ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'essay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0260]
   เรียงประโยค
   เรียงคำ
   เรียงความ
   ย่อความ
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'first-class' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0284]
   ชั้นหนึ่ง
   ชั้นสอง
   ชั้นต่อมา
   ชั้นกลาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'frigate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0308]
   เรือ
   เรือรบ
   เครื่องบิน
   จรวด
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'glass-paper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0332]
   กระดาษสา
   กระดาษไข
   กระดาษมัน
   กระดาษทราย
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'grateful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0356]
   อกตัญญู
   ทรยศ
   ปรปักษ์
   กตัญญู
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'honey' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0380]
   น้ำเปล่า
   น้ำตก
   น้ำผึ้ง
   น้ำค้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'idle' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0404]
   ขยัน
   พยายาม
   เกียจคร้าน
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'intend' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0428]
   พยายาม
   สนใจ
   ตั้งใจ
   มั่นคง
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'white' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0452]
   สีแดง
   สีขาว
   สีเหลือง
   สีส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'boxing stadium' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0476]
   สนามบิน
   สนามมวย
   ร้านขายยา
   ร้ายขายของชำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'fantastic' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0500]
   ปัญญา
   บัณฑิต
   มหัศจรรย์
   ประสงค์
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'guess' ่ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0524]
   นึก
   ฝัน
   ทาย
   กล่าว
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'papaya' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0548]
   มะนาว
   มะละกอ
   สับปะรด
   มะปราง
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'kite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0572]
   จรวด
   ว่าว
   เครื่องบิน
   เรือรบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'library' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0596]
   ห้องนอน
   ห้องนั่งเล่น
   ห้องสมุด
   ห้องประชุม
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'model' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0620]
   การกระทำ
   การปฏิบัติ
   แบบตัวอย่าง
   แบบแผน
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'clever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0644]
   ฉลาด
   โง่
   นิ่ง
   เฉย
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'satang' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0668]
   บาท
   สตางค์
   ธนบัตร
   เหรียญ
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'secretary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0692]
   นายจ้าง
   ภารโรง
   เลขานุการ
   ลูกน้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่เข้าพวก [e0017]
   August
   May
   June
   Saturday
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'ผม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0041]
   eye
   head
   face
   hair
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'action' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0065]
   การกระทำ
   การโชว์
   การยืน
   การนั่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'airport' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0089]
   สนามบิน
   สนามยิงปืน
   สนามบาสต์
   สนามวิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'beer' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0113]
   สุรา
   เบียร์
   วาย
   น้ำเปล่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'boar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0137]
   หมูป่า
   แมวป่า
   นกป่า
   เสือป่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'cabbage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0161]
   ผักกะหล่ำ
   ผักกาด
   ผักชี
   ผักบุ้ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'cask' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0185]
   ถัง
   ขวด
   แก้ว
   แจกัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'concept' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0209]
   ความทรงจำ
   ความจำ
   ความคิด
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'different' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0233]
   ความเหมือน
   ความคิด
   ความแตกต่าง
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'entire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0257]
   เล็กน้อย
   บางส่วน
   ทั้งหมด
   มากไป
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'fire' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0281]
   น้ำ
   ดิน
   ไฟ
   อากาศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'friend' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0305]
   พี่น้อง
   เพื่อน
   ญาติ
   พ่อแม่
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'give' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0329]
   มอบให้
   เลิก
   บอกล้าง
   ยอม
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'grandmother' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0353]
   "ลุง, ป้า"
   "น้า, อา"
   "ย่า, ยาย"
   "ตา, ปู"
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'holder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0377]
   ผู้ถือ
   ผู้แนะนำ
   ผู้กล่าวตาม
   ผู้กระทำผิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'ice' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0401]
   อากาศเย็น
   น้ำแข็ง
   ไอศกรีม
   น้ำเย็น
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'insect' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0425]
   นก
   แมลง
   หนู
   แมว
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'necktie' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0449]
   เสื้อ
   กางเกง
   เข็มขัด
   เนคไท
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'embassy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0473]
   สถานีตำรวจ
   สถานฑูต
   สถานีรถไฟ
   สนามบิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'meal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0497]
   เนื้อหมู
   เนื้อสัตว์
   มื้ออาหาร
   อาหารเช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'feel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0521]
   รู้จัก
   รู้ความ
   รู้สึก
   ประสาทสัมผัส
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'water melon' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0545]
   มะนาว
   แตงโม
   แตงโม
   ส้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'kingdom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0569]
   พระเจ้าแผ่นดิน
   ราชอาณาจักร
   ราษฏร
   พระราชินี
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'letter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0593]
   จดหมาย
   ข้อความ
   บทความ
   ซองจดหมาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'milk' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0617]
   น้ำ
   หมู
   ข้าว
   นม
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'sad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0641]
   เศร้า
   ดีใจ
   มีความสุข
   สดชื่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'sapid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0665]
   เค็ม
   รสอร่อย
   เปรี้ยว
   จืด
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'scrap' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0689]
   อัน
   คู่
   ชิ้น
   ตู้
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. เดือนใดต่อไปนี้ เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศไทย [e0014]
   December
   April
   October
   July
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'ปาก' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0038]
   face
   mouth
   nose
   head
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'abroad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0062]
   ต่างประเทศ
   ในประเทศ
   ในจังหวัด
   ต่างบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'agree' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0086]
   ไม่ตกลง
   ไม่พอใจ
   พอใจ
   ตกลง
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'bedroom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0110]
   ห้องนอน
   ห้องน้ำ
   ห้องอาหาร
   ห้องนั่งเล่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'block' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0134]
   ป้องกัน
   อัน
   ชิ้น
   คู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'but' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0158]
   แม้
   ซึ่ง
   ถ้า
   แต่
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'cascade' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0182]
   น้ำพุ่ง
   แม่น้ำ
   น้ำตก
   ลำคลอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'collect' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0206]
   รักษา
   ป้องกัน
   เก็บรวบรวม
   ฝากไว้
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'dew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0230]
   น้ำฝน
   น้ำตก
   น้ำค้าง
   น้ำประปก
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'employ' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0254]
   จ้าง
   ให้
   ขอยืม
   ยกให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'felling' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0278]
   ความคิด
   ความฝัน
   ความรู้สึก
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก