ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'tie' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0516]
ติด
ประดับ
ผูก
พัน
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'custard apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0540]
มะพร้าว
น้อยหน่า
มะม่วง
มะยม
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'elder sister' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0564]
พี่สาว
พี่ชาย
ลูกเขย
ลูกชาย
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'learner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0588]
ผู้เรียน
ปัญญา
สติ
ความรู้
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'meat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0612]
เนื้อหมู
เนื้อสด
อาหาร
ข้าว
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'zoo' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0636]
สวนสัตว์
สัตว์ตัวเล็ก
สวนอาหาร
สวนป่า
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำว่า 'sang' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0660]
บอก
ร้อง
กล่าว
คุย
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'scholar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0684]
โรงภาพยนตร์
โรงแรม
โรงเรียน
โรงพยาบาล
ผิดทุกตัวเลือก

9. วันที่ 3 ของสัปดาห์ ตรงกันวันอะไร [e0009]
Monday
Tuesday
Sunday
Saturday
ผิดทุกตัวเลือก

10. 'has not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0033]
has't
has not
hasn't
has'not
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'aback' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0057]
ข้างหน้า
ข้างขวา
ข้างซ้าย
ข้างหลัง
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'afternoon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0081]
เวลาเช้า
เวลาบ่าย
เวลาเย็น
เวลาทำงาน
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'bowl' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0105]
ชาม
แก้วน้ำ
แก้วกาแฟ
ถ้วยสีขาว
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'birth place' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0129]
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่
สถานะ
สถานภาพ
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'buddha' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0153]
ศาสนา
พระเจ้า
พระพุทธเจ้า
พุทธศาสนา
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'carbin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0177]
มีด
กรรไกร
ปืน
ฆ้อน
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'clever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0201]
โง่
ฉลาด
ปานกลาง
เก่ง
ผิดทุกตัวเลือก

18. คำว่า 'defence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0225]
ข้อบกพร่อง
การรักษา
การป้องกัน
ข้อดี
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า 'early' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0249]
หัวค่ำ
ตอนเย็น
ตอนเช้า
ตอนบ่าย
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำว่า 'fan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0273]
พัด
อากาศ
แอร์
ลม
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า 'for ever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0297]
สำหรับ
ตลอดไป
ทุกอย่าง
ยาวนาน
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'garlic' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0321]
หอม
กระเทียม
ผักสวนครัว
ผลไม้
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'famous' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0345]
มีชื่อน่ารัก
มีชื่อเพราะ
มีเกียรติยศ
มีชื่อเสียง
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'hair-oil' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0369]
โลชั่น
ครีมใส่หน้า
น้ำมันใส่ผม
แป้ง
ผิดทุกตัวเลือก

25. คำว่า 'how much' ตรงกภับกาษาไทยในข้อใด [e0393]
กี่บาท
ราคาเท่าไหร่
จำนวนเท่าไหร่
กี่เท่า
ผิดทุกตัวเลือก

26. คำว่า 'income' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0417]
ผลประโยชน์
เงินเดือน
รายได้
เงินปันผล
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำว่า 'kangaroo' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0441]
เสือ
หมี
จิงโจ้
ไดโนเสาร์
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'body' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0465]
ร่างกาย
ศีรษะ
หน้าผาก
ตา
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำว่า 'rush' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0489]
ล่าช้า
ปานกลาง
รีบเร่ง
ชักช้า
ผิดทุกตัวเลือก

30. คำว่า 'bitter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0513]
หวาน
จืด
ขม
จาง
ผิดทุกตัวเลือก

31. คำว่า 'cassava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0537]
มะเฟือง
มะม่วงหิมพาน
มะพร้าว
มันสัมปะหลัง
ผิดทุกตัวเลือก

32. คำว่า 'father-in-law' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0561]
แม่ยาย
พ่อตา
ลูกเขย
ลูกสะใภ้
ผิดทุกตัวเลือก

33. คำว่า 'layer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0585]
อัน
เมตร
ชั้น
ชิ้น
ผิดทุกตัวเลือก

34. คำว่า 'mark' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0609]
การกระทำ
เครื่องหมาย
สมุด
เครื่องคิดเลข
ผิดทุกตัวเลือก

35. คำว่า 'parson' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0633]
เณร
พระ
ประชาชน
พระราชา
ผิดทุกตัวเลือก

36. คำว่า 'sample' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0657]
ตัวอย่าง
โจทย์
วิธีคิด
การแสดงผลลัพธ์
ผิดทุกตัวเลือก

37. คำว่า 'scent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0681]
เสื้อผ้า
ลิป
น้ำหอม
หวี
ผิดทุกตัวเลือก

38. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง' [e0006]
One day has 24 hours
One Hour has 60 minutes
One minute has 60 seconds
Day one has 24 hours
ผิดทุกตัวเลือก

39. 'It is' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0030]
Is it
It's
It is
It'is
ผิดทุกตัวเลือก

40. คำว่า 'คาง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0054]
nail
chin
heart
neck
ผิดทุกตัวเลือก

41. คำว่า 'all' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0078]
บางส่วน
ทั้งหมด
ทั้งหลาย
บางอย่าง
ผิดทุกตัวเลือก

42. คำว่า 'bay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0102]
อ่าว
แม่น้ำ
ลำคลอง
มหาสมุทร
ผิดทุกตัวเลือก

43. คำว่า 'billion' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0126]
หมื่นล้าน
แสนล้าน
พันล้าน
หนึ่งล้าน
ผิดทุกตัวเลือก

44. คำว่า 'bite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
กัด
กลืน
ขับ
งอ
ผิดทุกตัวเลือก

45. คำว่า 'camera' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0174]
กล้องถ่ายรูป
กล่องข้าว
กล้องโทรทัศน์
กล้องดูดาว
ผิดทุกตัวเลือก

46. คำว่า 'circus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0198]
ละครเวที
ละครพื้นเมือง
ละครเพื่อชีวิต
ละครสัตว์
ผิดทุกตัวเลือก

47. คำว่า 'darling' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0222]
เพื่อน
คนสนิท
คนรัก
ตัวสำรอง
ผิดทุกตัวเลือก

48. คำว่า 'development' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0246]
การช่วยเหลือ
การร่วมมือ
การพัฒนา
การสะสม
ผิดทุกตัวเลือก

49. คำว่า 'fairy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0270]
นางฟ้า
เทวดา
เทพบุตร
เทพธิดา
ผิดทุกตัวเลือก

50. คำว่า 'foot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0294]
แขน
เท้า
ขา
มือ
ผิดทุกตัวเลือก

51. คำว่า 'gap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0318]
ช่องแคบ
ช่องว่าง
ช่องทาง
เส้นทาง
ผิดทุกตัวเลือก

52. คำว่า 'normal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0342]
ค่อนข้างปกติ
ดีมาก
ปานกลาง
ค่อนข้างดี
ผิดทุกตัวเลือก

53. คำว่า 'gun' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0366]
มีด
ตะปู
ฆ้อน
ปืน
ผิดทุกตัวเลือก

54. คำว่า 'housekeeper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0390]
แม่ลูกอ่อน
ผู้ดูแลบ้าน
บ้านเรือน
บ้านพัก
ผิดทุกตัวเลือก

55. คำว่า 'inactive' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0414]
สิ้นสุด
ตรงกลาง
เริ่มต้น
ปลายทาง
ผิดทุกตัวเลือก

56. คำว่า 'jacket' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0438]
เสื้อนอก
กางเกง
กระเป๋า
รองเท้า
ผิดทุกตัวเลือก

57. คำว่า 'bone' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0462]
ผิวหนัง
เลือด
กระดูก
ร่างกาย
ผิดทุกตัวเลือก

58. คำว่า 'press' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0486]
โรงแรม
โรงพยาบาล
โรงพิมพ์
โรงรับจำนำ
ผิดทุกตัวเลือก

59. คำว่า 'manager' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0510]
ประธาน
เลขานุการ
ผู้จัดการ
พนักงานขาย
ผิดทุกตัวเลือก

60. คำว่า 'daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0534]
หลานสาว
พี่สาว
ลูกสาว
น้าสาว
ผิดทุกตัวเลือก