ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Which of the following are illegal identifiers? [j0021]
123a
a123
method
index
ผิดทุกตัวเลือก

2. What will be printed out for the following code?
System.out.println(0x11);
[j0038]
0
11
17
Compilation fails
ผิดทุกตัวเลือก

3. What is access modifier? [j0055]
java
public
void
import
ผิดทุกตัวเลือก

4. What collection class is ordered by index? [j0072]
TreeList
HashTable
LinkedList
MapSet
ผิดทุกตัวเลือก

5. Which of the following are equal 12? [j0089]
10 >> 2
10 << 2
24 >> 1
24 << 1
ผิดทุกตัวเลือก