ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'cafeteria' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0163]
   ร้านขายอาหาร
   ร้านขายทอง
   ร้านขายรถ
   ร้านขายยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'call' ตรงกับข้อใดในภาษาไทย [e0172]
   บอกกล่าว
   เรียก
   รับฟัง
   นิ่งเฉย
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'carve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0181]
   ติด
   ออก
   แกะสลัก
   เข้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'certify' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0190]
   ต้อนรับ
   ยินดี
   รับรอง
   ประกาศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'clean' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0199]
   สกปรก
   สะอาด
   ชัดเจน
   สะดวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'command' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0208]
   คำพูด
   คำกล่าว
   คำสั่ง
   คำปราศรัย
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'crocodile' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0217]
   สัตว์น้ำ
   ลูกน้ำ
   จระเข้
   แมวน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'delete' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0226]
   การป้องกัน
   การสุ่ม
   การลบ
   การทำลาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'dinner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0235]
   อาหารเช้า
   อาหารเย็น
   อาหารค่ำ
   อาหารว่าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'duck' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0244]
   หมู
   สุนัข
   เป็ด
   เต่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'elephant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0253]
   หมู
   ไก่
   เป็ด
   ช้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'ever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0262]
   ไม่เคย
   ไม่พอ
   เคย
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'fame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0271]
   เกียรติยศ
   ชื่อเสียง
   รางวัล
   ชนะเลิศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'final' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0280]
   เริ่มต้น
   เกือนสุดท้าย
   สุดท้าย
   ช่วงแรก
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'flower' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0289]
   สวนดอกไม้
   ดอกกุหลาบ
   ดอกไม้
   ดอกบานไม่รู้รวย
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'forefront' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0298]
   ข้างหลัง
   ข้างหน้า
   ข้าง ๆ
   ข้างบน
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'fruit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0307]
   ผัก
   ผลไม้
   อาหาร
   เครื่องดื่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'gain' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0316]
   ขาดทุน
   ได้กำไร
   ได้ประโยชน์
   ได้ผลตอบแทน
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'giant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0325]
   คน
   ยักษ์
   สัตว์
   สิ่งของ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'globe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0334]
   ลูกบอล
   ลูกปิงปอง
   ลูกบาส
   ลูกโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'good luck' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0343]
   โชคดี
   สวัสดี
   ไปก่อน
   น่ารัก
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'grandfather' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0352]
   "ตา, ยาย"
   "ปู่, ย่า"
   "ตา, ปู่"
   "ย่า, ยาย"
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'ground' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0361]
   ปลายเห็น
   สาเหตุ
   ปัญหา
   มูลเหตุ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'handbag' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0370]
   กระเป๋าเดินทาง
   กระเป๋าถือ
   กระเป๋าสตางค์
   กระเป๋าใส่หนังสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'honest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0379]
   สุจริต
   กตัญญู
   ซื่อตรง
   ทุจริต
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'hotel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0388]
   โรงแรม
   โรงพยาบาล
   โรงภาพยนต์
   โรงเรียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'hungry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0397]
   ต้องการ
   อยากได้
   หิว
   กระหาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'ill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0406]
   สบาย
   สะดวก
   ไม่สบาย
   ไม่สะดวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'inch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0415]
   เซ็นต์
   นิ้ว
   กิโลเมตร
   กรัม
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'inscribe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0424]
   วาดรูป
   อ่าน
   จารึก
   เขียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'interesting' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0433]
   น่าสนใจ
   ความล่าช้า
   เบื่อหน่าย
   อ่อนไหว
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'justice' ตรงภับภาษาไทยในข้อใด [e0442]
   ความเสียสละ
   ความต้องการ
   ความยุติธรรม
   ความพยายาม
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'shoe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0451]
   กางเกง
   รองเท้า
   เข็มขัด
   เสื้อคลุม
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'dark brown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0460]
   สีน้ำตาลอ่อน
   สีน้ำตาลเข้ม
   สีแดง
   สีขาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'elbow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0469]
   ข้อมือ
   ข้อศอก
   ข้อแขน
   ข้อเท้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'grocery' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0478]
   ร้านขายยา
   ร้านขายของชำ
   ร้านดอกไม้
   ร้านอาหาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'lemon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0487]
   มะม่วง
   มะนาว
   ลิ้นจี่
   ลำใย
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'meat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0496]
   เนื้อหมู
   หมู
   เนื้อสัตว์
   สัตว์เล็ก ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'torch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0505]
   เตารีด
   เครื่องซักผ้า
   ไฟฉาย
   หม้อหุ้งข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'sweet' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0514]
   ขม
   จาง
   หวาน
   จืด
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'ache' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0523]
   เจ็บปวด
   สบาย
   สะดวก
   มักง่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'relative' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0532]
   สามี
   ภรรยา
   ญาติ
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'durian' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0541]
   น้อยหน่า
   ทุเรียน
   มะยม
   องุ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'plum' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0550]
   ส้มโอ
   พลัม
   มะม่วง
   มะนาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0559]
   หลานสาว
   ลูกชาย
   ลูกสาว
   หลานชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'king' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0568]
   พระเจ้าแผ่นดิน
   พระราชินี
   ราษฎร
   ประชาชนทั่วไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'lamb' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0577]
   ลูกหมี
   ลูกแกะ
   ลูกแพะ
   ลูกวัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'lazy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0586]
   ขยัน
   สม่ำเสมอ
   ขี้เกียจ
   ประจำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'level' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0595]
   น้ำ
   ระดับ
   ชนิด
   ชิ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'lunch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0604]
   อาหารกลางวัน
   อาหารเช้า
   อาหารเย็น
   อาหารค่ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'medicine' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0613]
   อาหาร
   ข้าว
   ยา
   เนื้อหมู
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'name' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0622]
   นานสกุล
   ชื่อ
   เล่น
   นามแฝง
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'pact' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0631]
   มารยาท
   กติกา
   คำพูด
   ประโยค
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'sack' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0640]
   ถุง
   กระดาษ
   ซอง
   ก้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'salary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0649]
   เงินเดือน
   รายการ
   รายจ่าย
   รายละเอียด
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'son' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0658]
   หิน
   ลูกชาย
   ดิน
   น้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'sit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0667]
   ยืน
   นั่ง
   วิ่ง
   เดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'scallop' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0676]
   หอยแมลงภู่
   หอยแครง
   ปลาหมึก
   กุ้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'school' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0685]
   โรงภาพยนตร์
   โรงแรม
   โรงเรียน
   โรงพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'seed' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0694]
   ฝัก
   ผลไม้
   เมล็ด
   ข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก