ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'concept' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0209]
   ความทรงจำ
   ความจำ
   ความคิด
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'dead' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0224]
   ปลอดภัย
   มีอันตราย
   เสียชีวิต
   มีชีวิตอยู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'door' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0239]
   หน้าต่าง
   หลังคา
   ประตู
   บันได
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'employ' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0254]
   จ้าง
   ให้
   ขอยืม
   ยกให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'fail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0269]
   ผ่าน
   เกือบไม่ผ่าน
   ตก
   ไม่ตก
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'first-class' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0284]
   ชั้นหนึ่ง
   ชั้นสอง
   ชั้นต่อมา
   ชั้นกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'forename' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0299]
   ชื่อสกุล
   ชื่อตัว
   ชื่อเล่น
   ชื่อที่อยู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'fur' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0314]
   นก
   ขนสัตว์
   เม่น
   กระต่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'give' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0329]
   มอบให้
   เลิก
   บอกล้าง
   ยอม
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'good morning' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0344]
   สวัสดีตอนบ่าย
   สวัสดีตอนเย็น
   สวัสดีตอนกลางคืน
   สวัสดีตอนเช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'grief' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0359]
   ความยินดี
   ความเศร้าโศก
   ความดี
   ความกตัญญู
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'hire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0374]
   ค่าแรง
   ค่าจ้าง
   เงินเดือน
   ดอกเบี้ย
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'house' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0389]
   โรงเรียน
   บ้าน
   โรงพัก
   โรงแรม
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'idle' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0404]
   ขยัน
   พยายาม
   เกียจคร้าน
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'inconsistent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0419]
   กลุ่มเดียวกัน
   พวกเดียวกัน
   ไม่เข้ากัน
   ไม่เหมาะสม
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'investor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0434]
   เงินลงทุน
   ผู้ลงทุน
   ที่ดิน
   อาคาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'necktie' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0449]
   เสื้อ
   กางเกง
   เข็มขัด
   เนคไท
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'blood' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0464]
   กระดูก
   ผิวหนัง
   เลือด
   ริมฝีปาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'flower shop' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0479]
   ร้านดอกไม้
   ร้านขายอาหาร
   ร้านขายยา
   ร้ายขายของชำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'village' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0494]
   บ้านพัก
   สะพาน
   หมู่บ้าน
   แม่น้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'drawer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0509]
   ตู้
   เตียง
   ลิ้นชัก
   พัดลม
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'guess' ่ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0524]
   นึก
   ฝัน
   ทาย
   กล่าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'corn' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0539]
   มะพร้าว
   ข้าวโพด
   ทุเรียน
   ส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'nail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0554]
   ฆ้อน
   ไม้
   ตะปู
   มีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'kingdom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0569]
   พระเจ้าแผ่นดิน
   ราชอาณาจักร
   ราษฏร
   พระราชินี
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'lawn' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0584]
   บ้าน
   สนามหญ้า
   ที่อยู่
   สนามวิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'live' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0599]
   มีชีวิต
   รถยนต์
   บันได
   บ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'member' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0614]
   ลูกน้อง
   ลูกพี่
   สมาชิก
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'oil' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0629]
   น้ำเปล่า
   น้ำปลา
   น้ำมัน
   ครีมทาผิว
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'clever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0644]
   ฉลาด
   โง่
   นิ่ง
   เฉย
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'sandy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0659]
   หิน
   ทราย
   ดิน
   น้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'savvy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0674]
   แน่ใจ
   เข้าใจ
   แน่นอน
   ไม่เข้าใจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'scrap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0689]
   อัน
   คู่
   ชิ้น
   ตู้
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0005]
   Five
   Four
   Tree
   Two
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'ลำคลอง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0020]
   Canal
   Sea
   Ocean
   River
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. 'have not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0035]
   haven't
   have't
   have'not
   have not
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'คอ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0050]
   neck
   chest
   tongue
   mouth
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'action' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0065]
   การกระทำ
   การโชว์
   การยืน
   การนั่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'after' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0080]
   ภายหน้า
   ภายหลัง
   อนาคต
   ปัจจุบัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'baby' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0095]
   เด็ก
   ผู้ใหญ่
   คนชรา
   ผู้ชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'bedroom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0110]
   ห้องนอน
   ห้องน้ำ
   ห้องอาหาร
   ห้องนั่งเล่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'bill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0125]
   ใบเสร็จ
   กระดาษ
   หนังสือ
   สมุด
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'bone' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0140]
   กระดูก
   ตับ
   ไต
   ปอด
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'budget' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0155]
   รายได้
   รายจ่าย
   เงินเดือน
   งบประมาณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'cabbage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0170]
   ผักกาด
   ผักบุ้ง
   ผักกะหล่ำ
   ผักขม
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'cask' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0185]
   ถัง
   ขวด
   แก้ว
   แจกัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'clock' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0200]
   นาฬิกา
   แหวน
   กำไล
   สร้อยคอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'count' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0215]
   ชั่ง
   วัด
   นับ
   ตวง
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'dew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0230]
   น้ำฝน
   น้ำตก
   น้ำค้าง
   น้ำประปก
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'destroy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0245]
   ยินดี
   ทำลาย
   ช่วยเหลือ
   ร่วมมือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'essay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0260]
   เรียงประโยค
   เรียงคำ
   เรียงความ
   ย่อความ
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'farm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0275]
   ตึก
   ถนน
   บ้าน
   ฟาร์ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'flower garden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0290]
   ดอกไม้
   ดอกกุหลาบ
   สวนดอกไม้
   สวนผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'friend' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0305]
   พี่น้อง
   เพื่อน
   ญาติ
   พ่อแม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'gardener' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0320]
   คนทำความสะอาด
   คนทำสวน
   คนทำอาหาร
   คนช่วยงานบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'glove' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0335]
   ถุงเท้า
   ถุงกระดาษ
   ถุงพลาสติก
   ถุงมือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'grammar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0350]
   ประโยค
   ความหมาย
   หลักการทำ
   ไวยากรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'guitar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0365]
   กลอง
   ฉิ่ง
   ฉาบ
   กีตาร์
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'honey' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0380]
   น้ำเปล่า
   น้ำตก
   น้ำผึ้ง
   น้ำค้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'hug' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0395]
   เสียงร้อง
   รังแก
   กอดรัด
   ดุร้าย
   ผิดทุกตัวเลือก