ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'pay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0503]
รับ
เบิก
จ่าย
ให้
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'robber' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0511]
ผู้ช่วยเหลือ
ผู้จัดการ
ผู้ร้าย
ผู้บุกรุก
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'sick' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0519]
แข็งแรง
อ่อนแอ
ป่วย
สมบูรณ์
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'quiet' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0527]
เสียงดัง
พูดดัง
เงียบ
ช้า
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'banana' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0535]
สาเก
กล้วยหอม
มะเฟือง
มะพร้าว
ผิดทุกตัวเลือก

6. คำว่า 'guava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0543]
ขนุน
ฝรั่ง
ลำใย
มะม่วง
ผิดทุกตัวเลือก

7. คำว่า 'rambeh' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0551]
มะม่วง
มะไฟ
เงาะ
องุ่น
ผิดทุกตัวเลือก

8. คำว่า 'daughter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0559]
หลานสาว
ลูกชาย
ลูกสาว
หลานชาย
ผิดทุกตัวเลือก

9. คำว่า 'kin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0567]
พี่น้อง
ญาติ
พ่อแม่
ปูย่า
ผิดทุกตัวเลือก

10. คำว่า 'ladder' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0575]
หลังคา
บันได
ประตู
หน้าต่าง
ผิดทุกตัวเลือก

11. คำว่า 'law' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0583]
กฎจราจร
กฏหมาย
ความรู้
การศึกษา
ผิดทุกตัวเลือก

12. คำว่า 'less' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0591]
มากกว่า
เท่ากับ
ไม่เท่ากับ
น้อยกว่า
ผิดทุกตัวเลือก

13. คำว่า 'live' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0599]
มีชีวิต
รถยนต์
บันได
บ้าน
ผิดทุกตัวเลือก

14. คำว่า 'manner' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0607]
ลักษณะ
คำพูด
การเขียน
การฟัง
ผิดทุกตัวเลือก

15. คำว่า 'memory' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0615]
ความคิด
ความจำ
ความรู้สึก
ความสามารถ
ผิดทุกตัวเลือก

16. คำว่า 'natural' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0623]
ธรรมดา
เรื่องปกติ
บรรยกาศ
ธรรมชาติ
ผิดทุกตัวเลือก

17. คำว่า 'pact' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0631]
มารยาท
กติกา
คำพูด
ประโยค
ผิดทุกตัวเลือก

18. คำว่า 'sachet' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0639]
บุหงา
ดอกไม้
กุหลาบ
ใบไม้
ผิดทุกตัวเลือก

19. คำว่า 'sail' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0647]
เรือใบ
วิ่ง
แม่น้ำ
สะพาน
ผิดทุกตัวเลือก

20. คำว่า 'salve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0655]
ยาขี้ผึ้ง
ลิปสติก
แป้ง
ครีม
ผิดทุกตัวเลือก

21. คำว่า 'madame' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0663]
คุณท่าน
คุณนาย
นางฟ้า
เจ้าหญิง
ผิดทุกตัวเลือก

22. คำว่า 'savage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0671]
อ่อนไหว
รุนแรง
เข้มข้น
ประท้วง
ผิดทุกตัวเลือก

23. คำว่า 'scatter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0679]
เรียบร้อย
สะดวก
กระจัดกระจาย
สบาย
ผิดทุกตัวเลือก

24. คำว่า 'score' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0687]
แผล
ด่าง
รอย
จุด
ผิดทุกตัวเลือก

25. คำว่า 'seek' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0695]
ปกป้อง
รักษา
ค้นคว้า
ศึกษา
ผิดทุกตัวเลือก

26. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ตัวเลข [e0004]
Seven up
One hundred
One million
One thousand
ผิดทุกตัวเลือก

27. ภาคใดของประเทศไทยที่มีอากาศหนาวที่สุด [e0012]
East
South
North
West
ผิดทุกตัวเลือก

28. คำว่า 'ลำคลอง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0020]
Canal
Sea
Ocean
River
ผิดทุกตัวเลือก

29. 'We are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0028]
We are
Are they
We're
We'are
ผิดทุกตัวเลือก

30. 'does not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0036]
don't
do not
does not
doesn't
ผิดทุกตัวเลือก

31. คำว่า 'ฟัน' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0044]
tooth
eye
ear
hair
ผิดทุกตัวเลือก

32. คำว่า 'แก้ม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0052]
tongue
chest
cheek
neck
ผิดทุกตัวเลือก

33. คำว่า 'abode' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0060]
ที่พักอาศัย
พี่ชาย
เข้ากันได้
ลูกศร
ผิดทุกตัวเลือก

34. คำว่า 'apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0068]
ส้ม
องุ่น
กล้วย
แอปเปิ้ล
ผิดทุกตัวเลือก

35. คำว่า 'affect' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0076]
ผลกระทบ
ผลลัพธ์
ผลดี
ผลเสีย
ผิดทุกตัวเลือก

36. คำว่า 'age' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0084]
อายุน้อย
อายุมาก
อายุ
ปี
ผิดทุกตัวเลือก

37. คำว่า 'almanac' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0092]
ปฏิเสธ
ปฏิรูป
ปฎิทิน
ปฏิบัติ
ผิดทุกตัวเลือก

38. คำว่า 'batch' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0100]
ชุด
เดียว
อัน
ชิ้น
ผิดทุกตัวเลือก

39. คำว่า 'beautiful' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0108]
สวย
ดีมาก
เยี่ยมที่สุด
ดีที่สุด
ผิดทุกตัวเลือก

40. คำว่า 'begin' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0116]
เริ่มต้น
สิ้นสุด
สุดท้าย
ข้างหน้า
ผิดทุกตัวเลือก

41. คำว่า 'big' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0124]
เล็ก
ปานกลาง
ใหญ่
พอดี
ผิดทุกตัวเลือก

42. คำว่า 'bland' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0132]
สุภาพ
ยาบคาย
แข็งกระดาด
ไพเราะ
ผิดทุกตัวเลือก

43. คำว่า 'bone' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0140]
กระดูก
ตับ
ไต
ปอด
ผิดทุกตัวเลือก

44. คำว่า 'break fast' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0148]
อาหารว่าง
อาหารหวาน
อาหารเช้า
อาหารคาว
ผิดทุกตัวเลือก

45. คำว่า 'business' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0156]
อาชีพ
รายได้
รายจ่าย
ธุรกิจ
ผิดทุกตัวเลือก

46. คำว่า 'cake' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0164]
ขนมเค้ก
ขนมปัง
ขนมกลีบลำดวน
ขนมหัวเราะ
ผิดทุกตัวเลือก

47. คำว่า 'call' ตรงกับข้อใดในภาษาไทย [e0172]
บอกกล่าว
เรียก
รับฟัง
นิ่งเฉย
ผิดทุกตัวเลือก

48. คำว่า 'coat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0180]
ผ้า
กางเกง
เสื้อ
กระโปร่ง
ผิดทุกตัวเลือก

49. คำว่า 'celebrate' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0188]
ครบรอบ
ฉลอง
สิ้นสุด
ปลายทาง
ผิดทุกตัวเลือก

50. คำว่า 'chimney' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0196]
โคมไฟ
ปล่องไฟ
ดวงไฟ
ไฟฉาย
ผิดทุกตัวเลือก

51. คำว่า 'coconut' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0204]
มะม่วง
มะพร้าว
มะปราง
มะไฟ
ผิดทุกตัวเลือก

52. คำว่า 'cook' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0212]
ปลูกผักสวนครัว
ทำขนมเค้ก
ทำอาหาร
ปลูกต้นไม้
ผิดทุกตัวเลือก

53. คำว่า 'dance' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0220]
การเต้นลีลาศ
การรำวง
การเต้นรำ
การแสดงละคร
ผิดทุกตัวเลือก

54. คำว่า 'dependent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0228]
มีเสรีภาพ
มีอิสระ
ไม่มีอิสระ
มีความคิด
ผิดทุกตัวเลือก

55. คำว่า 'dislike' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0236]
ความชอบ
ความคิด
ไม่ชอ
ไม่คิด
ผิดทุกตัวเลือก

56. คำว่า 'duck' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0244]
หมู
สุนัข
เป็ด
เต่า
ผิดทุกตัวเลือก

57. คำว่า 'eat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0252]
กิน
อ่าน
เขียน
พูด
ผิดทุกตัวเลือก

58. คำว่า 'essay' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0260]
เรียงประโยค
เรียงคำ
เรียงความ
ย่อความ
ผิดทุกตัวเลือก

59. คำว่า 'express' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0268]
แสดง
บอก
ด่วน
ทุกหมดทุกข้อ
ผิดทุกตัวเลือก

60. คำว่า 'father' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0276]
แม่
ยาย
พ่อ
ปู
ผิดทุกตัวเลือก