ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'delete' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0226]
การป้องกัน
การสุ่ม
การลบ
การทำลาย
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'doll' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0238]
สุนัข
แมว
ตุ๊กตา
สัตว์ตัวเล็ก
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'east' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0250]
ทิศใต้
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'ever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0262]
ไม่เคย
ไม่พอ
เคย
พอดี
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'farmer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0274]
ชาวไร่
ชาวสวน
ชาวนา
ชาวบ้าน
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'flesh' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0286]
เนื้อ
อาหารว่าง
อาหารคาว
ผลไม้
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำว่า 'forefront' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0298]
ข้างหลัง
ข้างหน้า
ข้าง ๆ
ข้างบน
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'frying-pan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0310]
หม้อ
กะทะ
เตา
มีด
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า 'general' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0322]
สภาพ
โดยทั่ว ๆ ไป
ที่อยู่
สถานที่
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า 'globe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0334]
ลูกบอล
ลูกปิงปอง
ลูกบาส
ลูกโลก
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'went' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0346]
ไป
มา
อยู่
นอน
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'grey' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0358]
สีขาว
สีเขียว
สีชมพู
สีเทา
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'handbag' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0370]
กระเป๋าเดินทาง
กระเป๋าถือ
กระเป๋าสตางค์
กระเป๋าใส่หนังสือ
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'hope' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0382]
ความคิด
ความสำเร็จ
ความหวัง
ความต้องการ
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'however' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0394]
วิธีใดก็ตาม
เท่าไหร่ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม
เพราะฉะนั้น
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'ill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0406]
สบาย
สะดวก
ไม่สบาย
ไม่สะดวก
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'imcomplete' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0418]
สมบูรณ์
บริบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
เกือบดี
ผิดทุกตัวเลือก

18. คำว่า 'intent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0430]
เมื่อย
ตั้งใจ
ฉลาด
เก่ง
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า 'justice' ตรงภับภาษาไทยในข้อใด [e0442]
ความเสียสละ
ความต้องการ
ความยุติธรรม
ความพยายาม
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำว่า 'red' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0454]
สีแดง
สีขาว
สีดำ
สีม่วง
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า 'lip' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0466]
ปาก
ริมฝีปาก
คาง
แก้ม
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'grocery' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0478]
ร้านขายยา
ร้านขายของชำ
ร้านดอกไม้
ร้านอาหาร
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'discover' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0490]
รีบเร่ง
เกลือ
ค้นพบ
สะพาน
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'paid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0502]
รับ
เบิก
จ่าย
ให้
ผิดทุกตัวเลือก

25. คำว่า 'sweet' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0514]
ขม
จาง
หวาน
จืด
ผิดทุกตัวเลือก

26. คำว่า 'worry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0526]
ไม่สบาย
เครียด
กังวลใจ
ทรมาร
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำว่า 'coconut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0538]
มะม่วง
มะพร้าว
ข้าวโพด
น้อยหน่า
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'plum' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0550]
ส้มโอ
พลัม
มะม่วง
มะนาว
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำว่า 'daughter-in-law' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0562]
ลูกบุญธรรม
ลูกเขย
ลูกสะใภ้
ลูกชาย
ผิดทุกตัวเลือก

30. คำว่า 'labour' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0574]
พนักงาน
แรงงาน
ประชาชน
นักศึกษา
ผิดทุกตัวเลือก

31. คำว่า 'lazy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0586]
ขยัน
สม่ำเสมอ
ขี้เกียจ
ประจำ
ผิดทุกตัวเลือก

32. คำว่า 'litre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0598]
เมตร
ลิตร
ชิ้น
อัน
ผิดทุกตัวเลือก

33. คำว่า 'match' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0610]
น้ำ
บุหรี่
ไม้ขีดไฟ
ไฟ
ผิดทุกตัวเลือก

34. คำว่า 'name' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0622]
นานสกุล
ชื่อ
เล่น
นามแฝง
ผิดทุกตัวเลือก

35. คำว่า 'pair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0634]
ชิ้น
อัน
คู่
ส่วน
ผิดทุกตัวเลือก

36. คำว่า 'said' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0646]
พูด
อ่าน
เขียน
ฟัง
ผิดทุกตัวเลือก

37. คำว่า 'son' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0658]
หิน
ลูกชาย
ดิน
น้ำ
ผิดทุกตัวเลือก

38. คำว่า 'sausage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0670]
ขนม
ไส้กรอก
น้ำดื่ม
ผลไม้
ผิดทุกตัวเลือก

39. คำว่า 'schedule' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0682]
ช่อง
แถว
รายการ
แผ่น
ผิดทุกตัวเลือก

40. คำว่า 'seed' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0694]
ฝัก
ผลไม้
เมล็ด
ข้าว
ผิดทุกตัวเลือก

41. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'หนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที' [e0007]
"One day has 24 hours,"
"One Hour has 60 minutes,"
"One minute has 60 seconds,"
"Hour One has 60 minutes,"
ผิดทุกตัวเลือก

42. คำว่า 'autumn' หมายถึงฤดูอะไร [e0019]
ฤดูใบไม้ผลิ
ฤดูหนาว
ฤดูร้อน
ฤดูใบไม้ร่วง
ผิดทุกตัวเลือก

43. 'They are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0031]
they'are
Ary they
They are
They're
ผิดทุกตัวเลือก

44. คำว่า 'หู' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0043]
eye
ear
hair
tooth
ผิดทุกตัวเลือก

45. คำว่า 'หัวใจ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0055]
eye
nail
neck
heart
ผิดทุกตัวเลือก

46. คำว่า 'actual' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0067]
จริง
ทุจริต
เท็จ
ปลอบ
ผิดทุกตัวเลือก

47. คำว่า 'afraid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0079]
กลัว
เฉย
ไม่ยอมรับ
ยอมรับ
ผิดทุกตัวเลือก

48. คำว่า 'allow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0091]
ยอมให้
ปฏิเสธ
ไม่ยอม
ยกให้
ผิดทุกตัวเลือก

49. คำว่า 'beach' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0103]
อ่าว
หาดทราย
แม่น้ำ
ลำคลอง
ผิดทุกตัวเลือก

50. คำว่า 'beggar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0115]
คนฉลาด
คนเริ่มต้น
คนขอทาน
คนพิการ
ผิดทุกตัวเลือก

51. คำว่า 'bird' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0127]
แมว
นก
สุนัข
กระต่าย
ผิดทุกตัวเลือก

52. คำว่า 'bogy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0139]
ปีศาจ
มนุษย์ต่างดาว
ยานอากาศ
มนุษย์
ผิดทุกตัวเลือก

53. คำว่า 'brother' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0151]
พี่สาว
น้องสาว
พี่ชายน้องชาย
พี่น้อง
ผิดทุกตัวเลือก

54. คำว่า 'cafeteria' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0163]
ร้านขายอาหาร
ร้านขายทอง
ร้านขายรถ
ร้านขายยา
ผิดทุกตัวเลือก

55. คำว่า 'cancel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0175]
ยกเลิก
บอกกล่าว
ยอมรับ
ไม่ยกเลิก
ผิดทุกตัวเลือก

56. คำว่า 'causeway' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0187]
ทางลัด
ทางเดิน
ทางผ่าน
ทางวิ่ง
ผิดทุกตัวเลือก

57. คำว่า 'clean' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0199]
สกปรก
สะอาด
ชัดเจน
สะดวก
ผิดทุกตัวเลือก

58. คำว่า 'constant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0211]
ค่ายืดยุ่น
ค่าแปรปรวน
ค่าคงที่
ค่าสมมติ
ผิดทุกตัวเลือก

59. คำว่า 'date' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0223]
เดือน
วันเกิด
วันที่
ปี
ผิดทุกตัวเลือก

60. คำว่า 'dinner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0235]
อาหารเช้า
อาหารเย็น
อาหารค่ำ
อาหารว่าง
ผิดทุกตัวเลือก