ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'famous' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0345]
มีชื่อน่ารัก
มีชื่อเพราะ
มีเกียรติยศ
มีชื่อเสียง
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'grateful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0356]
อกตัญญู
ทรยศ
ปรปักษ์
กตัญญู
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'habit' ่ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0367]
จิตใจ
ร่างกาย
นิสัย
ความรู้สึก
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'home' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0378]
โรงเรียน
โรงแรม
บ้าน
ห้องแถว
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'house' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0389]
โรงเรียน
บ้าน
โรงพัก
โรงแรม
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'hut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0400]
บ้าน
ตึก
กระท่อม
โรงเรือน
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำว่า 'impress' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0411]
จริงใจ
ยินดี
ประทับใจ
ยอมรับ
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'inform' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0422]
พูด
คุย
บอก
แสดง
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า 'interesting' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0433]
น่าสนใจ
ความล่าช้า
เบื่อหน่าย
อ่อนไหว
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า 'hat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0444]
เสื้อนอก
หมวก
กางเกง
เน็คไท
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'purple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0455]
สีม่วง
สีดำ
สีขาว
สีแดง
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'lip' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0466]
ปาก
ริมฝีปาก
คาง
แก้ม
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'dispensary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0477]
ร้านขายยา
ร้านขายของชำ
ร้านดอกไม้
ร้านอาหาร
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'mangosteen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0488]
มังคุด
ลำใย
ลิ้นจี่
มะนาว
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'child' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0499]
เด็กหลายคน
ผู้ใหญ่
เด็ก
เด็กทั้งหมด
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'manager' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0510]
ประธาน
เลขานุการ
ผู้จัดการ
พนักงานขาย
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'feel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0521]
รู้จัก
รู้ความ
รู้สึก
ประสาทสัมผัส
ผิดทุกตัวเลือก

18. คำว่า 'relative' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0532]
สามี
ภรรยา
ญาติ
พี่น้อง
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า 'guava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0543]
ขนุน
ฝรั่ง
ลำใย
มะม่วง
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำว่า 'nail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0554]
ฆ้อน
ไม้
ตะปู
มีด
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า 'aunt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0565]
ป้า
น้า
"ลุง, อา"
"ป้า, อา"
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'lake' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0576]
แม่น้ำ
ทะเลสาบ
มหาสมุทร
คลอง
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'lean' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0587]
อ้วน
ผอม
แข็งแรง
อ่อนแอ
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'litre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0598]
เมตร
ลิตร
ชิ้น
อัน
ผิดทุกตัวเลือก

25. คำว่า 'mark' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0609]
การกระทำ
เครื่องหมาย
สมุด
เครื่องคิดเลข
ผิดทุกตัวเลือก

26. คำว่า 'model' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0620]
การกระทำ
การปฏิบัติ
แบบตัวอย่าง
แบบแผน
ผิดทุกตัวเลือก

27. คำว่า 'pact' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0631]
มารยาท
กติกา
คำพูด
ประโยค
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'safe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0642]
ปลอดภัย
มีอันตราย
มีภัย
ป้องกัน
ผิดทุกตัวเลือก

29. คำว่า 'salt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0653]
เกลือ
น้ำตาล
พริก
ผงชูรส
ผิดทุกตัวเลือก

30. คำว่า 'sap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0664]
เกียจคร้าน
ขยันเรียน
ว่องไว
ฉลาด
ผิดทุกตัวเลือก

31. คำว่า 'scab' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0675]
โรคตับ
โรคผิวหนัง
โรคหัวใจ
โรคหอบ
ผิดทุกตัวเลือก

32. คำว่า 'science' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0686]
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
สังคม
ผิดทุกตัวเลือก

33. คำว่า 'orange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0697]
ส้ม
วัว
กระทิง
หมูป่า
ผิดทุกตัวเลือก

34. วันที่ 3 ของสัปดาห์ ตรงกันวันอะไร [e0009]
Monday
Tuesday
Sunday
Saturday
ผิดทุกตัวเลือก

35. คำว่า 'ลำคลอง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0020]
Canal
Sea
Ocean
River
ผิดทุกตัวเลือก

36. 'They are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0031]
they'are
Ary they
They are
They're
ผิดทุกตัวเลือก

37. คำว่า 'นัยน์ตา' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0042]
hair
ear
eye
face
ผิดทุกตัวเลือก

38. คำว่า 'ลิ้น' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0053]
neck
tongue
chin
eye
ผิดทุกตัวเลือก

39. คำว่า 'acknowledge' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0064]
ไม่ยอมรับ
ทำให้สำเร็จ
ยอมรับ
เงียบ
ผิดทุกตัวเลือก

40. คำว่า 'aerodrome' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0075]
สนามบิน
สถานีรถไฟ
สนามวิ่ง
สถาพยาบาล
ผิดทุกตัวเลือก

41. คำว่า 'agree' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0086]
ไม่ตกลง
ไม่พอใจ
พอใจ
ตกลง
ผิดทุกตัวเลือก

42. คำว่า 'bad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0097]
ถูก
ผิด
เกือบดี
ค่อนข้างดี
ผิดทุกตัวเลือก

43. คำว่า 'beautiful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0108]
สวย
ดีมาก
เยี่ยมที่สุด
ดีที่สุด
ผิดทุกตัวเลือก

44. คำว่า 'bell' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0119]
กลอง
ฉาบ
ระฆัง
ฆ้อน
ผิดทุกตัวเลือก

45. คำว่า 'black board' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0130]
กระดาษ
กระดานดำ
กระดาษเขียนจดหมาย
กระดาษเขียว
ผิดทุกตัวเลือก

46. คำว่า 'bonus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0141]
เงินลด
เงินเพิ่มพิเศษ
เงินภาษี
เงินเดือน
ผิดทุกตัวเลือก

47. คำว่า 'brown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0152]
สีเขียว
สีแดง
สีน้ำตาล
สีดำ
ผิดทุกตัวเลือก

48. คำว่า 'cafeteria' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0163]
ร้านขายอาหาร
ร้านขายทอง
ร้านขายรถ
ร้านขายยา
ผิดทุกตัวเลือก

49. คำว่า 'camera' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0174]
กล้องถ่ายรูป
กล่องข้าว
กล้องโทรทัศน์
กล้องดูดาว
ผิดทุกตัวเลือก

50. คำว่า 'cask' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0185]
ถัง
ขวด
แก้ว
แจกัน
ผิดทุกตัวเลือก

51. คำว่า 'chimney' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0196]
โคมไฟ
ปล่องไฟ
ดวงไฟ
ไฟฉาย
ผิดทุกตัวเลือก

52. คำว่า 'colour' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0207]
กระป๋องสี
สีน้ำมัน
สี
สีเทียน
ผิดทุกตัวเลือก

53. คำว่า 'cup' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0218]
ขวด
จาน
ถ้วย
ช้อน
ผิดทุกตัวเลือก

54. คำว่า 'describe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0229]
บรรยาย
กล่าวแสดงความยินดี
พรรณนา
ปราศรัย
ผิดทุกตัวเลือก

55. คำว่า 'down' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0240]
ขึ้น
ซ้าย
ลง
ขวา
ผิดทุกตัวเลือก

56. คำว่า 'easy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0251]
ยาก
ง่าย
พอดี
ปานกลาง
ผิดทุกตัวเลือก

57. คำว่า 'ever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0262]
ไม่เคย
ไม่พอ
เคย
พอดี
ผิดทุกตัวเลือก

58. คำว่า 'fan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0273]
พัด
อากาศ
แอร์
ลม
ผิดทุกตัวเลือก

59. คำว่า 'first-class' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0284]
ชั้นหนึ่ง
ชั้นสอง
ชั้นต่อมา
ชั้นกลาง
ผิดทุกตัวเลือก

60. คำว่า 'footman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0295]
ทาส
คนใช้
คนสวน
คนขายของ
ผิดทุกตัวเลือก