ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'city' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0493]
หมู่บ้าน
ตำบล
เมือง
อำเภอ
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'paid' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0502]
รับ
เบิก
จ่าย
ให้
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'robber' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0511]
ผู้ช่วยเหลือ
ผู้จัดการ
ผู้ร้าย
ผู้บุกรุก
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'well' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0520]
สะดวก
ไม่สะดวก
สบายดี
ไม่สบาย
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'soft' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0529]
แข็ง
เงียบ
อ่อนนุ่ม
กระด้าง
ผิดทุกตัวเลือก