ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0003]
   Twelve
   Twenty
   Thirty
   Ant
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. ฤดูใดต่อไปนี้ เป็นฤดูที่เกษตรกรของประเทศไทยนิยมปลูกพืชมากที่สุด [e0018]
   Rainy Season
   Hot Season
   Cold Season
   Spring Season
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. 'has not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0033]
   has't
   has not
   hasn't
   has'not
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'ขา' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0048]
   hards
   neck
   hand
   leg
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'achieve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0063]
   ทำให้สำเร็จ
   ยอม
   ไม่สำเร็จ
   ไม่เรียบร้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'all' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0078]
   บางส่วน
   ทั้งหมด
   ทั้งหลาย
   บางอย่าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'along' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0093]
   ปานกลาง
   สั้น
   ยาว
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'beautiful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0108]
   สวย
   ดีมาก
   เยี่ยมที่สุด
   ดีที่สุด
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'besom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0123]
   ไม้กวาด
   ถังขยะ
   ถังน้ำ
   ขันน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'boat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0138]
   เรือ
   รถยนต์
   เครื่องบิน
   รถไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'buddha' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0153]
   ศาสนา
   พระเจ้า
   พระพุทธเจ้า
   พุทธศาสนา
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'call' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0168]
   เรียก
   บอก
   ฟัง
   ถาม
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'bookcase' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0183]
   เรื่องราวในหนังสือ
   หนังสือที่มีหลายเล่ม
   ชั้นวางหนังสือ
   ตู้หนังสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'circus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0198]
   ละครเวที
   ละครพื้นเมือง
   ละครเพื่อชีวิต
   ละครสัตว์
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'corn' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0213]
   ข้าวหุง
   ข้าวเปลือก
   ข้าวโพด
   ข้าวเหนียว
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'dependent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0228]
   มีเสรีภาพ
   มีอิสระ
   ไม่มีอิสระ
   มีความคิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'drink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0243]
   กิน
   พูด
   ดื่ม
   ฟัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'eraser' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0258]
   ปากกา
   ไม้บรรทัด
   ยางลบ
   ดินสอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'fan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0273]
   พัด
   อากาศ
   แอร์
   ลม
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'flow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0288]
   การไหลออก
   การหายตัว
   การกลับเข้าไป
   การย้อนศร
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'free' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0303]
   มีความสุข
   อิสระ
   มีความทุกข์
   ไม่อิสระ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'gap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0318]
   ช่องแคบ
   ช่องว่าง
   ช่องทาง
   เส้นทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'gleeful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0333]
   โกรธ
   เศร้า
   เสียใจ
   ดีใจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'governor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0348]
   รัฐบาล
   ประชาชน
   นายก
   ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'guest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0363]
   ญาติผู้ใหญ่
   พี่น้อง
   ชาวบ้าน
   แขก
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'home' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0378]
   โรงเรียน
   โรงแรม
   บ้าน
   ห้องแถว
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'how much' ตรงกภับกาษาไทยในข้อใด [e0393]
   กี่บาท
   ราคาเท่าไหร่
   จำนวนเท่าไหร่
   กี่เท่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'importance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0408]
   ความต้องการ
   สิ่งที่จำเป็น
   ความสำคัญ
   สาระสำคัญ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'ink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0423]
   น้ำยา
   น้ำหมึก
   ปากกา
   ดินสอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'jacket' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0438]
   เสื้อนอก
   กางเกง
   กระเป๋า
   รองเท้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'yellow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0453]
   สีเหลือง
   สีขาว
   สีแดง
   สีชมพู
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'shoulder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0468]
   หลัง
   ไหล่
   แขน
   มือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'company' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0483]
   บ้าน
   บริษัท
   ร้าน
   วัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'children' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0498]
   เด็ก 1 คน
   เด็กเล็ก
   เด็กหลายคน
   เด็กผู้ชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'bitter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0513]
   หวาน
   จืด
   ขม
   จาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'seat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0528]
   ยืน
   วิ่ง
   นั่ง
   เดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'guava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0543]
   ขนุน
   ฝรั่ง
   ลำใย
   มะม่วง
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'nephew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0558]
   หลานสาว
   หลานอา
   หลานชาย
   ลูกชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'knowledge' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0573]
   เรียน
   ศึกษา
   ความรู้
   ความจำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'learner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0588]
   ผู้เรียน
   ปัญญา
   สติ
   ความรู้
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'loyal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0603]
   ซื่อสัตย์
   คดกง
   หักหลัง
   กตัญญู
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'mob' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0618]
   การต่อต้าน
   การทำลาย
   ฝูงชน
   การฆ่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'parson' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0633]
   เณร
   พระ
   ประชาชน
   พระราชา
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'salad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0648]
   สลัด
   ผลไม้รวม
   ผักรวม
   อาหารสำเร็จรูป
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'madame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0663]
   คุณท่าน
   คุณนาย
   นางฟ้า
   เจ้าหญิง
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'scant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0678]
   เศษขยะ
   เศษอาหาร
   เศษไม้
   เศษผง
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'see' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0693]
   คิด
   ได้ฟัง
   เห็น
   ได้ยิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. วันที่ 3 ของสัปดาห์ ตรงกันวันอะไร [e0009]
   Monday
   Tuesday
   Sunday
   Saturday
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. เครื่องหมายอะไร ใส่ระหว่างประโยคคั่นคำ คั่นข้อความไว้เป็นตอน [e0024]
   Full stop (.)
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   Exclamation Mark (!)
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'หน้า' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0039]
   head
   mouth
   face
   nose
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'คาง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0054]
   nail
   chin
   heart
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'add' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0069]
   บวก
   ลบ
   คูณ
   หาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'age' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0084]
   อายุน้อย
   อายุมาก
   อายุ
   ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'bat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0099]
   ช้าง
   สิงโต
   ค้างคาว
   เสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'beg' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0114]
   ขอร้อง
   ยินดี
   เสียใจ
   ต้อนรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'birth place' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0129]
   สถานที่เกิด
   สถานที่อยู่
   สถานะ
   สถานภาพ
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'boy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0144]
   ผู้สูงอายุ
   เด็กชาย
   ทารก
   เด็กหญิง
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'butterfly' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0159]
   กระต่าย
   เสือ
   หมี
   ผีเสื้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'camera' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0174]
   กล้องถ่ายรูป
   กล่องข้าว
   กล้องโทรทัศน์
   กล้องดูดาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'century' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0189]
   สิ้นปี
   ครบรอบ
   ฉลอง
   ศตวรรษ
   ผิดทุกตัวเลือก