ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'sag' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0643]
จม
ลอย
บิน
วิ่ง
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'sapphire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0666]
เพชร
นิล
มรกต
ทอง
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'scrap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0689]
อัน
คู่
ชิ้น
ตู้
ผิดทุกตัวเลือก

4. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ของวันใน 1 สัปดาห์ [e0013]
Monday
Holiday
Wednesday
Friday
ผิดทุกตัวเลือก

5. 'does not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0036]
don't
do not
does not
doesn't
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'able' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0059]
สามารถ
ไม่สามารถ
เข้ากันได้
ข้างหลัง
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำว่า 'afterward' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0082]
ภายหลัง
ภายหน้า
อนาคต
ปัจจุบัน
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'bowl' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0105]
ชาม
แก้วน้ำ
แก้วกาแฟ
ถ้วยสีขาว
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า 'birth day' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0128]
วันหยุด
วันสำคัญ
วันเกิด
วันแต่งงาน
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า 'brother' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0151]
พี่สาว
น้องสาว
พี่ชายน้องชาย
พี่น้อง
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'camera' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0174]
กล้องถ่ายรูป
กล่องข้าว
กล้องโทรทัศน์
กล้องดูดาว
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'church' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0197]
วัด
โบสถ์
โรงเรียน
โรงพยาบาล
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'dance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0220]
การเต้นลีลาศ
การรำวง
การเต้นรำ
การแสดงละคร
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'drink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0243]
กิน
พูด
ดื่ม
ฟัง
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'example' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0266]
ต้องการ
ตัวแทน
ตัวอย่าง
สมมติ
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'flower' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0289]
สวนดอกไม้
ดอกกุหลาบ
ดอกไม้
ดอกบานไม่รู้รวย
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'function' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0312]
การคำนวณ
การกระทำ
การปฏิบัติ
การคิดเลข
ผิดทุกตัวเลือก

18. คำว่า 'glove' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0335]
ถุงเท้า
ถุงกระดาษ
ถุงพลาสติก
ถุงมือ
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า 'grey' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0358]
สีขาว
สีเขียว
สีชมพู
สีเทา
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำว่า 'jump' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0381]
ลุกขึ้น
วิ่ง
เดิน
กระโดด
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า 'idle' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0404]
ขยัน
พยายาม
เกียจคร้าน
ความต้องการ
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'integer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0427]
กระดาษ
จุดทศนิยม
จำนวนเต็ม
เศษส่วน
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'sock' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0450]
ถุงเท้า
รองเท้า
กางเกง
กระเป๋า
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'embassy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0473]
สถานีตำรวจ
สถานฑูต
สถานีรถไฟ
สนามบิน
ผิดทุกตัวเลือก

25. คำว่า 'meat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0496]
เนื้อหมู
หมู
เนื้อสัตว์
สัตว์เล็ก ๆ
ผิดทุกตัวเลือก

26. คำว่า 'sick' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0519]
แข็งแรง
อ่อนแอ
ป่วย
สมบูรณ์
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำว่า 'grape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0542]
ส้ม
องุ่น
ทุเรียน
ลำใย
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'aunt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0565]
ป้า
น้า
"ลุง, อา"
"ป้า, อา"
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำว่า 'learner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0588]
ผู้เรียน
ปัญญา
สติ
ความรู้
ผิดทุกตัวเลือก

30. คำว่า 'meal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0611]
ข้าว
ปลา
อาหาร
เนื้อ
ผิดทุกตัวเลือก

31. คำว่า 'pair' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0634]
ชิ้น
อัน
คู่
ส่วน
ผิดทุกตัวเลือก

32. คำว่า 'sample' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0657]
ตัวอย่าง
โจทย์
วิธีคิด
การแสดงผลลัพธ์
ผิดทุกตัวเลือก

33. คำว่า 'scene' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0680]
ตัวละคร
นางเอก
ฉาก
เสื้อผ้า
ผิดทุกตัวเลือก

34. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0004]
Seven up
One hundred
One million
One thousand
ผิดทุกตัวเลือก

35. 'You are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0027]
You're
You are
You'm
Are you
ผิดทุกตัวเลือก

36. คำว่า 'คอ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0050]
neck
chest
tongue
mouth
ผิดทุกตัวเลือก

37. คำว่า 'advice' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0073]
คำแนะนำ
คำปรึกษา
คำกล่าว
คำทักทาย
ผิดทุกตัวเลือก

38. คำว่า 'back' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0096]
ข้างหลัง
ข้าง ๆ
ข้างหน้า
ข้างบน
ผิดทุกตัวเลือก

39. คำว่า 'bell' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0119]
กลอง
ฉาบ
ระฆัง
ฆ้อน
ผิดทุกตัวเลือก

40. คำว่า 'boot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0142]
ถุงเท้า
รองเท้า
กระเป๋า
กางเกง
ผิดทุกตัวเลือก

41. คำว่า 'calculation' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0165]
การคำนวณ
เครื่องคำนวณ
ตัวเลข
เครื่องจักร
ผิดทุกตัวเลือก

42. คำว่า 'celebrate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0188]
ครบรอบ
ฉลอง
สิ้นสุด
ปลายทาง
ผิดทุกตัวเลือก

43. คำว่า 'constant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0211]
ค่ายืดยุ่น
ค่าแปรปรวน
ค่าคงที่
ค่าสมมติ
ผิดทุกตัวเลือก

44. คำว่า 'digital' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0234]
ตัวหนังสือ
ตัวอักษร
ตัวเลข
ทุกหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

45. คำว่า 'entire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0257]
เล็กน้อย
บางส่วน
ทั้งหมด
มากไป
ผิดทุกตัวเลือก

46. คำว่า 'final' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0280]
เริ่มต้น
เกือนสุดท้าย
สุดท้าย
ช่วงแรก
ผิดทุกตัวเลือก

47. คำว่า 'free' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0303]
มีความสุข
อิสระ
มีความทุกข์
ไม่อิสระ
ผิดทุกตัวเลือก

48. คำว่า 'girl guide' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0326]
เนตรนารี
ลูกเสือ
ทหาร
ตำรวจ
ผิดทุกตัวเลือก

49. คำว่า 'gown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0349]
เสื้อกันหนาว
เสื้อแขนสั้น
เสื้อเชิ้ต
เสื้อครุย
ผิดทุกตัวเลือก

50. คำว่า 'hill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0372]
แม่น้ำ
ปากถ้ำ
ภูเขา
ทะเล
ผิดทุกตัวเลือก

51. คำว่า 'hug' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0395]
เสียงร้อง
รังแก
กอดรัด
ดุร้าย
ผิดทุกตัวเลือก

52. คำว่า 'imcomplete' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0418]
สมบูรณ์
บริบูรณ์
ไม่สมบูรณ์
เกือบดี
ผิดทุกตัวเลือก

53. คำว่า 'kangaroo' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0441]
เสือ
หมี
จิงโจ้
ไดโนเสาร์
ผิดทุกตัวเลือก

54. คำว่า 'blood' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0464]
กระดูก
ผิวหนัง
เลือด
ริมฝีปาก
ผิดทุกตัวเลือก

55. คำว่า 'lemon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0487]
มะม่วง
มะนาว
ลิ้นจี่
ลำใย
ผิดทุกตัวเลือก

56. คำว่า 'manager' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0510]
ประธาน
เลขานุการ
ผู้จัดการ
พนักงานขาย
ผิดทุกตัวเลือก

57. คำว่า 'ancestor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0533]
พ่อแม่
พี่น้อง
บรรพบุรุษ
"ตา,ยาย - ปู, ย่า"
ผิดทุกตัวเลือก

58. คำว่า 'rope' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0556]
ตะปู
เชือก
ด้าย
ฆ้อน
ผิดทุกตัวเลือก

59. คำว่า 'landscape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0579]
บรรยากาศ
ทิวทัศน์
ความสุข
ความสบาย
ผิดทุกตัวเลือก

60. คำว่า 'lover' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0602]
คู่รัก
คู่แค้น
คู่ซี้
คู่แท้
ผิดทุกตัวเลือก