ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'hug' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0395]
เสียงร้อง
รังแก
กอดรัด
ดุร้าย
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'inactive' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0414]
สิ้นสุด
ตรงกลาง
เริ่มต้น
ปลายทาง
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'interesting' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0433]
น่าสนใจ
ความล่าช้า
เบื่อหน่าย
อ่อนไหว
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'white' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0452]
สีแดง
สีขาว
สีเหลือง
สีส้ม
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'knee' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0471]
ขา
หัวเข่า
ข้อเท้า
เท้า
ผิดทุกตัวเลือก