ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Which of the following are illegal lines? [j0011]
char a = 'a' + 'a';
int a = (long)'z'
int a = 10/3;
byte a = 10/3;
ผิดทุกตัวเลือก

2. How much is LONG for primitive type? [j0025]
8 bit
16 bit
32 bit
64 bit
ผิดทุกตัวเลือก

3. What will be printed out for the following code?
System.out.println(0x022);
[j0039]
22
18
34
Compilation fails
ผิดทุกตัวเลือก

4. What is access modifier? [j0053]
exception
import
javac
private
ผิดทุกตัวเลือก

5. What is collection class? [j0067]
TreeList
HashSet
ThreeSet
MapSet
ผิดทุกตัวเลือก