ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ทั่วไป.ศิริรุ่งสาวโยนก
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 60 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
  1. คำว่า 'bed time' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0111]
   เวลากิน
   เวลาเที่ยว
   เวลาทำงาน
   เวลานอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  2. คำว่า 'big' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0124]
   เล็ก
   ปานกลาง
   ใหญ่
   พอดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  3. คำว่า 'boar' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0137]
   หมูป่า
   แมวป่า
   นกป่า
   เสือป่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  4. คำว่า 'bite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0150]
   กัด
   กลืน
   ขับ
   งอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  5. คำว่า 'cafeteria' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0163]
   ร้านขายอาหาร
   ร้านขายทอง
   ร้านขายรถ
   ร้านขายยา
   ผิดทุกตัวเลือก

  6. คำว่า 'card' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0176]
   บัตร
   กระเป๋า
   สมุด
   หนังสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  7. คำว่า 'century' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0189]
   สิ้นปี
   ครบรอบ
   ฉลอง
   ศตวรรษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  8. คำว่า 'club' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0202]
   สโมสร
   กลุ่ม
   หมู่
   พวก
   ผิดทุกตัวเลือก

  9. คำว่า 'count' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0215]
   ชั่ง
   วัด
   นับ
   ตวง
   ผิดทุกตัวเลือก

  10. คำว่า 'dependent' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0228]
   มีเสรีภาพ
   มีอิสระ
   ไม่มีอิสระ
   มีความคิด
   ผิดทุกตัวเลือก

  11. คำว่า 'dozen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0241]
   กลุ่ม
   หมู่
   โหล
   อัน
   ผิดทุกตัวเลือก

  12. คำว่า 'employ' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0254]
   จ้าง
   ให้
   ขอยืม
   ยกให้
   ผิดทุกตัวเลือก

  13. คำว่า 'exchange' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0267]
   เปลี่ยนแปลง
   แลกเปลี่ยน
   โยกย้าย
   ปรับปรุง
   ผิดทุกตัวเลือก

  14. คำว่า 'final' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0280]
   เริ่มต้น
   เกือนสุดท้าย
   สุดท้าย
   ช่วงแรก
   ผิดทุกตัวเลือก

  15. คำว่า 'fog' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0293]
   ควัน
   หมอก
   อากาศ
   ลมพิษ
   ผิดทุกตัวเลือก

  16. คำว่า 'friendship' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0306]
   เพื่อน
   พี่น้อง
   มิตรภาพ
   ญาติ
   ผิดทุกตัวเลือก

  17. คำว่า 'garden' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0319]
   ที่พัก
   สวน
   ป่า
   ที่พัก
   ผิดทุกตัวเลือก

  18. คำว่า 'glass-paper' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0332]
   กระดาษสา
   กระดาษไข
   กระดาษมัน
   กระดาษทราย
   ผิดทุกตัวเลือก

  19. คำว่า 'famous' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0345]
   มีชื่อน่ารัก
   มีชื่อเพราะ
   มีเกียรติยศ
   มีชื่อเสียง
   ผิดทุกตัวเลือก

  20. คำว่า 'grey' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0358]
   สีขาว
   สีเขียว
   สีชมพู
   สีเทา
   ผิดทุกตัวเลือก

  21. คำว่า 'hero' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0371]
   พระเอก
   เทวดา
   นางฟ้า
   นางเอก
   ผิดทุกตัวเลือก

  22. คำว่า 'horse' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0384]
   ช้าง
   วัว
   ม้า
   หมู
   ผิดทุกตัวเลือก

  23. คำว่า 'hungry' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0397]
   ต้องการ
   อยากได้
   หิว
   กระหาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  24. คำว่า 'impossible' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0410]
   เป็นไปได้
   อาจเป็นไปได้
   เป็นไปไม่ได้
   แน่นอน
   ผิดทุกตัวเลือก

  25. คำว่า 'ink' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0423]
   น้ำยา
   น้ำหมึก
   ปากกา
   ดินสอ
   ผิดทุกตัวเลือก

  26. คำว่า 'invite' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0436]
   รับเชิญ
   เชื้อเชิญ
   ต้อนรับ
   ยินดี
   ผิดทุกตัวเลือก

  27. คำว่า 'necktie' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0449]
   เสื้อ
   กางเกง
   เข็มขัด
   เนคไท
   ผิดทุกตัวเลือก

  28. คำว่า 'bone' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0462]
   ผิวหนัง
   เลือด
   กระดูก
   ร่างกาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  29. คำว่า 'railway station' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0475]
   สถานีรถไฟ
   สถานฑูต
   สถานีตำรวจ
   สนามบิน
   ผิดทุกตัวเลือก

  30. คำว่า 'mangosteen' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0488]
   มังคุด
   ลำใย
   ลิ้นจี่
   มะนาว
   ผิดทุกตัวเลือก

  31. คำว่า 'electricity' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0501]
   เครื่องเล่นวีดีโอ
   โทรทัศน์
   ไฟฟ้า
   เตารีด
   ผิดทุกตัวเลือก

  32. คำว่า 'sweet' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0514]
   ขม
   จาง
   หวาน
   จืด
   ผิดทุกตัวเลือก

  33. คำว่า 'quiet' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0527]
   เสียงดัง
   พูดดัง
   เงียบ
   ช้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  34. คำว่า 'custard apple' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0540]
   มะพร้าว
   น้อยหน่า
   มะม่วง
   มะยม
   ผิดทุกตัวเลือก

  35. คำว่า 'taro' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0553]
   มะเฟือง
   มะนาว
   เผือก
   กล้วย
   ผิดทุกตัวเลือก

  36. คำว่า 'keep' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0566]
   เก็บ
   ให้
   ป้องกัน
   ปล่อย
   ผิดทุกตัวเลือก

  37. คำว่า 'landscape' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0579]
   บรรยากาศ
   ทิวทัศน์
   ความสุข
   ความสบาย
   ผิดทุกตัวเลือก

  38. คำว่า 'leopard' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0592]
   เสือ
   เสือดาว
   หมี
   หมู
   ผิดทุกตัวเลือก

  39. คำว่า 'magazine' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0605]
   หนังสืออ่านเล่น
   หนังสือนิตยสาร
   หนังสือห้องสมุด
   สมุดบันทึก
   ผิดทุกตัวเลือก

  40. คำว่า 'mob' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0618]
   การต่อต้าน
   การทำลาย
   ฝูงชน
   การฆ่า
   ผิดทุกตัวเลือก

  41. คำว่า 'pact' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0631]
   มารยาท
   กติกา
   คำพูด
   ประโยค
   ผิดทุกตัวเลือก

  42. คำว่า 'clever' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0644]
   ฉลาด
   โง่
   นิ่ง
   เฉย
   ผิดทุกตัวเลือก

  43. คำว่า 'sample' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0657]
   ตัวอย่าง
   โจทย์
   วิธีคิด
   การแสดงผลลัพธ์
   ผิดทุกตัวเลือก

  44. คำว่า 'sausage' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0670]
   ขนม
   ไส้กรอก
   น้ำดื่ม
   ผลไม้
   ผิดทุกตัวเลือก

  45. คำว่า 'scheme' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0683]
   การเรียน
   การสอน
   หลักสูตร
   สมุด - หนังสือ
   ผิดทุกตัวเลือก

  46. คำว่า 'seigneur' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0696]
   นักศึกษา
   พระสงฆ์
   ขุนนาง
   เจ้าหน้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  47. จังหวัดลำปางอยู่ทางทิศใดของประเทศไทย [e0010]
   South
   East
   West
   North
   ผิดทุกตัวเลือก

  48. เครื่องหมายอะไร ที่ใส่ไว้หลังประโยคที่เป็นคำถาม [e0023]
   "Comma (,)"
   Question Mark (?)
   Full stop (.)
   Exclamation Mark (!)
   ผิดทุกตัวเลือก

  49. 'does not' ถ้าต้องการเขียนคำย่อ จะเขียนตรงกับข้อใด [e0036]
   don't
   do not
   does not
   doesn't
   ผิดทุกตัวเลือก

  50. คำว่า 'เท้า' ตรงกับภาษาอังกฤษในข้อใด [e0049]
   foot
   eye
   hard
   neck
   ผิดทุกตัวเลือก

  51. คำว่า 'abroad' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0062]
   ต่างประเทศ
   ในประเทศ
   ในจังหวัด
   ต่างบ้าน
   ผิดทุกตัวเลือก

  52. คำว่า 'aerodrome' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0075]
   สนามบิน
   สถานีรถไฟ
   สนามวิ่ง
   สถาพยาบาล
   ผิดทุกตัวเลือก

  53. คำว่า 'airplane' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0088]
   รถยนต์
   เครื่องบิน
   รถไฟ
   รถม้า
   ผิดทุกตัวเลือก

  54. คำว่า 'bathroom' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0101]
   ห้องอาหาร
   ห้องนอน
   ห้องนั่งเล่น
   ห้องอาบน้ำ
   ผิดทุกตัวเลือก

  55. คำว่า 'beg' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0114]
   ขอร้อง
   ยินดี
   เสียใจ
   ต้อนรับ
   ผิดทุกตัวเลือก

  56. คำว่า 'bird' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0127]
   แมว
   นก
   สุนัข
   กระต่าย
   ผิดทุกตัวเลือก

  57. คำว่า 'bone' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0140]
   กระดูก
   ตับ
   ไต
   ปอด
   ผิดทุกตัวเลือก

  58. คำว่า 'buddha' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0153]
   ศาสนา
   พระเจ้า
   พระพุทธเจ้า
   พุทธศาสนา
   ผิดทุกตัวเลือก

  59. คำว่า 'calculator' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0166]
   เครื่องคำนวณ
   เครื่องจักร
   ตัวเลข
   การคำนวณ
   ผิดทุกตัวเลือก

  60. คำว่า 'carpenter' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0179]
   ช่างทาสี
   ช่างไม้
   ช่างก่อสร้าง
   ช่างกล
   ผิดทุกตัวเลือก