ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'blouse' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0136]
   เสื้อสตรี
   เสื้อกันหนาว
   เสื้อกันฝน
   เสื้อบุรุษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'breath' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0149]
   ไม่หายใจ
   ร่างกาย
   หายใจ
   สุขภาพ
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'cage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0162]
   กรง
   ไม้
   กระท่อม
   บ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'cancel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0175]
   ยกเลิก
   บอกกล่าว
   ยอมรับ
   ไม่ยกเลิก
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'celebrate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0188]
   ครบรอบ
   ฉลอง
   สิ้นสุด
   ปลายทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'clever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0201]
   โง่
   ฉลาด
   ปานกลาง
   เก่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'corner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0214]
   ทาง
   มุม
   ช่อง
   แถว
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'deny' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0227]
   ยอมรับ
   ต้องการ
   ปฏิเสธ
   ยินดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'down' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0240]
   ขึ้น
   ซ้าย
   ลง
   ขวา
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'elephant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0253]
   หมู
   ไก่
   เป็ด
   ช้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'example' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0266]
   ต้องการ
   ตัวแทน
   ตัวอย่าง
   สมมติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'cut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0279]
   ปะ
   ติด
   ตัด
   ต่อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'food' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0292]
   เครื่องดื่ม
   อาหาร
   ผลไม้
   น้ำแข็ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'friend' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0305]
   พี่น้อง
   เพื่อน
   ญาติ
   พ่อแม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'gap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0318]
   ช่องแคบ
   ช่องว่าง
   ช่องทาง
   เส้นทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'glass' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0331]
   แห้ว
   แก้ว
   แว่นตา
   ข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'good morning' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0344]
   สวัสดีตอนบ่าย
   สวัสดีตอนเย็น
   สวัสดีตอนกลางคืน
   สวัสดีตอนเช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'great' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0357]
   เล็กน้อย
   ปานกลาง
   ใหญ่โต
   เบาบาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'handbag' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0370]
   กระเป๋าเดินทาง
   กระเป๋าถือ
   กระเป๋าสตางค์
   กระเป๋าใส่หนังสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'hopeless' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0383]
   เลิกคิด
   สนใจ
   หมดหวัง
   ความหวัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'huge' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0396]
   กว้างขวาง
   ใหญ่โต
   ปานกลาง
   เล็กน้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'impose' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0409]
   กดดัน
   บอกกล่าว
   บังคับ
   ยอมให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'inform' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0422]
   พูด
   คุย
   บอก
   แสดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'invent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0435]
   สร้างสรร
   ประดิษฐ์
   ผลิต
   จำหน่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'shirt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0448]
   เสื้อนอก
   เสื้อกันหนาว
   เสื้อคลุม
   เสื้อเชิร์ต
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'dark blue' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0461]
   สีน้ำตาล
   สีน้ำเงินเข้ม
   สีม่วงอ่อน
   สีแดงอ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'police station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0474]
   สถานฑูต
   สถานีตำรวจ
   สถานีรถไฟ
   สำนักงานไปรษณีย์
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'lemon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0487]
   มะม่วง
   มะนาว
   ลิ้นจี่
   ลำใย
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'fantastic' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0500]
   ปัญญา
   บัณฑิต
   มหัศจรรย์
   ประสงค์
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'bitter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0513]
   หวาน
   จืด
   ขม
   จาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'worry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0526]
   ไม่สบาย
   เครียด
   กังวลใจ
   ทรมาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'corn' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0539]
   มะพร้าว
   ข้าวโพด
   ทุเรียน
   ส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'rambutan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0552]
   ชมพู
   ลำใย
   เงาะ
   กะท้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'aunt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0565]
   ป้า
   น้า
   "ลุง, อา"
   "ป้า, อา"
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'lamp' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0578]
   แสง
   ตะเกียง
   หม้อน้ำ
   กระบอกน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'less' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0591]
   มากกว่า
   เท่ากับ
   ไม่เท่ากับ
   น้อยกว่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'lunch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0604]
   อาหารกลางวัน
   อาหารเช้า
   อาหารเย็น
   อาหารค่ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'milk' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0617]
   น้ำ
   หมู
   ข้าว
   นม
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'owner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0630]
   เจ้านาย
   ลูกน้อง
   พนักงาน
   เจ้าของ
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'sag' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0643]
   จม
   ลอย
   บิน
   วิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'salver' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0656]
   ถาด
   มีด
   ช้อน
   กรรไกร
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'sauce' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0669]
   น้ำตาล
   น้ำปลา
   น้ำมัน
   น้ำพริก
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'schedule' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0682]
   ช่อง
   แถว
   รายการ
   แผ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'seek' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0695]
   ปกป้อง
   รักษา
   ค้นคว้า
   ศึกษา
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. วันที่ 3 ของสัปดาห์ ตรงกันวันอะไร [e0009]
   Monday
   Tuesday
   Sunday
   Saturday
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. เครื่องหมายอะไร ที่ใส่ท้ายประโยคบอกเล่าและใส่หลังคำย่อ [e0022]
   Question Mark (?)
   Full stop (.)
   Exclamation Mark (!)
   "Comma (,)"
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. 'have not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0035]
   haven't
   have't
   have'not
   have not
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'ขา' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0048]
   hards
   neck
   hand
   leg
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'above' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0061]
   ข้างล่าง
   ตะวันออก
   เหนือ
   ใต้
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'adviser' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0074]
   คำกล่าว
   ที่ปรึกษา
   คำทักทาย
   คำแนะนำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'air' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0087]
   ลม
   ฝน
   อากาศ
   ท้องฟ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'batch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0100]
   ชุด
   เดียว
   อัน
   ชิ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'beer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0113]
   สุรา
   เบียร์
   วาย
   น้ำเปล่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'billion' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0126]
   หมื่นล้าน
   แสนล้าน
   พันล้าน
   หนึ่งล้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'bogy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0139]
   ปีศาจ
   มนุษย์ต่างดาว
   ยานอากาศ
   มนุษย์
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'brown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0152]
   สีเขียว
   สีแดง
   สีน้ำตาล
   สีดำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'calculation' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0165]
   การคำนวณ
   เครื่องคำนวณ
   ตัวเลข
   เครื่องจักร
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'care' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0178]
   รักษา
   ป้องกัน
   เอาใจใส่
   ปกป้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'chair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0191]
   เก้าอี้
   โต๊ะ
   หน้าต่าง
   ประตู
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'coconut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0204]
   มะม่วง
   มะพร้าว
   มะปราง
   มะไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก