ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'sauce' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0669]
   น้ำตาล
   น้ำปลา
   น้ำมัน
   น้ำพริก
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'scholar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0684]
   โรงภาพยนตร์
   โรงแรม
   โรงเรียน
   โรงพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'save' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0699]
   ปลอดภัย
   ลงโทษ
   ตักเตือน
   ความสุข
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. เดือนใดต่อไปนี้ มีวันแค่ 28 หรือ 29 วันเท่านั้น [e0015]
   January
   February
   November
   December
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. 'It is' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0030]
   Is it
   It's
   It is
   It'is
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'แขน' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0045]
   arm
   hair
   tooth
   hand
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'abode' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0060]
   ที่พักอาศัย
   พี่ชาย
   เข้ากันได้
   ลูกศร
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'aerodrome' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0075]
   สนามบิน
   สถานีรถไฟ
   สนามวิ่ง
   สถาพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'alive' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0090]
   เหลืออยู่
   คงอยู่
   ไม่มีชีวิต
   มีชีวิตอยู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'bowl' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0105]
   ชาม
   แก้วน้ำ
   แก้วกาแฟ
   ถ้วยสีขาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'below' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0120]
   ข้างล่าง
   ข้างหลัง
   ข้างบน
   ข้างขวา
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'blood' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0135]
   เลือด
   กระเพาะ
   สำไส้
   ปอด
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'bite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   กัด
   กลืน
   ขับ
   งอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'calculation' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0165]
   การคำนวณ
   เครื่องคำนวณ
   ตัวเลข
   เครื่องจักร
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'coat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0180]
   ผ้า
   กางเกง
   เสื้อ
   กระโปร่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'child' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0195]
   ผู้ใหญ่
   วัยรุ่น
   เด็กทารก
   คนชรา
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'concord' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0210]
   ความสงบ
   ความเสียใจ
   ความรัก
   ความก้าวหน้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'defence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0225]
   ข้อบกพร่อง
   การรักษา
   การป้องกัน
   ข้อดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'down' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0240]
   ขึ้น
   ซ้าย
   ลง
   ขวา
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'enough' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0255]
   เกินไป
   เยอะมาก
   พอดี
   ส่วนเกิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'fairy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0270]
   นางฟ้า
   เทวดา
   เทพบุตร
   เทพธิดา
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'fish' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0285]
   ปู
   ปลา
   เตา
   ม้าน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'forest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0300]
   สวน
   ป่า
   ไร่
   น่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'future' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0315]
   ปัจจุบัน
   อนาคต
   ข้างหน้า
   อดีต
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'glad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0330]
   น่ายกโทษ
   น่าเสียใจ
   น่ายอมรับ
   น่ายินดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'famous' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0345]
   มีชื่อน่ารัก
   มีชื่อเพราะ
   มีเกียรติยศ
   มีชื่อเสียง
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'green' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0360]
   สีขาว
   สีชมพู
   สีม่วง
   สีเขียว
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'history' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0375]
   โบราณคดี
   ประวัติ
   โรงพยาบาล
   โรงแรม
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'housekeeper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0390]
   แม่ลูกอ่อน
   ผู้ดูแลบ้าน
   บ้านเรือน
   บ้านพัก
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'immediate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0405]
   ความกะทันหัน
   ความกระตือรือร้น
   ทันทีทันใด
   ความเชื่องช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'inconvenience' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0420]
   ความสบาย
   ความสะดวก
   ไม่สะดวก
   ไม่เหมาะสม
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'invent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0435]
   สร้างสรร
   ประดิษฐ์
   ผลิต
   จำหน่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'sock' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0450]
   ถุงเท้า
   รองเท้า
   กางเกง
   กระเป๋า
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'body' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0465]
   ร่างกาย
   ศีรษะ
   หน้าผาก
   ตา
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'theatre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0480]
   โรงเรียน
   โรงหนัง
   โรงรับจำนำ
   โรงพิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'sugar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0495]
   เกลือ
   สบู่
   น้ำตาล
   ยาสีฟัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'manager' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0510]
   ประธาน
   เลขานุการ
   ผู้จัดการ
   พนักงานขาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'taste' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0525]
   กิน
   นอน
   ชิม
   ดื่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'custard apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0540]
   มะพร้าว
   น้อยหน่า
   มะม่วง
   มะยม
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'thunder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0555]
   ฟ้าแลบ
   ลม
   ฟ้าร้อง
   ดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'kitchen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0570]
   สวนครัว
   ครัว
   อาหาร
   พ่อครัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'layer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0585]
   อัน
   เมตร
   ชั้น
   ชิ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'long' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0600]
   สั้น
   ยาว
   ปานกลาง
   เล็ก
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'memory' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0615]
   ความคิด
   ความจำ
   ความรู้สึก
   ความสามารถ
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'owner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0630]
   เจ้านาย
   ลูกน้อง
   พนักงาน
   เจ้าของ
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'sage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0645]
   นักปราชญ์
   นักศึกษา
   พยาบาล
   หมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'sang' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0660]
   บอก
   ร้อง
   กล่าว
   คุย
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'scab' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0675]
   โรคตับ
   โรคผิวหนัง
   โรคหัวใจ
   โรคหอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'screen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใดv [e0690]
   พระเอก
   นางเอก
   ฉาก
   ตัวละคร
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง' [e0006]
   One day has 24 hours
   One Hour has 60 minutes
   One minute has 60 seconds
   Day one has 24 hours
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. จากตัวเลือกต่อไปนี้ อะไรที่ใหญ่ที่สุด [e0021]
   Ocean
   Sea
   River
   Canal
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. 'does not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0036]
   don't
   do not
   does not
   doesn't
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'หน้าอก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0051]
   chin
   neck
   tongue
   chest
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'active' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0066]
   ช้า
   ว่องไว
   ปานกลาง
   ไม่ว่องไว
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'afternoon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0081]
   เวลาเช้า
   เวลาบ่าย
   เวลาเย็น
   เวลาทำงาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'back' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0096]
   ข้างหลัง
   ข้าง ๆ
   ข้างหน้า
   ข้างบน
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'bed time' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0111]
   เวลากิน
   เวลาเที่ยว
   เวลาทำงาน
   เวลานอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'billion' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0126]
   หมื่นล้าน
   แสนล้าน
   พันล้าน
   หนึ่งล้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'bonus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0141]
   เงินลด
   เงินเพิ่มพิเศษ
   เงินภาษี
   เงินเดือน
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'business' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0156]
   อาชีพ
   รายได้
   รายจ่าย
   ธุรกิจ
   ผิดทุกตัวเลือก