ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'house' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0389]
โรงเรียน
บ้าน
โรงพัก
โรงแรม
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'ice' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0401]
อากาศเย็น
น้ำแข็ง
ไอศกรีม
น้ำเย็น
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'inaccuracy' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0413]
ความแน่นอน
ความจริง
ความไม่แน่นอน
ไม่จริง
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'insect' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0425]
นก
แมลง
หนู
แมว
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'island' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0437]
ทะเล
เกาะ
แม่น้ำ
มหาสมุทร
ผิดทุกตัวเลือก