ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'mother-in-law' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0560]
   พ่อตา
   ลูกสะใภ้
   แม่ยาย
   พี่เขย
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'lamb' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0577]
   ลูกหมี
   ลูกแกะ
   ลูกแพะ
   ลูกวัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'letter-box' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0594]
   จดหมาย
   ตู้ไปรษณีย์
   ซองจดหมาย
   ตำรวจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'meal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0611]
   ข้าว
   ปลา
   อาหาร
   เนื้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'often' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0628]
   ปกติ
   เช้า
   บ่อย
   สาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'sage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0645]
   นักปราชญ์
   นักศึกษา
   พยาบาล
   หมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'suitable' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0662]
   ใช้ดี
   พอควร
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'scatter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0679]
   เรียบร้อย
   สะดวก
   กระจัดกระจาย
   สบาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'seigneur' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0696]
   นักศึกษา
   พระสงฆ์
   ขุนนาง
   เจ้าหน้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. เดือนใดต่อไปนี้ เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทย [e0014]
   December
   April
   October
   July
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. 'They are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0031]
   they'are
   Ary they
   They are
   They're
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'ขา' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0048]
   hards
   neck
   hand
   leg
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'action' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0065]
   การกระทำ
   การโชว์
   การยืน
   การนั่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'afterward' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0082]
   ภายหลัง
   ภายหน้า
   อนาคต
   ปัจจุบัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'bat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0099]
   ช้าง
   สิงโต
   ค้างคาว
   เสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'begin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0116]
   เริ่มต้น
   สิ้นสุด
   สุดท้าย
   ข้างหน้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'blight' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0133]
   ทำลาย
   ทำดี
   ทำบ้าน
   ทำงาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'bite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   กัด
   กลืน
   ขับ
   งอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'calender' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0167]
   ปฏิทิน
   เครื่องคิดเลข
   เครื่องจักร
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'cash' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0184]
   สมุดเงินฝาก
   เงินฝาก
   เงินสด
   เงินผ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'clever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0201]
   โง่
   ฉลาด
   ปานกลาง
   เก่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'cup' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0218]
   ขวด
   จาน
   ถ้วย
   ช้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'dinner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0235]
   อาหารเช้า
   อาหารเย็น
   อาหารค่ำ
   อาหารว่าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'eat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0252]
   กิน
   อ่าน
   เขียน
   พูด
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'fail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0269]
   ผ่าน
   เกือบไม่ผ่าน
   ตก
   ไม่ตก
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'flesh' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0286]
   เนื้อ
   อาหารว่าง
   อาหารคาว
   ผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'free' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0303]
   มีความสุข
   อิสระ
   มีความทุกข์
   ไม่อิสระ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'gardener' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0320]
   คนทำความสะอาด
   คนทำสวน
   คนทำอาหาร
   คนช่วยงานบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'go up' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0337]
   ต่อไป
   เข้าไป
   ขึ้นไป
   ออกไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'grape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0354]
   ผลไม้
   แอบเปิ้ล
   ส้ม
   องุ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'hero' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0371]
   พระเอก
   เทวดา
   นางฟ้า
   นางเอก
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'hotel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0388]
   โรงแรม
   โรงพยาบาล
   โรงภาพยนต์
   โรงเรียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'immediate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0405]
   ความกะทันหัน
   ความกระตือรือร้น
   ทันทีทันใด
   ความเชื่องช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'inform' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0422]
   พูด
   คุย
   บอก
   แสดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'Japanese' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0439]
   ภาษาอังกฤษ
   ภาษาไทย
   ภาษาญี่ปุ่น
   ภาษาจีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'pink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0456]
   สีชมพู
   สีขาว
   สีเขียว
   สีแดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'embassy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0473]
   สถานีตำรวจ
   สถานฑูต
   สถานีรถไฟ
   สนามบิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'discover' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0490]
   รีบเร่ง
   เกลือ
   ค้นพบ
   สะพาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'own' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0507]
   เป็นพี่น้อง
   เป็นญาติ
   เป็นเจ้าของ
   เป็นเจ้าหน้าที่
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'guess' ่ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0524]
   นึก
   ฝัน
   ทาย
   กล่าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'durian' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0541]
   น้อยหน่า
   ทุเรียน
   มะยม
   องุ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'nephew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0558]
   หลานสาว
   หลานอา
   หลานชาย
   ลูกชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'ladder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0575]
   หลังคา
   บันได
   ประตู
   หน้าต่าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'leopard' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0592]
   เสือ
   เสือดาว
   หมี
   หมู
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'mark' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0609]
   การกระทำ
   เครื่องหมาย
   สมุด
   เครื่องคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'night' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0626]
   กลางวัน
   กลางคืน
   ตอนเช้า
   ตอนเย็น
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'sag' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0643]
   จม
   ลอย
   บิน
   วิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'sang' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0660]
   บอก
   ร้อง
   กล่าว
   คุย
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'scamp' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0677]
   คนดี
   คนน่ารัก
   คนขี้โกง
   คนแก่
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'seed' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0694]
   ฝัก
   ผลไม้
   เมล็ด
   ข้าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. ภาคใดของประเทศไทยที่มีอากาศหนาวที่สุด [e0012]
   East
   South
   North
   West
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. 'He is' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0029]
   He's
   He'is
   Is he
   He is
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'มือ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0046]
   finger
   tooth
   hand
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'achieve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0063]
   ทำให้สำเร็จ
   ยอม
   ไม่สำเร็จ
   ไม่เรียบร้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'after' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0080]
   ภายหน้า
   ภายหลัง
   อนาคต
   ปัจจุบัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'bad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0097]
   ถูก
   ผิด
   เกือบดี
   ค่อนข้างดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'beg' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0114]
   ขอร้อง
   ยินดี
   เสียใจ
   ต้อนรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'bike' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0131]
   จักรยานยนต์
   จักรยานสองล้อ
   มอเตอร์ไซค์
   รถไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'break fast' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0148]
   อาหารว่าง
   อาหารหวาน
   อาหารเช้า
   อาหารคาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'calculation' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0165]
   การคำนวณ
   เครื่องคำนวณ
   ตัวเลข
   เครื่องจักร
   ผิดทุกตัวเลือก