ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'block' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0134]
ป้องกัน
อัน
ชิ้น
คู่
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'buddhism' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0154]
ศาสนา
พระเจ้า
พุทธศาสนา
พระพุทธเจ้า
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'camera' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0174]
กล้องถ่ายรูป
กล่องข้าว
กล้องโทรทัศน์
กล้องดูดาว
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'chicken' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0194]
แม่ไก่
ไก่ตัวผู้
ไก่ตัวเมีย
ลูกไก่
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'corner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0214]
ทาง
มุม
ช่อง
แถว
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'digital' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0234]
ตัวหนังสือ
ตัวอักษร
ตัวเลข
ทุกหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำว่า 'employ' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0254]
จ้าง
ให้
ขอยืม
ยกให้
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'farmer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0274]
ชาวไร่
ชาวสวน
ชาวนา
ชาวบ้าน
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า 'foot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0294]
แขน
เท้า
ขา
มือ
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า 'fur' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0314]
นก
ขนสัตว์
เม่น
กระต่าย
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'globe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0334]
ลูกบอล
ลูกปิงปอง
ลูกบาส
ลูกโลก
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'grape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0354]
ผลไม้
แอบเปิ้ล
ส้ม
องุ่น
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'hire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0374]
ค่าแรง
ค่าจ้าง
เงินเดือน
ดอกเบี้ย
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'however' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0394]
วิธีใดก็ตาม
เท่าไหร่ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม
เพราะฉะนั้น
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'inactive' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0414]
สิ้นสุด
ตรงกลาง
เริ่มต้น
ปลายทาง
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'investor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0434]
เงินลงทุน
ผู้ลงทุน
ที่ดิน
อาคาร
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'red' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0454]
สีแดง
สีขาว
สีดำ
สีม่วง
ผิดทุกตัวเลือก

18. คำว่า 'police station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0474]
สถานฑูต
สถานีตำรวจ
สถานีรถไฟ
สำนักงานไปรษณีย์
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า 'village' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0494]
บ้านพัก
สะพาน
หมู่บ้าน
แม่น้ำ
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำว่า 'sweet' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0514]
ขม
จาง
หวาน
จืด
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า 'daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0534]
หลานสาว
พี่สาว
ลูกสาว
น้าสาว
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'nail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0554]
ฆ้อน
ไม้
ตะปู
มีด
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'labour' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0574]
พนักงาน
แรงงาน
ประชาชน
นักศึกษา
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'letter-box' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0594]
จดหมาย
ตู้ไปรษณีย์
ซองจดหมาย
ตำรวจ
ผิดทุกตัวเลือก

25. คำว่า 'member' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0614]
ลูกน้อง
ลูกพี่
สมาชิก
พี่น้อง
ผิดทุกตัวเลือก

26. คำว่า 'pair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0634]
ชิ้น
อัน
คู่
ส่วน
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำว่า 'salvage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0654]
กู้ภัย
ป้องกัน
กระเป๋า
ร้านขายยา
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'savvy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0674]
แน่ใจ
เข้าใจ
แน่นอน
ไม่เข้าใจ
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำว่า 'seed' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0694]
ฝัก
ผลไม้
เมล็ด
ข้าว
ผิดทุกตัวเลือก

30. เดือนใดต่อไปนี้ มีวันแค่ 28 หรือ 29 วันเท่านั้น [e0015]
January
February
November
December
ผิดทุกตัวเลือก

31. 'have not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0035]
haven't
have't
have'not
have not
ผิดทุกตัวเลือก

32. คำว่า 'หัวใจ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0055]
eye
nail
neck
heart
ผิดทุกตัวเลือก

33. คำว่า 'aerodrome' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0075]
สนามบิน
สถานีรถไฟ
สนามวิ่ง
สถาพยาบาล
ผิดทุกตัวเลือก

34. คำว่า 'baby' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0095]
เด็ก
ผู้ใหญ่
คนชรา
ผู้ชาย
ผิดทุกตัวเลือก

35. คำว่า 'beggar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0115]
คนฉลาด
คนเริ่มต้น
คนขอทาน
คนพิการ
ผิดทุกตัวเลือก

36. คำว่า 'blood' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0135]
เลือด
กระเพาะ
สำไส้
ปอด
ผิดทุกตัวเลือก

37. คำว่า 'budget' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0155]
รายได้
รายจ่าย
เงินเดือน
งบประมาณ
ผิดทุกตัวเลือก

38. คำว่า 'cancel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0175]
ยกเลิก
บอกกล่าว
ยอมรับ
ไม่ยกเลิก
ผิดทุกตัวเลือก

39. คำว่า 'child' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0195]
ผู้ใหญ่
วัยรุ่น
เด็กทารก
คนชรา
ผิดทุกตัวเลือก

40. คำว่า 'count' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0215]
ชั่ง
วัด
นับ
ตวง
ผิดทุกตัวเลือก

41. คำว่า 'dinner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0235]
อาหารเช้า
อาหารเย็น
อาหารค่ำ
อาหารว่าง
ผิดทุกตัวเลือก

42. คำว่า 'enough' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0255]
เกินไป
เยอะมาก
พอดี
ส่วนเกิน
ผิดทุกตัวเลือก

43. คำว่า 'farm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0275]
ตึก
ถนน
บ้าน
ฟาร์ม
ผิดทุกตัวเลือก

44. คำว่า 'footman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0295]
ทาส
คนใช้
คนสวน
คนขายของ
ผิดทุกตัวเลือก

45. คำว่า 'future' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0315]
ปัจจุบัน
อนาคต
ข้างหน้า
อดีต
ผิดทุกตัวเลือก

46. คำว่า 'glove' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0335]
ถุงเท้า
ถุงกระดาษ
ถุงพลาสติก
ถุงมือ
ผิดทุกตัวเลือก

47. คำว่า 'grass' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0355]
ต้นไม้
ป่าไม้
ดอกไม้
หญ้า
ผิดทุกตัวเลือก

48. คำว่า 'history' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0375]
โบราณคดี
ประวัติ
โรงพยาบาล
โรงแรม
ผิดทุกตัวเลือก

49. คำว่า 'hug' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0395]
เสียงร้อง
รังแก
กอดรัด
ดุร้าย
ผิดทุกตัวเลือก

50. คำว่า 'inch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0415]
เซ็นต์
นิ้ว
กิโลเมตร
กรัม
ผิดทุกตัวเลือก

51. คำว่า 'invent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0435]
สร้างสรร
ประดิษฐ์
ผลิต
จำหน่าย
ผิดทุกตัวเลือก

52. คำว่า 'purple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0455]
สีม่วง
สีดำ
สีขาว
สีแดง
ผิดทุกตัวเลือก

53. คำว่า 'railway station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0475]
สถานีรถไฟ
สถานฑูต
สถานีตำรวจ
สนามบิน
ผิดทุกตัวเลือก

54. คำว่า 'sugar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0495]
เกลือ
สบู่
น้ำตาล
ยาสีฟัน
ผิดทุกตัวเลือก

55. คำว่า 'build' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0515]
ผูก
มัด
สร้าง
ต่อสู้
ผิดทุกตัวเลือก

56. คำว่า 'banana' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0535]
สาเก
กล้วยหอม
มะเฟือง
มะพร้าว
ผิดทุกตัวเลือก

57. คำว่า 'thunder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0555]
ฟ้าแลบ
ลม
ฟ้าร้อง
ดิน
ผิดทุกตัวเลือก

58. คำว่า 'ladder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0575]
หลังคา
บันได
ประตู
หน้าต่าง
ผิดทุกตัวเลือก

59. คำว่า 'level' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0595]
น้ำ
ระดับ
ชนิด
ชิ้น
ผิดทุกตัวเลือก

60. คำว่า 'memory' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0615]
ความคิด
ความจำ
ความรู้สึก
ความสามารถ
ผิดทุกตัวเลือก