ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ จาวา ชุดเล็ก (Mini JAVA) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. Which of the following are illegal lines? [j0010]
int a = "a";
int a = 'a' + 'a';
int a = 10/2;
byte a = 10/2;
ผิดทุกตัวเลือก

2. What will be printed out for the following code?
System.out.println(True);
[j0028]
true
True
Compilation fails
An exception is thrown at runtime
ผิดทุกตัวเลือก

3. Which of the following are Java keywords? [j0046]
exception
Import
package
export
ผิดทุกตัวเลือก

4. What is collection class? [j0064]
MapSet
KeyMap
LinkedHashSet
ThreeSet
ผิดทุกตัวเลือก

5. Which of the following are illegal lines? [j0082]
strictfp class a{ }
final class a{ }
public class a{ }
transient class a{ }
ผิดทุกตัวเลือก