ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'younger sister' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0563]
   น้องสาว
   น้องชาย
   น้องเขย
   น้องสะใภ้
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'lamb' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0577]
   ลูกหมี
   ลูกแกะ
   ลูกแพะ
   ลูกวัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'less' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0591]
   มากกว่า
   เท่ากับ
   ไม่เท่ากับ
   น้อยกว่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'magazine' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0605]
   หนังสืออ่านเล่น
   หนังสือนิตยสาร
   หนังสือห้องสมุด
   สมุดบันทึก
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'minster' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0619]
   วัด
   บ้าน
   ที่พัก
   โบสถ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'parson' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0633]
   เณร
   พระ
   ประชาชน
   พระราชา
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'sail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0647]
   เรือใบ
   วิ่ง
   แม่น้ำ
   สะพาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'sang froid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0661]
   แข็ง
   ความเยือกเย็น
   ร้อนแรง
   อ่อนแอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'scab' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0675]
   โรคตับ
   โรคผิวหนัง
   โรคหัวใจ
   โรคหอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'scrap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0689]
   อัน
   คู่
   ชิ้น
   ตู้
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0004]
   Seven up
   One hundred
   One million
   One thousand
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. ฤดูใดต่อไปนี้ เป็นฤดูที่เกษตรกรของประเทศไทยนิยมปลูกพืชมากที่สุด [e0018]
   Rainy Season
   Hot Season
   Cold Season
   Spring Season
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. 'is not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0032]
   is not
   is'not
   is't
   isn't
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'มือ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0046]
   finger
   tooth
   hand
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'abode' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0060]
   ที่พักอาศัย
   พี่ชาย
   เข้ากันได้
   ลูกศร
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'adviser' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0074]
   คำกล่าว
   ที่ปรึกษา
   คำทักทาย
   คำแนะนำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'airplane' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0088]
   รถยนต์
   เครื่องบิน
   รถไฟ
   รถม้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'bay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0102]
   อ่าว
   แม่น้ำ
   ลำคลอง
   มหาสมุทร
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'begin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0116]
   เริ่มต้น
   สิ้นสุด
   สุดท้าย
   ข้างหน้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'black board' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0130]
   กระดาษ
   กระดานดำ
   กระดาษเขียนจดหมาย
   กระดาษเขียว
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'boy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0144]
   ผู้สูงอายุ
   เด็กชาย
   ทารก
   เด็กหญิง
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'but' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0158]
   แม้
   ซึ่ง
   ถ้า
   แต่
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'call' ตรงกับข้อใดในภาษาไทย [e0172]
   บอกกล่าว
   เรียก
   รับฟัง
   นิ่งเฉย
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'cause' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0186]
   เหตุการณ์
   เรื่องราว
   สาเหตุ
   ผลลัพธ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'clock' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0200]
   นาฬิกา
   แหวน
   กำไล
   สร้อยคอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'corner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0214]
   ทาง
   มุม
   ช่อง
   แถว
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'dependent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0228]
   มีเสรีภาพ
   มีอิสระ
   ไม่มีอิสระ
   มีความคิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'drawing' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0242]
   เขียน
   อ่าน
   วาดภาพ
   ดูหนังสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'enter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0256]
   ออกไป
   เข้ามา
   เข้าไป
   ออกจาก
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'fairy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0270]
   นางฟ้า
   เทวดา
   เทพบุตร
   เทพธิดา
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'first-class' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0284]
   ชั้นหนึ่ง
   ชั้นสอง
   ชั้นต่อมา
   ชั้นกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'forefront' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0298]
   ข้างหลัง
   ข้างหน้า
   ข้าง ๆ
   ข้างบน
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'function' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0312]
   การคำนวณ
   การกระทำ
   การปฏิบัติ
   การคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'girl guide' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0326]
   เนตรนารี
   ลูกเสือ
   ทหาร
   ตำรวจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'goldfish' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0340]
   ปลาเงิน
   ปลาไหล
   ปลาหางนกยุง
   ปลาทอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'grape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0354]
   ผลไม้
   แอบเปิ้ล
   ส้ม
   องุ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'hairdresser' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0368]
   ช่างตัดเสื้อ
   ช่างตัดขน
   ช่างทำรองเท้า
   ช่างตัดผม
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'hope' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0382]
   ความคิด
   ความสำเร็จ
   ความหวัง
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'huge' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0396]
   กว้างขวาง
   ใหญ่โต
   ปานกลาง
   เล็กน้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'impossible' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0410]
   เป็นไปได้
   อาจเป็นไปได้
   เป็นไปไม่ได้
   แน่นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'inscribe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0424]
   วาดรูป
   อ่าน
   จารึก
   เขียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'jacket' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0438]
   เสื้อนอก
   กางเกง
   กระเป๋า
   รองเท้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'white' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0452]
   สีแดง
   สีขาว
   สีเหลือง
   สีส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'lip' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0466]
   ปาก
   ริมฝีปาก
   คาง
   แก้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'theatre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0480]
   โรงเรียน
   โรงหนัง
   โรงรับจำนำ
   โรงพิมพ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'village' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0494]
   บ้านพัก
   สะพาน
   หมู่บ้าน
   แม่น้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'restaurant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0508]
   ธนาคาร
   โรงอาหาร
   ภัตตาคาร
   สนามบิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'smell' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0522]
   ดม
   ยิ้ม
   กิน
   นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'carambola' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0536]
   ลำใย
   มะเฟือง
   กล้วยหอม
   ส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'plum' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0550]
   ส้มโอ
   พลัม
   มะม่วง
   มะนาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'elder sister' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0564]
   พี่สาว
   พี่ชาย
   ลูกเขย
   ลูกชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'lamp' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0578]
   แสง
   ตะเกียง
   หม้อน้ำ
   กระบอกน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'leopard' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0592]
   เสือ
   เสือดาว
   หมี
   หมู
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'maid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0606]
   เด็ก
   ผู้ใหญ่
   สาว
   หนุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'model' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0620]
   การกระทำ
   การปฏิบัติ
   แบบตัวอย่าง
   แบบแผน
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'pair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0634]
   ชิ้น
   อัน
   คู่
   ส่วน
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'salad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0648]
   สลัด
   ผลไม้รวม
   ผักรวม
   อาหารสำเร็จรูป
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'suitable' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0662]
   ใช้ดี
   พอควร
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'scallop' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0676]
   หอยแมลงภู่
   หอยแครง
   ปลาหมึก
   กุ้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'screen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใดv [e0690]
   พระเอก
   นางเอก
   ฉาก
   ตัวละคร
   ผิดทุกตัวเลือก