ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'brave' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0146]
   อ่อนแอ
   สมบูรณ์
   กล้าหาญ
   แข็งแรง
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'buddha' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0153]
   ศาสนา
   พระเจ้า
   พระพุทธเจ้า
   พุทธศาสนา
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'button' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0160]
   อัน
   ิชิ้น
   คู่
   ปุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'calender' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0167]
   ปฏิทิน
   เครื่องคิดเลข
   เครื่องจักร
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'camera' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0174]
   กล้องถ่ายรูป
   กล่องข้าว
   กล้องโทรทัศน์
   กล้องดูดาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'carve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0181]
   ติด
   ออก
   แกะสลัก
   เข้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'celebrate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0188]
   ครบรอบ
   ฉลอง
   สิ้นสุด
   ปลายทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'child' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0195]
   ผู้ใหญ่
   วัยรุ่น
   เด็กทารก
   คนชรา
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'club' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0202]
   สโมสร
   กลุ่ม
   หมู่
   พวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'concept' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0209]
   ความทรงจำ
   ความจำ
   ความคิด
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'counter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0216]
   ผู้จ่ายเงิน
   ผู้แลกเงิน
   ผู้รับเงิน
   ผู้บอกจ่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'date' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0223]
   เดือน
   วันเกิด
   วันที่
   ปี
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'dew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0230]
   น้ำฝน
   น้ำตก
   น้ำค้าง
   น้ำประปก
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'doctor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0237]
   พยาบาล
   ผู้ช่วยพยาบาล
   หมอ
   คนไข้
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'duck' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0244]
   หมู
   สุนัข
   เป็ด
   เต่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'easy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0251]
   ยาก
   ง่าย
   พอดี
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'eraser' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0258]
   ปากกา
   ไม้บรรทัด
   ยางลบ
   ดินสอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'everything' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0265]
   ทุกคน
   ทุกอัน
   ทุกสิ่ง
   ทุกครั้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'family' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0272]
   ชนบท
   ชานเมือง
   ครอบครัว
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'cut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0279]
   ปะ
   ติด
   ตัด
   ต่อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'flesh' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0286]
   เนื้อ
   อาหารว่าง
   อาหารคาว
   ผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'fog' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0293]
   ควัน
   หมอก
   อากาศ
   ลมพิษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'forest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0300]
   สวน
   ป่า
   ไร่
   น่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'fruit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0307]
   ผัก
   ผลไม้
   อาหาร
   เครื่องดื่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'fur' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0314]
   นก
   ขนสัตว์
   เม่น
   กระต่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'garlic' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0321]
   หอม
   กระเทียม
   ผักสวนครัว
   ผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'give up' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0328]
   ให้ขึ้น
   ให้ลง
   ยกเลิก
   มอบให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'glove' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0335]
   ถุงเท้า
   ถุงกระดาษ
   ถุงพลาสติก
   ถุงมือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'normal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0342]
   ค่อนข้างปกติ
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ค่อนข้างดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'gown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0349]
   เสื้อกันหนาว
   เสื้อแขนสั้น
   เสื้อเชิ้ต
   เสื้อครุย
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'grateful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0356]
   อกตัญญู
   ทรยศ
   ปรปักษ์
   กตัญญู
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'guest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0363]
   ญาติผู้ใหญ่
   พี่น้อง
   ชาวบ้าน
   แขก
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'handbag' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0370]
   กระเป๋าเดินทาง
   กระเป๋าถือ
   กระเป๋าสตางค์
   กระเป๋าใส่หนังสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'holder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0377]
   ผู้ถือ
   ผู้แนะนำ
   ผู้กล่าวตาม
   ผู้กระทำผิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'horse' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0384]
   ช้าง
   วัว
   ม้า
   หมู
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'housemaid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0391]
   นายจ้าง
   พ่อบ้าน
   สาวใช้
   คนสวน
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'hunter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0398]
   ตำรวจ
   นายพราน
   คนป่า
   ชาวบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'immediate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0405]
   ความกะทันหัน
   ความกระตือรือร้น
   ทันทีทันใด
   ความเชื่องช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'improve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0412]
   เรียบร้อย
   ใช้ได้
   ปรับปรุง
   เกือบดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'inconsistent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0419]
   กลุ่มเดียวกัน
   พวกเดียวกัน
   ไม่เข้ากัน
   ไม่เหมาะสม
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'inside' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0426]
   ข้างบน
   ข้างล่าง
   ตรงกลาง
   ข้างใน
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'interesting' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0433]
   น่าสนใจ
   ความล่าช้า
   เบื่อหน่าย
   อ่อนไหว
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'job' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0440]
   งาน
   เรียน
   เที่ยว
   กิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'boot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0447]
   รองเท้าบู๊ท
   กางเกง
   หมวก
   เสื้อนอก
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'red' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0454]
   สีแดง
   สีขาว
   สีดำ
   สีม่วง
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'dark blue' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0461]
   สีน้ำตาล
   สีน้ำเงินเข้ม
   สีม่วงอ่อน
   สีแดงอ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'shoulder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0468]
   หลัง
   ไหล่
   แขน
   มือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'railway station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0475]
   สถานีรถไฟ
   สถานฑูต
   สถานีตำรวจ
   สนามบิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'palace' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0482]
   บ้าน
   "วัง, ตำหนัก"
   บริษัท
   ร้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'rush' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0489]
   ล่าช้า
   ปานกลาง
   รีบเร่ง
   ชักช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'meat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0496]
   เนื้อหมู
   หมู
   เนื้อสัตว์
   สัตว์เล็ก ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'pay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0503]
   รับ
   เบิก
   จ่าย
   ให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'manager' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0510]
   ประธาน
   เลขานุการ
   ผู้จัดการ
   พนักงานขาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'fight' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0517]
   ฆ่า
   ถอย
   ต่อสู้
   กระบด
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'guess' ่ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0524]
   นึก
   ฝัน
   ทาย
   กล่าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'husband' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0531]
   ภรรยา
   พ่อ
   สามี
   แม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'coconut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0538]
   มะม่วง
   มะพร้าว
   ข้าวโพด
   น้อยหน่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'water melon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0545]
   มะนาว
   แตงโม
   แตงโม
   ส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'rambutan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0552]
   ชมพู
   ลำใย
   เงาะ
   กะท้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0559]
   หลานสาว
   ลูกชาย
   ลูกสาว
   หลานชาย
   ผิดทุกตัวเลือก