ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'forefront' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0298]
   ข้างหลัง
   ข้างหน้า
   ข้าง ๆ
   ข้างบน
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'future' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0315]
   ปัจจุบัน
   อนาคต
   ข้างหน้า
   อดีต
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'glass-paper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0332]
   กระดาษสา
   กระดาษไข
   กระดาษมัน
   กระดาษทราย
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'gown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0349]
   เสื้อกันหนาว
   เสื้อแขนสั้น
   เสื้อเชิ้ต
   เสื้อครุย
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'gun' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0366]
   มีด
   ตะปู
   ฆ้อน
   ปืน
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'hopeless' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0383]
   เลิกคิด
   สนใจ
   หมดหวัง
   ความหวัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'hut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0400]
   บ้าน
   ตึก
   กระท่อม
   โรงเรือน
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'income' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0417]
   ผลประโยชน์
   เงินเดือน
   รายได้
   เงินปันผล
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'investor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0434]
   เงินลงทุน
   ผู้ลงทุน
   ที่ดิน
   อาคาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'shoe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0451]
   กางเกง
   รองเท้า
   เข็มขัด
   เสื้อคลุม
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'shoulder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0468]
   หลัง
   ไหล่
   แขน
   มือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'bookstore' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0485]
   ร้านอาหาร
   ร้านหนังสือ
   ร้านขายของชำ
   ร้านกาแฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'paid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0502]
   รับ
   เบิก
   จ่าย
   ให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'sick' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0519]
   แข็งแรง
   อ่อนแอ
   ป่วย
   สมบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'carambola' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0536]
   ลำใย
   มะเฟือง
   กล้วยหอม
   ส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'taro' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0553]
   มะเฟือง
   มะนาว
   เผือก
   กล้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'kitchen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0570]
   สวนครัว
   ครัว
   อาหาร
   พ่อครัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'lean' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0587]
   อ้วน
   ผอม
   แข็งแรง
   อ่อนแอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'lunch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0604]
   อาหารกลางวัน
   อาหารเช้า
   อาหารเย็น
   อาหารค่ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'moon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0621]
   พระจันทร์
   พระอาทิตย์
   ดาว
   ท้องฟ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'sabre' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0638]
   ดาบ
   ขวาน
   ไม้
   กระบอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'salve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0655]
   ยาขี้ผึ้ง
   ลิปสติก
   แป้ง
   ครีม
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'savoir faire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0672]
   ปัญญา
   ไหวพริบ
   สมอง
   ความจำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'scrap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0689]
   อัน
   คู่
   ชิ้น
   ตู้
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'หนึ่งชั่วโมงมี 60 นาที' [e0007]
   "One day has 24 hours,"
   "One Hour has 60 minutes,"
   "One minute has 60 seconds,"
   "Hour One has 60 minutes,"
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. เครื่องหมายอะไร ใส่ระหว่างประโยคคั่นคำ คั่นข้อความไว้เป็นตอน [e0024]
   Full stop (.)
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   Exclamation Mark (!)
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'ผม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0041]
   eye
   head
   face
   hair
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'abacus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0058]
   ลูกศร
   ลูกคิด
   ลูกตาล
   เครื่องคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'aerodrome' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0075]
   สนามบิน
   สถานีรถไฟ
   สนามวิ่ง
   สถาพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'almanac' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0092]
   ปฏิเสธ
   ปฏิรูป
   ปฎิทิน
   ปฏิบัติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'because' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0109]
   เพราะฉนั้น
   เพราะฉะนี้
   เพราะอะไร
   เพราะว่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'billion' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0126]
   หมื่นล้าน
   แสนล้าน
   พันล้าน
   หนึ่งล้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'boss' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0143]
   ลูกน้อง
   หัวหน้า
   รองหัวหน้า
   กรรมการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'button' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0160]
   อัน
   ิชิ้น
   คู่
   ปุ่ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'carbin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0177]
   มีด
   กรรไกร
   ปืน
   ฆ้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'chicken' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0194]
   แม่ไก่
   ไก่ตัวผู้
   ไก่ตัวเมีย
   ลูกไก่
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'constant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0211]
   ค่ายืดยุ่น
   ค่าแปรปรวน
   ค่าคงที่
   ค่าสมมติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'dependent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0228]
   มีเสรีภาพ
   มีอิสระ
   ไม่มีอิสระ
   มีความคิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'destroy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0245]
   ยินดี
   ทำลาย
   ช่วยเหลือ
   ร่วมมือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'ever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0262]
   ไม่เคย
   ไม่พอ
   เคย
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'cut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0279]
   ปะ
   ติด
   ตัด
   ต่อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'for' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0296]
   เฉพาะ
   สำหรับ
   เช่นนั้น
   ดังนั้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'funny' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0313]
   สนุข
   น่าขัน
   เศร้า
   ไม่สบายใจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'glad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0330]
   น่ายกโทษ
   น่าเสียใจ
   น่ายอมรับ
   น่ายินดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'goose' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0347]
   เป็ด
   ไก่
   นก
   ห่าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'guide-book' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0364]
   สมุดโน๊ต
   หนังสือ
   สมุด - หนังสือ
   คู่มือเดินทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'jump' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0381]
   ลุกขึ้น
   วิ่ง
   เดิน
   กระโดด
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'hunter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0398]
   ตำรวจ
   นายพราน
   คนป่า
   ชาวบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'inch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0415]
   เซ็นต์
   นิ้ว
   กิโลเมตร
   กรัม
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'interest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0432]
   ความคิด
   ความสนใจ
   ความฝัน
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'necktie' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0449]
   เสื้อ
   กางเกง
   เข็มขัด
   เนคไท
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'lip' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0466]
   ปาก
   ริมฝีปาก
   คาง
   แก้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'company' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0483]
   บ้าน
   บริษัท
   ร้าน
   วัง
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'fantastic' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0500]
   ปัญญา
   บัณฑิต
   มหัศจรรย์
   ประสงค์
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'fight' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0517]
   ฆ่า
   ถอย
   ต่อสู้
   กระบด
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0534]
   หลานสาว
   พี่สาว
   ลูกสาว
   น้าสาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'rambeh' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0551]
   มะม่วง
   มะไฟ
   เงาะ
   องุ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'king' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0568]
   พระเจ้าแผ่นดิน
   พระราชินี
   ราษฎร
   ประชาชนทั่วไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'layer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0585]
   อัน
   เมตร
   ชั้น
   ชิ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'lover' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0602]
   คู่รัก
   คู่แค้น
   คู่ซี้
   คู่แท้
   ผิดทุกตัวเลือก