ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Which of the following are result of Math.ceil(8.4)? [j0119]
8
8.5
9
10
ผิดทุกตัวเลือก

2. Which of the following are illegal lines? [j0001]
int x = -991;
byte b = -127;
float a = 5;
boolean x = 1;
ผิดทุกตัวเลือก

3. Which of the following are illegal lines? [j0009]
byte b = 127;
int x = 0.1;
float a = 5;
boolean x = true;
ผิดทุกตัวเลือก

4. Which of the following are ilegal identifiers? [j0017]
abc
class
method
var
ผิดทุกตัวเลือก

5. How much is LONG for primitive type? [j0025]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก