ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'certify' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0190]
   ต้อนรับ
   ยินดี
   รับรอง
   ประกาศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'club' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0202]
   สโมสร
   กลุ่ม
   หมู่
   พวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'corner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0214]
   ทาง
   มุม
   ช่อง
   แถว
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'delete' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0226]
   การป้องกัน
   การสุ่ม
   การลบ
   การทำลาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'doll' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0238]
   สุนัข
   แมว
   ตุ๊กตา
   สัตว์ตัวเล็ก
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'east' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0250]
   ทิศใต้
   ทิศเหนือ
   ทิศตะวันออก
   ทิศตะวันตก
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'ever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0262]
   ไม่เคย
   ไม่พอ
   เคย
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'farmer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0274]
   ชาวไร่
   ชาวสวน
   ชาวนา
   ชาวบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'flesh' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0286]
   เนื้อ
   อาหารว่าง
   อาหารคาว
   ผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'forefront' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0298]
   ข้างหลัง
   ข้างหน้า
   ข้าง ๆ
   ข้างบน
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'frying-pan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0310]
   หม้อ
   กะทะ
   เตา
   มีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'general' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0322]
   สภาพ
   โดยทั่ว ๆ ไป
   ที่อยู่
   สถานที่
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'globe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0334]
   ลูกบอล
   ลูกปิงปอง
   ลูกบาส
   ลูกโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'went' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0346]
   ไป
   มา
   อยู่
   นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'grey' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0358]
   สีขาว
   สีเขียว
   สีชมพู
   สีเทา
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'handbag' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0370]
   กระเป๋าเดินทาง
   กระเป๋าถือ
   กระเป๋าสตางค์
   กระเป๋าใส่หนังสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'hope' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0382]
   ความคิด
   ความสำเร็จ
   ความหวัง
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'however' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0394]
   วิธีใดก็ตาม
   เท่าไหร่ก็ตาม
   อย่างไรก็ตาม
   เพราะฉะนั้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'ill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0406]
   สบาย
   สะดวก
   ไม่สบาย
   ไม่สะดวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'imcomplete' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0418]
   สมบูรณ์
   บริบูรณ์
   ไม่สมบูรณ์
   เกือบดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'intent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0430]
   เมื่อย
   ตั้งใจ
   ฉลาด
   เก่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'justice' ตรงภับภาษาไทยในข้อใด [e0442]
   ความเสียสละ
   ความต้องการ
   ความยุติธรรม
   ความพยายาม
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'red' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0454]
   สีแดง
   สีขาว
   สีดำ
   สีม่วง
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'lip' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0466]
   ปาก
   ริมฝีปาก
   คาง
   แก้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'grocery' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0478]
   ร้านขายยา
   ร้านขายของชำ
   ร้านดอกไม้
   ร้านอาหาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'discover' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0490]
   รีบเร่ง
   เกลือ
   ค้นพบ
   สะพาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'paid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0502]
   รับ
   เบิก
   จ่าย
   ให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'sweet' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0514]
   ขม
   จาง
   หวาน
   จืด
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'worry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0526]
   ไม่สบาย
   เครียด
   กังวลใจ
   ทรมาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'coconut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0538]
   มะม่วง
   มะพร้าว
   ข้าวโพด
   น้อยหน่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'plum' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0550]
   ส้มโอ
   พลัม
   มะม่วง
   มะนาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'daughter-in-law' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0562]
   ลูกบุญธรรม
   ลูกเขย
   ลูกสะใภ้
   ลูกชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'labour' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0574]
   พนักงาน
   แรงงาน
   ประชาชน
   นักศึกษา
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'lazy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0586]
   ขยัน
   สม่ำเสมอ
   ขี้เกียจ
   ประจำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'litre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0598]
   เมตร
   ลิตร
   ชิ้น
   อัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'match' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0610]
   น้ำ
   บุหรี่
   ไม้ขีดไฟ
   ไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'name' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0622]
   นานสกุล
   ชื่อ
   เล่น
   นามแฝง
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'pair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0634]
   ชิ้น
   อัน
   คู่
   ส่วน
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'said' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0646]
   พูด
   อ่าน
   เขียน
   ฟัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'son' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0658]
   หิน
   ลูกชาย
   ดิน
   น้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'sausage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0670]
   ขนม
   ไส้กรอก
   น้ำดื่ม
   ผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'schedule' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0682]
   ช่อง
   แถว
   รายการ
   แผ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'seed' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0694]
   ฝัก
   ผลไม้
   เมล็ด
   ข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'หนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที' [e0007]
   "One day has 24 hours,"
   "One Hour has 60 minutes,"
   "One minute has 60 seconds,"
   "Hour One has 60 minutes,"
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'autumn' หมายถึงฤดูอะไร [e0019]
   ฤดูใบไม้ผลิ
   ฤดูหนาว
   ฤดูร้อน
   ฤดูใบไม้ร่วง
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. 'They are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0031]
   they'are
   Ary they
   They are
   They're
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'หู' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0043]
   eye
   ear
   hair
   tooth
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'หัวใจ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0055]
   eye
   nail
   neck
   heart
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'actual' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0067]
   จริง
   ทุจริต
   เท็จ
   ปลอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'afraid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0079]
   กลัว
   เฉย
   ไม่ยอมรับ
   ยอมรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'allow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0091]
   ยอมให้
   ปฏิเสธ
   ไม่ยอม
   ยกให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'beach' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0103]
   อ่าว
   หาดทราย
   แม่น้ำ
   ลำคลอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'beggar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0115]
   คนฉลาด
   คนเริ่มต้น
   คนขอทาน
   คนพิการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'bird' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0127]
   แมว
   นก
   สุนัข
   กระต่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'bogy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0139]
   ปีศาจ
   มนุษย์ต่างดาว
   ยานอากาศ
   มนุษย์
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'brother' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0151]
   พี่สาว
   น้องสาว
   พี่ชายน้องชาย
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'cafeteria' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0163]
   ร้านขายอาหาร
   ร้านขายทอง
   ร้านขายรถ
   ร้านขายยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'cancel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0175]
   ยกเลิก
   บอกกล่าว
   ยอมรับ
   ไม่ยกเลิก
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'causeway' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0187]
   ทางลัด
   ทางเดิน
   ทางผ่าน
   ทางวิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'clean' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0199]
   สกปรก
   สะอาด
   ชัดเจน
   สะดวก
   ผิดทุกตัวเลือก