ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. จังหวัดยะลาอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย [e0011]
   South
   East
   West
   North
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. เครื่องหมายอะไร ใส่ระหว่างประโยคคั่นคำ คั่นข้อความไว้เป็นตอน [e0024]
   Full stop (.)
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   Exclamation Mark (!)
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'ศีรษะ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0037]
   head
   nose
   mouth
   face
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'คอ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0050]
   neck
   chest
   tongue
   mouth
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'achieve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0063]
   ทำให้สำเร็จ
   ยอม
   ไม่สำเร็จ
   ไม่เรียบร้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'affect' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0076]
   ผลกระทบ
   ผลลัพธ์
   ผลดี
   ผลเสีย
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'airport' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0089]
   สนามบิน
   สนามยิงปืน
   สนามบาสต์
   สนามวิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'bay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0102]
   อ่าว
   แม่น้ำ
   ลำคลอง
   มหาสมุทร
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'beggar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0115]
   คนฉลาด
   คนเริ่มต้น
   คนขอทาน
   คนพิการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'birth day' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0128]
   วันหยุด
   วันสำคัญ
   วันเกิด
   วันแต่งงาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'bonus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0141]
   เงินลด
   เงินเพิ่มพิเศษ
   เงินภาษี
   เงินเดือน
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'buddhism' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0154]
   ศาสนา
   พระเจ้า
   พุทธศาสนา
   พระพุทธเจ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'calender' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0167]
   ปฏิทิน
   เครื่องคิดเลข
   เครื่องจักร
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'coat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0180]
   ผ้า
   กางเกง
   เสื้อ
   กระโปร่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'change' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0193]
   เปลี่ยน
   ปรับปรุง
   ยอมรับ
   คืนดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'collect' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0206]
   รักษา
   ป้องกัน
   เก็บรวบรวม
   ฝากไว้
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'daily' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0219]
   บางวัน
   บางช่วง
   ประจำวัน
   เกือบทุกวัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'dictionary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0232]
   หนังสือ
   สมุด
   พจนานุกรม
   บรรณานุกรม
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'destroy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0245]
   ยินดี
   ทำลาย
   ช่วยเหลือ
   ร่วมมือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'eraser' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0258]
   ปากกา
   ไม้บรรทัด
   ยางลบ
   ดินสอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'fame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0271]
   เกียรติยศ
   ชื่อเสียง
   รางวัล
   ชนะเลิศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'first-class' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0284]
   ชั้นหนึ่ง
   ชั้นสอง
   ชั้นต่อมา
   ชั้นกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'for ever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0297]
   สำหรับ
   ตลอดไป
   ทุกอย่าง
   ยาวนาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'frying-pan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0310]
   หม้อ
   กะทะ
   เตา
   มีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'gentleman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0323]
   สุภาพสตรี
   สุภาพบุรุษ
   เด็ก
   คนชรา
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'glue' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0336]
   กรรไกร
   กระดาษ
   มีด
   กาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'gown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0349]
   เสื้อกันหนาว
   เสื้อแขนสั้น
   เสื้อเชิ้ต
   เสื้อครุย
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'ground-floor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0362]
   ชั้นล่าง
   ชั้นกลาง
   ชั้นบนสุด
   ชั้นใต้ดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'history' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0375]
   โบราณคดี
   ประวัติ
   โรงพยาบาล
   โรงแรม
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'hotel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0388]
   โรงแรม
   โรงพยาบาล
   โรงภาพยนต์
   โรงเรียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'ice' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0401]
   อากาศเย็น
   น้ำแข็ง
   ไอศกรีม
   น้ำเย็น
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'inactive' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0414]
   สิ้นสุด
   ตรงกลาง
   เริ่มต้น
   ปลายทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'integer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0427]
   กระดาษ
   จุดทศนิยม
   จำนวนเต็ม
   เศษส่วน
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'job' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0440]
   งาน
   เรียน
   เที่ยว
   กิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'yellow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0453]
   สีเหลือง
   สีขาว
   สีแดง
   สีชมพู
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'lip' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0466]
   ปาก
   ริมฝีปาก
   คาง
   แก้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'flower shop' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0479]
   ร้านดอกไม้
   ร้านขายอาหาร
   ร้านขายยา
   ร้ายขายของชำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'hill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0492]
   บ้าน
   สะพาน
   เนินเขาเตี้ย ๆ
   ภูเขาสูง ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'torch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0505]
   เตารีด
   เครื่องซักผ้า
   ไฟฉาย
   หม้อหุ้งข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'become' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0518]
   ก่อนหน้า
   สุดท้าย
   กลายเป็น
   กลับมา
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'husband' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0531]
   ภรรยา
   พ่อ
   สามี
   แม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'mango' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0544]
   มะพร้าว
   มะม่วง
   ลางสาด
   ลูกพลับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'calm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0557]
   เสียงดัง
   เสียง
   สงบเงียบ
   เมฆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'kitchen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0570]
   สวนครัว
   ครัว
   อาหาร
   พ่อครัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'law' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0583]
   กฎจราจร
   กฏหมาย
   ความรู้
   การศึกษา
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'library' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0596]
   ห้องนอน
   ห้องนั่งเล่น
   ห้องสมุด
   ห้องประชุม
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'mark' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0609]
   การกระทำ
   เครื่องหมาย
   สมุด
   เครื่องคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'name' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0622]
   นานสกุล
   ชื่อ
   เล่น
   นามแฝง
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'year' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0635]
   เดือน
   ปี
   วัน
   สัปดาห์
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'salad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0648]
   สลัด
   ผลไม้รวม
   ผักรวม
   อาหารสำเร็จรูป
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'sang froid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0661]
   แข็ง
   ความเยือกเย็น
   ร้อนแรง
   อ่อนแอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'savvy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0674]
   แน่ใจ
   เข้าใจ
   แน่นอน
   ไม่เข้าใจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'score' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0687]
   แผล
   ด่าง
   รอย
   จุด
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. พยัญชนะภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัว [e0001]
   22
   26
   28
   44
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. เดือนใดต่อไปนี้ เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทย [e0014]
   December
   April
   October
   July
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. 'You are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0027]
   You're
   You are
   You'm
   Are you
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'จมูก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0040]
   face
   eye
   mouth
   nose
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'ลิ้น' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0053]
   neck
   tongue
   chin
   eye
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'active' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0066]
   ช้า
   ว่องไว
   ปานกลาง
   ไม่ว่องไว
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'afraid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0079]
   กลัว
   เฉย
   ไม่ยอมรับ
   ยอมรับ
   ผิดทุกตัวเลือก