   แม่น้ำแม่กลอง
   แม่น้ำท่าจีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ผู้แต่งเพลงสรรเสริญบารมี คือใคร [t0100]
   หลวงสารานุประพันธ์
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
   กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
   กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำขวัญ ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวสวย เป็นคำขวัญของจังหวัดใด [t0118]
   นครราชสีมา
   ลพบุรี
   ราชบุรี
   นครปฐม
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศลาว สิ่งต่อไปนี้ไม่ได้กั้นอยู่ [t0136]
   ภูเขาหลวงพระบาง
   ภูเขาแดนเมือง
   แม่น้ำสาละวิน
   แม่น้ำโขง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. แม่น้ำยม มีต้นกำเนิดจากจังหวัดใด [t0154]
   เชียงใหม่
   ลำปาง
   เชียงราย
   น่าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. อุทยานแห่งชาติไทรโยค อยู่จังหวัดใด [t0172]
   เชียงใหม่
   ลำพูน
   กาญจนบุรี
   กระบี่
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. วันอนุรักษ์มรดกไทย ตรงกับวันที่เท่าใด [t0180]
   25 มกราคม
   2 กุมภาพันธ์
   16 มกราคม
   2 เมษายน
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ชื่ออะไร [t0018]
   นายกชวน
   นายกเปรม
   พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
   นายปรีดี พรมยงค์
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุด คือจังหวัดใด [t0036]
   กรุงเทพมหานคร
   เชียงใหม่
   นครราชสีมา
   ลำปาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. สามร้อยยอด อยู่จังหวัดใด [t0054]
   กระบี่
   ร้อยเอ็ด
   ประจวบคีรีขันธ์
   เพชรบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. เทือกเขาหลวงพระบาง กั้นพรมแดนไทยกับประเทศใด [t0072]
   จีน
   อินเดีย
   ลาว
   พม่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. เชื่อนเจ้าพระยา กั้นแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ที่จังหวัดใด [t0090]
   พระนครศรีอยุธยา
   นครสวรรค์
   กรุงเทพฯ
   ชัยนาท
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. วัดประจำรัชกาลที่ 2 คือวัดอะไร [t0108]
   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
   วัดอรุณราชวราราม
   วัดราชโอรสาราม
   วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก คือรัชการที่เท่าใด [t0126]
   1
   3
   7
   8
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. จังหวัดใดไม่อยู่ในภาคเหนือ [t0144]
   ลำปาง
   เลย
   อุตรดิตถ์
   น่าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. แม่น้ำชี อยู่ในภาคใด [t0162]
   ภาคเหนือ
   ภาคใต้
   ภาคกลาง
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อยู่จังหวัดใด [t0180]
   กาญจนบุรี
   สุโขทัย
   เชียงใหม่
   ลำพูน
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. บ่อเลี้ยงงูแห่งที่2 ของโลกอยู่ในไทย คือที่ใด [t0008]
   ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
   สวนสัตว์ดุสิต
   สถานเสาวภา
   สภาเพาะเลี้ยงสัตว์นานาชาติ สาขาไทย
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. นางสาวไทยคนแรกที่ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาล คือใคร [t0026]
   เยาลักษณ์ งามแสนโรจน์
   อาภัสรา หงสกุล
   พรทิพย์ นาคหิรันด์กนก
   อพิศมัย วิไลศักดิ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. พระนอนจักรสีห์ อยู่ที่จังหวัดใด [t0044]
   สิงห์บุรี
   ศรีสะเกษ
   ปทุมธานี
   เพชรบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. งานประเพณี เผาเทียนเล่นไฟ จัดที่จังหวัดใด [t0062]
   อยุธยา
   สระบุรี
   ลพบุรี
   สุโขทัย
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. แม่น้ำที่กั้นพรมแดนไทยกับลาว คือแม่น้ำใด [t0080]
   แม่น้ำชี
   แม่น้ำยม
   แม่น้ำโขง
   แม่น้ำท่าจีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. เขื่อนแก่งกระจาน อยู่จังหวัดใด [t0098]
   ลพบุรี
   ราชบุรี
   เพชรบุรี
   สิงห์บุรี
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. พระที่นั่งวิมานเมฆ อยู่จังหวัดใด [t0116]
   เชียงราย
   เชียงใหม่
   แม่ฮ่องสอน
   กรุงเทพฯ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. วัดพระธาตุลำปางหลวงอยู่ที่อำเภออะไร [t0134]
   บางเขน
   เชียงใหม่
   อ.เมือง
   เกาะคา
   ผิดทุกตัวเลือก