ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'คาง' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0054]
   nail
   chin
   heart
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0068]
   ส้ม
   องุ่น
   กล้วย
   แอปเปิ้ล
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'afterward' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0082]
   ภายหลัง
   ภายหน้า
   อนาคต
   ปัจจุบัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'back' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0096]
   ข้างหลัง
   ข้าง ๆ
   ข้างหน้า
   ข้างบน
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'bedroom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0110]
   ห้องนอน
   ห้องน้ำ
   ห้องอาหาร
   ห้องนั่งเล่น
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'big' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0124]
   เล็ก
   ปานกลาง
   ใหญ่
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'boat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0138]
   เรือ
   รถยนต์
   เครื่องบิน
   รถไฟ
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'brown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0152]
   สีเขียว
   สีแดง
   สีน้ำตาล
   สีดำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'calculator' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0166]
   เครื่องคำนวณ
   เครื่องจักร
   ตัวเลข
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'coat' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0180]
   ผ้า
   กางเกง
   เสื้อ
   กระโปร่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'chicken' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0194]
   แม่ไก่
   ไก่ตัวผู้
   ไก่ตัวเมีย
   ลูกไก่
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'command' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0208]
   คำพูด
   คำกล่าว
   คำสั่ง
   คำปราศรัย
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'darling' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0222]
   เพื่อน
   คนสนิท
   คนรัก
   ตัวสำรอง
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'dislike' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0236]
   ความชอบ
   ความคิด
   ไม่ชอ
   ไม่คิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'east' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0250]
   ทิศใต้
   ทิศเหนือ
   ทิศตะวันออก
   ทิศตะวันตก
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'everybody' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0264]
   ทุกครั้ง
   ทุกคราว
   ทุกคน
   ทุกสิ่ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'felling' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0278]
   ความคิด
   ความฝัน
   ความรู้สึก
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'food' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0292]
   เครื่องดื่ม
   อาหาร
   ผลไม้
   น้ำแข็ง
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'friendship' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0306]
   เพื่อน
   พี่น้อง
   มิตรภาพ
   ญาติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'gardener' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0320]
   คนทำความสะอาด
   คนทำสวน
   คนทำอาหาร
   คนช่วยงานบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'globe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0334]
   ลูกบอล
   ลูกปิงปอง
   ลูกบาส
   ลูกโลก
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'governor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0348]
   รัฐบาล
   ประชาชน
   นายก
   ผู้ว่าราชการจังหวัด
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'ground-floor' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0362]
   ชั้นล่าง
   ชั้นกลาง
   ชั้นบนสุด
   ชั้นใต้ดิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'pig' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0376]
   วัว
   ควาย
   หมู
   สุนัข
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'housekeeper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0390]
   แม่ลูกอ่อน
   ผู้ดูแลบ้าน
   บ้านเรือน
   บ้านพัก
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'idle' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0404]
   ขยัน
   พยายาม
   เกียจคร้าน
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'imcomplete' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0418]
   สมบูรณ์
   บริบูรณ์
   ไม่สมบูรณ์
   เกือบดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'interest' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0432]
   ความคิด
   ความสนใจ
   ความฝัน
   ความต้องการ
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'belt' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0446]
   เข็มขัด
   รองเท้า
   กระโปร่ง
   กางเกง
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'dark brown' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0460]
   สีน้ำตาลอ่อน
   สีน้ำตาลเข้ม
   สีแดง
   สีขาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'police station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0474]
   สถานฑูต
   สถานีตำรวจ
   สถานีรถไฟ
   สำนักงานไปรษณีย์
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'mangosteen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0488]
   มังคุด
   ลำใย
   ลิ้นจี่
   มะนาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'paid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0502]
   รับ
   เบิก
   จ่าย
   ให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'tie' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0516]
   ติด
   ประดับ
   ผูก
   พัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'hard' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0530]
   อ่อน
   กระด้าง
   แข็ง
   เย็น
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'mango' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0544]
   มะพร้าว
   มะม่วง
   ลางสาด
   ลูกพลับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'nephew' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0558]
   หลานสาว
   หลานอา
   หลานชาย
   ลูกชาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'kite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0572]
   จรวด
   ว่าว
   เครื่องบิน
   เรือรบ
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'lazy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0586]
   ขยัน
   สม่ำเสมอ
   ขี้เกียจ
   ประจำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'long' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0600]
   สั้น
   ยาว
   ปานกลาง
   เล็ก
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'member' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0614]
   ลูกน้อง
   ลูกพี่
   สมาชิก
   พี่น้อง
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'often' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0628]
   ปกติ
   เช้า
   บ่อย
   สาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'safe' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0642]
   ปลอดภัย
   มีอันตราย
   มีภัย
   ป้องกัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'salver' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0656]
   ถาด
   มีด
   ช้อน
   กรรไกร
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'sausage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0670]
   ขนม
   ไส้กรอก
   น้ำดื่ม
   ผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'scholar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0684]
   โรงภาพยนตร์
   โรงแรม
   โรงเรียน
   โรงพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. คำว่า 'select' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0698]
   เลือก
   ไม่เลือก
   โดด
   ขว้าง
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถือว่าเป็นคำศัพท์ของวันใน 1 สัปดาห์ [e0013]
   Monday
   Holiday
   Wednesday
   Friday
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. 'You are' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0027]
   You're
   You are
   You'm
   Are you
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'ผม' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0041]
   eye
   head
   face
   hair
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'หัวใจ' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0055]
   eye
   nail
   neck
   heart
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'add' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0069]
   บวก
   ลบ
   คูณ
   หาร
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'again' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0083]
   เริ่มใหม่
   ยกเลิก
   ยุ่งยาก
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'bad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0097]
   ถูก
   ผิด
   เกือบดี
   ค่อนข้างดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'bed time' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0111]
   เวลากิน
   เวลาเที่ยว
   เวลาทำงาน
   เวลานอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'bill' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0125]
   ใบเสร็จ
   กระดาษ
   หนังสือ
   สมุด
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'bogy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0139]
   ปีศาจ
   มนุษย์ต่างดาว
   ยานอากาศ
   มนุษย์
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'buddha' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0153]
   ศาสนา
   พระเจ้า
   พระพุทธเจ้า
   พุทธศาสนา
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'calender' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0167]
   ปฏิทิน
   เครื่องคิดเลข
   เครื่องจักร
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'carve' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0181]
   ติด
   ออก
   แกะสลัก
   เข้า
   ผิดทุกตัวเลือก