ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล คือรัชการที่เท่าใด [t0133]
5
6
7
8
ผิดทุกตัวเลือก

2. แม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดจากจังหวัดใด [t0155]
เชียงใหม่
ลำปาง
เชียงราย
น่าน
ผิดทุกตัวเลือก

3. อุทยานแห่งชาติเขาสก อยู่จังหวัดใด [t0177]
เชียงใหม่
อุบลราชธานี
สุราษฏร์ธานี
พัทลุง
ผิดทุกตัวเลือก

4. สะพานที่ยาวที่สุดของไทย ชื่ออะไร [t0009]
สะพานรักสารสิน
สะพานรัฐชดา
สะพานติณสูลานนท์
สะพานพุธ
ผิดทุกตัวเลือก

5. ธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดของไทย คือธนาคารใด [t0031]
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารนครหลวงไทย
ผิดทุกตัวเลือก

6. จังหวัดใดมี ฝนแปด แดดสี่ [t0053]
ระนอง
ระยอง
แม่ฮ่องสอน
กระบี่
ผิดทุกตัวเลือก

7. เทือกเขาที่ยาวที่สุดของไทย คือเทือกเขาใด [t0075]
เทือกเขาหลวงพระบาง
เทือกเขาภูเก็ต
เทือกเขาถนนธงชัย
เทือกเขาพนมดงรัก
ผิดทุกตัวเลือก

8. เขื่อนแก่งกระจาน สร้างกั้นแม่น้ำใด [t0097]
แม่น้ำเพชร
แม่น้ำพลอย
แม่น้ำป่าสัก
แม่น้ำท่าจีน
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำขวัญ เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ เป็นของจังหวัดใด [t0119]
เพชรบูรณ์
บุรีรัมย์
ตาก
ลำปาง
ผิดทุกตัวเลือก

10. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศกัมพูชา สิ่งต่อไปนี้กั้นอยู่ [t0141]
ภูเขาแดนเมือง
ภูเขาบรรทัด
ภูเขาตะนาวศรี
แม่น้ำเมย
ผิดทุกตัวเลือก

11. แม่น้ำสงคราม อยู่ในภาคใด [t0163]
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

12. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว อยู่จังหวัดใด [t0185]
ชลบุรี
ลพบุรี
ชุมพร
ตาก
ผิดทุกตัวเลือก

13. เกาะของไทย ที่ใหญ่ที่สุดชื่อเกาะอะไร [t0017]
เกาะพีพี
เกาะช้าง
เกาะภูเก็ต
เกาะล้าน
ผิดทุกตัวเลือก

14. จังหวัดที่อยู่ใต้สุดคือจังหวัดอะไร [t0039]
นราธิวาช
กระบี่
ยะลา
แม่ฮ่องสอน
ผิดทุกตัวเลือก

15. เมืองเกาะครึ่งร้อย คือจังหวัดใด [t0061]
ตราด
กระบี่
ภูเก็ต
ระนอง
ผิดทุกตัวเลือก

16. คลองภาษีเจริญเชื่อม 2 แม่น้ำ คือแม่น้ำใด [t0083]
แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำวัง
แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำแม่กลอง
แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก
ผิดทุกตัวเลือก

17. วัดที่อยู่ในประบรมมหาราชวัง คือวัดอะไร [t0105]
วัดแจ้ง
วัดพระแก้ว
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดอรุณราชวราราม
ผิดทุกตัวเลือก

18. พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย คือรัชการที่เท่าใด [t0127]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

19. แม่น้ำวัง มีต้นกำเนิดจากที่ใด [t0149]
เทือกเขาผีปันน้ำ
เทือกเขาแดนลาว
ดอยขุนยวม
ทิวเขาหลวงพระบาง
ผิดทุกตัวเลือก

20. อุทยานแห่งชาติตะรุเตา อยู่จังหวัดใด [t0171]
สตูล
ลำพูน
กาญจนบุรี
กระบี่
ผิดทุกตัวเลือก

21. ต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่จังหวัดอะไร [t0003]
ลำปาง
ยะลา
อุตรดิตถ์
สุโขทัย
ผิดทุกตัวเลือก

22. นางเอกหนังคนแรกของไทย คือใคร [t0025]
เนาวรัตน์ ยุคตนัน
เสงี่ยม นาวีเสถียร
อมรทิพย์ ประยูรวงค์
พิศมัย วิไลศักดิ์
ผิดทุกตัวเลือก

23. พระบรมธาตุไชยา อยู่จังหวัดใด [t0047]
สุราษฎร์ธานี
ประจวบคีรีขันต์
เชียงใหม่
ตรัง
ผิดทุกตัวเลือก

24. เทือกเขาแดนลาว กั้นพรมแดนไทยกับประเทศใด [t0069]
มาเลเซีย
จีน
ลาว
พม่า
ผิดทุกตัวเลือก

25. เขื่อนภูมิพล อยู่จังหวัดใด [t0091]
ตาก
เชียงใหม่
นครสวรรค์
พิษณุโลก
ผิดทุกตัวเลือก

26. พระราชวังสนามจันทร์ อยู่ที่จังหวัดใด [t0113]
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
สมุทรปราการ
นครปฐม
ผิดทุกตัวเลือก

27. ประเทศไทยตั้งอยู่ในคาบสมุทรใด [t0135]
คาบสมุทรอินเดีย
คาบสมุทรจีน
คาบสมุทรอินโดจีน
คาบสมุทรแปซิฟิก
ผิดทุกตัวเลือก

28. แม่น้ำตาปี อยู่ในภาคใด [t0157]
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผิดทุกตัวเลือก

29. อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อยู่จังหวัดใด [t0179]
กำแพงเพชร
สุโขทัย
สุราษฏร์ธานี
พัทลุง
ผิดทุกตัวเลือก

30. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก คืออะไร [t0011]
ค้างคาวกิติ
ปูกำจร
ปลาทอง
ลิงลพบุรี
ผิดทุกตัวเลือก