ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'fry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0309]
   ผัด
   ทอด
   แกง
   ต้ม
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'giant' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0325]
   คน
   ยักษ์
   สัตว์
   สิ่งของ
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'good-bye' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0341]
   ไปก่อน
   ไปหลัง
   กลับมา
   ลาก่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'great' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0357]
   เล็กน้อย
   ปานกลาง
   ใหญ่โต
   เบาบาง
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'hidden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0373]
   เปิดเผย
   แสดง
   ซ่อน
   โชว์
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'house' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0389]
   โรงเรียน
   บ้าน
   โรงพัก
   โรงแรม
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'immediate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0405]
   ความกะทันหัน
   ความกระตือรือร้น
   ทันทีทันใด
   ความเชื่องช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'industrious' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0421]
   เกียจคร้าน
   ขยัน
   แข็งแรง
   อ่อนแอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'island' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0437]
   ทะเล
   เกาะ
   แม่น้ำ
   มหาสมุทร
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'yellow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0453]
   สีเหลือง
   สีขาว
   สีแดง
   สีชมพู
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'elbow' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0469]
   ข้อมือ
   ข้อศอก
   ข้อแขน
   ข้อเท้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'bookstore' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0485]
   ร้านอาหาร
   ร้านหนังสือ
   ร้านขายของชำ
   ร้านกาแฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'electricity' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0501]
   เครื่องเล่นวีดีโอ
   โทรทัศน์
   ไฟฟ้า
   เตารีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'fight' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0517]
   ฆ่า
   ถอย
   ต่อสู้
   กระบด
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'ancestor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0533]
   พ่อแม่
   พี่น้อง
   บรรพบุรุษ
   "ตา,ยาย - ปู, ย่า"
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'pine apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0549]
   มะปราง
   สับปะรด
   ส้ม
   มันเทศ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'aunt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0565]
   ป้า
   น้า
   "ลุง, อา"
   "ป้า, อา"
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'large' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0581]
   เล็ก
   ปานกลาง
   น้อย
   ใหญ่โต
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'listen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0597]
   พูด
   ฟัง
   อ่าน
   เขียน
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'medicine' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0613]
   อาหาร
   ข้าว
   ยา
   เนื้อหมู
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'oil' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0629]
   น้ำเปล่า
   น้ำปลา
   น้ำมัน
   ครีมทาผิว
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'sage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0645]
   นักปราชญ์
   นักศึกษา
   พยาบาล
   หมอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'sang froid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0661]
   แข็ง
   ความเยือกเย็น
   ร้อนแรง
   อ่อนแอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'scamp' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0677]
   คนดี
   คนน่ารัก
   คนขี้โกง
   คนแก่
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'see' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0693]
   คิด
   ได้ฟัง
   เห็น
   ได้ยิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. จังหวัดลำปางอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย [e0010]
   South
   East
   West
   North
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. 'I am' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0026]
   l'am
   I'm
   I am
   am l
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'นัยน์ตา' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0042]
   hair
   ear
   eye
   face
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'abacus' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0058]
   ลูกศร
   ลูกคิด
   ลูกตาล
   เครื่องคิดเลข
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'adviser' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0074]
   คำกล่าว
   ที่ปรึกษา
   คำทักทาย
   คำแนะนำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'alive' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0090]
   เหลืออยู่
   คงอยู่
   ไม่มีชีวิต
   มีชีวิตอยู่
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'beast' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0106]
   สัตว์ในบ้าน
   สัตว์บก
   สัตว์น้ำ
   สัตว์ป่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'best' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0122]
   ดีที่สุด
   เกือบดี
   ใช้ได้
   อ่อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'boat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0138]
   เรือ
   รถยนต์
   เครื่องบิน
   รถไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'buddhism' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0154]
   ศาสนา
   พระเจ้า
   พุทธศาสนา
   พระพุทธเจ้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'cabbage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0170]
   ผักกาด
   ผักบุ้ง
   ผักกะหล่ำ
   ผักขม
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'cause' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0186]
   เหตุการณ์
   เรื่องราว
   สาเหตุ
   ผลลัพธ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'club' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0202]
   สโมสร
   กลุ่ม
   หมู่
   พวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'cup' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0218]
   ขวด
   จาน
   ถ้วย
   ช้อน
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'digital' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0234]
   ตัวหนังสือ
   ตัวอักษร
   ตัวเลข
   ทุกหมดทุกข้อ
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'east' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0250]
   ทิศใต้
   ทิศเหนือ
   ทิศตะวันออก
   ทิศตะวันตก
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'example' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0266]
   ต้องการ
   ตัวแทน
   ตัวอย่าง
   สมมติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'fireman' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0282]
   ช่างไฟ
   คนดับเพลิง
   ช่างไม้
   ตำรวจ
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'forefront' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0298]
   ข้างหลัง
   ข้างหน้า
   ข้าง ๆ
   ข้างบน
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'fur' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0314]
   นก
   ขนสัตว์
   เม่น
   กระต่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'glad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0330]
   น่ายกโทษ
   น่าเสียใจ
   น่ายอมรับ
   น่ายินดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'went' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0346]
   ไป
   มา
   อยู่
   นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. คำว่า 'ground-floor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0362]
   ชั้นล่าง
   ชั้นกลาง
   ชั้นบนสุด
   ชั้นใต้ดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. คำว่า 'home' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0378]
   โรงเรียน
   โรงแรม
   บ้าน
   ห้องแถว
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'however' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0394]
   วิธีใดก็ตาม
   เท่าไหร่ก็ตาม
   อย่างไรก็ตาม
   เพราะฉะนั้น
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'impossible' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0410]
   เป็นไปได้
   อาจเป็นไปได้
   เป็นไปไม่ได้
   แน่นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'inside' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0426]
   ข้างบน
   ข้างล่าง
   ตรงกลาง
   ข้างใน
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'justice' ตรงภับภาษาไทยในข้อใด [e0442]
   ความเสียสละ
   ความต้องการ
   ความยุติธรรม
   ความพยายาม
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'green' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0458]
   สีแดง
   สีเขียว
   สีขาว
   สีแดง
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'police station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0474]
   สถานฑูต
   สถานีตำรวจ
   สถานีรถไฟ
   สำนักงานไปรษณีย์
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'discover' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0490]
   รีบเร่ง
   เกลือ
   ค้นพบ
   สะพาน
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'crash' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0506]
   รักกัน
   ตีกัน
   ชนกัน
   ไปด้วยกัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'smell' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0522]
   ดม
   ยิ้ม
   กิน
   นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'coconut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0538]
   มะม่วง
   มะพร้าว
   ข้าวโพด
   น้อยหน่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'nail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0554]
   ฆ้อน
   ไม้
   ตะปู
   มีด
   ผิดทุกตัวเลือก