ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'lamb' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0577]
   ลูกหมี
   ลูกแกะ
   ลูกแพะ
   ลูกวัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'letter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0593]
   จดหมาย
   ข้อความ
   บทความ
   ซองจดหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'mark' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0609]
   การกระทำ
   เครื่องหมาย
   สมุด
   เครื่องคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'news' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0625]
   ข่าว
   หนังสือพิมพ์
   ใหม่
   เก่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'sad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0641]
   เศร้า
   ดีใจ
   มีความสุข
   สดชื่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'sample' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0657]
   ตัวอย่าง
   โจทย์
   วิธีคิด
   การแสดงผลลัพธ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'savory' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0673]
   อาหารเผ็ด
   อาหารคาว
   อาหารร้อน
   อาหารหวาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'scrap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0689]
   อัน
   คู่
   ชิ้น
   ตู้
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง' [e0006]
   One day has 24 hours
   One Hour has 60 minutes
   One minute has 60 seconds
   Day one has 24 hours
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. เครื่องหมายอะไร ที่ใส่ท้ายประโยคบอกเล่าและใส่หลังคำย่อ [e0022]
   Question Mark (?)
   Full stop (.)
   Exclamation Mark (!)
   "Comma (,)"
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'ปาก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0038]
   face
   mouth
   nose
   head
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'คาง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0054]
   nail
   chin
   heart
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'address' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0070]
   ที่อยู่
   บ้าน
   อำเภอ
   ตำบล
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'agree' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0086]
   ไม่ตกลง
   ไม่พอใจ
   พอใจ
   ตกลง
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'bay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0102]
   อ่าว
   แม่น้ำ
   ลำคลอง
   มหาสมุทร
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'believe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0118]
   หลงไหล
   เชื่อถือ
   ยอมรับ
   รับไว้
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'block' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0134]
   ป้องกัน
   อัน
   ชิ้น
   คู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'bite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   กัด
   กลืน
   ขับ
   งอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'calculator' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0166]
   เครื่องคำนวณ
   เครื่องจักร
   ตัวเลข
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'cascade' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0182]
   น้ำพุ่ง
   แม่น้ำ
   น้ำตก
   ลำคลอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'circus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0198]
   ละครเวที
   ละครพื้นเมือง
   ละครเพื่อชีวิต
   ละครสัตว์
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'corner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0214]
   ทาง
   มุม
   ช่อง
   แถว
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'dew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0230]
   น้ำฝน
   น้ำตก
   น้ำค้าง
   น้ำประปก
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'development' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0246]
   การช่วยเหลือ
   การร่วมมือ
   การพัฒนา
   การสะสม
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'ever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0262]
   ไม่เคย
   ไม่พอ
   เคย
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'felling' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0278]
   ความคิด
   ความฝัน
   ความรู้สึก
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'foot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0294]
   แขน
   เท้า
   ขา
   มือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'frying-pan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0310]
   หม้อ
   กะทะ
   เตา
   มีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'girl guide' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0326]
   เนตรนารี
   ลูกเสือ
   ทหาร
   ตำรวจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'normal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0342]
   ค่อนข้างปกติ
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ค่อนข้างดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'grey' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0358]
   สีขาว
   สีเขียว
   สีชมพู
   สีเทา
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'hire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0374]
   ค่าแรง
   ค่าจ้าง
   เงินเดือน
   ดอกเบี้ย
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'housekeeper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0390]
   แม่ลูกอ่อน
   ผู้ดูแลบ้าน
   บ้านเรือน
   บ้านพัก
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'ill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0406]
   สบาย
   สะดวก
   ไม่สบาย
   ไม่สะดวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'inform' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0422]
   พูด
   คุย
   บอก
   แสดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'jacket' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0438]
   เสื้อนอก
   กางเกง
   กระเป๋า
   รองเท้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'red' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0454]
   สีแดง
   สีขาว
   สีดำ
   สีม่วง
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'fore finger' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0470]
   นิ้วกลาง
   นิ้วชี้
   นิ้วนาง
   นิ้วก้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'press' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0486]
   โรงแรม
   โรงพยาบาล
   โรงพิมพ์
   โรงรับจำนำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'paid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0502]
   รับ
   เบิก
   จ่าย
   ให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'become' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0518]
   ก่อนหน้า
   สุดท้าย
   กลายเป็น
   กลับมา
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0534]
   หลานสาว
   พี่สาว
   ลูกสาว
   น้าสาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'plum' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0550]
   ส้มโอ
   พลัม
   มะม่วง
   มะนาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'keep' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0566]
   เก็บ
   ให้
   ป้องกัน
   ปล่อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'late' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0582]
   สาย
   เช้า
   สว่าง
   มืด
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'litre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0598]
   เมตร
   ลิตร
   ชิ้น
   อัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'member' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0614]
   ลูกน้อง
   ลูกพี่
   สมาชิก
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'owner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0630]
   เจ้านาย
   ลูกน้อง
   พนักงาน
   เจ้าของ
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'said' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0646]
   พูด
   อ่าน
   เขียน
   ฟัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'suitable' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0662]
   ใช้ดี
   พอควร
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'scant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0678]
   เศษขยะ
   เศษอาหาร
   เศษไม้
   เศษผง
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'seed' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0694]
   ฝัก
   ผลไม้
   เมล็ด
   ข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. จังหวัดยะลาอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย [e0011]
   South
   East
   West
   North
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. 'You are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0027]
   You're
   You are
   You'm
   Are you
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'หู' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0043]
   eye
   ear
   hair
   tooth
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'able' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0059]
   สามารถ
   ไม่สามารถ
   เข้ากันได้
   ข้างหลัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'aerodrome' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0075]
   สนามบิน
   สถานีรถไฟ
   สนามวิ่ง
   สถาพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'allow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0091]
   ยอมให้
   ปฏิเสธ
   ไม่ยอม
   ยกให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'bank' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0107]
   ธนาคาร
   ธนาบัตร
   โรงเรียน
   โรงจำนำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'besom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0123]
   ไม้กวาด
   ถังขยะ
   ถังน้ำ
   ขันน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก