ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบความรู้รอบตัว ชุดประเทศไทย ในชุด 30 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ อยู่จังหวัดใด [t0174]
   เชียงใหม่
   อุบลราชธานี
   กาญจนบุรี
   กระบี่
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. วันนักประดิษฐ์ ตรงกับวันที่เท่าใด [t0188]
   25 มกราคม
   2 กุมภาพันธ์
   16 มกราคม
   2 เมษายน
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. สุสานหอยล้านปี มี3แห่งในโลก ในไทยอยู่ที่ใด [t0012]
   จังหวัดระยอง
   จัวหวัดภูเก็ต
   จัวหวัดกระบี่
   จัวหวัดตรัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. นางสาวไทยคนแรกที่ได้ตำแหน่งนางงามจักรวาล คือใคร [t0026]
   เยาลักษณ์ งามแสนโรจน์
   อาภัสรา หงสกุล
   พรทิพย์ นาคหิรันด์กนก
   อพิศมัย วิไลศักดิ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. จังหวัดที่อยู่เหนือสุดคือจังหวัดใด [t0040]
   เชียงราย
   พะเยา
   เชียงใหม่
   แม่ฮ่องสอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. สามร้อยยอด อยู่จังหวัดใด [t0054]
   กระบี่
   ร้อยเอ็ด
   ประจวบคีรีขันธ์
   เพชรบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. ยอดเขาที่สูงที่สุดของไทย คือที่ใด [t0068]
   ดอยสุเทพ เชียงใหม่
   ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่
   ภูชี้ฟ้า เชียงราย
   ดอยแม่สะรอง เชียงราย
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. แม่น้ำที่มีจำนวนเขื่อนกั้นไว้มากที่สุด ของไทยคือแม่น้ำใด [t0082]
   แม่น้ำวัง
   แม่น้ำยม
   แม่น้ำแม่กลอง
   แม่น้ำท่าจีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. เขื่อนกิ่วลมอยู่จังหวัดใด [t0096]
   ลำพูน
   เชียงใหม่
   ลำปาง
   ตาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. วัดประจำรัชกาลที่ 4 คือวัดอะไร [t0110]
   วัดอรุณราชวราราม
   วัดราชโอรสาราม
   วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
   วัดญาณสังวราราม
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. นครขุขันธ์ คือจังหวัดใด [t0124]
   ศรีราชา
   ศรีสะเกษ
   นครศรีธรรมราช
   นครราชสีมา
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. พรมแดนกั้นไทยกับประเทศกัมพูชา สิ่งต่อไปนี้ไม่ได้กั้นอยู่ [t0138]
   ภูเขาบรรทัด
   ภูเขาพนมดงรัก
   ภูเขาหลวงพระบาง
   ผิดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. แม่น้ำปิง มีต้นกำเนิดจากจังหวัดใด [t0152]
   เชียงใหม่
   ลำปาง
   เชียงราย
   น่าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. อุทยานแห่งชาติภูพาน อยู่จังหวัดใด [t0166]
   ลำปาง
   เลย
   สกลนคร
   พิษณุโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อยู่จังหวัดใด [t0180]
   กาญจนบุรี
   สุโขทัย
   เชียงใหม่
   ลำพูน
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. โรงเรียนสอนช้างแห่งแรกของโลก อยู่ที่จังหวัดใด [t0004]
   เชียงใหม่
   ลำปาง
   สุรินทร์
   สมุทรปราการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. นายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ชื่ออะไร [t0018]
   นายกชวน
   นายกเปรม
   พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
   นายปรีดี พรมยงค์
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. โรงแรมที่เก่าแก่ของไทย คือโรงแรมอะไร [t0032]
   โรงแรมอยุธยา
   โรงแรมโอเรียลเต็ล
   โรงแรมสยาม
   โรงแรมเฉลิมกรุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. พระธาตุหริภุญชัย อยู่จังหวัดใด [t0046]
   เชียงใหม่
   ลำปาง
   ลำพูน
   แพร่
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. เมือง เหล็กน้ำพี้ คือจังหวัดใด [t0060]
   พะเยา
   อุตรดิตถ์
   เพชรบูรณ์
   สระบุรี
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. เทือกเขาพรมดงรัก กั้น 3 ประเทศคือ ประเทศใดบ้าง [t0074]
   ไทย ลาว พม่า
   ไทย กัมพูชา จีน
   ไทย กัมพูชา ลาว
   ไทย จีน ลาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. เขื่อนสิรินธร มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไร [t0088]
   เขื่อนลำโดมน้อย
   เขื่อนเจ้าเณร
   เขื่อนยันฮี
   เขื่อนผาซ่อม
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. บิดาแห่งกฏหมายไทย คือใคร [t0102]
   กรมหลวงสงขลานครินทร์
   กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
   กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
   กรมพระยาดำรง ราชานุภาพ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. พระที่นั่งวิมานเมฆ อยู่จังหวัดใด [t0116]
   เชียงราย
   เชียงใหม่
   แม่ฮ่องสอน
   กรุงเทพฯ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คือรัชการที่เท่าใด [t0130]
   3
   4
   5
   6
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. จังหวัดใดไม่อยู่ในภาคเหนือ [t0144]
   ลำปาง
   เลย
   อุตรดิตถ์
   น่าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. แม่น้ำหลังสวน อยู่ในภาคใด [t0158]
   ภาคกลาง
   ภาคเหนือ
   ภาคใต้
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. อุทยานแห่งชาติไทรโยค อยู่จังหวัดใด [t0172]
   เชียงใหม่
   ลำพูน
   กาญจนบุรี
   กระบี่
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. วันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันใด [t0186]
   วันแรกของปี
   วันศุกร์แรกของปี
   วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
   วันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมกราคม
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. พระปรางค์ที่สูง และสวยที่สุดชื่ออะไร [t0010]
   พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
   พระปรางค์วัดพระศรีสรรเพชร
   พระปรางค์วัดพระแก้วมรกต
   พระปรางค์วัดเบญจมบพิตร
   ผิดทุกตัวเลือก