ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Which of the following are illegal lines? [j0008]
int x = 01;
byte b = -255;
boolean x = true;
float a = 2.1f;
ผิดทุกตัวเลือก

2. What will be printed out for the following code?
System.out.println('True');
[j0030]
true
TRUE
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

3. What is access modifier? [j0052]
javac
void
public
java
ผิดทุกตัวเลือก

4. Which of the following are illegal lines? [j0074]
int [5] a;
int [] aa [];
int [][] a;
int a[];
ผิดทุกตัวเลือก

5. Which of the following are data type for switch? [j0096]
double
float
String
int
ผิดทุกตัวเลือก