ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'eraser' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0258]
   ปากกา
   ไม้บรรทัด
   ยางลบ
   ดินสอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'final' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0280]
   เริ่มต้น
   เกือนสุดท้าย
   สุดท้าย
   ช่วงแรก
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'fox' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0302]
   หมูป่า
   สุนัขจิ้งจอง
   หมีป่า
   ช้างน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'ghost' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0324]
   ทารก
   มนุษย์
   ผี
   นางฟ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'went' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0346]
   ไป
   มา
   อยู่
   นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'hairdresser' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0368]
   ช่างตัดเสื้อ
   ช่างตัดขน
   ช่างทำรองเท้า
   ช่างตัดผม
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'housekeeper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0390]
   แม่ลูกอ่อน
   ผู้ดูแลบ้าน
   บ้านเรือน
   บ้านพัก
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'improve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0412]
   เรียบร้อย
   ใช้ได้
   ปรับปรุง
   เกือบดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'investor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0434]
   เงินลงทุน
   ผู้ลงทุน
   ที่ดิน
   อาคาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'pink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0456]
   สีชมพู
   สีขาว
   สีเขียว
   สีแดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'grocery' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0478]
   ร้านขายยา
   ร้านขายของชำ
   ร้านดอกไม้
   ร้านอาหาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'fantastic' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0500]
   ปัญญา
   บัณฑิต
   มหัศจรรย์
   ประสงค์
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'smell' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0522]
   ดม
   ยิ้ม
   กิน
   นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'mango' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0544]
   มะพร้าว
   มะม่วง
   ลางสาด
   ลูกพลับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'keep' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0566]
   เก็บ
   ให้
   ป้องกัน
   ปล่อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'learner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0588]
   ผู้เรียน
   ปัญญา
   สติ
   ความรู้
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'match' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0610]
   น้ำ
   บุหรี่
   ไม้ขีดไฟ
   ไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'palace' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0632]
   บ้าน
   ที่พัก
   วัง
   วัด
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'salvage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0654]
   กู้ภัย
   ป้องกัน
   กระเป๋า
   ร้านขายยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'scallop' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0676]
   หอยแมลงภู่
   หอยแครง
   ปลาหมึก
   กุ้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'select' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0698]
   เลือก
   ไม่เลือก
   โดด
   ขว้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. จากตัวเลือกต่อไปนี้ อะไรที่ใหญ่ที่สุด [e0021]
   Ocean
   Sea
   River
   Canal
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'หู' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0043]
   eye
   ear
   hair
   tooth
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'action' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0065]
   การกระทำ
   การโชว์
   การยืน
   การนั่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'air' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0087]
   ลม
   ฝน
   อากาศ
   ท้องฟ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'because' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0109]
   เพราะฉนั้น
   เพราะฉะนี้
   เพราะอะไร
   เพราะว่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'bike' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0131]
   จักรยานยนต์
   จักรยานสองล้อ
   มอเตอร์ไซค์
   รถไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'buddha' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0153]
   ศาสนา
   พระเจ้า
   พระพุทธเจ้า
   พุทธศาสนา
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'cancel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0175]
   ยกเลิก
   บอกกล่าว
   ยอมรับ
   ไม่ยกเลิก
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'church' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0197]
   วัด
   โบสถ์
   โรงเรียน
   โรงพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'daily' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0219]
   บางวัน
   บางช่วง
   ประจำวัน
   เกือบทุกวัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'dozen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0241]
   กลุ่ม
   หมู่
   โหล
   อัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'every' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0263]
   บ่อย ๆ
   เป็นครั้ง
   ทุก ๆ
   ช่วง ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'fish' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0285]
   ปู
   ปลา
   เตา
   ม้าน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'fruit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0307]
   ผัก
   ผลไม้
   อาหาร
   เครื่องดื่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'give' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0329]
   มอบให้
   เลิก
   บอกล้าง
   ยอม
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'grand-daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0351]
   หลานป้า
   หลานชาย
   หลานลุง
   หลานสาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'hidden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0373]
   เปิดเผย
   แสดง
   ซ่อน
   โชว์
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'hug' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0395]
   เสียงร้อง
   รังแก
   กอดรัด
   ดุร้าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'income' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0417]
   ผลประโยชน์
   เงินเดือน
   รายได้
   เงินปันผล
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'Japanese' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0439]
   ภาษาอังกฤษ
   ภาษาไทย
   ภาษาญี่ปุ่น
   ภาษาจีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'dark blue' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0461]
   สีน้ำตาล
   สีน้ำเงินเข้ม
   สีม่วงอ่อน
   สีแดงอ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'company' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0483]
   บ้าน
   บริษัท
   ร้าน
   วัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'torch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0505]
   เตารีด
   เครื่องซักผ้า
   ไฟฉาย
   หม้อหุ้งข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'quiet' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0527]
   เสียงดัง
   พูดดัง
   เงียบ
   ช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'pine apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0549]
   มะปราง
   สับปะรด
   ส้ม
   มันเทศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'kitchen-garden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0571]
   ครัว
   สวนครัว
   อาหาร
   แม่ครัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'letter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0593]
   จดหมาย
   ข้อความ
   บทความ
   ซองจดหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'memory' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0615]
   ความคิด
   ความจำ
   ความรู้สึก
   ความสามารถ
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'zebra' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0637]
   ม้า
   ม้าลาย
   เสือ
   เสือดาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'sandy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0659]
   หิน
   ทราย
   ดิน
   น้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'scent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0681]
   เสื้อผ้า
   ลิป
   น้ำหอม
   หวี
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0004]
   Seven up
   One hundred
   One million
   One thousand
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. 'I am' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0026]
   l'am
   I'm
   I am
   am l
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'ขา' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0048]
   hards
   neck
   hand
   leg
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'address' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0070]
   ที่อยู่
   บ้าน
   อำเภอ
   ตำบล
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'almanac' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0092]
   ปฏิเสธ
   ปฏิรูป
   ปฎิทิน
   ปฏิบัติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'beg' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0114]
   ขอร้อง
   ยินดี
   เสียใจ
   ต้อนรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'blouse' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0136]
   เสื้อสตรี
   เสื้อกันหนาว
   เสื้อกันฝน
   เสื้อบุรุษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'but' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0158]
   แม้
   ซึ่ง
   ถ้า
   แต่
   ผิดทุกตัวเลือก