ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'cake' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0164]
ขนมเค้ก
ขนมปัง
ขนมกลีบลำดวน
ขนมหัวเราะ
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'cancel' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0175]
ยกเลิก
บอกกล่าว
ยอมรับ
ไม่ยกเลิก
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'cause' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0186]
เหตุการณ์
เรื่องราว
สาเหตุ
ผลลัพธ์
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'church' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0197]
วัด
โบสถ์
โรงเรียน
โรงพยาบาล
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'command' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0208]
คำพูด
คำกล่าว
คำสั่ง
คำปราศรัย
ผิดทุกตัวเลือก