ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'Japanese' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0439]
   ภาษาอังกฤษ
   ภาษาไทย
   ภาษาญี่ปุ่น
   ภาษาจีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'green' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0458]
   สีแดง
   สีเขียว
   สีขาว
   สีแดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'dispensary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0477]
   ร้านขายยา
   ร้านขายของชำ
   ร้านดอกไม้
   ร้านอาหาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'meat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0496]
   เนื้อหมู
   หมู
   เนื้อสัตว์
   สัตว์เล็ก ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'build' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0515]
   ผูก
   มัด
   สร้าง
   ต่อสู้
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0534]
   หลานสาว
   พี่สาว
   ลูกสาว
   น้าสาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'taro' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0553]
   มะเฟือง
   มะนาว
   เผือก
   กล้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'kite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0572]
   จรวด
   ว่าว
   เครื่องบิน
   เรือรบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'less' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0591]
   มากกว่า
   เท่ากับ
   ไม่เท่ากับ
   น้อยกว่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'match' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0610]
   น้ำ
   บุหรี่
   ไม้ขีดไฟ
   ไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'oil' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0629]
   น้ำเปล่า
   น้ำปลา
   น้ำมัน
   ครีมทาผิว
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'salad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0648]
   สลัด
   ผลไม้รวม
   ผักรวม
   อาหารสำเร็จรูป
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'sit' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0667]
   ยืน
   นั่ง
   วิ่ง
   เดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'science' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0686]
   คณิตศาสตร์
   ภาษาไทย
   วิทยาศาสตร์
   สังคม
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. ข้อใดต่อไปนี้ อ่านว่า 'วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง' [e0006]
   One day has 24 hours
   One Hour has 60 minutes
   One minute has 60 seconds
   Day one has 24 hours
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. เครื่องหมายอะไร ใช้ใส่หลังประโยคหรือคำอุทานออกมาด้วยความตกใจ [e0025]
   Exclamation Mark (!)
   Full stop (.)
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'ฟัน' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0044]
   tooth
   eye
   ear
   hair
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'achieve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0063]
   ทำให้สำเร็จ
   ยอม
   ไม่สำเร็จ
   ไม่เรียบร้อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'afterward' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0082]
   ภายหลัง
   ภายหน้า
   อนาคต
   ปัจจุบัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'bathroom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0101]
   ห้องอาหาร
   ห้องนอน
   ห้องนั่งเล่น
   ห้องอาบน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'below' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0120]
   ข้างล่าง
   ข้างหลัง
   ข้างบน
   ข้างขวา
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'bogy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0139]
   ปีศาจ
   มนุษย์ต่างดาว
   ยานอากาศ
   มนุษย์
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'but' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0158]
   แม้
   ซึ่ง
   ถ้า
   แต่
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'carbin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0177]
   มีด
   กรรไกร
   ปืน
   ฆ้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'chimney' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0196]
   โคมไฟ
   ปล่องไฟ
   ดวงไฟ
   ไฟฉาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'count' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0215]
   ชั่ง
   วัด
   นับ
   ตวง
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'digital' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0234]
   ตัวหนังสือ
   ตัวอักษร
   ตัวเลข
   ทุกหมดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'elephant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0253]
   หมู
   ไก่
   เป็ด
   ช้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'family' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0272]
   ชนบท
   ชานเมือง
   ครอบครัว
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'fly' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0291]
   เดิน
   วิ่ง
   บิน
   ทาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'frying-pan' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0310]
   หม้อ
   กะทะ
   เตา
   มีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'give' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0329]
   มอบให้
   เลิก
   บอกล้าง
   ยอม
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'governor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0348]
   รัฐบาล
   ประชาชน
   นายก
   ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'habit' ่ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0367]
   จิตใจ
   ร่างกาย
   นิสัย
   ความรู้สึก
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'hot' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0386]
   หนาว
   ร้อน
   เย็น
   สดชื่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'immediate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0405]
   ความกะทันหัน
   ความกระตือรือร้น
   ทันทีทันใด
   ความเชื่องช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'inscribe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0424]
   วาดรูป
   อ่าน
   จารึก
   เขียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'jug' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0443]
   แก้วน้ำ
   ถ้วย
   จาน
   เหยือกน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'bone' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0462]
   ผิวหนัง
   เลือด
   กระดูก
   ร่างกาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'ministry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0481]
   วัง
   ตำหนัก
   บ้าน
   กระทรวง
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'fantastic' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0500]
   ปัญญา
   บัณฑิต
   มหัศจรรย์
   ประสงค์
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'sick' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0519]
   แข็งแรง
   อ่อนแอ
   ป่วย
   สมบูรณ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'coconut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0538]
   มะม่วง
   มะพร้าว
   ข้าวโพด
   น้อยหน่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'calm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0557]
   เสียงดัง
   เสียง
   สงบเงียบ
   เมฆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'lake' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0576]
   แม่น้ำ
   ทะเลสาบ
   มหาสมุทร
   คลอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'level' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0595]
   น้ำ
   ระดับ
   ชนิด
   ชิ้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'member' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0614]
   ลูกน้อง
   ลูกพี่
   สมาชิก
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'parson' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0633]
   เณร
   พระ
   ประชาชน
   พระราชา
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'saloon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0652]
   ห้องโถง
   ห้องรับแขก
   ห้องนอน
   ห้องนั่งเล่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'savage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0671]
   อ่อนไหว
   รุนแรง
   เข้มข้น
   ประท้วง
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'screen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใดv [e0690]
   พระเอก
   นางเอก
   ฉาก
   ตัวละคร
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. จังหวัดลำปางอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย [e0010]
   South
   East
   West
   North
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. 'He is' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0029]
   He's
   He'is
   Is he
   He is
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'ขา' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0048]
   hards
   neck
   hand
   leg
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'actual' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0067]
   จริง
   ทุจริต
   เท็จ
   ปลอบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'agree' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0086]
   ไม่ตกลง
   ไม่พอใจ
   พอใจ
   ตกลง
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'bowl' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0105]
   ชาม
   แก้วน้ำ
   แก้วกาแฟ
   ถ้วยสีขาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'big' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0124]
   เล็ก
   ปานกลาง
   ใหญ่
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'boss' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0143]
   ลูกน้อง
   หัวหน้า
   รองหัวหน้า
   กรรมการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'cage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0162]
   กรง
   ไม้
   กระท่อม
   บ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก