ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'brown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0152]
   สีเขียว
   สีแดง
   สีน้ำตาล
   สีดำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'university' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0169]
   วิทยาลัย
   มหาวิทยาลัย
   มัธยม
   ประถม
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'cause' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0186]
   เหตุการณ์
   เรื่องราว
   สาเหตุ
   ผลลัพธ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'cock' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0203]
   ไก่
   หมู่
   เป็ด
   สุนัข
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'dance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0220]
   การเต้นลีลาศ
   การรำวง
   การเต้นรำ
   การแสดงละคร
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'doctor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0237]
   พยาบาล
   ผู้ช่วยพยาบาล
   หมอ
   คนไข้
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'employ' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0254]
   จ้าง
   ให้
   ขอยืม
   ยกให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'fame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0271]
   เกียรติยศ
   ชื่อเสียง
   รางวัล
   ชนะเลิศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'flow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0288]
   การไหลออก
   การหายตัว
   การกลับเข้าไป
   การย้อนศร
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'friend' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0305]
   พี่น้อง
   เพื่อน
   ญาติ
   พ่อแม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'general' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0322]
   สภาพ
   โดยทั่ว ๆ ไป
   ที่อยู่
   สถานที่
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'gold' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0339]
   เงิน
   ทองคำ
   ทองเหลือ
   ทองแดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'grateful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0356]
   อกตัญญู
   ทรยศ
   ปรปักษ์
   กตัญญู
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'hidden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0373]
   เปิดเผย
   แสดง
   ซ่อน
   โชว์
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'housekeeper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0390]
   แม่ลูกอ่อน
   ผู้ดูแลบ้าน
   บ้านเรือน
   บ้านพัก
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'import' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0407]
   นำออกประเทศ
   นำออกต่างจังหวัด
   นำเข้ามาในประเทศ
   นำเข้ามา
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'inscribe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0424]
   วาดรูป
   อ่าน
   จารึก
   เขียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'kangaroo' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0441]
   เสือ
   หมี
   จิงโจ้
   ไดโนเสาร์
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'green' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0458]
   สีแดง
   สีเขียว
   สีขาว
   สีแดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'railway station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0475]
   สถานีรถไฟ
   สถานฑูต
   สถานีตำรวจ
   สนามบิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'hill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0492]
   บ้าน
   สะพาน
   เนินเขาเตี้ย ๆ
   ภูเขาสูง ๆ
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'drawer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0509]
   ตู้
   เตียง
   ลิ้นชัก
   พัดลม
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'worry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0526]
   ไม่สบาย
   เครียด
   กังวลใจ
   ทรมาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'guava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0543]
   ขนุน
   ฝรั่ง
   ลำใย
   มะม่วง
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'mother-in-law' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0560]
   พ่อตา
   ลูกสะใภ้
   แม่ยาย
   พี่เขย
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'lamb' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0577]
   ลูกหมี
   ลูกแกะ
   ลูกแพะ
   ลูกวัว
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'letter-box' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0594]
   จดหมาย
   ตู้ไปรษณีย์
   ซองจดหมาย
   ตำรวจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'meal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0611]
   ข้าว
   ปลา
   อาหาร
   เนื้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'often' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0628]
   ปกติ
   เช้า
   บ่อย
   สาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'sage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0645]
   นักปราชญ์
   นักศึกษา
   พยาบาล
   หมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'suitable' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0662]
   ใช้ดี
   พอควร
   ดีมาก
   ปานกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'scatter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0679]
   เรียบร้อย
   สะดวก
   กระจัดกระจาย
   สบาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'seigneur' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0696]
   นักศึกษา
   พระสงฆ์
   ขุนนาง
   เจ้าหน้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. เดือนใดต่อไปนี้ เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทย [e0014]
   December
   April
   October
   July
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. 'They are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0031]
   they'are
   Ary they
   They are
   They're
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'ขา' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0048]
   hards
   neck
   hand
   leg
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'action' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0065]
   การกระทำ
   การโชว์
   การยืน
   การนั่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'afterward' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0082]
   ภายหลัง
   ภายหน้า
   อนาคต
   ปัจจุบัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'bat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0099]
   ช้าง
   สิงโต
   ค้างคาว
   เสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'begin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0116]
   เริ่มต้น
   สิ้นสุด
   สุดท้าย
   ข้างหน้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'blight' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0133]
   ทำลาย
   ทำดี
   ทำบ้าน
   ทำงาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'bite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   กัด
   กลืน
   ขับ
   งอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'calender' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0167]
   ปฏิทิน
   เครื่องคิดเลข
   เครื่องจักร
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'cash' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0184]
   สมุดเงินฝาก
   เงินฝาก
   เงินสด
   เงินผ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'clever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0201]
   โง่
   ฉลาด
   ปานกลาง
   เก่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'cup' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0218]
   ขวด
   จาน
   ถ้วย
   ช้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'dinner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0235]
   อาหารเช้า
   อาหารเย็น
   อาหารค่ำ
   อาหารว่าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'eat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0252]
   กิน
   อ่าน
   เขียน
   พูด
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'fail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0269]
   ผ่าน
   เกือบไม่ผ่าน
   ตก
   ไม่ตก
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'flesh' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0286]
   เนื้อ
   อาหารว่าง
   อาหารคาว
   ผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'free' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0303]
   มีความสุข
   อิสระ
   มีความทุกข์
   ไม่อิสระ
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'gardener' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0320]
   คนทำความสะอาด
   คนทำสวน
   คนทำอาหาร
   คนช่วยงานบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'go up' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0337]
   ต่อไป
   เข้าไป
   ขึ้นไป
   ออกไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'grape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0354]
   ผลไม้
   แอบเปิ้ล
   ส้ม
   องุ่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'hero' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0371]
   พระเอก
   เทวดา
   นางฟ้า
   นางเอก
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'hotel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0388]
   โรงแรม
   โรงพยาบาล
   โรงภาพยนต์
   โรงเรียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'immediate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0405]
   ความกะทันหัน
   ความกระตือรือร้น
   ทันทีทันใด
   ความเชื่องช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'inform' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0422]
   พูด
   คุย
   บอก
   แสดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'Japanese' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0439]
   ภาษาอังกฤษ
   ภาษาไทย
   ภาษาญี่ปุ่น
   ภาษาจีน
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'pink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0456]
   สีชมพู
   สีขาว
   สีเขียว
   สีแดง
   ผิดทุกตัวเลือก