ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'meal' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0497]
เนื้อหมู
เนื้อสัตว์
มื้ออาหาร
อาหารเช้า
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'fight' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0517]
ฆ่า
ถอย
ต่อสู้
กระบด
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'cassava' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0537]
มะเฟือง
มะม่วงหิมพาน
มะพร้าว
มันสัมปะหลัง
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'calm' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0557]
เสียงดัง
เสียง
สงบเงียบ
เมฆ
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'lamb' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0577]
ลูกหมี
ลูกแกะ
ลูกแพะ
ลูกวัว
ผิดทุกตัวเลือก