ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'salt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0651]
   เค็ม
   ่จืด
   จาง
   เข้มข้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'savage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0671]
   อ่อนไหว
   รุนแรง
   เข้มข้น
   ประท้วง
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'scrum' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0691]
   การฟัง
   การพูด
   การต่อสู้
   การยอมรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. ภาคใดของประเทศไทยที่มีอากาศหนาวที่สุด [e0012]
   East
   South
   North
   West
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. 'is not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0032]
   is not
   is'not
   is't
   isn't
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'แก้ม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0052]
   tongue
   chest
   cheek
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'advance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0072]
   ถอยหลัง
   ก้าวหน้า
   ไปทางขวา
   ไปทางซ้าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'almanac' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0092]
   ปฏิเสธ
   ปฏิรูป
   ปฎิทิน
   ปฏิบัติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'beef' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0112]
   เนื้อหมู
   เนื้อควาย
   เนื้อวัว
   เนื้อไก่
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'bland' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0132]
   สุภาพ
   ยาบคาย
   แข็งกระดาด
   ไพเราะ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'brown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0152]
   สีเขียว
   สีแดง
   สีน้ำตาล
   สีดำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'call' ตรงกับข้อใดในภาษาไทย [e0172]
   บอกกล่าว
   เรียก
   รับฟัง
   นิ่งเฉย
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'chance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0192]
   โอกาส
   บังเอิญ
   อาศัย
   ผักผ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'cook' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0212]
   ปลูกผักสวนครัว
   ทำขนมเค้ก
   ทำอาหาร
   ปลูกต้นไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'dictionary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0232]
   หนังสือ
   สมุด
   พจนานุกรม
   บรรณานุกรม
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'eat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0252]
   กิน
   อ่าน
   เขียน
   พูด
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'family' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0272]
   ชนบท
   ชานเมือง
   ครอบครัว
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'food' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0292]
   เครื่องดื่ม
   อาหาร
   ผลไม้
   น้ำแข็ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'function' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0312]
   การคำนวณ
   การกระทำ
   การปฏิบัติ
   การคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'glass-paper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0332]
   กระดาษสา
   กระดาษไข
   กระดาษมัน
   กระดาษทราย
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'grandfather' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0352]
   "ตา, ยาย"
   "ปู่, ย่า"
   "ตา, ปู่"
   "ย่า, ยาย"
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'hill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0372]
   แม่น้ำ
   ปากถ้ำ
   ภูเขา
   ทะเล
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'housemaster' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0392]
   แม่บ้านหลัก
   ผู้ดูแลบ้าน
   อาจารย์ประจำหอ
   แม่บ้านดูแลหอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'improve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0412]
   เรียบร้อย
   ใช้ได้
   ปรับปรุง
   เกือบดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'interest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0432]
   ความคิด
   ความสนใจ
   ความฝัน
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'white' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0452]
   สีแดง
   สีขาว
   สีเหลือง
   สีส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'zoo' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0472]
   ร้านดอกไม้
   สวนสัตว์
   ร้านขายยา
   สัตว์ตัวเล็ก ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'hill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0492]
   บ้าน
   สะพาน
   เนินเขาเตี้ย ๆ
   ภูเขาสูง ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'rob' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0512]
   ฆ่า
   จี้
   ปล้น
   แย้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'relative' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0532]
   สามี
   ภรรยา
   ญาติ
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'rambutan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0552]
   ชมพู
   ลำใย
   เงาะ
   กะท้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'kite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0572]
   จรวด
   ว่าว
   เครื่องบิน
   เรือรบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'leopard' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0592]
   เสือ
   เสือดาว
   หมี
   หมู
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'meat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0612]
   เนื้อหมู
   เนื้อสด
   อาหาร
   ข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'palace' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0632]
   บ้าน
   ที่พัก
   วัง
   วัด
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'saloon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0652]
   ห้องโถง
   ห้องรับแขก
   ห้องนอน
   ห้องนั่งเล่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'savoir faire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0672]
   ปัญญา
   ไหวพริบ
   สมอง
   ความจำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'secretary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0692]
   นายจ้าง
   ภารโรง
   เลขานุการ
   ลูกน้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ของวันใน 1 สัปดาห์ [e0013]
   Monday
   Holiday
   Wednesday
   Friday
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. 'has not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0033]
   has't
   has not
   hasn't
   has'not
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'ลิ้น' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0053]
   neck
   tongue
   chin
   eye
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'advice' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0073]
   คำแนะนำ
   คำปรึกษา
   คำกล่าว
   คำทักทาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'along' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0093]
   ปานกลาง
   สั้น
   ยาว
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'beer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0113]
   สุรา
   เบียร์
   วาย
   น้ำเปล่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'blight' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0133]
   ทำลาย
   ทำดี
   ทำบ้าน
   ทำงาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'buddha' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0153]
   ศาสนา
   พระเจ้า
   พระพุทธเจ้า
   พุทธศาสนา
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'calm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0173]
   เงียบ
   เสียงดัง
   หัวเราะ
   ดีใจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'change' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0193]
   เปลี่ยน
   ปรับปรุง
   ยอมรับ
   คืนดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'corn' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0213]
   ข้าวหุง
   ข้าวเปลือก
   ข้าวโพด
   ข้าวเหนียว
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'different' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0233]
   ความเหมือน
   ความคิด
   ความแตกต่าง
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'elephant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0253]
   หมู
   ไก่
   เป็ด
   ช้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'fan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0273]
   พัด
   อากาศ
   แอร์
   ลม
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'fog' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0293]
   ควัน
   หมอก
   อากาศ
   ลมพิษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'funny' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0313]
   สนุข
   น่าขัน
   เศร้า
   ไม่สบายใจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'gleeful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0333]
   โกรธ
   เศร้า
   เสียใจ
   ดีใจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'grandmother' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0353]
   "ลุง, ป้า"
   "น้า, อา"
   "ย่า, ยาย"
   "ตา, ปู"
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'hidden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0373]
   เปิดเผย
   แสดง
   ซ่อน
   โชว์
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'how much' ตรงกภับกาษาไทยในข้อใด [e0393]
   กี่บาท
   ราคาเท่าไหร่
   จำนวนเท่าไหร่
   กี่เท่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'inaccuracy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0413]
   ความแน่นอน
   ความจริง
   ความไม่แน่นอน
   ไม่จริง
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'interesting' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0433]
   น่าสนใจ
   ความล่าช้า
   เบื่อหน่าย
   อ่อนไหว
   ผิดทุกตัวเลือก