ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'chicken' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0194]
   แม่ไก่
   ไก่ตัวผู้
   ไก่ตัวเมีย
   ลูกไก่
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'cold' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0205]
   ร้อน
   ฝน
   หนาว
   ใบไม้ร่วง
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'counter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0216]
   ผู้จ่ายเงิน
   ผู้แลกเงิน
   ผู้รับเงิน
   ผู้บอกจ่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'deny' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0227]
   ยอมรับ
   ต้องการ
   ปฏิเสธ
   ยินดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'doll' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0238]
   สุนัข
   แมว
   ตุ๊กตา
   สัตว์ตัวเล็ก
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'early' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0249]
   หัวค่ำ
   ตอนเย็น
   ตอนเช้า
   ตอนบ่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'essay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0260]
   เรียงประโยค
   เรียงคำ
   เรียงความ
   ย่อความ
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'fame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0271]
   เกียรติยศ
   ชื่อเสียง
   รางวัล
   ชนะเลิศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'fireman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0282]
   ช่างไฟ
   คนดับเพลิง
   ช่างไม้
   ตำรวจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'fog' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0293]
   ควัน
   หมอก
   อากาศ
   ลมพิษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'frequence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0304]
   ความละเอียด
   ความถี่
   วิธีทำ
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'future' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0315]
   ปัจจุบัน
   อนาคต
   ข้างหน้า
   อดีต
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'girl guide' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0326]
   เนตรนารี
   ลูกเสือ
   ทหาร
   ตำรวจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'go up' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0337]
   ต่อไป
   เข้าไป
   ขึ้นไป
   ออกไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'governor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0348]
   รัฐบาล
   ประชาชน
   นายก
   ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'grief' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0359]
   ความยินดี
   ความเศร้าโศก
   ความดี
   ความกตัญญู
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'handbag' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0370]
   กระเป๋าเดินทาง
   กระเป๋าถือ
   กระเป๋าสตางค์
   กระเป๋าใส่หนังสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'jump' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0381]
   ลุกขึ้น
   วิ่ง
   เดิน
   กระโดด
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'housemaster' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0392]
   แม่บ้านหลัก
   ผู้ดูแลบ้าน
   อาจารย์ประจำหอ
   แม่บ้านดูแลหอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'idea' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0403]
   ความจำ
   ความคิด
   ความต้องการ
   ความประสงค์
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'inactive' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0414]
   สิ้นสุด
   ตรงกลาง
   เริ่มต้น
   ปลายทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'insect' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0425]
   นก
   แมลง
   หนู
   แมว
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'invite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0436]
   รับเชิญ
   เชื้อเชิญ
   ต้อนรับ
   ยินดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'boot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0447]
   รองเท้าบู๊ท
   กางเกง
   หมวก
   เสื้อนอก
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'green' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0458]
   สีแดง
   สีเขียว
   สีขาว
   สีแดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'elbow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0469]
   ข้อมือ
   ข้อศอก
   ข้อแขน
   ข้อเท้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'theatre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0480]
   โรงเรียน
   โรงหนัง
   โรงรับจำนำ
   โรงพิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'bridge' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0491]
   บ้าน
   ถนน
   สะพาน
   บันได
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'paid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0502]
   รับ
   เบิก
   จ่าย
   ให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'bitter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0513]
   หวาน
   จืด
   ขม
   จาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'guess' ่ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0524]
   นึก
   ฝัน
   ทาย
   กล่าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'banana' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0535]
   สาเก
   กล้วยหอม
   มะเฟือง
   มะพร้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'orange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0546]
   มะม่วง
   มะพร้าว
   กล้วย
   ส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'calm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0557]
   เสียงดัง
   เสียง
   สงบเงียบ
   เมฆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'king' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0568]
   พระเจ้าแผ่นดิน
   พระราชินี
   ราษฎร
   ประชาชนทั่วไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'landscape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0579]
   บรรยากาศ
   ทิวทัศน์
   ความสุข
   ความสบาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'left' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0590]
   ซ้าย
   ขวา
   หน้า
   หลัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'love' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0601]
   ความยินดี
   ความรัก
   ความนิยม
   ความสามัคคี
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'meat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0612]
   เนื้อหมู
   เนื้อสด
   อาหาร
   ข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'natural' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0623]
   ธรรมดา
   เรื่องปกติ
   บรรยกาศ
   ธรรมชาติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'pair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0634]
   ชิ้น
   อัน
   คู่
   ส่วน
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'sage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0645]
   นักปราชญ์
   นักศึกษา
   พยาบาล
   หมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'salver' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0656]
   ถาด
   มีด
   ช้อน
   กรรไกร
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'sit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0667]
   ยืน
   นั่ง
   วิ่ง
   เดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'scant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0678]
   เศษขยะ
   เศษอาหาร
   เศษไม้
   เศษผง
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'scrap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0689]
   อัน
   คู่
   ชิ้น
   ตู้
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. พยัญชนะภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัว [e0001]
   22
   26
   28
   44
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. ภาคใดของประเทศไทยที่มีอากาศหนาวที่สุด [e0012]
   East
   South
   North
   West
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. เครื่องหมายอะไร ที่ใส่ไว้หลังประโยคที่เป็นคำถาม [e0023]
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   Full stop (.)
   Exclamation Mark (!)
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'absent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0034]
   หนี้
   ขาด
   หยุด
   เงียบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'แขน' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0045]
   arm
   hair
   tooth
   hand
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'เล็บ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0056]
   ear
   eye
   leg
   nail
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'actual' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0067]
   จริง
   ทุจริต
   เท็จ
   ปลอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'all' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0078]
   บางส่วน
   ทั้งหมด
   ทั้งหลาย
   บางอย่าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'airport' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0089]
   สนามบิน
   สนามยิงปืน
   สนามบาสต์
   สนามวิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'batch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0100]
   ชุด
   เดียว
   อัน
   ชิ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'bed time' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0111]
   เวลากิน
   เวลาเที่ยว
   เวลาทำงาน
   เวลานอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'best' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0122]
   ดีที่สุด
   เกือบดี
   ใช้ได้
   อ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'blight' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0133]
   ทำลาย
   ทำดี
   ทำบ้าน
   ทำงาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'boy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0144]
   ผู้สูงอายุ
   เด็กชาย
   ทารก
   เด็กหญิง
   ผิดทุกตัวเลือก