ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับต้น ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. คำว่า 'cup' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0218]
ขวด
จาน
ถ้วย
ช้อน
ผิดทุกตัวเลือก

2. คำว่า 'defence' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0225]
ข้อบกพร่อง
การรักษา
การป้องกัน
ข้อดี
ผิดทุกตัวเลือก

3. คำว่า 'dictionary' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0232]
หนังสือ
สมุด
พจนานุกรม
บรรณานุกรม
ผิดทุกตัวเลือก

4. คำว่า 'door' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0239]
หน้าต่าง
หลังคา
ประตู
บันได
ผิดทุกตัวเลือก

5. คำว่า 'development' ตรงกับภาษาไทยในข้อใด [e0246]
การช่วยเหลือ
การร่วมมือ
การพัฒนา
การสะสม
ผิดทุกตัวเลือก